Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Izolace

Přidal Adrian_S dne 10.12.2016 14:14
#52

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

VŠICHNI: https://youtu.be/...

Našel jsi pouze jediný dlouhý střep, který sis zandal za provizorní opasek (% na štěstí - neúspěch). Vrátil ses k elfu a řekl mu svou myšlenku.

"Je ti jasný, že tímhle toho strážného nezabiješ, že jo? Mají helmice." prozradil ti elf, když se během kopání na tebe díval, "A co potom? Pokud ho zabiješ... co budem dál dělat? Odtud nevede žádná cesta!"

--

Díky trpaslíkově síle a následně i tvé se krumpáč několikrát pohnul. Zabrali jste pořádně ze všech sil, krumpáč vyletěl ze zdi (% na společnou sílu - úspěch)... Ovšem ihned se v oné ráně objevily praskliny, které zamířily ke stropu. Trocha zeminy spadla na zem i na vás, nic se vám nestalo, ale zaslechli jste jakési "křupání" v kamenném podloží.

"O-ou..." ozvalo se z trpaslíkových úst.

---

Uklízíš spadlou suť a zdá se ti, že se strážný vytratil zcela z chodby. Během "tichých" chvílích přemýšlíš nad zasypanou chodbou, mohla by někam vést...

"Já? Já a zbabělec?!" ukvapil se společník, "Já si chci jen zachránit kejhák! Kdybych byl ve stanu sám, bylo by to lepší! Jen mě ohrožuješ!" zakroutil hlavou a zrychlil kopání.

VŠICHNI: Kromě svých činností, které provádíte, slyšíte v chodbách hlasy strážců.

http://imgur.com/nDsnJEq.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

Ani druhý pokus se ti nepovedl a pouta zůstala neporušená (% na sílu - neúspěch). Vzdal jsi tuhle možnost, zvedl ses od pařezu a vydal za elfkou. Cestou jsi našel kus silnější větve, dá se použít jako "hůl" (% na štěstí - úspěch), která něco vydrží.

(Používání hole se považuje jako dovednost "Drtivé zbraně". Vzhledem k tomu, že nemáš v této dovednosti žádný level, pokud bys útočil, budeš činit povrchní zranění. Navíc, máš svázané ruce, takže nemůžeš útočit či bránit se, pouze ji můžeš použít jako oporu).

--

Když se ti stehno zabořilo do mokřad, měla jsi nahnáno, ale odhodlala ses k odvážnému činu a pokusila ses vymanit nohu z pasti. Po chvíli lomcování se ti to podařilo, s nohou ses dostala zpět na břeh a sedíš na okraji bažiny (% na obratnost - úspěch). Hluboce vzdycháš, past, ze které ses dostala, se během několika vteřin zaplnila novou rašelinou.

(I když máš nohu od bahna, nebude to považováno za postih k obratnosti).

OBA: Můžete spolu volně komunikovat, pokud chcete. Mapka uvedená níže vám ukazuje, co vidíte. Pokud budete zkoumat terén a hledat tak možnou cestu skrze močál, znázorním vám to.

http://imgur.com/vH740E1.jpg