Fórum | Galerie | Archív novinek | Hlavní strana               LOGIN | REGISTRACE
Prastaré Archívy: Arena PA: Daggerfall PA: Morrowind Construction Set Čas zkracovaní Cechy Skyrimu Rasy ve Skyrimu Let´s learn some lore
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Víte že..
Sdí­let

nahoru
Číst diskuzi
Právě je zde: 1 host(ů)
 Tisk diskuze
Hrozba III.
Aurelius
→ Tah 831

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Oba: Belius s Anitou se pomalu rozhlédli kolem sebe, když všichni jejich hosté a přátelé poklekli, krátce se na tebe podívali a následně vyzvali společně k opětovnému povstání.

„Děkujeme.“ shrnul následně nahlas Belius, když se opět hosté začali vracet na nohy. „Nyní vás asi všechny zveme na svatební hostinu a připravenou zábavu.“ prolomil následně ticho mezi hosty, „Pojďme.“ vybídl a v doprovodu své ženy zamířil ke dveřím sídla. Delmus jim byl s Rolstonovou v patách, když se však setkali s baronkou a baronem došlo na žádost barona k výměně partnerek. Delmus v doprovodu Veronique následoval novomanžele, zatímco baron si vzal Rolstonovou bokem, aby nepřekáželi hostům směřujícím za novomanželi.

@Tondulin: Postavili jste se na nohy, Benoch a jeho kolegyně z Univerzity okamžitě po vyzvání zamířili do sídla. Carwen s Mirabelle zůstaly stát po tvém boku.
„Sranda to není.“ zakroutila hlavou na tvá slova, „Ale neboj. Jsem si jistá, že s novým mistrem nebo mistryní navážeš stejně dobrou spolupráci jako se mnou.“ dodal s úsměvem a ohlédla se. „Tak… a teď jsem zjevně bez partnera.“ povzdechla si pobaveně.
„Abych se přiznala… nečekala jsem, že se Belius někdy ožení.“ zašeptala tiše Mirabelle, „Dost mě to překvapilo a šokovalo.“ přiznala následně, „I to, že před oltářem opravdu řekl ano. Ale působí jako hezký pár.“
„Šokováni jsou myslím všichni.“ přitakala Carwen pobaveně, „Každý kdo ho alespoň trošku zná, ale souhlasím, že vypadají jako dobrý pár. Pokud se nepozabíjí až budou o samotě.“

Všiml sis, že většina hostů už zmizela uvnitř, venku zůstal pouze Bílý Guar s LaRouchovou a také Klargus s Rolstonovou, kteří se zdržují kousek od dveří do sídla a o čemsi spolu diskutují.

@Sarako: Stejně jako ostatní jsi poklekl a když toho opět ponechávali a napřímili se, učinil si to samé. Přesto jsi nepolevoval v pozornosti, ale žádný náznak znepokojení nebo hrozby jsi nenalezl.
„Teď nás asi čeká hostina.“ nadechla se Carina LaRouchová, když se postupně na vybídnutí začali ostatní přesouvat do sídla, „Přemýšlela jsem… Tahle událost je plná poměrně dost zajímavých hostů, kteří by vám mohli být užiteční, když chcete zabránit svatbě Císaře s dcerou Tyrwina Calla.“ pokračovala tiše, aby jí nikdo ze zbývajících hostů pokud možno nezaslechl.

Ze zbývajících hostů zůstal pouze Aedan a jeho ženský doprovod, Mirabelle Sarricová a Carwen, která je zjevně v Chorrolu známá pod jménem Shael. Zbylí hosté se již přesunuli dovnitř. Zůstal také Klargus Arterius, který i nadále hovořil s Rolstonovou kousek od dveří do sídla.

Mapa situace:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 04.12.2020 18:05
 
Sarako
,,Vrchní kancléř Talarian by v tomto případě mohl být velmi nápomocný. Námitka z jeho strany podložena podpisy většiny Cyrodiildkých hrabat, by nebyla ihned smetena ze stolu." promluvím potichu k Carině ,,Je tu i spousta dalších. Každopádně do psaní Chorrolské historie jsem už vrazil přes patnáct tisíc zlatých, takže si musím pojistit, že se mi má investice mnohonásobně vrátí." a vydám se do hradu, abych měl novomanželský pár opět na očích.
 
https://vzajetinadprirozena.webnode.cz/
Tondulin
"Víš, že s autoritami mi to moc nejde. Ty jsi něco jako moje tetička, ale nový mistr to se mi moc nepozdává." Zašklebím se na Carwen a pak oběma dámám nabídnu rámě. "Tak pojďte vy dvě drbny nebo o tu hostinu přijdeme." (Pak už budeme následovat ostatní dovnitř)
 
Aurelius
→ Tah 832

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Tondulin: „Tetička?“ hlesla překvapeně Carwen, „To vypadám tak staře?“ přimhouřila nepříjemně oči, Mirabelle se jen pousmála. Nabídl jsi oběma ženám rámě, Mirabelle jej přijala a Carwen nakonec taktéž. „Doufám, že dostaneš nějakého pedanta.“ řekla nakonec, když jste vykročili vstříc sídlu. Vešli jste dovnitř, prošli do audienčního sálu a pokračovali vpravo do místnosti ve které se měla odehrát svatební hostina.

Všichni důležití hosté měli své místo u stolu určené krasopisným papírkem položeným na příslušném místě u stolu. Hosté bez delších debat, potloukání se kolem usedli na svá místa, která jim byla určena. Tobě je určeno místo naproti nevěstě, po tvém levém boku má usednout Mirabelle a po tvé pravici pak Carwen, která má jako svědkyně sedět naproti ženichovi.

@Sarako: „Je to rozumný člověk.“ usmála se Carina, „V minulosti jsme spolupracovali a do jisté míry nás spojuje i společný osud. Oba jsme se nějakým způsobem rozešli s Císařskými mágy v nepříliš dobrém duchu.“ dodala, zatímco vedle tebe kráčela do sídla. Prošli jste otevřenými dveřmi a pokračovali dále do audienčního sálu a následně do pravé místnosti ve které se měla odehrát svatební hostina.

Všichni důležití hosté měli své místo u stolu určené krasopisným papírkem položeným na příslušném místě u stolu. Hosté bez delších debat, potloukání se kolem usedli na svá místa, která jim byla určena. Tvé místo u stolu bylo stanoveno v křídle, u něhož sedí převážně členové profesorského sboru Cyrodiilské Univerzity, ale také hraběnka Brumy, která sedí poněkud osamoceně.

@Oba: Většina hostů je již usazena, Belius s Anitou sedí uprostřed stolu. Anita má po své pravé straně doposud jedno místo volné, ale dá se předpokládat, že bude náležet Klargovi Arteriovi, který i nadále o čemsi diskutuje venku s Rolstonovou. Poté následuje baronka Arteriová. Následně argonian Chocholka, baronesa Adrianna Arteriová, kancléř Talarian naproti němuž sedí arcilektorka de Peyranová, vedle Talariana pak sedí zrzavá žena (ani jeden z vás nezná její jméno, proto zde není zmíněno) a naproti ní sedí admirál Lanius. Po Beliouvě levici je volná židle, která nejspíš náleží Rolstonové, vedle ní poté sedí Delmus Helbone. Následuje několik volných míst a poté jsou židle obsazeny Valindorem Benochem, Alawen Silverwoodovou. Naproti nim pak sedí Selena Benochová a Fairwen Spellorová. Trošku osamoceně sedí pouze hraběnka Brumy.

Graficky je to poté znázorněno ve spoileru, šedé siluety postaviček znázorňují místa, kam se předpokládá, že vaše postava usedne.Mapa situace:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy
 
Sarako
Doprovodím Carinu na její místo, a poté beze slova zaujmu místo strážce u stěny hned za novomanželi.
 
https://vzajetinadprirozena.webnode.cz/
Tondulin
"Myslím, že by to byl spíš trest pro něj, jestli něco umím tak deptat lidi." Odvětím Carwen a pak půjdu obě dámy usadit na jejich místa, já sám si sednu jako poslední. Chvilku budu poslouchat o čem se baví Belius, než se zapojím do konverzace.
 
Aurelius
→ Tah 833

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Tondulin: „Když myslíš.“ namítla s úsměvem Carwen. Dorazil jsi s oběma ženami ke stolu, Carwen jsi usadil po své pravici a Mirabelle po své levici, poté jsi usedl mezi ně, naproti Anitě, která jen mlčky kývla na pozdrav. Belius na tvůj příchod v obklopení žen hleděl s pozvednutým obočím.
„Fíha… Aedane…“ vydal ze sebe s hlasem uznání, „Nevím jak to děláš, ale zjevně jsem tě to naučil dobře.“ dodal úsměvem od ucha k uchu. Carwen po něm vrhla nevraživý pohled, ale Mirabelle se jen lehce pousmála a porovnala si šaty, aby si je zbytečně špatným usednutím na židli nezmačkala.

@Sarako: Doprovodil jsi LaRouchovou k jejímu místu ke stolu (vedle ní se nachází i židle určená pro tebe), poděkovala a posadila se. Následně ses odebral ke stěně za novomanželi. Před nimiž už na svá místa usedala Mirabelle, Aedan a Carwen a pouštěli se do rozhovoru s Beliem.

@Oba: „Počkat…“ zarazil se Belius a podíval se na Anitu a následně na Carwen, „Ty jsi šla za svědkyni?“ hlesl překvapeně.
„Ano.“ odvětila mu s úsměvem Carwen, „Stála jsem kousek od tvé překrásné ženy.“ připomněla mu, „Ale těší mě, že jsi byl natolik okouzlen krásou své nastávající, že jsi nevnímal své okolí.“ dodala s úsměvem. Belius jen přimhouřil oči.
„No… Je to nečekané.“ přiznal Belius a pootočil se na svoji ženu.
„Neměla jsem tu žádnou kamarádku a Shael ke mně byla vždy laskavá.“ vysvětlila Anita svému muži. Belius pootočil hlavu na Carwen. „Vlastně jsem ani nevěděla, že se tak důvěrně znáte.“
„Jistě. My se známe velmi důvěrně.“ přikývl Belius, ale vzápětí sebou cukl jako kdyby ho pod stolem někdo nakopl. „Samozřejmě čistě přátelsky.“ uvedl na pravou míru. Přičemž si s Carwen vyměnil jejich typický lehce rivalský pohled.

Mezitím do místnosti vešel Klargus v doprovodu Rolstonové. Oba zamířili podél stolu rovnou ke svým místům. Klargus vyrazil ke svému místu u mladé nevěsty. Neusadil se rovnou, nýbrž se jí nejprve tiše představil a poté usedl vedle ní. Rolstonová si své kroky metr od židle rozmyslela, zastavila se u Bílého Guara a cosi mu krátce řekla.

@Sarako:

Poté pokračovala až k volné židli vedle Beliakterý se na ní otočil, když si hodlala sednout a znatelně potočil oči. Rolstonová usedla vedle něj. Klargus Arterius se mezitím podíval na Aedana a následně si cosi pošeptal se svojí ženou.
„Máš připravená proslov?“ zeptal se Aedana.

Po přednesení slavnostních řečí a následnému poobědvání bude následovat neformálnější část při které bude větší prostor pro různé diskuze s přítomnými postavami. Hosté se mezi sebou začnou víc bavit atp. potom bude čistě na vás, jak této příležitosti využijete a jak moc ní vytěžíte, protože tolik významných postav na jednom místě zas nějaký čas dlouho nebude (s výjimkou zasedání rady Starších atp.), přičemž některé postavy mohou mít pouze ‚epizodní roli‘ a později již nemusí být možné s nimi cokoliv domluvit (jedná se např. o baronku Arteriovou, jejíž příběh je primárně orientován na Vysokoskalskou provincii).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 10.12.2020 01:29
 
Sarako
,,Přilbu si hodlám sejmout, až očistím své jméno. S pár lidmi si hodlám pohovořit mezi čtyřma očima, až hostina skončí. Zatím postojím zde. Kdyby tu byla Její Jasnost, stejně bych jen držel stráž." odvětím potichu Rolstonové a zůstanu stát na místě.
 
https://vzajetinadprirozena.webnode.cz/
Tondulin
"Nezapomínej, že jsi mladší než já. Zatímco mě vyhlíželi první nápadnice, ještě jsi za sebou tahal kačera Belísku." Debilně se zazubím a ještě než usednu na židli věnuji menší poklonu hraběnce. "Máte krásné šaty paní, ty nemohl dělat nikdo jiný nežli můj bratranec Alfónz, poznám jeho rukopis." S úsměvem se už konečně posadím a obhlédnu situaci.

"A sakra zábava končí, trochu dřív než jsem čekal."
Smutné podoktnu, zatímco uvidím přicházet Rolstonovou s Klargem. Na jeho otázku souhlasně kývnu a vyčkám co dalšího po nás bude baron chtít.
 
Aurelius
→ Tah 834

→ Dne 10.12. aktualizována graf. mapa situace.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Tondulin: Belius se zasmál tvým slovům, Anita poděkovala a více se ke svým šatům nevyjadřovala, protože se vedle ní usadil baron Arterius, který uvítal svoje přikývnutí.

@Oba:
„Výborně.“ řekl baron Arterius a rozhlédl se, vstal ze židle a popadl svoji skleničku o kterou zacinkal jednou z připravených lžiček. „Vážení! Prosím o pozornost.“ pronesl slušně ke všem přítomným a přerušil tak jejich rozhovor. A následně pokynul směrem ke kvestorce Amelii, která stála v pozoru u protější stěny. Kvestorka přikývla a gestem naznačila rytířům střežící vstup do síně, aby pustili další hosty dovnitř. Baron zůstal stát, zatímco do síně vstupovala skupinka hostů po dvojicích.

Nejprve vstoupil mladší pár, blonďatá žena (graf. vzhled - zde) v červených šatech, která za rámě doprovázela o pár let staršího zrzavého muže (graf. vzhled - zde). Žena byla již od prvního pohledu ve tváři míšenkou člověka a elfa. Pár pomalu předstoupil doprostřed místnosti. Baron naznačil Beliovi a Anitě, aby povstali a pár na jeho pokyn tak učinil.

„Hrabě, hraběnko.“ promluvil zrzavý muž, „Jmenuji se Krag Farr, má partnerka Bienne. Děkujeme vám za pozvání, náš dar jsme přenechali v audienční místnosti. Pevně věříme, že vaše společná vláda dovede naše hrabství k lepší budoucnosti a lepší spolupráci než s předchozím panovníkem.“ pokračoval muž a poklonil se společně s ženou novému vládnoucímu páru.
„Děkujeme.“ řekl Belius za sebe a Anitu, která jen s úsměvem přikývla. „Prosím vezměte si místo a posaďte se ke stolu.“ vybídl dvojici k posazení se u stolu. Dvojice tak učinila a posadila se vedle admirála Lania, který měl po svém boku dvě volná místa. Dalším párem byl pár dvou postarších orků. Orka (graf. vzhled - zde) a orčice (graf. vzhled - zde). Zatímco ork lehce pokulhával na jednu nohu žena se snažila o ladnou chůzi dvorních dam, ale příliš se jí to nedařilo a spíše působila komickým dojmem, přesto si většina přítomných zachovala vážnou tvář.

„Vítejte.“ řekl směrem k nim Belius a podíval se směrem ke svému otci, který jen přikývl a dál zůstal stát a mlčky sledoval co se bude dít.
„Gor-Balak.“ představil se stroze ork s rukou na hrudi, „Orbul.“ ukázal na svoji ženu následně, která se lehce uklonila. „Přejme vám hodně štěstí. Doufáme, že po vzoru své předchůdkyně a jejího malého syna nebudete zasahovat do naší malé osady a nebudete narušovat náš způsob života.“ řekl důrazně a následně se poklonil, „Přejeme vám hodně zdraví hrabě a hraběnko.“ zopakoval stejně důrazně a poklonil se co nejvíce mu to bolestivé koleno dovolilo.
„Děkujeme.“ řekl Belius, „Nemějte obavy. Vaše osada bude moct žít podle vašich tradicí… tím jsem si jist.“ dodal vzápětí, „Prosím. Posaďte se.“ vybídl pár k usazení. Pár zaujmul volné místo naproti předchozímu páru.
Posledním párem byla hnědovlasá žena v zelených šatech po jejímž boku kráčel starý muž v mnišském šatu (graf. vzhled - zde), opíral se o dřevěnou zdobenou hůl a druhou oporou mu byla mladší hnědovlasá žena (graf. vzhled - zde).

„Saenus Dorien, představený zdejšího převorství.“ představil se starý muž, kterému žena přenechala slovo, „Přeji vám hodně štěstí oběma, oběma hodně zdraví a snad se vám povede městu navrátit jeho zašlou slávu.“ popřál dvojici a následně začal s námahou poklekávat.
„To není nutné mistře Doriene.“ promluvila Anita, která předběhla Beliovu snahu o poděkování, „Prosím neklekejte. Obejdeme se bez toho.“ dodala a starý muž se spokojeně pousmál, zůstal stát.
„Děkujeme.“ řekl následně Belius.
„Také vám přeji hodně štěstí a zdraví. Doufám, že se vám povede hrabství vést k prosperitě a budete nám dobrými vladaři.“ popřála hnědovlasá žena a uklonila se.
„Děkujeme.“ poděkoval Belius.
„Děkujeme Maero.“ poděkovala Anita ženě, kterou nejspíše znala a Maera jen s úsměvem přikývla. Následně na pokyn Belia a Anity zaujmula místo u stolu. Klargus se spokojeně rozhlédl po stolu, který zaplnil většinu volných míst. „Nyní je asi prostor pro nějakou řeč.“ řekla Anita nejistě a podívala se na svého muže. Belius zarejdil očima z jednoho konce stolu na druhý. Všichni v místnosti mu nyní věnovali pozornost.
„Jistě.“ usmál se od ucha k uchu a nejistě se pousmál. „Jsem velice rád, že jste všichni dorazili, chtěl bych vám za to poděkovat, že jste nás takto podpořili. A jak jsem již společně se svou ženou slíbil.“ otočil se na Anitu, „Pokusíme se udělat maximum, aby naše vláda byla vládou prosperující a všechny ty temné okamžiky jsme hodili za hlavu.“ přislíbil, „Zároveň v tento moment…“ nadechl se opět ke slovu a prsty porovnal jeden z příborů na stolku, „Bych chtěl poděkovat své matce za její láskyplnou výchovu, svému otci za pevnou a důslednou ruku, kterou mě zlískal kdykoliv jsem provedl nějakou pitomost.“ pousmál se a pozvedl hlavu, Klargus i Veronique se na sebe hrdě podívali, Klargus i nadále zůstával stát. „Své sestřičce Anně, která mi vždy byla nápomocna a ve spoustě leváren mě podporovala.“ usmál se směrem k Adrianně, která se na něj rovněž upřímně usmála. „Svému bratranci Artovi, který teď nejspíš vyleze z mrtvých, aby se mi vysmál, že to já jsem skončil v chomoutu dřív než on… ale jeho důsledná výuka magického i šermířského umění byla dostatečná a jeho životní lekce přínosné. Budiž mu země lehká.“ odmlčel se a nakrátko sklopil hlavu což zopakovala většina hostů. Včetně Carwen, která se ze všech přítomných zatvářila asi nejvíce smutně. „A samozřejmě děkuji také strýčkovi Balionovi.“ zvolal směrem ke kancléři, který se pousmál, ale nejspíš se z hrůzou obávám co z Belia nakonec vypadne. „Za jeho cenné rady v milostném životě a radám o ženách.“ pokynu hlavou směrem k němu. Balion se sice zasmál, ale ze všeho nejvíc vybouchl smíchy admirál Lanius, přičemž nechyběly ani úsměvy obou žen (de Peyranové a zrzavé ženy), které seděly v jejich blízkosti. Baron se zdržel nějakého smíchu, nýbrž pouze viditelně protočil oči v sloup a zakroutil hlavou, baronka oproti tomu reagovala s úsměvem. „A samozřejmě bych mohl poděkovat spoustě lidí, které jsem ve svém životě poznal, ale velký dík, který patří nyní na závěr je Aedanovi.“ řekl směrem k Aedanovi a věnoval mu veškerou svoji pozornost. „Člověku, kterého považuji za svého bratra a bez jehož podpory bych k tomu oltáři dnes nedošel. Díky.“ zakončil následně. Hosté Beliovu proslovu začali tleskat. „Teď je to na tobě…“ zvolal v průběhu potlesku směrem k Aedanovi.

Mapa situace:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 10.12.2020 11:40
 
Sarako
Beze slova budu stát na stráži a sledovat, jak se celá tahle hostina bude vyvíjet.
 
https://vzajetinadprirozena.webnode.cz/
Tondulin
Zatleskám Beliovi s ostatními, pak povstanu a ujmu se slova. "Rád bych do seznamu gratulací začlenil ještě věčně bdícího strážce Bílého Guara, bez něhož by tato svatba rovněž nemohla proběhnout a nejspíš by se náš krásný manželský pár nikdy nedal dohromady." Nechám proběhnout ještě další potlesk a usměju se na Guara, který stále stojí na stráži. "Jedna část mojí osoby stále nemůže uvěřit tomu, že jsme viděli bývalého kvestora Belia Arteria stát před oltářem, ale už tomu tak je. Nezbývá mi než ti popřát, aby jsi zůstal takový jaký jsi vždy byl, spravedlivý, čestný, statečný a tvoje nové postavení tě nijak nezměnilo. Aby jsi zůstal stejně při zemi jako mezi svými bratry v legii, kde by jste si jen těžko tipnuli, že Belius pochází z velmi urozené rodiny. Právě tahle tvoje nenafrněnost a rovnost v zacházení s každým stejně, ať už je jakéhokoliv postavení si myslím, že přinese Chorrolu toho nejlepšího vládce, jakého si jen může přát a roky prosperity a rozkvětu." Na chvilku se odmlčím a pohlédnu na mladou hraběnku.

"A vám přeji, aby jste tohoto temperamentního muže dokázala udržet na uzdě, protože to rozhodně nebude jednoduchý úkol. Nechť oba dva naposledy zažíváte stres spojený s tímto velkým dnem a nemusíte v budoucnu nic podobného opakovat. A v neposlední řadě, samozřejmě přeji manželskému páru spoustu zdravých a silných dědiců." Usměju se, znovu s pohledem na Belia.

"A nyní bych vás rád poprosil o povstání a slavnostní přípitek."
Pozvednu číši a pak už radostně zvolám. "Na nového hraběte a hraběnku. Na rod Arteriů." Po čemž, vypiju celý obsah své sklenice a rozpoutám poslední potlesk pro novomanžele a u toho budu sledovat zejména Klargovu reakci. Po potlesku usednu zpět na židli společně s ostatními.
 
Aurelius
→ Tah 835

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Oba:
Aedan společně s ostatními zatleskal Beliovu proslovu a následně se s povstáním ujal slova. Rolstonová si nervózně poposedla, Klargus s vážnou tváří očekával, co svědek přednese za projev, potlesk utichl a slovo bylo předáno. Aedan začal hovořit: "Rád bych do seznamu gratulací začlenil ještě věčně bdícího strážce Bílého Guara, bez něhož by tato svatba rovněž nemohla proběhnout a nejspíš by se náš krásný manželský pár nikdy nedal dohromady." Odmlčel se a jeho slova byla podpořena potleskem všech přítomných s výjimkou rytířů na stráži, kteří i nadále zachovávali vážnou tvář pod přilbami a stáli v pohotovosti kdykoliv zasáhnout. Oba manželé, hrabě s hraběnkou se na Guara otočili a pokynutím hlavy i slovně mu ještě na dálku poděkovali. Potlesk opět utichl, aby mohl projev řečníka pokračovat nerušeně: "Jedna část mojí osoby stále nemůže uvěřit tomu, že jsme viděli bývalého kvestora Belia Arteria stát před oltářem, ale už tomu tak je.“ baronka se při těchto slovech usmívala od ucha k uchu, stejně tak Adrianna a Chocholka, který ale svoji pozornost věnoval převážně baronce, protože její manžel byl zaneprázdněn sledováním a posloucháním řečníka. Samotná baronka, ale Chocholkovi žádnou pozornost nevěnovala střídavě se dívala na svého syna a řečníka. „Nezbývá mi než ti popřát, aby jsi zůstal takový jaký jsi vždy byl, spravedlivý, čestný, statečný a tvoje nové postavení tě nijak nezměnilo. Aby jsi zůstal stejně při zemi jako mezi svými bratry v legii, kde by jste si jen těžko tipnuli, že Belius pochází z velmi urozené rodiny. Právě tahle tvoje nenafrněnost a rovnost v zacházení s každým stejně, ať už je jakéhokoliv postavení si myslím, že přinese Chorrolu toho nejlepšího vládce, jakého si jen může přát a roky prosperity a rozkvětu.“ Odmlčel se a podíval na mladou hraběnku. Belius se jen spokojeně usmíval. "A vám přeji, aby jste tohoto temperamentního muže dokázala udržet na uzdě, protože to rozhodně nebude jednoduchý úkol. Nechť oba dva naposledy zažíváte stres spojený s tímto velkým dnem a nemusíte v budoucnu nic podobného opakovat. A v neposlední řadě, samozřejmě přeji manželskému páru spoustu zdravých a silných dědiců."
„Děkuji.“ poděkovala upřímně mladá hraběnka, Belius se při posledních slovech trochu zarazil a úsměv mu ze tváře zmizel. Netrvalo, ale dlouho a navrátil se mu, přičemž i on poděkoval Aedanovi za tato příjemná slova. Rolstonová se ušklíbla.

„A nyní bych vás rád poprosil o povstání a slavnostní přípitek.“ vyzval Aedan a vybídl všechny přítomné, aby povstali a zahájili přípitek. Chocholka, který byl zaneprázdněn zamilovanými pohledy směrem k baronce, která mu stejně pozornost nevěnovala tento pokyn zcela zazdil. Adrianna ho však ihned uvedla do obrazu šťouchancem a pokynem k povstání. Chocholka tak nakonec stihl povstat ještě před hrstkou posledních hostů. Oddechl si a sevřel číši v ruce očekávajíc další pokyny. Adrianna jen zakroutila hlavou a možná se tiše modlila, aby si tohoto incidentu, pokud možno nikdo nevšiml. Baronka, která za pomoci barona vstala mezi prvními pozvedla číši a rovněž čekala na pokyn. Carwen s Mirabelle po jeho boku rovněž stály a čekaly na další pokyny jako zbytek hostů. „Na nového hraběte a hraběnku. Na rod Arteriů.“ zvolal Aedan, pozvedl číši a následně celý obsah poměrně slabého alkoholu vypil. Hosté střídavě zvolali obdobné přání k přípitku a stejně jako řečník do sebe naklopili obsah skleničky.

@Aedan

Když hosté odložili prázdné skleničky zpět na stůl, zůstali ještě chvíli stát a závěr celého proslovu doprovodili o sáhodlouhý potlesk směřovaný jak k mladému páru, tak hlavně řečníkovi.

@Aedan

Hosté postupně posedali, včetně novomanželů a řečníka Aedana. Zůstal stát jen a pouze Klargus Arterius, který i nadále držel svoji číši.
„Děkuji všem za projevy, děkuji vám hostům za váš příjezd a vyjádření podpory novému vládnoucímu páru.“ začal a odložil čísi bokem, „Jsem rád, že Aedan doplnil mého syna a poděkoval Bílému Guarovi.“ podíval se směrem k Bílému Guarovi, „Bez něhož by Chorrol skončil v rukou Císařského úředníka a možná by ještě v tuto chvíli nad městem vlála vlajka Osmé legie. Nyní nad městem zavlaje vlajka Chorrolu, hrdě vztyčená.“ pomalu se odebral za svého syna, „Spolu s vlajkou rodu Arteriů a Shorhelmského království. A my Arteriové se o své lidi staráme, proto vezte, že Chorrol je v dobrých rukou a vojsko Shornhelmského království je vždy připraveno hrabství chránit ať jehož nepřátelé budou odkudkoliv.“ dodal a zastavil se, Rolstonová se na něj pootočila. „A proto pevně věřím, že se lidé nemají čeho obávat, volná místa v radě hrabství budou zaplněna a majetek nižší šlechty, který byl zabaven během převratu a následně použit regentkou k léčení finančních problému hrabství, které hrabství mělo navrácen svým majitelům podle řádného dědického řízení. A nyní prosím…“ pousmál se, „Začneme slavnostně obědvat. Děkuji vám.“ zakončil následně, dostalo se mu potlesku, během kterého se přesunul ke svému místu, předtím, než se posadil zkontroloval pohledem Adriannu s Chocholkou, kteří o čemsi zrovna tiše diskutovali v průběhu tleskotu.

Jakmile utichl potlesk bylo do místnosti puštěno početné služebnictvo, které postupně na připravených vozíkách přivezlo porce pro všechny přítomné. Postupně porozdávali všem přítomným porce, ale nikdo nezačal jíst. Jednu ze služebných, krátkovlasou blondýnku (graf. vzhled - zde) odchytla Rolstonová zrovna, když jí dávala její porci.
„Jednu porci oběda nechte odnést do nějakého volného pokoje ať se náš chrabrý ochránce může v klidu najíst.“ řekla Rolstonová blonďatá postarší služebné. Služebná přikývla. „A také přiveďte Leofara nebo Tilbauta.“ dodala. Služebná znovu mlčky přikývla. Přičemž si prohlédla stůl i oba svědky. „To je vše.“ řekla následně služebné Rolstonová, nejspíš když na její vkus moc dlouho postávala na jednom místě. Služebná znovu přikývla a odebrala se za Bílým Guarem.

@Sarako

Služebnictvo mezitím rozdalo všem přítomným jejich porce a začalo se opět se svými vozíky vracet do vedlejší místnosti, aby nepřekáželi. Před každého hosta byl položen hluboký talíř s prvním chodem, kterým byla kuřecí polévka. Belius na svoji porci s úsměvem pohlédl, zkoumal ji.
„Se divím, že nemáme vývar z argoniana.“ prohodil tiše a podíval se nakrátko směrem ke svému kamarádovi Chocholkovi.
„No… Co není může být.“ přitakala k jeho slovům Rolstonová, která rovněž nakrátko koukla na Chocholku a poté si porovnala příbor, který některým ze svým předchozích pohybů trošku rozhodila.
„Úžasný proslov.“ usmála se Mirabelle na Aedana a následně se k němu naklonila.

@Aedan


Mapa situace:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 10.12.2020 20:26
 
Tondulin
Zatímco je ke mne Mirabelle nakloněná tiše odvětím. "Nepřeháněj Miri, byl jsem rád, že jsem ze sebe něco narychlo vypotil. Za svědka už nikomu dalšímu rozhodně nepůjdu." Usměju se a věnuju jí jen velmi letmý polibek na tvář. Chvilku počkám než se panstvo pustí do jídla a pak už se hladově vrhnu na polévku.
 
Sarako
,,Nechte mi mou porci stranou. Najím se, až tahle hostina skončí." odvětím potichu služebné, pokynutím ruky jí naznačím, aby odešla a dál budu ze svého místa sledovat celé dění.
 
https://vzajetinadprirozena.webnode.cz/
Aurelius
→ Tah 836

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Oba:
@Sarako

Aedan mezitím věnoval letmý polibek Mirabelle na tvář a hosté dostali pokyn k jídlu v doprovodu popřání dobré chuti od samotného hraběte.
@Aedan

Místnost ovládlo ticho, které přerušoval pouze zvuk příborů, kterým všichni přítomní jedli. Polévka na talíři mizela rychle a brzy měla většina hostů včetně novomanželů dojedeno. Služebnictvo postupně odnášelo prázdné talíře a dolévalo prázdné sklenice. Stůl, u něhož seděli členové profesorského sboru si nakonec nechali donést sklenici vína, kterou by si mohli sami bez obskakování služebnictva dolévat. Podobně učinil i admirál Lanius, který rovnou odmítl, že by se měl nechat obskakovat a oběma damám (zrzavé ženě – kterou ani jeden z vás křestním jménem nebo příjmením neznáte – a de Peyranové) a kancléři sám nalil. Následně si čtveřice navzájem přiťukla a pustila se do diskuze uvolněné diskuze.

„A to ses stresovala, že udělám nějakou vylomeninu.“ šťouchl do Rolstonové Belius, když mu služebná odnesla talíř.
„Nestresovala jsem se.“ odmítla Rolstonová pohotově, „Jen vím čeho jsi schopen…“ dodala a vážně se na něj podívala.
„Hehe… Ale teď už na mě nemůžeš. Je to krásný pocit. Už mě nebudeš moct šikanovat.“ odvětil jí pobaveně Belius.
„Nikdy jsem tě nešikanovala.“ odmítla Rolstonová, „Všechno co jsem dělala jsem dělala pro tvé dobro, pro dobro rodu Arteriů a také proto, aby ti zůstala nějaká důstojnost a nevyvedl jsi nějakou osudovou hovadinu v předvečer své svatby.“ zopakovala, „Kdybych tě opravu ‚šikanovala‘ rozpustila bych tu vaši slavnou rozlučku… A věř mi, že bys ten rozdíl opravdu poznal.“ podívala se na něj vážně.
„Však si dělám srandu.“ zasmál se Belius, „Ale je to hřejiví pocit…“ zopakoval upřímně, „Vědět, že když začneš prudit tak tě Chorrolský velitel vojsk zabásne za obtěžování hraběte.“ koukl na ní. Rolstonová se jen trpce pousmála a raději odvrátila hlavu k Delmusovi, který zrovna cosi tiše řešil s představeným zdejšího převorství.

@Sarako

Klargus Arterius, který se o čemsi soukromém tiše bavil s baronkou se napil z dolité skleničky a pohledem zkontroloval svoji dceru, která o čemsi debatovala s Chocholkou. Následně se pootočil na druhou stranu stolu a prohlédl si situaci u stolu se zástupci převážně magické Univerzity.
„Profesorko Sarricová.“ oslovil nakonec Mirabelle, která k němu byla nejblíže neboť seděla naproti nevěstě. „Došlo na Univerzitě k nějakému nebezpečnému experimentu? “ zeptal se jí následně.
„Eh… Ne.“ přimhouřila nechápavě oči Mirabelle a se svojí odpovědí zaváhala, „Nevím o ničem takovém dodala. Zeptej se arcimága, ale já o ničem takovém nic nevím.“ přidala delší odpověď a otočila se směrem k Aedanovi.
„Neřeš teď politiku.“ ozvala se baronka, „Když má náš syn velký den. To si můžete říci potom až se všichni hosté nají.“ dodala a baron jen neochotně přikývl. Baronka se usmála na Mirabelle a následně se napila ze skleničky vína.
„Dobrá.“ zaznělo z Klargových úst nakonec, „Vypůjčíte mi alespoň svého přítele? Rád bych si s ním o něčem promluvil až se rozjede neformálnější část dnešní události.“ pokračoval směrem k Mirabelle.
„Jistě.“ přikývla Mirabelle, „Aedan vám bude k dispozici.“ usmála se a koukla na Aedana, „Že jo?“
Belius se jen přihlouple zasmál, ale zjevně mu někdo pod stolem uštědřil kopanec, protože rychle mu ze tváře zmizel a místo toho se objevil na tváři Carwen, která seděla naproti němu.
„Výborně.“ usmál se Klargus, „Děkuji vám.“ poděkoval slušně Mirabelle a opět se napil vína. Služebnictvo mezitím odneslo poslední talíře a začalo se připravovat na přivezení dalšího chodu, tentokráte hlavního chodu.

Opět služebnictvo přijelo s vozíky, na nichž mělo porce naskládané, pečlivě nazdobené a připravené jen položit před hosty.

@Sarako

Mapa situace:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy
 
Tondulin
"Ehm... tedy... jistě." Vypravím ze sebe v reakci na barona poněkud znepokojeně. "Koukám, že jsi se mě vzdala velmi rychle a ochotně ženo." Usměju se na Mirabelle.
 
Sarako
Za nastalého ticha s občasným cinkáním příborů se na chvíli zamyslím: ,,Kdybych si nechal narůst plnovous a Theřina léčba by byla úspěšná, mohl bych se tu i chvíli zdržet. Na chvíli zapomenout na své povinnosti vůči Mefale, která stejně po zničení jedné z poboček Morag Tong nebude v nejlepším rozmaru. Jenže je to samé kdyby." a dál budu stát na stráži a sledovat dění.
 
https://vzajetinadprirozena.webnode.cz/
Aurelius
→ Tah 837

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Oba:
@Aedan:


Služebnictvo postupně rozneslo připravené talíře s hlavním chodem mezi všechny přítomné, následně sbalilo všechno nepotřebné včetně vozíků a odebralo se zpět do kuchyně nebo komnat služebnictva, připravovat se na další část svatebního dne. Přítomní hosté se pootočili směrem k novomanželům a očekávali od nich pokyn k zahájení dalšího chodu. Belius neotálel, napil se vína a vydal pokyn k započetí dalšího chodu. Hosté se tak bez dalšího otálení pustili do jídla.

Nevyrušil je ani příchod dvou rytířů, o které Rolstonová požádala blonďatou služebnou. Blonďatá služebná přišla s nimi, rozhlédla se po místnosti a když usoudila, že roznesení jídla proběhlo podle plánů vrátila se ke svým povinnostem a opustila místnost. Dvojice rytířů si ihned sundala přilbu, sevřela ji pod ramenem a oba rytíři zamířili rovnou k Rolstonové. Blonďatý dlouhovlasí bretonec chtěl jít za Rolstonou kolem barona, ale redguradský prošedivělý rytíř s vojenským sestřihem ho ihned opravil a pokynul mu ať jdou za Rolstonovou kolem hostů z magické Univerzity.

@Aedan:

Dvojice rytířů došla až k Rolstonové, která zrovna ustala s obědem, očistila si ústa a pohlédla směrem ke dvojici.
„Veliteli Leofare, sire Tilbaute.“ oslovila dvojici rytířů, přičemž se oba rytíři lehce uklonili. „Chci abyste pomohli s dohlížením na bezpečnost uvnitř. Jakmile dojíme a přejdeme k volnějšímu režimu… domluvím se s vámi, prozatím se někde rozmístěte a vy veliteli se řiďte tím co jsme si domluvili předtím.“ rozkázala dvojici, mlčky přikývli a rozkaz vyrazili splnit. Tilbaut chtěl okamžitě vyrazit na stranu kde seděli především hosté z řad přátel Arterů, ale velitel Leofar ho chytl za paži a vydal mu jiný rozkaz. Mladý rytíř poněkud nespokojeně nakonec souhlasil a vyrazil zaujmout místo za stolem hostů kde seděla Brumské baronka nebo členové magické Univerzity. Velitel Leofar naproti tomu zamířil za Bílým Guarem.

@Sarako:

@Aedan:

O: V průběhu druhého chodu do místnosti začalo služebnictvo nosit nové stoly, postavilo je naproti hlavnímu stolu, natáhlo přes ně dlouhé bílé ubrusy. Část služebnictva dovezlo nové vozíky, na nichž bylo velké množství dalšího jídla, sýry, salámy, chléb, ovoce všeho možného druhu i exotičtějšího typu. Jednotlivé tácy služebnictvo pod vedením blonďaté služebné rozmístilo co nejestetičtěji a následně se na její pokyn sebralo a začalo sbírat prázdné talíře u stolů.
@Aedan:


U hlavního stolu měla dojedeno většina, krom Belia, který nejvíce šeptal svému okolí a neustále něco tiše řešil. Nyní byl mezi posledními, protože buď jedl pomalu nebo nejedl vůbec, rychle se to snažil napravit a cpal do sebe jedno sousto za druhým. Baron Arterius se napil vína a podíval se na svoji ženu, „Teď to začne… ta pravá zábava.“ usmál se a podíval se před sebe, aby zkontroloval kolik ještě zbývá času do odchodu služebnictva, aby mohl celou událost posunout do méně formálního režimu.
Mapa situace:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 16.12.2020 12:56


http://i.imgur.com/bXIWcI6.pnghttp://i.imgur.com/olvyo3U.pnghttp://i.imgur.com/EsQm3jS.png
http://i.imgur.com/MzByOzJ.pnghttp://i.imgur.com/ihz4owz.png
 
Tondulin
"Pfff jen počkej až ti uvařím smaženou veverku, pěkně na táborovém ohni, to si teprve pochutnáš." Znovu odpovím Mirce a pak se otočím na Belia. "Tak co už je čas na nějakou tu svatební zábavu?" Potutelně se dotáži.
 
Přejít na fórum:
Podobná témata
Diskuze Fórum Odpovězeno Poslední příspěvek
Hrozba • Diskuze Zdejší kobky 313 23.12.2016 21:15
Hrozba • Pilíře Vědění Zdejší kobky 4 15.05.2016 23:33
Hunterovi povídačky, Svazek 1.: Hrozba Onyxu » Skyrim - Váš svět 30 20.10.2012 23:48
Archív Novinek
Datum Kategorie Název Přečteno
24-12-2018 Články Šťastné a veselé! (2018) Přečteno 2254 krát
11-06-2018 Elder Scrolls The Elder Scrolls VI oznámeno! Přečteno 5479 krát
01-04-2018 Novinky S hrdin(k)ou po celém TAMRIELU! (Apríl) Přečteno 3527 krát
24-12-2017 Články Veselé a šťastné! (2017) Přečteno 2958 krát
06-07-2017 Rozpracovaná novinka (6.7.) Přečteno 0 krát
01-04-2017 Na cukřík s M'aiqem Lhářem Konec série "The Elder Scrolls"! Přečteno 9721 krát
11-02-2017 Elder Scrolls Příběhové rozšíření pro TESO a H... Přečteno 5378 krát
24-12-2016 Elder Scrolls Veselé Saturalie a oslavte Starý život! Přečteno 4672 krát
12-12-2016 Na cukřík s M'aiqem Lhářem 6 let se Skyrim.4fan Přečteno 4653 krát
18-11-2016 Elder Scrolls The Elder Scrolls: Online dočasně zdar... Přečteno 5600 krát
 Více...     
Archív Novinek
TOPlist