Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 13.01.2021 16:32
#3573

→ Tah 854

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Nemyslím si, že by měla Univerzita něco společného s tím co se stalo v Morrowindu. Nicméně pravdou je, že anomálie se objevily i tady v Cyrodiilu a právě ty může mít Univerzita na svědomí nějakým svým nevydařeným experimentem jak tvrdí Císařští mágové.“ vysvětlil Klargus, „Univerzita to samozřejmě odmítá, opakovaně… ale kdoví jaká je pravda.“ pokrčil rameny. Chtěl pokračovat, ale ozvalo se zaklepání na dveře a na následný pokyn Klarga se dveře otevřely.

Jako první vešel arcimág Valindor Benoch, bosmer oblečený ve společenském oděvu s trochu podivnou chůzí, která byla nejspíš způsobena nějakým jeho zraněním, které bylo patrné i ve tváři.
„Vítejte arcimágu.“ přivítal ho Klargus a ihned vstal ze židle, „Ráno jsem si myslel, že vás dnes vůbec neuvidím.“ připustil.
Benoch došel až ke stolu, pozdravil a potřásl si rukou s Klargem i Delmusem, který rovněž vstal ze židle a následně pokynul arcimágovi ať se posadí.
„Ano. Bohužel jsem se mimořádného zasedání rady nemohl zúčastnit… Kvůli zdravotní indispozici.“ přiznal Benoch, „Ale nyní už jsem relativně v pořádku a cítím se dobře.“ dodal, když se posadil na židli. Delmus s Klargem rovněž usedli.
„No… Přejdeme rovnou k věci ať vás nezdržujeme.“ usmál se Klargus a podíval se na Delmuse, čímž mu předal slovo.
„Chorrol vám prozatím propůjčí bývalé sídlo cechu mágů, které budete moct využívat bez jakéhokoliv poplatku. Také vám hrabství s chodem pobočky bude samozřejmě pomáhat i finančně, formou měsíčních příspěvků, jak jste se domluvil s baronem. Na oplátku vaše pobočka poskytne občanům města výhodnější cenu služeb, které budete nabízet.“ převzal slovo Delmus a začal seznamovat Benocha s konečnou podobou dohody o spolupráci, „Budova je vyklizená, ponechali jsme jen pár aparátů, které byly uschované ve sklepení. Můžete je klidě vyhodit, ale myslím, že v nich možná najdete nějaký užitek.“ pokračoval, „Okolní pozemky, které patřily podle dávných dokumentů k budově budou propůjčeny jen částečně, protože některé mají už majitele, kteří je připojili ke svým domům. Každopádně budova se v nedávných letech navrátila zpět do rukou hrabství, proto s propůjčením Univerzity není žádná problém.“
„Dobrá. Děkuji.“ poděkoval Benoch.
„Když se spolupráce osvědčí je tu možnost budovu Univerzitě prodat, ale to až s odstupem času.“ dodal ještě Delmus.
„Děkuji za informace.“ poděkoval ještě jednou Benoch, „Projednával jsem ještě dnes v rychlosti s kolegy a kolegyněmi, ochota pendlovat mezi pobočkou a Univerzitou se trošku různí, ale to se vyřeší.“ pokračoval pozvolna, „Jestli je budova vyklizená a je schopná provozu můžeme hned zítra zahájit nějakou prohlídku, dát dohromady věci, které budou třeba k zprovoznění a pustit se do postupného zařizování pobočky ať spíš neztrácíme čas.“
„Možné to je.“ řekl Delmus a sáhl do kapsy svého oděvu, „Tady…“ řekl po chvilce přehrabování klíčů, „Tohle jsou klíče od budovy, prozatím si je půjčte a klidně se podívejte dovnitř už dnes.“ podal arcimágovi svazek pěti klíčů, arcimág poděkoval a klíče si převzal a prohlédl.
