Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: V zajetí nadpřirozena

Přidal Sarako dne 05.01.2021 21:14
#63

Tondulin:
Když jsi dorazil do učebny Historie, Henryho jsi nikde nespatřil.
,,Naposledy jsem toho anglána viděl s Kanjim a Asami." odpověděl ti Kai, který byl zrovna nejblíž ,,Doporučil bych ti se zeptat jednoho z nich, ale ani jeden z nich tu není."
,,A nejsou na střeše? Občas se tam přeci scházejí s ostatními členy z jejich klubu." vložila se do vašeho rozhovoru Mihara.
,,Možná, co já vím." pokrčil rameny Kai ,,Když máš o všem takový přehled, nechtěla bys tam Chibu rovnou doprovodit?"
,,Myslím, že na střechu trefí sám." odvětila mu dotčeně Mihara a podívala se na tebe: ,,Pokud chceš jít za nimi, tak si pospěš. Za sedm minut nám začíná hodina."
Kai nad Miharinými slovy jen mávl rukou a vydal se ke své lavici.

Aurelius:
,,To rád slyším." usmál se Kanji ,,Chcete jít do třídy, nebo máte v plánu ještě něco probrat?"
Midori si s Asami vzájemně vyměnili pohledy, jako by jedna od té druhé očekávala, jestli ta druhá položí Kanjimu onu otázku, nebo ne. Nakonec Asami s Midori téměř jednohlasně odpověděli Kanjimu: ,,Ne." a podívali se na tebe.

Upravil/a Sarako dne 05.01.2021 21:16