Rasy ve Skyrimu: Dunmer
Přidal/a MortuusDominus dne 19. August 2011 08:43:55
Jedná se o pátý díl ze série, která bude obsahovat informace o všech deseti rasách, které jsou ve světě Elder Scrolls hratelné a které si budeme moct vytvořit ve Skyrimu. Pokud jste zmeškali předchozí díly a máte zájem si je přečíst, zde jsou odkazy

Nord I
Nord II
Ork
Khajiit
Redguard
Novinka
Rasy ve Skyrimu: Dunmer


Jedná se o pátý díl ze série, která bude obsahovat informace o všech deseti rasách, které jsou ve světě Elder Scrolls hratelné a které si budeme moct vytvořit ve Skyrimu. Pokud jste zmeškali předchozí díly a máte zájem si je přečíst, zde jsou odkazy:

Nord I
Nord II
Ork
Khajiit
Redguard


Další věcí, která stojí za zmínku, je, že podle výzkumu je rozsáhlý zájem o dunmerskou kulturu a tradice, a ten nemůže být dostatečně pokryt v jednom článku. Tak tedy zde je něco na začátek. Dnes budeme mít "dunmera 101" jako úvod do rasy, s klíčovými fakty, které povzbudí naši "chuť ", než se naše pravidelné Lore ponoří do fascinující historie a kultury těchto zajímavých bytostí.
Takže bez dalších okolků, pojďme se podívat na osm bodů, které bychom měli vědět o dunmerech:

1. Temní elfové sami upřednostní termín "dunmer" a používá se téměř bez výjimky po celé rodné provincii Morrowind. Jinde v říši jsou běžně označováni jako "Dark Elves" (Temní elfové).

2. Termín "Dark" se nevztahuje jen k jejich charakteristickému tmavšímu zabarvení pleti (což je například odlišuje od jejich bratří Altmerů), ale vztahuje se i na jejich vlastnosti. Dunmeři bývají odtažití, chladní, vážní, nedůvěřiví a pohrdaví vůči ostatním rasám. Ale Dunmer sám tyto vlastnosti vítá. Dunmeři si velmi váží rodiny a cení si také loajality.

3. Dunmeři mají vrozenou nedůvěru v ostatní rasy a tato nedůvěra je oboustranná. Mají sklon držet při sobě, navenek působí jako nemilosrdní a krutí. Mladší dunmerky jsou známy svou promiskuitou. Přestože jsou Dunmeři silní, velmi schopní a dobří v boji i magii, brání jim jejich pomstychtivá povaha, dávné konflikty, rodinné zrady a obecně špatná pověst v získání většího vlivu.

4. V Morrowindu se Dunmeři obyčejně chovali odmítavě vůči těm, kteří se narodili mimo provincii, obvykle nazývali hráče pohrdavým "Cizák". Tento vrozený pocit nadřazenosti nad ostatními rasami je významným rysem třetí části série Elder Scrolls. Nicméně v Oblivionu jsou Dunmeři o něco přátelštější. To vyplývá z tradice, která říká, že osoby narozené v jiných provinciích se přizpůsobí místní kultuře a zvykům, i když si stále do určité míry zachovávájí nedůvěru vůči ostatním a vrozený pocit nadřazenosti.

5. Agresivní a neuctivá povaha Dunmerů vede k tomu, že používají řadu urážek a nadávek směrovaných hráči. Nejběžnější v Morrowindu byla "N'Wah", ale byli jsme také často nazváni jako "Fetcher", "S'wit" a "Stoopid". To ve spojení s nevrlým a přiškrceným hlasem, který byl použit v Morrowindu (a doufejme, že opět ve Skyrimu) přispívá k dokreslení charakteru temného elfa.

6. Jak v Morrowindu, tak v Oblivionu je Dunmer první NPC, které potkáte. V Morrowindu je to laskavý Juib, který vám jako první pomůže na nohy na vězeňské lodi, v Oblivionu je to mnohem méně přátelský Valen-Dreth, který na vás mluví z protější cely (a kterého máte později zabít v rámci úkolů pro Temné Bratrstvo (Dark Brotherhood)). Jsem zvědav, jestli ve Skyrim bude pokračovat tato "tradice" a Dunmer bude první, koho uvidíme.

7. Dunmer má vyvážené schopnosti a proto je vhodný pro různé styly hry. Lze ho snadno přizpůsobit ke všem třem odvětvím - může být bojovníkem, mágem i zlodějem. Dunmeři mají bonus k čepeli a ničení, což je vhodné pro bojového mága nebo pro bojovníka zacházejícího s mečem. Mají také odolnost vůči ohni - to je obzvláště užitečné v Oblivionu, kde jako hráč narazíte na velké množství postav obývajících Oblivionské sféry.

8. Dále je pro Dunmery typické, že podporují otroctví. Zaútočili například na Black Marsh (Černou mokřinu), aby získali Argonianské otroky. Důkaz této skutečnosti jsme mohli vidět v Morrowindu - bylo několik úkolů a také módů, které se zabývaly zrušením otroctví. V románu "Infernal City" (Pekelné město) existují náznaky, že se toto vrátí - zdá se, že původní obyvatelstvo ve Vvardenfellu si podmanilo a zotročilo Argoniany. Uvidíme, jak toto bude ovlivňovat Skyrim, ale víme, že má být v blízkosti hranic dunmerská osada, kde pravděpodobně někteří z těchto vyděděnců z Morrowind uprchli.

OK, to je úvod do dunmerské rasy. Později se dostaneme k jejich historii a tradicím.
(zřejmě se objeví v dalším dílu Learn some lore)Srovnání vzhledu Dunmera od Areny po Oblivion

Zdroj : Skyrimblog