Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Ostrovy zatracených

Přidal KinimodLP dne 31.05.2016 20:37
#1

Položím lékárničku a podívám se jak vážná jsou Scottova zranění.

Přidal Sarako dne 31.05.2016 21:28
#2

KinimodLP
V místě levého spánku má Scott hlubší šrám (zdravotní stav: 14/24 životů). Můžeš mu zranění vyčistit, vydezinfikovat, zašít a zalepit (1x použití lékárničky, ale jeho stav bude 22/24, z čehož by se měl do zítřka dostat i odpočinkem), nebo si dát na práci víc záležet, přidat pár stehů a na místo náplasti použít obvazy (Scott bude vyléčen úplně, ale spotřeba léčiv bude dvojnásobná - 2x použití lékárničky).

Aurelius
Vypadá to, jako by Hitomi plakala a přitom Huana prosila o odpuštění. Asiat v saku podá Huanovi pistoli, kterou měl schovanou u sebe. Huan přiloží pistoli Hitomi k hlavě. Hitomi se podívá svýma vyděšenýma očima na Huana ve snaze aby si to rozmyslel. Huan se na ní chvíli dívá. Potom schová pistoli, vrazí Hitomi další pohlavek a vyrazí kulhavým krokem v doprovodu asiata k Edgarovi, který o ničem nemá ani tušení, protože zrovna prohlíží obsah jedné z lékárniček. Hitomi klečí se svěšenou hlavou a obličejem v dlaních.
V tu chvíli se vrací Lara v kožených kalhotách, které si převlékla mezitím ve křoví.

SuperHunter
Ve křoví si vyměníš kalhoty. Když se vracíš, spatříš Huana, jak jde kulhavým krokem v doprovodu asiata v saku přímo k Edgarovi.

Tondulin
Muž s lékárničkou si chvíli beze slova prohlíží tvou ránu. Irčan vezme do rukou jednu z lékárniček, otevře jí a kontroluje její obsah. Najednou spatříš oba asiaty, jak jdou přímo k němu.

Upravil/a Sarako dne 31.05.2016 22:07

Přidal KinimodLP dne 31.05.2016 22:28
#3

„Dobře, ze začátku to vypadalo docela děsivě, ale asi bude stačit pár…“ přeruším se. Když uvidím, že Scott pozoruje partičku Asiatů vzadu, otočím se a počkám, jak se budou události dál vyvíjet.

Přidal Aurelius dne 31.05.2016 22:58
#4

Jakmile se Lara vrátí podívám se na ní, „Tak děvče..“ začnu a rozhlédnu se po pláži, „Navrhuji sebrat doktora, toho Jacka Sparrowa a tu slavnou tanečnici a pak společně vyrazit neznámo kam na průzkum tohohle ostrova. Co ty na to?“ dodám poté. Po odpovědi ať už bude jakákoliv dodám „Každopádně to vypadá, že budou první problémy.“ pokynu hlavou k Asiatovi blížícímu se ke Skotovi. „Očíhnu to děvče.“ a po těchto slovech pomalu vyrazím za Hitomi.

Přidal SuperHunter dne 01.06.2016 01:16
#5

"Nejdřív bych prošla zbylý zavazadla, a pak by jsme mohli vyrazit."

Písknu na Edgara abych získala jeho pozornost. Pokud se to povedu kývnu směrem na asiaty, kteří se k němu blíží.

Přidal Tondulin dne 01.06.2016 14:44
#6

"Nemám čas, čekat na to, až si rozmyslíš, jestli to zašiješ nebo ne." trochu znechuceně pronesu a taktéž se vydám k směrem k Irovi.

Upravil/a Tondulin dne 01.06.2016 14:45

Přidal KinimodLP dne 01.06.2016 15:39
#7

Mírně udiveně se podívám na odcházejícího Scotta, „Okey, že se vůbec snažím.“ řeknu, chvíli počkám a pak na něj ukážu prostředníček (tak aby to neviděl, nechci o něj přijít).

Přidal Sarako dne 01.06.2016 16:44
#8

Aurelius
Vydáš se směrem k Hitomi. Ta klečí v písku, pláče a rukama si zakrývá obličej. Když dojdeš k ní, podívá se na tebe svýma uplakanýma očima, na tváři má znatelný obtisk Huanovi ruky. Ale než jeden z vás stihne cokoliv říci, ozve se za tebou Huanův hlas: ,,Máš smůlu gringo, páč jsi mě nasr*l." Otočíš se a spatříš, jak Huan míří Edgarovi pistolí na hlavu a chystá se zmáčknout spoušť. Asiat v saku stojí dva kroky za Huanem, připraven krýt mu záda, kdyby se do toho chtěl někdo vmísit.

KinimodLP + SuperHunter + Tondulin
Lara pískne na Edgara, ale ten jen zvedne hlavu, podívá se na ní, procedí mezi zuby: ,,Hleď si svýho puso." a pokračuje v kontrolování obsahu lékárničky. Chvíli na to k němu dorazí Huan a se slovy: ,,Máš smůlu gringo, páč jsi mě nasr*l." vytáhne pistoli, namíří s ní Edgarovi na hlavu a chystá se zmáčknout spoušť. Asiat v saku stojí dva kroky za Huanem, připraven krýt mu záda, kdyby se do toho chtěl někdo vmísit.

Upravil/a Sarako dne 01.06.2016 16:46

Přidal KinimodLP dne 01.06.2016 17:17
#9

„K*rva, já věděl, že to je to magor.“ pronesu potichu. Podívám se kde je ten Afroameričan, co přišel s těmi dvěma Asiaty, a pak zkusím udělat pár gest na Lin, aby si mě všimla. Nehledě na to jestli zareaguje, vezmu lékárničku a nepozorovaně se k ní pokusím dostat.

Přidal Tondulin dne 01.06.2016 17:49
#10

"Zasraný křováci." poznamenám, pravačkou vytáhnu svoji pistoli, druhou rukou ji podložím, zamířím na Huana. Pomalu budu postupovat vpřed, dokud se nedostanu do vzdálenosti, z které se s jistotou trefím (zhruba 20 metrů)."Polož to než si ublížíš rákosníčku." S trpkým úsměvem zvolám na Huana a v případě, že by mě chtěli on a nebo ten druhý asiat ohrozit začnu střílet.

Přidal Aurelius dne 01.06.2016 20:51
#11

Když uvidím, že se do celé situace přimíchal i jednooký ztroskotanec, dřepnu si k Hitomi, ruku jí položím na rameno a klidným hlasem řeknu, „Zůstaň raději při zemi. Vypadá to, že se situace na krátko zkomplikuje.“ pomaličku sáhnu na svoji zbraň, vytáhnu ji z pouzdra. „Co myslíš.. vystřelí Huan nebo nevystřelí?“ zeptám se Asiatky a pevněji sevřu zbraň. (nebudu na nikoho mířit, jen ji budu mít připravenou v případě, že by se něco podělalo) „Byl bych raději kdyby se vyhnuli zbytečnému krveprolití. Tak snad ho jednoočko přesvědčí.“ dodám. Přitom se budu mít na pozoru, aby Hitomi neudělala něco nečekaného.

Přidal SuperHunter dne 01.06.2016 20:58
#12

Pokusím se proplížit se kolem ostatních vrchní částí pláže, pokud tam jsou nějaké porosty, v tom lepším případě vstup do lesa/džungle. Pokud uspěji pokusím se získat pozici abych mohla ze zálohy zaútočit na Huana nebo jeho bodyguarda.

Přidal Sarako dne 01.06.2016 22:19
#13

KinimodLP
Obtloustlý afroameričan sedí na kraji pláže a zírá směrem k Huanovi. Předtím se cpal bramborovými lupínky, z nichž má několik rozsypaných po klíně. Než se ti však podaří dostat k Lin, padne první výstřel.
(pokračování o kus níž ...)

Aurelius
Než ti Hitomi stačí odpovědět padne první výstřel.
(pokračování o kus níž ...)

SuperHunter
Povede se ti nepozorovaně zmizet v hustém tropickém podrostu. Chvíli na to padne první výstřel.
(pokračování o kus níž ...)

KinimodLP + Aurelius + SuperHunter
Sotva asiat v saku spatří, že Scott sahá po zbrani, stoupne si tak, aby svým tělem chránil Huana, vytáhne pistoli, kterou měl už připravenou s prstem na spoušti v kapse, namíří na Scotta a chystá se zmáčknout spoušť. Scott je však rychlejší, vystřelí a trefí asiata v saku do břicha. Asiat vystřelí, ale mine. V tu samou chvíli vystřelí i Huan po Irčanovi, a ten se skácí s prostřelenou hlavou k zemi a s pistolí v ruce se otočí směrem ke Scottovi tak, aby asiatovy v saku mohl střílet přes rameno.
,,Dopr*ele! Dopr*ele!" slyšíte křik obtloustlého afroameričana a jeho dupot, jak se snaží utéci do bezpečí.

