Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Izolace

Přidal Adrian_S dne 15.03.2017 20:02
#1

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

VŠICHNI: https://youtu.be/...

Odhodil jsi kámen do sudu a vrátil se zpět k sutinám. Chvíli jsi ničemu nerozuměl, ale až po malé chvíli jsi velice hlasitě - však tlumeně - zaslechl:
Hádka


--

Díváš se očima po chodbě, nepřipadá ti nijak zvláštní. Na některých místech vidíš blýskající částečky horniny (může se jednat o slídu nebo třeba i drahokam). Chodba byla vytvořena nekvalitním kopáním, protože stěny nejsou zkrátka rovné. Když jsi učinil několik kroků vpřed, lucernou sis posvítil na zasypané místo s mrtvým horníkem. Několik větších balvanů a trámů blokuje chodbu.

---

Postáváš poblíž a sleduješ své druhy. (pokud chceš nadále hrát, klidně si odehraj tah. Prozatím budeš zastávat menší a nedůležité role, dokud se opět neozveš)

VŠICHNI: Můžete spolu volně komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/ynMiLeo.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako

Zaposlouchal ses do vzdáleného bubnování. Rytmus se nezměnil, ovšem v jednu chvíli jsi slyšel "jemný křik" (možný doprovodný zpěv?). Kromě poslechu si všímáš, že se červánky vytratily a pomalu padá tma.

--

Lehl sis na zem a zavřel's oči. Chvíli ti to nedalo spát, protože ono bubnování, ač bylo tak daleko, tě podvědomě budilo. Téměř 10 minut jsi spal, pak ses znova probudil.

OBA: Můžete spolu komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/FyoITmx.jpg


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

Snažil ses vytáhnout nohu z rašeliny, ale nepovedlo se. Ač jsi zabíral ze všech sil, noha zůstala stále zaklíněna v husté rašelině. (% na obratnost - neúspěch). Tvá druhá noha se začíná pomalu bořit. (Máš 1 tah, aby jsi vyřešil problém, v následujícím tahu ti zapadne i druhá noha a už se z bažiny nedostaneš ven.)

--

Spatřila jsi světélko, kdesi v dáli před elfem v mokřadu. Ono světélko svítí na jednom místě, narozdíl od ostatních na opačné straně, které se točí kolem stromu. Zdá se ti, jako by ono světélko na něco "čekalo".

http://imgur.com/CUER0gF.jpg

Upravil/a Adrian_S dne 15.03.2017 20:02

Přidal MightRider dne 15.03.2017 23:17
#2

"Hej, asi budu potřebovat tvoji pomoc. Nevypadá to moc dobře, přece jen jsem schytal horší úsek. Nemůžeš mi prosím podat klacek, ať se z toho dostanu a můžu to cestu konečně dokončit?"
Pokusím se naposled vytáhnout nohu s nejvyšší možnou opatrností.

Upravil/a MightRider dne 03.04.2017 21:46

Přidal Tondulin dne 16.03.2017 22:37
#3

"Je to opravdu pablb, přesně jak jsem si myslela." Usměju se, zvednu se nohy a znudeně se poohlídnu po nějakém delším klacku.

Přidal KinimodLP dne 17.03.2017 16:18
#4

Poodstoupím si. „Za tou zasypanou chodbou je únikový východ! Musíme ty kameny odházet!“ hlasitě zašeptám a začnu se přesouvat dozadu ke zmiňované zdi, přičemž zhruba v půlce cesty se otočím na zbylé dva horníky a řeknu: „Ale rychle. Tamti už totiž kopat začali!“ Až dojdu ke zdi z kamenů, tak obhlédnu, jak moc je zasypaná.

Upravil/a KinimodLP dne 17.03.2017 16:19

Přidal Aurelius dne 22.03.2017 21:59
#5

Bez jakýchkoliv zbytečných slov se rozeběhnu za Horníkem, odložím lucernu, aby nám osvětlovala zasypanou chodbu a pustím se do práce dle jeho pokynů.


Přidal Adrian_S dne 26.03.2017 23:05
#6

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

VŠICHNI: https://youtu.be/...

Doběhl jsi k zasypané části chodby. Velké kameny a spadané trámy zatarasily chodbu, do které není stejně vidět. Kromě toho, že je všude kamení a hlína, vidíš u svých nohou částečně zasypanou mrtvolu horníka. Od pohledu ti je jasné, že sám nedokážeš odházet dostatečné množství suti, abys utekl.

--

Doběhl jsi ke kočičákovi a popadl první kameny. V rukách však cítíš slabost.

