Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Izolace

Přidal Adrian_S dne 15.03.2017 20:02
#181

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

VŠICHNI: https://youtu.be/...

Odhodil jsi kámen do sudu a vrátil se zpět k sutinám. Chvíli jsi ničemu nerozuměl, ale až po malé chvíli jsi velice hlasitě - však tlumeně - zaslechl:
Hádka


--

Díváš se očima po chodbě, nepřipadá ti nijak zvláštní. Na některých místech vidíš blýskající částečky horniny (může se jednat o slídu nebo třeba i drahokam). Chodba byla vytvořena nekvalitním kopáním, protože stěny nejsou zkrátka rovné. Když jsi učinil několik kroků vpřed, lucernou sis posvítil na zasypané místo s mrtvým horníkem. Několik větších balvanů a trámů blokuje chodbu.

---

Postáváš poblíž a sleduješ své druhy. (pokud chceš nadále hrát, klidně si odehraj tah. Prozatím budeš zastávat menší a nedůležité role, dokud se opět neozveš)

VŠICHNI: Můžete spolu volně komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/ynMiLeo.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako

Zaposlouchal ses do vzdáleného bubnování. Rytmus se nezměnil, ovšem v jednu chvíli jsi slyšel "jemný křik" (možný doprovodný zpěv?). Kromě poslechu si všímáš, že se červánky vytratily a pomalu padá tma.

--

Lehl sis na zem a zavřel's oči. Chvíli ti to nedalo spát, protože ono bubnování, ač bylo tak daleko, tě podvědomě budilo. Téměř 10 minut jsi spal, pak ses znova probudil.

OBA: Můžete spolu komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/FyoITmx.jpg


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

Snažil ses vytáhnout nohu z rašeliny, ale nepovedlo se. Ač jsi zabíral ze všech sil, noha zůstala stále zaklíněna v husté rašelině. (% na obratnost - neúspěch). Tvá druhá noha se začíná pomalu bořit. (Máš 1 tah, aby jsi vyřešil problém, v následujícím tahu ti zapadne i druhá noha a už se z bažiny nedostaneš ven.)

--

Spatřila jsi světélko, kdesi v dáli před elfem v mokřadu. Ono světélko svítí na jednom místě, narozdíl od ostatních na opačné straně, které se točí kolem stromu. Zdá se ti, jako by ono světélko na něco "čekalo".

http://imgur.com/CUER0gF.jpg

Upravil/a Adrian_S dne 15.03.2017 20:02