Tondulin
Sotva asiat v saku spatří, že saháš po zbrani, stoupne si tak, aby svým tělem chránil Huana, vytáhne pistoli, kterou měl už připravenou s prstem na spoušti v kapse, namíří na tebe a chystá se zmáčknout spoušť. Ty jsi však rychlejší, vystřelíš a trefíš asiata v saku do břicha. Asiat vystřelí, ale mine. V tu samou chvíli vystřelí i Huan po Irčanovi, a ten se skácí s prostřelenou hlavou k zemi. Huan se otočí a s pistolí v ruce se otočí směrem k tobě tak, aby mu asiat v saku zároveň poskytl ochranu před tvojí střelbou a mohl mu střílet přes rameno (pokud budeš chtít vystřelit po Huanovi, můžeš mířit pouze na hlavu: -5 k zásahu).
,,Dopr*ele! Dopr*ele!" zaslechneš křik obtloustlého afroameričana a jeho dupot, jak se snaží utéci do bezpečí.

Stav NPC na konci tahu
Huan: 8/10 životů, Asiat v saku: 3/12 životů, Edgar: MRTVÝ

Upravil/a Sarako dne 01.06.2016 22:25

Přidal SuperHunter dne 01.06.2016 22:36
#14

Pokusím se získat pozici, abych mohla napadnout Huana zezadu. Pak na něj zaútočím a pokusím se s ním být v zákrytu, kdyby ho náhodou někdo minul, aby zbloudilá kulka netrefila mě.

Přidal Tondulin dne 01.06.2016 22:52
#15

Pokud se vedle mě v okruhu 2-3 metrů nachází cokoli za čím bych se mohl aspoň částečně ukrýt, tak to urychleně provedu. Pokud ne budu stále stát a vypálím další dvě rány na asiata v saku.

Přidal KinimodLP dne 01.06.2016 23:16
#16

„Lin! Skrč se!“ zakřičím a pokusím se najít něco, za čím bych se mohl schovat. Pokud urychleně nic neuvidím, tak si lehnu na zem a vyčkám na konec přestřelky.

Přidal Aurelius dne 02.06.2016 19:23
#17

Nebudu střílet. Jen se budu držet při zemi poblíž Hitomi a vyčkávat kdo vyjde z téhle přestřelky jako vítěz. Vystřelím na Huana a jeho bodyguarda pouze v případě, že bude bezprostředně ohrožen můj život či život Asiatky.

Přidal Sarako dne 02.06.2016 20:02
#18

Všichni
Zatímco se ostatní krčí stranou, Scott vystřelí a asiat v saku se skácí k zemi s prostřelenou hrudí. Huan střílí a zasáhne Scotta do levého ramene (-3 životy). Než však stihne Huan vystřelit znovu, objeví se za jeho zády Lara, a vráží mu lovecký nůž zezadu do krku (úspěšný útok ze zálohy: zásah je automatický, zranění je dvojnásobné). Huan zachroptí, vykašle krev a jeho tělo se bezvládně svalí k zemi. Na zemi teď leží o tři mrtvá těla navíc. V písku jsou pohozeny tři pistole: dvě od asiatů, třetí upustil Edgar, když se jí snažil na poslední chvíli vytáhnout (Jedná se o dvě pistole Norinco NP20 a pistoli Desert Eagle. V případě, že by měl někdo o pistole zájem, Lara vybírá první, protože stojí nejblíž.). Scott si v rychlosti zkontroluje své zranění na rameni (kulka tě jen škrábla a vzala s sebou část měkkých tkání - kulka nezůstala v ráně).

Upravil/a Sarako dne 02.06.2016 20:10

Přidal KinimodLP dne 02.06.2016 20:43
#19

Pomalu se pokusím vstát a vyrazím směrem k místu krveprolití. „To ne, tohle se nemělo stát! Do prdele.“ přeruším se, když spatřím mrtvá těla a založím si ruce za hlavu. „Ty výstřely musely být slyšet na míle daleko. Pokud jsme měli v plánu tady, na tomhle podělaným ostrově, přežívat nějak nepozorovaně, tak je ten plán nepatřičně v hajzlu!“ řeknu mírně zvýšeným hlasem a dojdu si vzít jednu ze dvou Edgarových lékárniček. Při pohledu na jeho prostřelenou hlavu dodám, „Nevím jak vy ostatní, ale já na týhle zasviněný pláži nezůstanu už ani minutu…“

Přidal SuperHunter dne 02.06.2016 21:01
#20

Otřu nůž o Huanovo tělo a uklidím ho zpět do pouzdra. Bez komentáře vezmu Desert Eagle a půjdu prohledat Edgara jestli nemá munici navíc. Ještě před tím vezmu NP20 co měl Huanovo bodyguard, vyndám z ní zásobník a hodím ho směrem ke Scottovi.