Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Ostrovy zatracených

Přidal Aurelius dne 30.07.2016 23:26
#1

Nabídnu si ještě jednu placku se slovy, „Jsou dobré.“ a poté uchopím jeden z hrníčku a napiji se vody. Prozatím nemám potřebu zapojovat se do dění. Budu jen mlčet a poslouchat co mají ostatní na srdci.

Přidal Sarako dne 31.07.2016 18:21
#2

Všichni beze slova pokračují v jídle, až na Davida, který se zeptá na toalety.
Mnich mu s úsměvem odpoví: ,,Po chodníčku dozadu za dům a potom pořád rovně. Je to ta malá budka na konci cesty. A opatrně, až budeš vcházet dovnitř."
Než však stihne David odejít, objeví se ve vchodu mladá Asiatka (věkově kolem 17-ti let) v rolnických šatech. Jen co si vás všimne, rychle sklopí hlavu a pronese: ,,Omlouvám se mistře Yute, netušila jsem, že budete mít dnes návštěvu."
,,Není třeba se omlouvat, Buddha je mi svědkem, že tato návštěva byla nečekaná i pro mě." promluví mnich k dívce a potom se otočí k vám: ,,To je Nori. Každý den mi sem nosí něco k jídlu. Za to, že je tím nejlaskavějším stvořením na tomto ostrově, jsem jí naučil umění Hromové pěsti. Od té doby už si na ní žádný z těch pirátů nic nezkusil." (Pokud se někomu z vás povede získat mnichovu plnou důvěru, může ho mnich naučit bojovému stylu Hromové pěsti: +1 k útoku, průrazu a zranění pěstí, pokud při úspěšném zásahu protivník nehodí víc, než je způsobené zranění, je ochromen a nemůže dvě kola útočit, ani se bránit. Postava ovládající alespoň jeden z bojových stylů získává +1 k obraně. Bojové styly lze rozvíjet počtem zabitých protivníků.)
Jen co mnich převezme od Nori šátek, ve kterém bude nejspíš zabalené nějaké další jídlo, uloží jej do proutěné truhly a vydá se pomalým krokem k pagodě. Hitomi vstane a mnicha následuje.
,,Jak jste se sem vlastně dostali?" zeptá se Nori, sotva mnich následovaný Hitomi opustí domek.

Přidal KinimodLP dne 02.08.2016 15:32
#3

Spolu s ostatními vyjdu z domku i já a zamířím na místo, které mi popsal mnich. Potom, co vykonám svou potřebu, se před budkou podívám na onu fotku, kterou jsem našel u mrtvého vojáka. Po chvilce prohlížení se pomalými kroky vrátím do domku.

Přidal Aurelius dne 07.08.2016 11:06
#4

„No... Je to docela dlouhý příběh.“ začnu pomaličku, „Ale pokud slíbíš, že dokážeš udržet tajemství tak ti ho povím.“ mírně se pousměji a budu vyčkávat na její odpověď.

Přidal Tondulin dne 07.08.2016 20:17
#5

Zatím se nebudu nijak vměšovat do konverzace.

Přidal Sarako dne 08.08.2016 00:07
#6

KinimodLP
Dorazíš k malé budce mnichova popisu a vykonáš potřebu. Potom si prohlédneš fotku, na které spatříš muže po třicítce se svojí ženou a dvěma dcerami (rodinná fotografie kterou si žoldák prohlížel v posledních chvílích svého života). Když dojdeš zpět k mnichovu domku, spatříš z něj vycházet Lin.

Aurelius+Tondulin+SH
,,Nebojte, nikomu nic neprozradím." pronese Nori, přitom je v jejím hlase znát zvědavost.
Lin mezitím vstane a vydá se ven z domku.

