Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Ohledně Adriho povídek

Přidal Adrian_S dne 15.12.2017 22:06
#5

Část 15. - Přísahám na tebe!
Přísaha (Když oba merové vstali a lehce se nasnídali… / … a dodával ji úsměvem odvahu.) <0:00 - 1:04>
Hněv (…Gregor s připravenou zbraní a velice, velice zuřivým výrazem. / … a ukazovala mu, čím ho bodla.) <0:00 - 3:02>
Odjezd bardů (Nad Anvilským přístavem se halily mraky do ruda… / … a na Kartrino znamení byl velice pyšný.) <0:00 - 3:01>
U mohyly (Leneri čapla svého elfa za zbroj… / … Erutan se rozeběhl dál do chodby.) <0:00 - 0:47>
(Za jeho zády se rozléhaly zvuky boje… / … seděly samotné pozůstatky Yngola.) <0:48 - 2:06>

Věštec („Erutan Vlaarin!“ / … však ve vzduchu byl cítit strach a hrůzný křik…) <0:00 - 4:33>
Zvrat (Všichni vojáci se lekli… / … v bahně, kdesi v táboře, se topil Mařin amulet…) <0:00 - 2:08>
Tak na co ještě čekáme?! („TAK NA CO JEŠTĚ ČEKÁME?!“ / … kteří se na něj řítili.) <0:00 - 2:22>
Volba (V hlavě se mu ozval věštcův hlas… / … než se mu zavřel zrak.) <0:00 - 1:55>

Část 16. - Píseň pro Altmerku
Temný svět (Strašlivá bolest se nesla temnotou a nocí… / … a jeho oči se zavřely…) <0:00 - 2:55>
Znovuzrození (V elfím zraku se obraz začal rozjasňovat rychle… / … sám byl zmatený, co to provádí.) <0:00 - 2:23>
V nové společnosti (V další místnosti se ocitalo denní světlo… / … že by mohl jít i proti vlastním lidem, se mu vůbec nelíbila.) <0:00 - 2:23>

Část 17. - Lov byl zahájen!
Číhání (Mezi sněhovými vločkami a hustou navátinou… / Jejich myšlenky se ubíraly lepším směrem…) <0:00 - 0:56>
V krčmě (Jen, co se vchod otevřel a vstoupili dovnitř… / Po dlouhém dni zavřel oči.) <0:00 - 4:38>
Pád z kopce (Už se Altmeři chystali popravit své zajatce… / … když mu hlavou ničil tvář o kmen stromu.) <0:00 - 2:38>
Do přírody (Zlatopalcův medovar se nacházel nedaleko… / … čtveřice se ho ihned chytla a následovala.) <0:00 - 4:10>
Stopování (Stopař Pěti drápů běžel po promočené planině… / „Tak jdem na to!“) <0:00 - 3:25>
Vpád (Hlídka na skále pochodovala ze strany na stranu… / Erutan se ohlédl na Altmera a divil se…) <0:00 - 3:28>

Část 18. - Na hraně dobra a zla
Po masakru (Jeho rozkaz všichni uposlechli… / … odešli z místa bez jakýchkoliv slov.) <0:00 - 2:55>
Lov (Čerstvý sníh se sypal z nebes… / … kamsi mezi stromy do navátiny…) <0:00 - 4:02>
Jednoduchý plán (Hlasité otevření dveří přerušilo jeho snění… / V duchu doufal, že ho Teiko sleduje…) <0:00 - 3:06>
Aréna („Bratři a sestry Šavlozubáci!“ / … ale díky nim se mu podařilo zneškodnit dalšího útočníka.) <0:00 - 0:55>
(„NO TO SNAD NENÍ MOŽNÝ?!“ / … a na poslední chvíli dal ruce před sebe…) <0:56 - 1:20>
(… před jeho zrakem… / … že tady jistě umře…) <1:21 - 2:21>
(Kočičí zuby se blížily k elfímu tělu… / Její druhá kamarádka již ležela mrtvá v potoce.) <0:00 - 2:21>

Část 19. - Vlk mezi námi
Thalmorský vpád (Řev v jeskyni a sténání některých padlých bojovníků… / … se rychle přesunovali k nedaleké pevnosti.) <0:00 - 2:04>
Elinhir (Šedá oblaka vypustila slabé mrholení… / … usmál se nad svou myšlenkou.) <0:00 - 2:22>
SLEDUJ HO! (Síla vržených zbraní je složila na zem. / Krátké rychlé výdechy ho v posledním čase doprovázely…) <0:00 - 1:04>
Pronásledování (Noc se blížila stále rychleji… / … dodal si v duchu zvěd a vydal se za ním.) <0:00 - 2:57>
V hrobce (Mrtvolný vzduch a mírná tma obklopily čtveřici nezvaných… / … se dostali do místnosti s několika truhlicemi a výklenky…) <0:00 - 2:32>
Vlk mezi námi (Jaký zázrak viděl elf… / … Nordi spustili další salvu z kuší.) <0:00 - 0:58>
(Další střely pronikaly krunýřem… / … a celkové tělo se zvedlo o několik čísel.) <0:59 - 1:22>
(Erutan s oteřenými ústy sledoval… / Svůj pařát vyzdvihl nad sebe a ukazoval mu svou sílu…) <1:23 - 2:35>

V pevnosti Amol (V pevnosti Amol zavládl neklid… / … však prozatím se nic neozývalo.) <0:00 - 2:18>

Část 20. - Dobyvatel
Vplížení (Pevnost Hel Ra se probouzela do mlžného rána… / … a Erutan se postarat o vojáky na stráži.) <0:00 - 0:42>
(Naposled si řekli své „Hodně štěstí!“… / V pevnosti nastala rudá chvíle…) <0:43 - 3:12>

Hledání stop (Dva koně projeli kolem věží Valtheimu… / Vchod připomínal opuštěný důl…) <0:00 - 4:45>
Zuřivá bitva (Pevnost Hel Ra se barvila plně do ruda… / … nožem se jim podepsal na hrdle.) <0:00 - 3:12>
Zranění (Leč, než se vzpamatoval z čerstvého zážitku… / Náhle se elfí zrak zavřel a dech vytratil…) <0:04 - 4:43>
Drápy vs. Šavlozubáci („Neboj, bude to rychlé a jednoduché.“ / Ačkoli bylo po boji, stále se v místnosti ozýval bolestný křik.) <0:00 - 2:08>
Zrcadlo (Jakmile vstoupil do síně a zabouchly se dveře… / „Kvůli tomuhle si Vás tolik vážím! Teď běžte!“) <0:00 - 3:15>

Část 21. - Smířeni se smrtí
V pevnosti Hel Ra (V pevnosti Hel Ra opět zasněžilo… / … zopakoval tichým překvapeným hlasem.) <0:00 - 1:43>
Ve společnosti Drápů (Po nijak nerušeném spaní se Erutan probudil… / … a stále otevřenou mapkou.) <0:00 - 3:54>
Nordská hrobka (Za pár minut dorazili všichni ke kamenné zdi… / … čarodějčin blesk ukončil ruch.) <0:00 - 2:56>
Draugři (Než stačila opět čarodějka pořádně vysvětlit… / … jen hluboké výdechy se ozývaly ve tmě.) <0:00 - 2:13>
Smířeni se smrtí (Každým momentem kouzlo sláblo… / … boj mezi Pěti drápy a prokletými Nordy.) <0:00 - 0:08>
(Jakmile se dotklo železo o železo… / Několik nemrtvých váha členů rozmačkala.) <0:09 - 1:13>

Část 22. - Do Zapomnění a ještě dál!
Překvapení (Malátné tělo padlo na zem… / … a nechal se vést do snového světa…) <0:00 - 2:00>
Ve stanu velkého Redguarda (Kožené zdi a tmavší světlo halilo skupinku… / Teď se mohli vrátit zpět na základnu.) <0:00 - 3:24>
Tři zvědi („Tak se vydáme na cestu, ne?“ / … tu zabalil a opět se vydali na cestu…) <4:59 - 6:11>
Sigdis (Beze slov vstoupili dovnitř jeskyně… / … a náročnější výprava, než doposud zažil…) <0:00 - 2:33>
Střetnutí (… zlatavé kovové oblečení. / … co si rychle vyčistil oči od písku.) <0:00 - 0:42>
(„ERUTANE!“ / „Ne… ale dlouho nepřežije…“) <0:43 - 2:15>

Spatřeni hlídkou (… a když otočili oči zpět, vyděsili se… / … a mocné sesouvání kamení.) <0:00 - 0:57>
Hádanky (… a spustil první hádanku na Cerannu. / … ale měli byste se bát, protože…?“) <0:00 - 1:34>

Část 23. - Zlatá tvář
Odpověď na hádanku (Bosmeří čelo se orosilo… / … co to mělo od daedry znamenat.) <0:00 - 1:08>
Útěk z Haemarovy hanby (…a žádala, aby je nijak netrestal… / … s Thalmorem v zádech.) <0:00 - 2:13>
Večeře u Redguardů (Slunce se klanělo nad obzorem… / … a vydal na dalekou cestu za hradbu.) <0:00 - 3:06>
Na hlídce (Po několika desítkách minut dorazil k nejbližšímu kaňonu… / … a doposud nemohl uvěřit tomuto zážitku…) <0:00 - 2:30>
Trhy (Skrze tyto hloučky procházel Erutan s Demitrem… / … stačil schovat dříve, než k němu došel.) <0:00 - 1:37>
Mrazivá cesta (Zásoby jim dávno došly… / … tím méně se už brodili sněhem.) <0:00 - 2:20>

Část 24. - Lhářova pravda
V temných chodbách (Ticho a nepříjemné mrazení po končetinách… / „Sbohem, domove!“ a vyrazili ven.) <0:00 - 2:53>
Pouštní přepadení (Nestačili se otočit zpět ve směru trasy… / … úspěšného souboje a povedenou kořistí…) <0:00 - 1:14>
Cesta na vrchol (Slunce ve Skyrimu se pomalu probouzelo k životu… / … vylézající z poslední plošinky…) <0:00 - 0:56>
(„Hleďte!“ / … rukou nabídl ženám vstup dovnitř.) <0:57 - 6:26>

Tajemství mezi zdmi (Zdivo posvátné stavby bylo na některých místech rozpadlé… / … ovšem ne kvůli svému životu…) <0:00 - 4:20>
U ohniště (Sentinel opět zářil v noci ve svých hravých barvách… / … když jeho minulý plán naprosto vyšel.) <0:00 - 4:11>
V jeskyni rebelů (Dvojice pomalu kráčela do hlubiny… / Poté pětice mužů opustila mrazivou jeskyni.) <0:00 - 3:57>
Naivní útok (Zhluboka se nadechl… / … který se uvnitř nacházel.) <0:00 - 1:10>
(„Pošahanci!“ / … proč musel s ním jít „osvobozovat“.) <1:10 - 4:16>

Část 25. - Síla přírody
Plánovaná smrt (Jee-zra se napřahoval mečem k dalšímu seku… / … poté se všichni Krváci vrhli proti zbývajícím nepřátelům…) <0:00 - 2:12>
Altmeří útok (Šípy létaly z obou stran jak kapky deště… / Pozvedl své zbraně a vrhl se na utíkající…) <0:00 - 2:05>
Jeskyně Krváků (Po krátkém sestupu se dostali všichni… / V tu chvíli se do elfa dostala vlna prapodivné síly…) <0:00 - 3:54>
Na hlídce (Noc opět zahalila písčité pláně v okolí Sentinelu… / … už nikdy nespatří denní světlo…) <0:00 - 4:18>
Drobná pomoc (…Nordi se přemístili na druhý břeh… / … zbytek se nadechl a vstoupil dovnitř.) <0:00 - 3:51>
Spriggani („BRAŇTE SE!!“ / … a velkým obloukem oběhli bojující hlouček.) <0:00 - 1:22>
V klášteře (Pomalým a opatrným krokem sestupovali ze schodů… / … o možném vítězství nad zlatým okupantem…) <0:00 - 2:23>

Část 26. - Příliš mnoho otázek
Rozděl a panuj! („VY JSTE SE SNAD ZBLÁZNIL?!“ / „Buď opatrný a hodně štěstí, Erutane!“) <0:00 - 1:15>
V lese (Ceranna vedla dvojici mužů kamsi do pustého lesa… / … přemístil ke kmeni a opřel se zády.) <0:00 - 6:07>
Nečekané probuzení (Několik hodin uplynulo… / … s těmito slovy se vydal vstříc k hlídce města.) <28:36 - 31:10>

Část 27. - Vábnička
Pouštní tábor (V pouštním táboře bylo opět rušno. / „Musím to nějak zjistit!“) <0:00 - 2:03>
V trůnním sále (Ve šlechtické síni nebylo ani klidu… / … mlčky oba kráčeli ke dveřím do místnosti, které otevřela.) <0:00 - 2:23>
Pochod (Čtveřice se vydala z paláce pryč, kamsi ven do přírody. / … zamířili opět na cestu do Průrvy…) <0:00 - 5:33>
Vábnička (Voják nevěděl, zda mu má věřit… / Kámen se mu dostavil nad srdce.) <0:00 - 3:57>
Základna Šavlozubáků (Nádech celé stavby páchl starší i nedávnou hnilobou… / …až na střelce a diplomata, nacházeli.) <0:00 - 2:47>
Glaris (Erutan stačil uskočit této pasti… / … v domnění, že jejich plán vyjde…) <0:00 - 2:54>
Pomsta (Jen vstoupili dovnitř, už se z vyšších míst… / Za vteřinu se vrátil k mrtvolám…) <0:00 - 1:21>

Část 28. - Tohle jen tak nevysvětlíš…
Rozloučení s Glaris (Jen, co tak pronesl… / Na srdci se mu přitížilo.) <0:00 - 1:04>
Za mřížemi („KOBERTE! TADY JSME!!“ / „Být tebou, začnu se modlit…“) <0:00 - 2:08>
Špatné zprávy („Máte mé díky za donesení té masky, Drápy.“ / „Buďte připravení, mí Drápy!“) <0:00 - 2:22>
Neplánovaný útěk (Rychle se zamyslel nad slovy neznámého hlasu… / … co tato mapka znázorňovala.) <0:00 - 1:09>
Odhalení (… zaslechl za sebou sestupující kroky… a hlasitý výkřik. / … popadl psaní a začetl se…) <0:00 - 3:18>
Rozhovor s královnou (Cestou do Jejích komnat přemýšlel… / Ale nestalo se tak.) <0:00 - 2:46>

Část 29. - Stipendium
V dunách (Zdolat dunu bylo otázkou několika minut. / ... ale naopak přibližují, úsměv mu nečekaně rostl.) <0:00 - 1:21>
(Pár sáhů od tohoto místa odepnul… / Dlouhé hodiny zůstával v ráji.) <1:22 - 2:27>

Povstání (Po pronesení odvážných slov se ujal vedení… / … kde netrpělivě čekala dvojice Stínů…) <0:00 - 3:03>
Zběsilá jízda („O-ou…“ / Nomádi se mu za zády ztráceli…) <0:00 - 1:13>
Sídlo mágů (Erutanova ruka otevřela dveře do magické síně… / Něco se mu nezdálo… něco tu nehrálo…) <0:00 - 1:20>

Část 30. - Běh divočáka
Vitrína (Jeho tělo ztuhlo překvapením… / … ale ať si ji prohlížel detailněji, nic nespatřil.) <0:00 - 0:07>
Dráp proti Drápu (Ten si chytl pořádně do rukou dýku a pevným zrakem ho sledoval… / … s odvahou se vrhl proti němu.) <0:00 - 1:38>
(Kniha lehce udeřila Altmera po hlavě… / a velmi bolestně zamířil po schodech… vzhůru.) <1:39 - 3:02>
Na střeše (Holá, bílá střecha univerzity… / Zvěd mu natáhl pomocnou ruku a doufal, že se chytí.) <0:00 - 2:30>
(„… Nenechám tě umřít!!“ / … a rukou zajel na zraněná místa.) <2:31 - 3:14>

Útěk z univerzity (Nádvoří utichlo od boje… / … však velmi nebezpečné… a velmi odvážné.) <0:00 - 2:14>
Thuran vs. Erutan (Před ním postával vůdce nomádů… / … které bylo před ním… ostrov Stros M’Kai.) <0:00 - 10:29>
Běh divočáka (Tamriel se chvěl ve svých základech… / … ukázala žena kamsi na levou stranu do skalisek…) <0:00 - 5:06>
(„KARTHSKÁ VĚŽ!! UŽ TAM BUDEM!!“ / Bála se jen pomyslet, zda nepřijeli pozdě…) <5:07 - 8:21>

Část 31. - Břemeno světa
Karthská věž (Sotva vyjel kůň ze zatáčky… / V té chvíli se Ceranna lekla a rozeběhla se do jeskyně.) <0:00 - 3:23>
Cesta ke svatyni Dunmer stačil křiknout, aby si pohnuli / … za jeho zády narážely šípy i ohnivá kouzla do stěn.) <0:00 - 1:43>
V obklopení („No, Erutane. Hezkys to vymyslel… A co teď?“ / „SVITEK PATŘI THALMORU! VRAŤTE NÁM JEJ!“) <0:00 - 5:09>
(„Neposlouchej jí!“ / … proč má právě tuto frakci podpořit.) <5:10 - 7:24>

Osudová volba (Celá místnost ztichla… / … připnuté na jeho zádech…) <0:00 - 4:07>

Část 32. - Bitva o Stros M‘Kai
Rozhodnutí (Bosmeří hlava se nervózně třásla… / Vteřinu na to rozhodnul o osudu světa…) <0:00 - 1:38>
(„NÉÉÉÉÉÉ!!!“ / V ten moment už nic necítil.) <1:39 - 2:43>

Napadení (Demitr chytl elfa za rameno… / Vlny nepřátel se jen blížily…) <0:00 - 2:24>
Přátelé na útěku (Oba se rozeběhli do schodů… / Neustále ho přesvědčoval, aby se nezastavovali.) <0:00 - 5:54>
“To je dobrý, příteli!“ ( Těsně před velkou škvírou se odrazil a skočil, co nejdál to šlo… / Ale teď o to všechno přišel.) <0:00 - 0:30>
Poslední běh (Odpoutal se ze strnulého stavu… / … kterou zpíval Kobert při posledním společném pochodu…) <5:55 - 6:45>
(„Domov, daleký... Od války, je šance opět žít… / … který si přál vždy vidět… usmívající se Leneri.) <6:46 - 8:28>

Sylsris (Měla zavřené oči, dokud si k ní nekleknul... / … ale bylo to marné, už nijak nereagovala.) <0:00 - 2:33>
Jeden problém (Oba merové scházeli schodiště… / Teď už ale záleželo čistě jen na Erutanovi, jak rozhodne…) <0:00 - 5:21>

Část 33. - Žádné sliby
Erutanovo rozhodnutí (Bosmeří oči hleděly nejen na dýku… / … čekající kdesi před nimi.) <0:02 - 2:14>
Dobyté město (V jednu chvíli, kdy trojice kráčela podél přístavního mola… /… a hlava přestala vnímat svět.) <0:00 - 5:21>
Útěk z vězení („JÁ KOUZLA POUŽÍVAT NEBUDU!“ / … linoucí se z únikové chodby… děsivý a bolestný křik.) <0:00 - 3:06>
Mráz na zádech (Po několika hodinách chůze… / … družina se dala opět do pohybu.) <0:00 - 1:22>

Část 34. - Bod bez návratu
Nastávající noc („4. prostředník, 4V 209… / S touto zvláštní myšlenkou konečně usnul…) <0:00 - 4:03>
Sen (Z řeky času snad uplynulo jen několik vteřin… / Duše se mu uklidnila, mysl ustálila a oči zavřely…) <0:00 - 6:47>
Odchod do kláštera (Bosmeří hlavu ovalila odvaha… / „Osvobození se blíží!“) <0:00 - 2:57>
Nečekaná návštěva (Chvíli s ním lomcoval, když se ale otevřel zrak… / …v nevědomosti sedět… na chladném kameni.) <0:00 - 3:08>
Ivarův Dvůr (Na elfí mávnutí se vojáci rozběhli přes mostek, kde na ně čekala hrůzná podívaná. / … pobývali jistě jen další tři bezvýznamné osoby.) <0:00 - 3:24>
Uvnitř kláštera (Vyběhli další schodiště, blížící se ke klášteru… / Ve velkém sálu došlo k dalšímu střetu…) <0:00 - 1:00>
(Instinktivně ustoupil několik kroků zpět… / V jednu chvíli málem přišel o všechny prsty na dlani. ) <1:49 - 2:20>
(Bosmeří zuřivost ho čapla silně za ruku… / … osvobození nebude tak lehké, jak si mysleli…) <2:21 - 3:34>

Část 35. - Poslední jízda dne
Nádvoří kláštera (Za trojicí silně bouchly dveře… / Vítr za bránou se rozplynul…) <0:00 - 2:52>
Apokalypsa (Mezitím, za jejich zády pomalu končila bitva. / … samotné Slunce jako by nad nimi zářilo tak jasně a čistě.) <0:00 - 3:12>
(„DĚLEJ, ERUTANE! POBĚŽ!!“ / … něco hodně tíživého.) <3:13 - 4:50>

Skladiště (Prostá dřevěná místnost, u všech zdí se nacházely sudy… / Poté společně vyšli ven ze skladiště…) <0:00 - 2:20>
Rebelové („ERUTANE, POZOR!!!“ / Útočník padl k zemi, zvěd hluboce vydechoval…) <3:13 - 4:50>
Fathryl („Tak, a je po problémech! Můžeme se vrátit k…“ / Erutan smutně posedával nad tělem…) <0:00 - 1:49>
(… když náhle za sebou zaslechl… / Nyní už pár desítek coulů dělilo dýku od masa…) <1:50 - 2:40>
(„IIZ SLEN NUS!!!“ / „A žádné zbytečné války být nemusí!“) <2:40 - 5:31>

Svitek předků (Mistr Šedovousý chytl madlo břemene… / … až z jeho paměti zcela nic nezbylo…) <2:56 - 4:32>
Outro (Povozy se rozjely a koňský klapot… / zabránit nebezpečí v budoucnu?) <0:00 - 0:36>
(… ale to už je jiný příběh.) <0:37 - 3:14>

Adriho povídky VI - Putování M'aiqa Lháře

Část 1. - Hranice
Falkreath a okolí (Než se M’aiq vydal po cestě do města… / … z důvodu již započaté občanské války.) <8:10 -10:51>
Ruiny Meluzíny (M’aiq přešel město a vydal se směrem na sever… / … která by se zde v okolí Falkreathu zkrátka nenašla…) <0:00 - 3:28>

Část 2. - Bílý Průsmyk
Běloprůsmycké pláně (M’aiq se rozhodl nekráčet po stezce… / Poté se už konečně vydal na cestu do „jarlova“ města.) <14:18 - 17:42>
Město (Rozsáhlé město, jež žije každým obyvatelem… / … připadal si proti tomu tak… nicotně.) <0:00 - 4:07>
Dračí síň (Opět si dodal trochu odvahy a vstoupil dovnitř. / … které číhá na sedmitisících schodech…) <0:00 - 2:23>
Cesta do Vyšného Hrothgaru (Po několika hodinách strávených v medovaru… / … zpátky do Ivarova dvora, kde se rozhodl přespat.) <0:00 - 9:05>

Část 3. - Průrva
Podzimní les (Celou osadu obtéká menší tok… / … jestli i je navštívíte či nikoli.) <4:53 - 8:10>
Riften (Jen, co se otevřou brány… / … o kterém M’aiq bude ještě mluvit.) <0:00 - 3:22>
U Včely a žihadla (M’aiq své zjišťování informací začal kde jinde… / Možná nikdy žádné neměl…) <0:03 - 3:12>
Incident (A to byla chyba! / … mohli dozvědět o incidentu, který nechtěl způsobit?) <0:00 - 1:21>
Na sever! (M’aiq obešel tuto posádku… / … ale přesto krásného světa s netradiční historií…) <0:00 - 1:30>

Část 4. - Východní Marka
Jižní část (Od té doby, co M’aiq úspěšně utekl… / … pokud by kráčel z Průrvy od Nilheimu.) <0:00 - 5:33>
V okolí Černého Brodu (M’aiq opustil toto místo a vydal se zpět… / … nachází další orkská pevnost, Narzulbur. <0:00 - 3:31>
Boethia (M’aiq se k ní nevydal… / … že není dobré být jeho přítelem…) <0:00 - 2:05>
U Věčné svíce (Hned před bránou může poutník spatřit… / I tak se M’aiq rozhodl navštívit toto prapodivné místo…) <0:00 - 3:12>
Větrný Žleb (Ta se nachází pod Kamennou čtvrtí… / … odkud může vyrazit na onen ostrov…) <0:00 - 4:47>

