Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 14.01.2021 23:19
#3576

→ Tah 855

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Tyhle diskuze jsou zbytečné.“ zakroutil hlavou nakonec Benoch, „Naše Univerzita to celé bude zaštiťovat, bude to padat na naši zodpovědnost pokud něco nebude fungovat jak má. Výcvik, včetně učení mladých noviců a novicek nebude dostatečně kvalitní… Kritika se bude stupňovat a potom co?“ rozhlédl se na obě strany, „Potom to půjde za námi, protože my jako Univerzita budeme zřizovali a já jako arcimág jsem do pozice zvolil toho koho jsem zvolil… proto chci mít krom už dříve zmíněných důvodů jistotu, že tam zkrátka bude sedět někdo kdo zná současnou metodiku vyučování na Univerzitě, její chod a ideálně pobočka i Univerzita poběží v jakémsi harmonickém režimu.“ pokračoval ve vysvětlování, Klargus jen protáčel oči a Delmus mlčel. „Kdybych čistě teoreticky zvážil to co navrhujete a navrhl vám trojici potenciálních kandidátů bude mezi nimi opět Mirabelle Sarricová, kterou budu preferovat. Možná bych mohl navrhnout ještě Talara, ale jeho přechodem sem do Chorrolu bych si zkomplikoval výuku předmětů spojených s ochrannou před nejrůznějšími monstry a temnou magií. Ale samozřejmě… Talar má oproti Mirabelle více zkušenosti s vedením lidí pod sebou a jejich koordinací i za velmi obtížných podmínek.“ připustil.
„Hmm…“ vydal ze sebe nespokojeně Klargus, „Tudíž nehodláte přijmout ani jednu z nabízených alternativ a budete si i nadále stát za tím, že chcete v čele pobočky Sarriovou?“ ujistil se následně.
„Ano. Vaše alternativy jsou myšleny dobře, ale já preferuji na tuhle pozici Mirabelle Sarricovou, důvody jsem už řekl jasně.“ ujistil ho Benoch klidně, „A jsem si jist, že hrabě Belius.“ koukl na Bílého Guara, „By moji volbu schválil. Jestli chcete… klidně ho můžeme přivést a jsem si jist, že s Mirabelle Sarricovou bude souhlasit spíš než s Carinou LaRouchovou.“ navrhl následně.

Rolstonová koukla na Klarga jako by čekala na pokyn, aby přivedla mladého hraběte. Klargus jí, ale žádný pokyn nevydal, a naopak zakroutil hlavou.
„Nenecháme se přece vydírat Univerzitou.“ zvolal neústupně baron.
„Mermomocí tam musíme mít LaRouchovou?“ zeptal se Delmus, rozhlédl se po místnosti „Není to snad jedno kdo pobočku nakonec povede?“
„Ne. Není.“ zakroutil hlavou Klargus.
„Poradíme se.“ rozhodla následně Rolstonová, koukla na přítomné, Klargus i Delmus přikývli. „Můžete prosím počkat před dveřmi.“
„Ano.“ souhlasil Benoch, „Nespěchejte, ale chápejte mé důvody a obavy. Univerzita hraje o hodně.“ dodal, když vstal ze židle a odešel z místnosti.