„V tom případě nechte sepsat smlouvu se všemi body na kterých jsme se s baronem domluvili a zítra ji v klidu podepíšeme.“ rozhodl nakonec Benoch, „Co se týká vedení pobočky, původně jsem měl představu, že pobočku povede někdo vámi navržený, abych nemusel do vedení jmenovat někoho ze svých kolegů a pak je nepostrádal na Univerzitě. Ale nakonec se situace změnila. Mám nadbytek, když to tak řeknu…“ usmál se, „Kolegů se zaměřením na magii obnovy a mnohé z nich zcela nevyužiji… což je samozřejmě škoda a protože chcete tuhle pobočku orientovat směrem k bojovým mágům a léčitelům je to ideální příležitost.“ krátce se odmlčel, „Mluvil jsem s profesorkou Sarricovou, která je mistryní magie Obnovy, má dlouholetou léčitelskou praxi…“ pokračoval pozvolna přičemž bylo patrné, že už hovoří opatrněji, protože výraz ve tváři barona nepůsobil příliš otevřeně změně této části dohody. „A vyjádřila souhlas. Ujala by se vedení pobočky a mohla by tu strávit většinu svého času, protože na Univerzitě by se její současné přednášky rozdělily mezi Lexe a Arteriovou.“
„No… moment.“ ozval se Klargus, „Já už jsem tuhle funkci také řešil s potenciální kandidátkou, když jsme se na předchozím jednání v podstatě shodli, že Univerzita do čela nikoho ze svých stálých profesorů a profesorek právě kvůli tomu pendlování nepostaví.“
„Ano. Já vím.“ přikývl Benoch, „Byla to chyba, kterou jsem si zprvu neuvědomil.“ přiznal následně, „Pobočku musí vést někdo od nás, abychom mohli dostát pověsti nezávislé a neutrální Univerzity. Nemůžeme mít v čele naší vůbec první pobočky někoho koho jsi jmenujete sám a nemá vůbec žádnou minulost spjatou s námi.“ vysvětlil v klidu arcimág.
„Vaše smysl pro neutralitu.“ zašklebil se Klargus nesouhlasně, „Pobočku povede Carina LaRouchová, protože jsem jí to místo nabídl na základě naší předchozí domluvy, kdy jste mi řekl, že vedoucího pobočky si určíme my. To, že si teď najednou vymyslíte něco jiného je mi absolutně ukradené. Navíc nejste v pozici, kdy můžete měnit svá předchozí stanoviska.“
„Pobočku nemůže vést člověk, který bude primárně hájit vaše zájmy a teprve poté zájmy Univerzity. To je z naší strany neakceptovatelné. Univerzita je nezávislá, neutrální a její pobočku musí vést někdo kdo sdílí stejné ideály a postoje.“ oponoval Benoch, „Proto je nezbytné, aby pobočku vedl někdo kdo na Univerzitě působí už nějaký čas a má její chod zažitý. LaRouchová nemá s Univerzitou nic společného.“ odmlčel se nakrátko a přejel pohledem po všech přítomných, „O její možné odbornosti a schopnostech nepochybuji, ale nemůžu si dovolit v současné situaci… před hlasováním o magické reformě, která rozhoduje o budoucnosti nejenom naší Univerzity, vložit důvěru v osobu, kterou příliš neznám.“ založil si ruce, „Stručně řečeno. Smlouvu o spolupráci podepíšeme, pobočku otevřeme, ale v čele bude stát někdo, kdo má s Univerzitou delší dobu vřelé vztahy, zná její chod zevnitř a dlouhodobě respektuje její vede.“ zestručnil své stanovisko Benoch, „LaRouchová samozřejmě může nastoupit na Univerzitu a pomoci s budováním pobočky, ale já ji do čela pobočky nejmenuji.“

