Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Izolace

Přidal Tondulin dne 08.12.2016 20:26
#1

Přenesu váhu na druhou nohu a rychlým pohybem zkusím nohu vytáhnout, pokud se povede budu pokračovat k mršině.

Přidal Aurelius dne 08.12.2016 20:50
#2

„Copak jsi našel?“ optám se Trpaslíka a vyrazím si prohlédnout co nalezl.

Přidal KinimodLP dne 08.12.2016 22:04
#3

Pomalu, ale s nutnou dávkou energie začnu kopat. „Ehm... živil jsem se jako bard, nějaký čas jsem taky putoval s khajiitskými karavany.“ začnu zvolna vyprávět, „Vlastně to není žádný dechberoucí příběh, prostě jsem dělal to, co se 'těm nahoře' nelíbilo.“ zakončím a na chvíli zmlknu. „Počkej mám nápad.“ řeknu trochu zamyšleně, přestanu s kopáním a přesunu se k lucerně za mnou (viz. příloha). „Zkus to trochu hlasitějc.“ pobídnu elfa a s mírnou nervozitou rozbiju jednu stěnu lucerny, tak aby se ze skla ulomil nějaký delší střep a zároveň nezhasla svíčka uvnitř.

Příloha

Upravil/a KinimodLP dne 08.12.2016 22:06

Přidal Arthis dne 08.12.2016 22:56
#4

Takhle to nepůjde, pomyslím si. Musím vymyslet něco lepšího. Nesmím si to rozházet se stráží. Nakonec se dám do odklízení zeminy, aby byla chodba znovu průchozí.
"Ehm... příteli, jak ti vlastně říkají?" zeptám se svého spoluvězně.

Upravil/a Arthis dne 08.12.2016 22:57

Přidal MightRider dne 09.12.2016 00:10
#5

Ulomím ostré kusy pařezu a pokusím se přeřezat lano. Během toho budu očkem pokukovat po elfce, co dělá a jestli není v ohrožení.

Přidal Adrian_S dne 09.12.2016 22:15
#6

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

Přišel jsi k lucerně a rozbil sklo, při vší smůle svíčka zhasla (% na štěstí - neúspěch), ale na zem spadly kousky skla. Hluk tříštící se lucerny nebyl slyšet.

"Co to děláš?!" zašeptal elf.

--

Vidíš, jak se trpaslíkův krumpáč zasekl do skály a nelze ho vytáhnout.

"Pojď mi pomoct! Nechce jít ven..." pobízí tě ku pomoci a čeká, až přijdeš.

Pokud mu chceš pomoct, budeš muset použít svou sílu. V tomto případě budu házet % na sílu s tím, že započítám i trpaslíkovu sílu. Pakliže se do této akce nechceš pouštět, uveď jiný úkon v dalším tahu.

---

Pustil ses do odklízení zeminy, u zbořeného místa se snažíš vytáhnout ty největší kusy, ale nejde ti to, jsou příliš těžké (% na sílu - neúspěch). Tak mezitím vybíráš menší úlomky a části a házíš je stranou, ruka mrtvoly se pomalu odkrývá. V jedné části je vidět dokonce kost, ze které ještě teče krev.

"Nemohli bychom zůstat v tichosti?" zeptal se tě nesměle společník, "Stráže nás mohou slyšet, jak se bavíme a já nechci kvůli tobě přijít o kejhák!"

http://imgur.com/9DEV9eK.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako

Pouta padla na zem a tvé ruce se osvobodily (% na sílu - úspěch).

--

Přeřezal jsi pouta a tvůj kámen se začíná drolit (odhaduješ, že vydrží ještě jedno řezání) (% na sílu - úspěch).

Jakmile jsi dopověděl svou historku, vydal ses na obhlídku pláže. Na některých částech leží suché klády (pokud bys zamířil k lesu, najdeš i liány), odnést je na počáteční místo nebude problém.

(Pokud máš v plánu chytit rybu, bude se brát v potaz stat "Štěstí", neboť nemáš tušení, zda vůbec něco chytíš. Dovednost "Vaření" se používá k přípravě jídla JAKÝMKOLIV způsobem. V tomto případě, pokud bys chtěl usušit rybu nad ohněm, ji sice usušíš, ale neodhadneš její syrovost. Proto také nebude chutnat a málo tě zasytí (Vaření level 0 = zasytíš se na 1 hodinu).)

OBA: Můžete spolu volně komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/96jbCUE.jpg


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

Zabral jsi za suchý kořen, ale neulomil's jej (% na sílu - neúspěch). Přesto, když ses skrčil, všiml sis, že u rožštěpené části je jedna hrana trochu ostřejší a zkusil si přeřezat pouta, to se ti ovšem také nepovedlo (% na sílu - neúspěch).

Během neúspěšných pokusů se díváš po elfce. Když zakleješ nad nepovedeným přeřezáním, slyšíš od ní jakési šplouchnutí.

--

Snažíš se přenést sílu do druhé nohy, ale bažina nepovoluje, naopak, tvou zapadlou končetinu ještě více pohltila - už tam máš celé stehno (% na obratnost - neúspěch). Pohnula ses jen o několik coulů.

(Jsi ve velkém nebezpečí! Z mokřadu se můžeš pokusit dostat svou obratností, ovšem pokud se ti ani následující pokus nepodaří, můžeš spadnout zbytkem těla do rašeliny! Za této situace budeš mít max. 2 tahy, aby ses zachránila (s / bez) pomoci.)

OBA: Můžete spolu volně komunikovat, pokud chcete. Mapka uvedená níže vám ukazuje, co vidíte. Pokud budete zkoumat terén a hledat tak možnou cestu skrze močál, znázorním vám to.

http://imgur.com/vH740E1.jpg

Upravil/a Adrian_S dne 09.12.2016 22:17

Přidal Arthis dne 09.12.2016 22:26
#7

"Řeknu ti, že jsi strašný posera," neodpustím si zlostné zasyčení směrem k mému společníkovy. "Skoro mi až přijde, že odsud nechceš utéct. Já nevím, jak ty, ale já tady rozhodně nezkejsnu a královi natrhnu prdel za to, co provedl mé rodině a nám všem tady!"
Dál pokračuji v odklízení a snažím se vymyslet něco kloudného.

Přidal Aurelius dne 09.12.2016 22:31
#8

„Kdybys nepracoval tak horlivě nezasekl by se ti tam.“ zasměji se a pomůžu Trpaslíkovi s vytažením krumpáče.

Přidal Tondulin dne 09.12.2016 23:00
#9

Budu se držet stejné taktiky.

Přidal MightRider dne 09.12.2016 23:52
#10

Pokusím se přeřezat provaz. Pokud to nepůjde, půjdu se podívat, co se stalo s elfkou, ale budu si dávat pozor na to, kam šlapu a nebezepčným, "nepevně" vypadajícím místům se radši vyhnu. Ostatně, pokud najdu nějaký klacek, tak si s ním budu prošťouchávat cestu před sebou.

Přidal KinimodLP dne 10.12.2016 13:39
#11

Sakra. „Něco ostrého se vždycky hodí.“ odpovím a shýbnu se pro nejdelší střep, jaký najdu. Letmo se na něj podívám a pak si ho založím za kus lana, který mi spíná kalhoty (pokud tam bude ještě nějaký další 'vhodný kousek', tak ho nabídnu elfovi). Zbývající střepy, které zůstaly v lucerně vyndám ven a krumpáčem je nahrnu ke stěně, následně se vrátím zpět k práci. Vše budu provádět s maximální opatrností. „Nemůžeme tady zůstat s holýma rukama. Není to nic extra, ale prozatím to nejlepší, co se nabízí.“ řeknu, na chvíli přestanu s kopáním a otočím se na elfa, „Život je jedna velká improvizace...“.

Přidal Adrian_S dne 10.12.2016 14:14
#12

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

VŠICHNI: https://youtu.be/...

Našel jsi pouze jediný dlouhý střep, který sis zandal za provizorní opasek (% na štěstí - neúspěch). Vrátil ses k elfu a řekl mu svou myšlenku.

"Je ti jasný, že tímhle toho strážného nezabiješ, že jo? Mají helmice." prozradil ti elf, když se během kopání na tebe díval, "A co potom? Pokud ho zabiješ... co budem dál dělat? Odtud nevede žádná cesta!"

--

Díky trpaslíkově síle a následně i tvé se krumpáč několikrát pohnul. Zabrali jste pořádně ze všech sil, krumpáč vyletěl ze zdi (% na společnou sílu - úspěch)... Ovšem ihned se v oné ráně objevily praskliny, které zamířily ke stropu. Trocha zeminy spadla na zem i na vás, nic se vám nestalo, ale zaslechli jste jakési "křupání" v kamenném podloží.

"O-ou..." ozvalo se z trpaslíkových úst.

---

Uklízíš spadlou suť a zdá se ti, že se strážný vytratil zcela z chodby. Během "tichých" chvílích přemýšlíš nad zasypanou chodbou, mohla by někam vést...

"Já? Já a zbabělec?!" ukvapil se společník, "Já si chci jen zachránit kejhák! Kdybych byl ve stanu sám, bylo by to lepší! Jen mě ohrožuješ!" zakroutil hlavou a zrychlil kopání.

VŠICHNI: Kromě svých činností, které provádíte, slyšíte v chodbách hlasy strážců.

http://imgur.com/nDsnJEq.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

Ani druhý pokus se ti nepovedl a pouta zůstala neporušená (% na sílu - neúspěch). Vzdal jsi tuhle možnost, zvedl ses od pařezu a vydal za elfkou. Cestou jsi našel kus silnější větve, dá se použít jako "hůl" (% na štěstí - úspěch), která něco vydrží.

(Používání hole se považuje jako dovednost "Drtivé zbraně". Vzhledem k tomu, že nemáš v této dovednosti žádný level, pokud bys útočil, budeš činit povrchní zranění. Navíc, máš svázané ruce, takže nemůžeš útočit či bránit se, pouze ji můžeš použít jako oporu).

--

Když se ti stehno zabořilo do mokřad, měla jsi nahnáno, ale odhodlala ses k odvážnému činu a pokusila ses vymanit nohu z pasti. Po chvíli lomcování se ti to podařilo, s nohou ses dostala zpět na břeh a sedíš na okraji bažiny (% na obratnost - úspěch). Hluboce vzdycháš, past, ze které ses dostala, se během několika vteřin zaplnila novou rašelinou.

(I když máš nohu od bahna, nebude to považováno za postih k obratnosti).

OBA: Můžete spolu volně komunikovat, pokud chcete. Mapka uvedená níže vám ukazuje, co vidíte. Pokud budete zkoumat terén a hledat tak možnou cestu skrze močál, znázorním vám to.

http://imgur.com/vH740E1.jpg

Přidal MightRider dne 10.12.2016 21:53
#13

"Hej, nechceš pomoct?" Zavolám na elfku. Zároveň se rozlhédnu, jestli neuvidím něco nového.

Přidal Tondulin dne 10.12.2016 22:22
#14

"Kolikrát to ti ještě budu muset opakovat? Zvládnu to sama." odpovím elfovi, přičemž na něj ani nepohlédnu. "Zatraceně tohle bylo těsný, musím si dávat větší pozor." Chvilku si oddechnu a znovu se pokusím dostat k paroží.

Přidal Aurelius dne 11.12.2016 00:01
#15

„Ty jsi to ale vymňoukl kamaráde.“ zamumlám poté co zaslechnu praskání. „Asi... Asi bychom se měli trošku vzdálit nemyslíš?“ dodám poté a udělám několik kroků vzad, abych se pokud možno dostal do bezpečné vzdálosti v případě, že by se to mělo zřídit. Přitom budu dávat pozor na reakci svého kolegy trpaslíka.

Přidal LordeS dne 11.12.2016 11:05
#16


Při nejhorším nacpu kámen zpět do pytle a půjdu se projít zpět do moře.

Rozhlédnu se kolem a hledám nějaký orientační bod.
Kývnu na znamení díků a promnu si zápěstí.

Třeba se mi bude ještě chvilku hodit...

Pomalým krokem se vydám za Domingem. Hledám větší klacek podobný holi nebo lehkého kyje. Jestliže po cestě najdu tenčí liánu nebo popínavou rostlinu, pokusím se odtrhnout několik metrů.

Přidal Arthis dne 11.12.2016 11:10
#17

"Počkej, počkej... Neslyšíš náhodou něco?"

Upravil/a Arthis dne 11.12.2016 11:10

Přidal Sarako dne 11.12.2016 12:26
#18

Dojdu klidně i kousek do lesa, abych našel několik (cca5) delších rovných klacků a za pomoci svého kamenného "pižlátka" (a násletně dalšího ostrého kamene, který mi padne do oka) na jednom z jejich konců udělám špičku, abych si udělal nějaké primitivní oštěpy (Manuální zručnost 1 by mi na výrobu primitivního oštěpu, který nemá ani kamenný hrot měla stačit, a jsem si i plně vědom toho, že po pár zásazích budou k ničemu. Jelikož nemáš střelné a vrhací zbraně rozděleny do dvou kategorií, počítám s tím, že se na ně pro jejich vrhání bude vztahovat moje dovednost Střelectví).
Hotové oštěpy zapíchám do písku (pro jistotu hrotem nahoru) a půjdu ještě nasbírat nějaké dřevo na podpal.

Upravil/a Sarako dne 11.12.2016 12:26

Přidal KinimodLP dne 11.12.2016 12:43
#19

Když uslyším hlasy strážných, tak začnu šeptat. „Neboj, nejsem blázen. Všechno mám promyšlené.“

Přidal Adrian_S dne 11.12.2016 13:16
#20

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

VŠICHNI: https://youtu.be/...

"A co teda chceš dělat?" zastavil se elf a jen na tebe zíral.

Během rozhovoru s ním jsi mimo hlasů strážců zaslechl vzdálené praskání čehosi kamenného, ale nemáš tušení, co to je.

--

Trpaslík se zastavil a jen zíral nad sebe, jak se prasklina zvětšovala. Ustoupil několik kroků vedle, avšak každým pohybem se místo zvětšovalo a kamení se více sypalo.

"Když zdrhneme, stráže nás zabijou. A když zůstaneme, tak nás to tu zasype.. Zatraceně!" vyhrkl ze sebe.

---

Společník se zastavil a chvíli poslouchal, "Se jen o něčem baví. Možná nám dávají více času na odklízení." otočil se ke zdi a pokračoval v kopání.

VŠICHNI: Během svých činností slyšíte kromě hlasů strážců také jakési vzdálené křupání v zemině (výjimkou je Aurelius, u něj je zvuk intenzivní).

http://imgur.com/nDsnJEq.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako

Jdeš se podívat k moři a rozhlížíš se do dálky, abys našel nějaký "výchozí bod". Kromě moře za tvými zády, se rozprostírá po stranách písečná pláž, táhnoucí se snad kilometry daleko. Před tebou je les, vypadá, že je smíšený a kupodivu jsou stromy ve stejné výšce. Jestli je to tak uděláno přirozeně nebo uměle, nemáš zdání, ale něco ti říká, že nemůžete zůstat na pláži.

Vydáváš se společně s Dominigem po pláži, najít nějaké klacky a liány. Bohužel, tvůj zrak nenašel žádnou větší větev, která by se dala použít jako hůl nebo kyj, pouze různě zprohýbané suché větve, hodící se dobře na podpal (% na štěstí - neúspěch). Zamířil jsi k lesu s nadějí, že najdeš nějakou popínavou rostlinu. Na jednom vyvráceném pařezu bylo namotáno několik sáhů suché liány, ovšem vypadá pevně (lze použít jako lano).

--

Cestou k lesu jsi našel další kamenný výstupek s ostrou hranou, tentokrát je o něco málo větší (pokud by ti to vyšlo, mohl by se použít i jako pazourek), sebral jsi jej a vydal se k lesu (% na štěstí - úspěch). Dostal se na okraj lesa a začal hledat rovné klacky, bohužel na zemi ležely pouze různě zprohýbané větve nebo tak krátké, že by se daly použít pouze na podpal (% na štěstí - neúspěch). Na jednom listnatném stromu je jedna větev velmi rovná a nízká (mohl bys použít svou sílu, abys jí zlomil).

Manuální zručnost (lvl 1) ti bude bohatě stačit na výrobu primitivního oštěpu. Sice vydrží max. 2 použití, ale tohle budeš schopen vyrobit. Pokud bys chtěl vrhat pazourek po někom nebo něčem, bude se to brát jako "Střelectví").

OBA: Můžete spolu volně komunikovat, pokud chcete. Máte navíc zhruba hodinu, než zapadne Slunce a nastane tma. Stále je vám zima.

http://imgur.com/yk4FSFq.jpg


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

Rozhlídl ses kolem, ale nic zvláštního jsi nespatřil. Maximálně jen stoupající mlhu z mokřad a intenzivnější červánky na obloze.

--

Nabrala jsi nový dech a s odhodláním se dostat k paroží ses vydala jiným směrem. Protože jsi nevěděla, do čeho jdeš, zvolila si klidnější pochod po mokřadu. Rašelina se sice hýbala, nicméně tě udržela a dostala ses na potopenou kládu, která vede k ostrůvku s mršinou (% na štěstí - úspěch). Jakmile jsi vstoupila na kládu, uklouzla ti noha, ale udržela ses na ní. Dostat se na ostrůvek bude trochu obtížnější. (můžeš použít schopnost "Akrobat", se kterým by ses měla dostat na ostrov snadněji).

Ovšem z tohoto místa vidíš na mršinu, jedná se o mladého jelena, břicho má otevřené, že mu jsou vidět žebra. Má na sobě trochu srsti, paroží vypadá zachovale.

OBA: Můžete spolu volně komunikovat, pokud chcete. Mapka uvedená níže vám ukazuje, co vidíte. Pokud budete zkoumat terén a hledat tak možnou cestu skrze močál, znázorním vám to. Máte navíc zhruba hodinu, než zapadne Slunce a nastane tma. Stále je vám zima.

http://imgur.com/vH740E1.jpg

Upravil/a Adrian_S dne 11.12.2016 15:07