Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Izolace

Přidal Adrian_S dne 04.02.2017 20:10
#1

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

VŠICHNI: https://youtu.be/...

Promluvil jsi k Aureliovi a vydal ses s ním k nejbližšímu barelu. Všiml sis, že není zadělaný a proto ti nedělalo potíže odendat víko. Uvnitř se nachází voda (nemáš tušení, zda je čistá, špinavá nebo jestli v ní něco je, protože svit luceren není na tomto místě jasný).

--

Vstal jsi ze země a vydal ses s kočičákem k barelu. Stejně jako on, i ty sis všiml, že je barel "na volno" a proto nebylo žádným problémem sejmout víko. Uvnitř se nachází voda (nemáš tušení, zda je čistá, špinavá nebo jestli v ní něco je, protože svit luceren není na tomto místě jasný). Za zátarasem slyšíš tlumené hlasy, jak na sebe pokřikují, ale není zřejmé, o co se jedná.

---

Vyčkáváš na místě.

VŠICHNI: Můžete spolu komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/3Mbpekt.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

OBA: https://youtu.be/...

Nadechl ses nad dalšími kroky, když jsi v dáli spatřil kus zeminy, který se nijak nehýbal. Trochu jsi zrychlil s vědomím, že si na něm odpočineš, ovšem jakmile jsi na něj došlápl, zjistil's, že se jedná pouze o jakousi "náplavku", která vypadala jako pevná zem. Noha ti až po půlku lýtka zajela do rašeliny (% na obratnost - neúspěch).

(Můžeš se pokusit vytáhnout nohu z bažiny - bude to považováno jako % na obratnost). Máš celkem 2 tahy, aby jsi vyřešil problém, ve 3. tahu ti zapadne i druhá noha a už se z bažiny nedostaneš ven.

--

Díváš se na elfa a vidíš, jak se náhle na jednom místě zarazil. Mokřad kolem něj se jen houpe...

OBA: Můžete spolu komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/SYVN13I.jpg

Upravil/a Adrian_S dne 04.02.2017 20:11

Přidal Aurelius dne 05.02.2017 23:47
#2

„Moment...“ řeknu a vyrazím k nejbližší lucerně. Předpokládám, že když je to lucerna tak ji lze sundat a vzít do ruky. Pokud ano tak lucernu sundám se s ní k sudu s vodou.


Přidal Tondulin dne 14.02.2017 17:57
#3

Jen se lehce pousměju a stále se koukám.

Přidal KinimodLP dne 21.02.2017 00:37
#4

„Hele, voda!“ zvolám. „Nepředpokládám, že bude čistá, ale možná bychom ji mohli nějak převařit. Oheň tu máme,“ řeknu a po chvilce hledění na dno barelu se pomalu přesunu k dalšímu sudu opodál.

Přidal MightRider dne 24.02.2017 19:50
#5

"Krucinál fix, u Glithionel! Tak jo, pěkně pomalu, pěkně pomalu teď půjdeš ven."
Pokusím se vytáhnout nohu z pasti.

Přidal Adrian_S dne 25.02.2017 00:20
#6

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

VŠICHNI: https://youtu.be/...

Odešel jsi k dalšímu sudu a jednou silnou ranou paží jsi urazil víko. V tomto sudu nebyla voda, nýbrž nasypané jakési černé kamení. Je to možná natěžená ruda či příliš těžké kamení, které překáželo během výkopů.


--

Posvítil jsi na vodu, ovšem to nestačilo. Voda se ti zdá kalná, ale to nezjištíš, dokud se jí nedotkneš či neochutnáš.

---

Postáváš poblíž a sleduješ své druhy. (pokud chceš nadále hrát, klidně si odehraj tah. Prozatím budeš zastávat menší a nedůležité role, dokud se opět neozveš)

http://imgur.com/3Mbpekt.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako

Posadil ses k ohni a chvíli jej sledoval. Všiml sis, že Dominigo pomalu klimbal, až usnul. To tě přinutilo zavřít na chvíli oči a taktéž jsi usnul...

--

Únavou a zimou jsi nakonec zavřel oči a chvíli spal.

OBA: Po několika dlouhých chvílích se vám v hlavě odehrával totožný sen.

Oba jste se nacházeli na jakémsi útesu, společně s další dvojicí postav - do tváře jste jim neviděli. Sledovali jste z onoho místa tekoucí řeku pod vámi, která ovšem neměla modrou barvu, ale rudou... rudou, jak západ Slunce nebo kdyby v ní proudila krev. Kolem vás bylo slyšet zpívání neznámého domorodého chorálu, vaše kůže se intenzivně napínala a chvěla.

Poté vás jedna z postav chytla za ruku a otočila k sobě - opět jste nerozeznali tváře.
Ke Správcovi: Tvá postava promluvila velmi milým hlasem, zdál se ti ženský: "Přijď mezi nás! Budeš v bezpečí!"
K Dominigovi: Tvá postava promluvila hlubším hlasem, tipoval jsi ho na muže, "Následuj náš hlas, budeš mezi svými!"

Poté vás obě postavy současně udeřily silně hlavou... a to vás probudilo.

Dominigo leží na písku, zatímco Správce sedí na kameni a jen si drží hlavu v rukou.

Můžete spolu komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/FyoITmx.jpg


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

Velmi pomalu jsi tahal za nohu a za pár vteřin se ti jí podařilo vytáhnout (% na obratnost - úspěch). Jsi v půli cesty...

--

Pozoruješ elfa a všímáš si, že lomcuje nohou v rašelině. Nakonec jej vytahuje z bažiny.

http://imgur.com/SYVN13I.jpg

Přidal KinimodLP dne 25.02.2017 12:53
#7

„Páni, vůbec nevím, co si počnem,“ řeknu, přičemž se pokusím odházet část kamení z barelu. „Jak se vůbec jmenuješ?“ zeptám se horníka (Aurelius).

Přidal Aurelius dne 28.02.2017 23:04
#8

„Tiberius.“ odpovím spoluvězni (KinimodLP) „Popravdě...“ povzdechnu si, „Také mě nenapadá žádný kloudný nápad nebo plán jak odtud pryč. Ale čekat tu na smrt nechci.“


Přidal MightRider dne 04.03.2017 03:24
#9

Budu pokračovat v cestě.

Přidal LordeS dne 06.03.2017 18:31
#10

"Do háje...Proč jsi to udělal? Myslel jsem, že spolupracujeme....a ty mě praštíš!!" obořím se na Dominiga, zatím co si třu bolavé místo na hlavě. Pak se rozhlédnu kolem sebe a přihodím pár dřívek do dohořívajícího ohně. (pokud již nezhasl.)

Přidal Sarako dne 06.03.2017 18:53
#11

,,Nejsem typ člověka, který by někoho mlátil jen pro radost. Navíc se cejtím, jako bych taky dostal ťafku něčím po hlavě." promnu si čelo a pokračuji: ,,Možná to bude znít divně, ale zdálo se mi, jak stojíme na břehu řeky ve který proudila místo vody krev a dvou postavách, který na nás volaly z druhou strany. Prý potom budu mezi svými, ... což je docela děsivá představa, když pomyslím na to, že ostatní členové mojí rodiny jsou po smrti, a většina těch, co stáli v boji po mém boku taky."

Přidal Tondulin dne 09.03.2017 00:24
#12

Stále se nijak nehýbu.

Přidal KinimodLP dne 09.03.2017 18:04
#13

„To asi nikdo z nás,“ odpovím a budu dál pokračovat v prohledávání barelu. „Já jsem Dra'sha.“

Přidal Adrian_S dne 09.03.2017 19:57
#14

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

VŠICHNI: https://youtu.be/...

Představil ses Tiberiovi a prohledal jsi barel s rudou. Zjišťuješ, že se jedná o kamení, ve kterém je málo obsažená železná ruda (dalo by se to přirovnat ke strusce). Vzpomínáš si, že v minulých dnech měl jeden z horníků takové štěstí, že našel právě v takovémto kamění kousek drahokamu, avšak mu byl sebrán. Možná se najde malý kousek i zde (záleží na tvém štěstí).

--

Představil ses Dra'shovi a volně postáváš na místě. Tvé uši slyší, jak se za zasypanou částí roznáší jakýsi řev. Nejspíše se někdo s někým hádá.

---

Postáváš poblíž a sleduješ své druhy. (pokud chceš nadále hrát, klidně si odehraj tah. Prozatím budeš zastávat menší a nedůležité role, dokud se opět neozveš)

VŠICHNI: Můžete spolu volně komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/ynMiLeo.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako

Promluvil jsi k Dominigovi a hodil pár větviček do ohniště, které pomalu uhasínalo.

--

Odpověděl jsi Správci a promnul sis čelo.

OBA: Když jste oba na chvíli zmlkli, zaslechli jste 2 zvuky. První byl zvuk vašich žaludků, mručící velice hlasitě (jste oba lehce vyhladovělí -> pokud si do hodiny nenajdete nějaké jídlo, bude vám snížena ODOLNOST o 1 -> postih "Hladovění").

Druhým zvuk se nesl z povzdálí... jednalo se o rytmické bubnování, které jste slyšeli před spánkem. Tentokrát bylo však trošku hlasitější.

Náhodná událost - Dominigo


Můžete spolu komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/FyoITmx.jpg


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

Už ses blížil k břehu ostrůvku, šlápl jsi na hezký pevný drn, který se však ponořil a tvá druhá noha zajela do mokřad (% na obratnost - neúspěch. Máš celkem 2 tahy, aby jsi vyřešil problém, ve 3. tahu ti zapadne i druhá noha a už se z bažiny nedostaneš ven.).

--

Díváš se na elfa, na dálku zjišťuješ, že má nějaké potíže. Během pozorování sis všimla, že se jeho směrem v lese objevilo další jakési "světélko".

http://imgur.com/CUER0gF.jpg

Upravil/a Adrian_S dne 09.03.2017 19:58

Přidal KinimodLP dne 10.03.2017 18:28
#15

Kámen hodím zpět do sudu a půjdu blíže ke stěně v zasypané chodbě domu, abych lépe slyšel o čem se ti lidé venku hádají.

Přidal Aurelius dne 12.03.2017 20:43
#16

„Rozumíš něčemu z toho co říkají?“ zeptám se a očima si budu prohlížet celou chodbu ve které se právě nacházíme (předpokládám, že mám pořádně ještě lucernu tak ji využiji k prozkoumání okolí).


Přidal Tondulin dne 13.03.2017 00:49
#17

Jakmile zahlédnu světélko zpozorním a budu se soustředit na jeho pohyb.

Přidal LordeS dne 13.03.2017 16:02
#18

Sakra...cožeto řekl?? Krev v řece a volající postavy? Co je tohle ksakru za místo...
"Uhm hm, máš zvláštní sny brachu. Podobné halucinace jsem míval, když jsem degustoval své první výtvory ze Skoomy a snovína."

Usměji se a na okamžik zasním. Představuji si podomácku ubalený smotek snovína a chuť prvního vdechnutí.
Otevřu oči a spíše pro sebe než pro cizí uši pronesu větu, která mi pár minut tane na jazyku... "Chtělo by to čouda."

Zaženu myšlenky závisláka do ústraní a zaposlouchám se do rytmického bubnování...
"Myslíš, že se to přibližuje?"

Upravil/a LordeS dne 13.03.2017 16:03

Přidal Sarako dne 13.03.2017 17:48
#19

,,Nemám tušení." odpovím správci ,,Mám jen pocit, jako by mě ty hlasy volaly k sobě." potom jen stroze poznamenám: ,,Tohle bude fakt dlouhá noc." natáhnu se na zem a pokusím se opět usnout.

Přidal MightRider dne 15.03.2017 17:49
#20

Znovu se pokusím nohu velmi opatrně vytáhnout, dbajíce na nebezpečí.