„Mno…“ nezatvářil se příliš nadšeně Klargus, „Podívejte se Benochu…“ nadechl se ke slovu a zjevně měl v plánu pokračovat v důraznějším tónu vyjednávání, ale Delmus gestem naznačil, že by rád také přispěl a baron mu ochotně předal slovo.
„Chápu vaše požadavky, ale myslím si, že Chorrol bude do pobočky investovat nemalé finance… Myslím si, že bychom měli tudíž minimálně mít možnost nějakým způsobem ovlivnit kdo v jejím čele bude stát, protože s vedoucím pobočky budeme ostatně jednat nejčastěji.“ převzal slovo Delmus, „A jako jeden z těch co se pravděpodobně těchto jednání bude účastnit častěji než baron bych dal přednost možnosti hlasovat.“ koukl na Klarga jakoby u něho hledal podporu, ale nezdálo se, že Klargus je nakloněn variantě s hlasováním, „Univerzita si tak bude moct svého kandidáta stanovit, naše strana taktéž. Sejde se rada Chorrolského hrabství, která oba potenciální kandidáty vyslechne a posoudí který z nich je nejvhodnější… potom proběhne volba. Vítěz stane v čele pobočky.“ vysvětlil stručně Delmus, „Vítěz bude jasně a spravedlivě zvolen.“ dodal nakonec.
„Nezní to špatně.“ připustil Klargus, „Ale neustupoval bych jim.“ doplnil okamžitě, „Nejsou v pozici kdy mohou klást své požadavky.“ zdůraznil.
„Bohužel…“ zakroutil hlavou Benoch, „Možnost volby zní sice dobře, ale v momentě kdy zvítězí některý z vašich kandidátů je vlastně celý smysl nezávislosti a neutrality magické Univerzity a její první pobočky ohrožen.“
„Jestli se bojíte čistě jen o tu neutralitu… můžu vás ujistit, že LaRouchová není žádná z mých loajálních čarodějek nebo tak něco, není ani občankou Chorrolského hrabství, nežije tu. Nemá v podstatě žádnou výraznou motivaci jít na ruku mě nebo komukoliv z vládců Chorrolu. Naopak se jedná o čarodějku, která respektuje neutralitu a zakládá si na ní.“ pronesl Klargus, „Kdybychom chtěli pobočku ovládat, navrhl bych vám svoji dceru, Adriannu nebo De Peyranovou, ale neudělal jsem to. Místo toho jsem navrhl LaRouchovou, protože respektuji vaši neutralitu. A bude tak čistě na ní, jestli v průběhu svého působení v čele pobočky najde cestu spíše k Univerzitě nebo naopak k představitelům Chorrolu.“ zakončil a podíval se směrem k tobě, „Bílý Guar vám má slova o LaRouchové může potvrdit.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tondulin
„To jsem ráda, že to celé proběhlo takhle krásně.“ usmála se Carwen, když jsi jí stručně popsal jak proběhlo vaše opětovné shledání s Mirabelle. Tvoji otázku o ranním dobrodružství, ale nechala velmi dlouho bez odpovědi. Uhnula ti pohledem a až po několika minutovém tichu a ploužení se rozhodla nějak odpovědět. „Vrátil jsem se rychle, protože nakonec jim moje schopnosti k ničemu nebyly. Svolávali se hlavně mágové a tím já bohužel nejsem…“ povzdechla si, „Takže jsem moc nepomohla.“ koukla opět na tebe, „Ale pusť to z hlavy a užívej si tance, Mirabelle a hlavně poklidné svatby.“ rozhlédla se, „To nebývá zvykem.“

Mapa situace:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SuperHunter
„Vše co vám vyklopí ať už dobrovolně nebo nedobrovolně si pečlivě zapamatujte. Potom mi to při hlášení přetlumočíte a buď se od toho odrazíme nebo budeme opět na počátku. Teď běžte. Najděte důstojníka Stormia, dá vám vybavení a někoho k ruce, abyste na to nebyla sama.“ řekl na závěr Gerrick, „Pro větší slávu Aldmerského spolku a Thalmoru.“ poznamenal tiše a gestem ti neznačil, že máš odejít z jeho komnaty.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy