Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Warez zase vyhrál

Přidal Harry_usti dne 10.11.2011 22:17
#92

http://www.e-advo...gramy.html


oni ani právníci v to nemají zcela jasno (asi studovali v Plzni :| )


c) jiná osoba oprávněná užívat rozmnoženinu počítačového programu. - V tomto případě by se tedy nemělo jednat o osobu oprávněnou užívat počítačový program (např. nabyvatel podlicenční smlouvy), nýbrž o osobu oprávněnou užívat rozmnoženinu počítačového programu, avšak takováto osoba je již jednou uváděna pod bodem a) jako osoba, která má „jiné právo k rozmnoženině“. Zřejmě by se také nemělo jednat ani o zaměstnance nabyvatele licence, který sice může mít k rozmnoženině fakticky přístup, nicméně jedná v zastoupení zaměstnavatele a nikoliv jménem svým.

Z výše uvedeného vyplývá, že k užití počítačového programu (na našem území) není nutné vždy uzavřít licenční smlouvou. Pokud společně s vlastnictvím rozmnoženiny software lze získat na základě autorského zákona i oprávnění tento software užít (v případě, že se jedná o „oprávněného nabyvatele“), vyvstávají samozřejmě otázky, zda-li tato úprava není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv na ochranu duševního vlastnictví apod.

Upravil/a Harry_usti dne 10.11.2011 22:20