Část 5. - Ledohrad
Zasněžená stezka (Do tohoto kraje se můžete dostat od Větrného Žlebu… / … pokud jim před očima nezachrastíte měšcem.) <17:42 - 20:30>
Mrazivé pláně (Rozloučil se s Altmerkou a vydal se západně… / … orientační bod pro další cestu.) <0:00 - 4:02>

Část 6. - Kotlina
U Větrného štítu (Krčma „U Větrného štítu“ vás uvítá… / Tuto radu si vzal k srdci…) <0:00 - 3:22>
Jitřenka a okolí (Ono z dálky se zdálo, že toto místo je rozsáhlé… / … prozkoumá jej důkladněji.) <27:21 - 33:50>

Část 7. - Hjaalmarka
Mrazivá část (M’aiq se vydal od zříceniny Vyšné brány na jih… / … od nějakých dobrodruhů, kteří sem vstoupí…) <0:00 - 7:23>
Močály (Ačkoli tento kraj není plný lidí a života… / Úžasný úkaz skyrimské přírody…) <0:00 - 3:51>

Část 8. - Haafingar
Dračí Most (Než se však dostanete na Samotu… / M'aiqovi je to jedno…) <0:00 - 3:55>
Samota (Sotva poutník vejde dovnitř města… / … a zaslechnout příběhy dávno minulých) <0:00 - 3:48>
Modrý palác (Kromě překrásného zdobení se všude nacházejí drahé věci… / M’aiq opouští Samotu a vydává se do krajiny.) <0:00 - 2:23>
Západní část (Předtím, než zamíříte po kamenité cestě… / … o kterém se rozepíše později…) <0:00 - 3:06>

Část 9. - Pláně
Severní část (M’aiq však začal svou trasu ze severní strany Plání… / Kdo ví, kde se toho tolik nachází…) <0:00 - 4:00>
Jeskyně Zapřísáhlých (Naštěstí lovci vysvětlili, že jim M’aiq pomáhal… / Tito lidé jsou opravdu… zvláštní.) <0:00 - 2:36>
Pláně (O kus západním směrem se rozléhají… / … byť se nachází nedaleko hlavního města…) <21:10 - 24:48>
Markarth (Sotva se za vámi zavře brána… / Pokud nechcete nějak riskovat, tomuhle místu se vyhněte…) <0:00 - 3:22>
Podskalní pevnost (Celá pevnost se schovávala pod mohutnou horou… / … zde byl odbyt zcela rychle.) <0:00 - 2:23>
Noční příroda (Jaká úleva, když poutník vyšel ven… / … Starý Hroldan je pro vás ideálním místem k odpočinutí.) <0:00 - 6:06>

Část 10. - Solstheim
Příjezd (Za pár okamžiků se opět ozval kapitán se zprávou… / … ale dával si jeho radu k srdci…) <0:00 - 1:54>
Havraní Skála (M’aiq vyšel z přístaviště do ulic osady… / … ale M’aiq odmítnul pomoci.) <0:00 - 3:16>
Jihovýchodní Solstheim (Od těchto míst se vydal zpět k pobřeží… / … naznačovalo nezájem M’aiqova úspěchu. Škoda, no…) <0:00 - 3:11>
Střed ostrova (Protože již zde nebyl M’aiq vítán… / … tak oni přece existují!) <0:00 - 7:05>
Vesnice Skaalů (Od Thirsku stačilo pořád jít na severozápad… / … kde se to hemží nejen Rieklingy, ale hlavně trolly.) <0:00 - 4:30>
Mrazivý sever (M’aiq se obrnil proti silnému větru a sněhu… / … tak i tretek a nepotřebného harampádí…) <0:00 - 3:05>
Návrat (Od vrcholku Moesringských hor bylo krásně vidět… / … co se snaží najít svůj smysl života…) <0:00 - 3:09>

M’aiqova poslední slova (Milí čtenáři… / Ještě jednou, M’aiq Lhář vám děkuje!) <0:00 - 1:07>

Upravil/a Adrian_S dne 27.06.2019 20:10