„Krucinál!“ bouchl do stolu Klargus pěstí, sotva se zavřely dveře „Nehodlám mu ustoupit ani o píď..“ dodal následně.
„Nevím… Jestli je nutné na něj takhle tlačit, aby nám vyhověl. Proč neustoupit a nemít o to vřelejší vztahy s Univerzitou?“ poznamenal Delmus.
„Vztahy s Univerzitou jsou dobré, velmi dobré. O to nejde.“ mávl rukou baron, „Dokud byl arcimágem Palagán bylo všechno v klidu, našli jsme vždycky společnou řeč nebo nějaký rozumný kompromis a to co se domluvilo tak platilo. Když nemohl Palagán jednal jsem se svým synovcem a mělo to obdobný průběh.“ postěžoval si Klargus, „Teď je arcimágem tenhle debil.“ poukázal ke dveřím, „Který si hraje na neutrálnost, ale přitom značná část peněz, kterou je chod Univerzity financován pochází buď přímo od Císařství, od nás nebo od jiných zdrojů, které jsou jen stěží tak strašně neutrální vůči svému okolí. Jsou to jenom jeho prázdné keci o neutralitě. Ale jakmile legie něco chce on vyhoví, jakmile něco chce Thalmor on vyhoví. Dokud je skóre mezi těmito stranami vyrovnané je to podle něj známka neutrálnosti Univerzity.“ pokračoval rozčileně, „Navíc dělá chyby, nezávislost Univerzity závisí teď na jeho rozhodnutích, protože to vnímá veřejnost. Tarn může vyřvávat kdeco, ale pokud mu bude Univerzita neustále přihrávat… zejména Benoch, svými stupidními rozhodnutími, chybami, mlžením nebo lhaním a tak dále... pak se dá čekat, že veřejnost ztratí i tu zbylou důvěru co v Univerzitu měla a všichni ti váhaví členové rady Starších zvednou ruku pro Tarna než pro Univerzitu… A myšlenka, pro kterou umřel můj synovec bude v prdeli.“ odmlčel se nakrátko. Delmus nic nenamítl, jen kývl hlavou na znamení, že chápe. „Benoch prostě musí tvrdě narazit, aby se vzpamatoval.“
„Já vám nevím…“ nezdálo se Delmusovi, „Proč vůbec myslíte, že lže?“ zeptal se Delmus.
„Připadal vám snad natolik zraněný, aby ráno nebyl schopen dojít na mimořádnou schůzi rady Starších a říci tam, že Univerzita za to nemůže? Místo toho poslal svoji sestru… Kterou Tarn a ostatní jeho nohsledi rozebrali natolik, že vytáhli i její zranění utrpěné během boje o Imperial City.“
„Když jsem pro něj šla tak tančil.“ přitakala Rolstonová, „Nevypadal, že by ho něco bolelo… ale je pravda, že značná dávka různých léků udělá divy. On jako mág Obnovy by si nejspíš něco adekvátně silného uklohnit dokázal.“ pokyvovala neutrálně hlavou, zvažujíc, k čemu se víc přiklonit.
„A jak tady Guar.“ podíval se tvým směrem, „Dobře podotkl. Belius zná tamní profesory a některé zná velmi dobře.“ otočil se na Delmuse, „Mirabelle Sarricová je možná skvělá profesorka magie Obnovy. Ale mám skoro v živé paměti jak se o ní zmiňoval a nejenom on, ale i párkrát můj synovec jako o profesorce, která je spíše rebelkou než někým kdo by vyloženě choval ‚respekt‘ k vedení Univerzity… a to v jakémkoliv složení v němž figuruje Palagán.“ zdůraznil a podíval se vpřed, „Buď se změnila a nebo je prostě Benoch lhář.“ konstatoval, „Samozřejmě je tu i varianta, že chce rebelující profesorku nenápadně a k její nevědomosti odklidit. Kdoví.“ pokrčil rameny, „Proto za ní tolik oroduje.“


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tondulin
„Nechci zmizet najednou.“ zakroutila hlavou, „Jsem pověřena úkolem, ale neboj se… budu ti nablízku možná víc než si myslíš.“ usmála se, „Přestože se od tebe budu muset nakrátko vzdálit… věř mi, že to nebude zas tak dlouhé odloučení.“ koukla na tebe, „Hlavně neděj žádné hlouposti a neudělej mi u nového mistra ostudu, ano?“ její výraz ve tváři zpřísněl, „Nerada bych pak působila jako příliš benevolentní mistrová, která ti všechno tolerovala… A podporovala v tobě tvoji lehkomyslnost. Vždyť podívej na Belia.“ pokynula tiše hlavou směrem k Beliovi, „Arterius byl nejspíš málo důsledný, nebude přeskočil svoji oblíbenou část výcviku.“ nakrátko zesmutněla, „No… Buď zkrátka trošku méně lehkomyslný a méně… méně… nevím co.“ zasmála se, „Prostě to nějak zvládneš.“

Mapa situace:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SuperHunter
„Vše co vám vyklopí ať už dobrovolně nebo nedobrovolně si pečlivě zapamatujte. Potom mi to při hlášení přetlumočíte a buď se od toho odrazíme nebo budeme opět na počátku. Teď běžte. Najděte důstojníka Stormia, dá vám vybavení a někoho k ruce, abyste na to nebyla sama.“ řekl na závěr Gerrick, „Pro větší slávu Aldmerského spolku a Thalmoru.“ poznamenal tiše a gestem ti neznačil, že máš odejít z jeho komnaty.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy