Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Izolace

Přidal Adrian_S dne 25.02.2017 00:20
#166

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

VŠICHNI: https://youtu.be/...

Odešel jsi k dalšímu sudu a jednou silnou ranou paží jsi urazil víko. V tomto sudu nebyla voda, nýbrž nasypané jakési černé kamení. Je to možná natěžená ruda či příliš těžké kamení, které překáželo během výkopů.


--

Posvítil jsi na vodu, ovšem to nestačilo. Voda se ti zdá kalná, ale to nezjištíš, dokud se jí nedotkneš či neochutnáš.

---

Postáváš poblíž a sleduješ své druhy. (pokud chceš nadále hrát, klidně si odehraj tah. Prozatím budeš zastávat menší a nedůležité role, dokud se opět neozveš)

http://imgur.com/3Mbpekt.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako

Posadil ses k ohni a chvíli jej sledoval. Všiml sis, že Dominigo pomalu klimbal, až usnul. To tě přinutilo zavřít na chvíli oči a taktéž jsi usnul...

--

Únavou a zimou jsi nakonec zavřel oči a chvíli spal.

OBA: Po několika dlouhých chvílích se vám v hlavě odehrával totožný sen.

Oba jste se nacházeli na jakémsi útesu, společně s další dvojicí postav - do tváře jste jim neviděli. Sledovali jste z onoho místa tekoucí řeku pod vámi, která ovšem neměla modrou barvu, ale rudou... rudou, jak západ Slunce nebo kdyby v ní proudila krev. Kolem vás bylo slyšet zpívání neznámého domorodého chorálu, vaše kůže se intenzivně napínala a chvěla.

Poté vás jedna z postav chytla za ruku a otočila k sobě - opět jste nerozeznali tváře.
Ke Správcovi: Tvá postava promluvila velmi milým hlasem, zdál se ti ženský: "Přijď mezi nás! Budeš v bezpečí!"
K Dominigovi: Tvá postava promluvila hlubším hlasem, tipoval jsi ho na muže, "Následuj náš hlas, budeš mezi svými!"

Poté vás obě postavy současně udeřily silně hlavou... a to vás probudilo.

Dominigo leží na písku, zatímco Správce sedí na kameni a jen si drží hlavu v rukou.

Můžete spolu komunikovat, pokud chcete.

http://imgur.com/FyoITmx.jpg


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

Velmi pomalu jsi tahal za nohu a za pár vteřin se ti jí podařilo vytáhnout (% na obratnost - úspěch). Jsi v půli cesty...

--

Pozoruješ elfa a všímáš si, že lomcuje nohou v rašelině. Nakonec jej vytahuje z bažiny.

http://imgur.com/SYVN13I.jpg