---

Postáváš poblíž a sleduješ své druhy. (pokud chceš nadále hrát, klidně si odehraj tah. Prozatím budeš zastávat menší a nedůležité role, dokud se opět neozveš)

VŠICHNI: Pokud se chcete pustit do odklízení suti, napiště v příštím tahu. Rychlost odklízení bude záviset na vaší společné síle (% na sílu).

http://imgur.com/ynMiLeo.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako

Zaposlouchal ses do vzdáleného bubnování. Rytmus se nezměnil, ovšem v jednu chvíli jsi slyšel "jemný křik" (možný doprovodný zpěv?). Kromě poslechu si všímáš, že se červánky vytratily a pomalu padá tma.

--

Lehl sis na zem a zavřel's oči. Chvíli ti to nedalo spát, protože ono bubnování, ač bylo tak daleko, tě podvědomě budilo. Téměř 10 minut jsi spal, pak ses znova probudil.

OBA: Můžete spolu komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/FyoITmx.jpg


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

Díval ses, jak ti každým momentem zapadala noha stále hlouběji do rašeliny. Pomalu jsi přestával věřit, že se ti povede vylézt z bažiny... Křikl jsi na elfku na břehu, zda by ti nepomohla, ale moc to na to nevypadalo. Zatnul jsi zuby, sáhl po ponořené noze a vší silou ses jí pokusil vytáhnout... což se podařilo (% na obratnost - úspěch).

Rychle jsi s uvolněnou končetinou skočil na břeh. Ležíš na zemi, tělo lemuje osvobozující pocit. (budeš zakreslen na mapě v dalším tahu).

--

Poohlédla ses po kusu klacku, ale ve tvém okolí se nenachází žádný, který by byl dostatečně dlouhý či jinak pomocný (% na vnímání - neúspěch).

http://imgur.com/CUER0gF.jpg

Upravil/a Adrian_S dne 05.04.2017 22:13

Přidal KinimodLP dne 27.03.2017 15:36
#7

I přesto začnu rychlejším tempem odhazovat kamení a sutiny. „Pojď nám pomoc!“ zakřičím na horníka v přední části chodby.

Upravil/a KinimodLP dne 02.04.2017 18:11

Přidal Aurelius dne 02.04.2017 15:20
#8

I přes veškerou únavu a slabost se budu snažit pokračovat v odhazování.

Přidal LordeS dne 23.04.2017 00:13
#9

"Ksakru... Je to podivné místo. Spánek má neblahé účinky na duševní stav. Nevypravíme se tam přeci jenom?"

Vezmu silnější klacek a omotám jej travou. Provizorní louči přiložím nad oheň a počkám na odpověď bratra. Poté snad znovu vyrazíme...

Přidal Adrian_S dne 03.05.2017 21:13
#10

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

VŠICHNI: https://youtu.be/...

Všichni jste se pustili do odklízení suti s nadějí, že stihnete včas odklidit část, kterou byste se dostali dál. Díky tomu, že jste všichni pracovali společně, se vám po několika dlouhých minutách podařilo odsunout velké kamení, blokující průchod (% na společnou sílu) a před vámi se otevřela temná chodba do které nevidíte (výjimkou je KinimodLP).

Pro Kiniho


VŠICHNI: Můžete spolu komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/EMA6IDr.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako

Obmotal jsi klacek trsem suché trávy a připravil sis tak louč (můžeš použít i jako zbraň - bude se počítat jako "drtivé" se nejslabším zraněním, ale + poškozením ohně), která ti vydrží zhruba 20 minut, pokud vzplane. Čekáš, jak se tvůj společník vyjádří.

--

Pokoušel ses usnout, ale nešlo to. Podvědomě tě něco neustále budilo. Nakonec se tě zeptal tvůj společník, zda nevyrazíte za ony hlasy.

OBA: Můžete spolu komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/FyoITmx.jpg


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

Ležíš na zemi a unaveně hledíš na přicházející temnotu na nebesích. Kromě cvrlikání cvrčků neslyšíš nic jiného.

--

Poohlédla ses po kusu klacku, ale ve tvém okolí se nenachází žádný, který by byl dostatečně dlouhý či jinak pomocný (% na vnímání - neúspěch).

http://imgur.com/fB3EmBi.jpg

Upravil/a Adrian_S dne 03.05.2017 21:15

Přidal Sarako dne 04.05.2017 09:54
#11

,,Dobrá, jdu s tebou. Stejně bych se tady nevyspal." pronesu ke Správci, vstanu a budu jej následovat, přitom si cestou udělám stejným způsobem pochodeň a zapálím si jí od něj (dvě louče budou lepší, než jedna).

Přidal MightRider dne 05.05.2017 18:05
#12

"Hej, díky za pomoc, bez tebe bych to nezvládl" Zařvu na elfku sarkasticky.

Potom vstanu a podívám se po ostrůvku.

Upravil/a MightRider dne 05.05.2017 18:06

Přidal Aurelius dne 06.05.2017 11:49
#13

„Vidíš tam něco?“ optám se Horníka (KinimodLP) a seberu odloženou lucernu (tu, které jsem si před započetím práce odložil stranou, aby nám svítila na pracovní plochu).

Přidal Tondulin dne 09.05.2017 15:23
#14

Pomalu půjdu po hezky vyšlapané cestě od elfa.

Přidal KinimodLP dne 09.05.2017 17:02
#15

Na chvíli se zahledím do tunelu. „Je tam tunel, dost úzkej,“ odpovím. „Až na konec, ale nevidím,“ chvíli se zamyslím a pak dodám: „Ukaž, dej mi tu lucernu. Pokud se někam dostanu, tak vás zavolám a vy polezete za mnou, ale jestli ne, tak mě pěkně rychle vytáhněte...“

Přidal Adrian_S dne 11.05.2017 20:34
#16

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

VŠICHNI: https://youtu.be/...

Horník ti podal lucernu a ty ses plížil dále do temnoty. V půli cesty jsi musel kleknout, protože se strop zřítil a zbyla pouze úzký průchod, přes který ses dostal dál. Díky lucerně jsi viděl velice dobře, po levé straně si všímáš další zasypané chodby, ale nevíš, zda je slepá či nikoli. Na pravé straně, kde strop opět stoupá, se nachází 2 barely s čímsi.

Pouze pro tebe


--

Podal jsi kočičímu horníku lucernu a vyčkáváš stejně jako tvůj další společník, až vám oznámí, co našel. Kromě ztrácejícího se světla v temnotě slyšíš vzdálené padání kamení a halekání...

---

Vyčkáváš společně s horníkem v chodbě, dokud vám kočičí horník nesdělí situaci.

http://imgur.com/4e6T3fe.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako

Vyrobil sis pochodeň a společně s Dominigem ses vydal na kraj lesa.

--

Vyrobil sis podobnou pochodeň jako Správce a společným krokem jste se vydali do nové divočiny.

OBA:Když už padla tma a vy jste pronikli prvním stromovím, stále jste slyšeli častěji a mnohem intenzivněji bubnování a jakýsi nářek.

LordeS


Sarako


Můžete spolu komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/6wVdmFD.jpg


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

Vstal jsi ze země a poohlédl ses po ostrůvku. Kousek od tebe se nachází stará, ale velmi dlouhá kláda s několika silnými větvemi. Kromě onoho dřeva jsi pod jedním z kamenů spatřil červenou rostlinu. Nemáš tušení, co to je.

Podíval ses také před sebe, a uvážil's, že les už není od tebe tak daleko. Také sis všiml podivného "světélka", které se kus od tebe točilo skrze stromy kolem jednoho kmene.

--

Vykročila jsi na nezpevněnou půdu a vydala se lehce po stezce, kterou druhý elf absolvoval. První část ti šla hladce, díky tvým akrobatickým schopnostem a sledováním pochodu ti nedělalo nic potíže. Druhá část také šla snadno (v dalším tahu se dostaneš ke třetí části, tam už ti bude vrženo proti pasti na obratnost).

OBA: Můžete spolu komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/grPGxkI.jpg

Upravil/a Adrian_S dne 11.05.2017 20:34

Přidal KinimodLP dne 12.05.2017 17:40
#17

„Dobrý!“ zavolám do chodby. Pak vezmu lucernu a čelem k barelům půjdu zpět k horníkům, aby i oni viděli na cestu. „Pojďte! Je tam další zasypaná chodba, asi cesta ven.“

Přidal Aurelius dne 14.05.2017 22:19
#18

„Dobře.“ přikývnu a budu následovat kočičího horníka hlouběji do nově objevené chodby.

Přidal MightRider dne 16.05.2017 15:22
#19

"Hej, pojď sem. Je tu něco, co musíš vidět."

Přidal Tondulin dne 16.05.2017 15:27
#20

Nebudu elfových slovům věnovat moc velkou pozornost a dojdu k němu spíše otráveně.