Přidal Aurelius dne 11.08.2016 15:49
#7

„Tak dobrá...“ pohodlněji se usadím, „Já a moji přátelé jsme byli součástí jisté plavby, která bohužel nedopadla nejlépe... Jináč bychom tu také teď neseděli.“ krátce se odmlčím a nenápadně budu sledovat její reakci. „Naše loď se potopila a my přežili.“ podívám se po místnosti, „No... Zase až tak dlouhý příběh to nebyl.“ mírně se usměji, „Vyprávění nikdy nebylo mojí silnou stránkou.“

Pokud nebude mít nějaké dotazy zeptám se, „Jak vůbec velká je ta vaše vesnice?“

Přidal Sarako dne 11.08.2016 21:40
#8

KinimodLP
Dorazíš k malé budce mnichova popisu a vykonáš potřebu. Potom si prohlédneš fotku, na které spatříš muže po třicítce se svojí ženou a dvěma dcerami (rodinná fotografie kterou si žoldák prohlížel v posledních chvílích svého života). Když dojdeš zpět k mnichovu domku, spatříš z něj vycházet Lin.

Aurelius+Tondulin+SH
Nori si se zaujetím poslechne Jamesovo vyprávění a pak dodá: ,,Škoda, že vaše vyprávění nebylo tak působivé, jako vyprávění toho gringa, který občas připlouval nakoupit zásoby."
Na Jamesovu otázku potom Nori odpoví: ,,V naší vesnici žije deset rodin a každá z nich má vlastní dům. Většina z nás jsou zemědělci a rybáři, až na paní Shuovou a pana Nama. Paní Shuová si zřídila menší čajovnu a Nam má krámek se smíšeným zbožím. Naše vesnice totiž uzavřela s Kai Langem dohodu. Dáváme mu polovinu toho, co vypěstujeme, ulovíme, nebo vyděláme, a tak se vyhneme nájezdu jeho pirátů. Kdyby piráti, kteří k nám připlouvají pro výpalné, věděli, že má Nam ve svém obchodě schovaných i několik zbraní včetně munice, nejspíš by ho popravili i s celou jeho rodinou."

Přidal KinimodLP dne 12.08.2016 22:07
#9

Zvednu ruku na pozdrav a dojdu si umýt ruce k nádobě s vodou, jež se nachází vedle vchodu do domku. Pokud nebude Lin nic mít, tak se vrátím k ostatním. Zatím se nebudu zapojovat do diskuse.

Upravil/a KinimodLP dne 13.08.2016 18:14

Přidal Aurelius dne 14.08.2016 23:55
#10

„Říkal jsem, že vyprávění nikdy nebylo mou silnou stránkou.“ pravím s úsměvem poté co zhodnotí mé vyprávění a nechám jí mluvit. „Jakého gringa jste měla namysli? Jestli to tedy není tajné.“ optám se.

Jakmile mi odpoví a nikdo nebude mít něco dalšího na srdci, zvednu se a se slovy, „Také si odskočím. Tak mě na chvilku omluvte.“ vykročím k odchodu, vyjdu ven a rozhlédnu se (očima) jak to vypadá kolem, podívám se na hodinky, nadýchám se čerstvého vzduchu a vydám se k nádobě s vodou o které mluvil předtím mnich.

Přidal Tondulin dne 20.08.2016 15:48
#11

"Munice říkáš?" ihned zpozorním. "Kde bych mohl tohohle Nama najít?"

Přidal SuperHunter dne 20.08.2016 15:51
#12

Mlčky počkám na Norinu odpověď na otázku, kterou položil Scott.

Přidal Sarako dne 20.08.2016 20:10
#13

KinimodLP
Lin projde beze slova kolem tebe, přitom ti věnuje letmý úsměv a pokračuje směrem k pagodě. Umyješ si ruce a vrátíš se do mnichova domku.
(pokračování... viz. tah všichni)

Všichni
Jen co Scott položí svou otázku, vrátí se do místnosti David.
,,Vousatého Gringa s koženou bundou a koltem u pasu." odpoví Nori na Jamesovu otázku ,,Vyprávěl o zaniklé Moghalské říši, pirátech, kteří se ve zdejších vodách plavili dávno před Kai Langem, a obrovském pokladu, který na těchto ostrovech zakopali. Chlubil se tím, že má zaručeně pravou mapu k největšímu pirátskému pokladu všech dob, ale nikomu jí nechtěl ukázat. Jediné co tu za celou dobu svého pobytu na zdejších ostrovech našel, byl nějaký vojenský tábor, ze kterého potom Namovi měnil zbraně a munici za zásoby. Nam říkal, že poslední dobou mu docházeli peníze, a to se taky potvrdilo. Od jeho poslední návštěvy naší vesnice ho tu párkrát hledali i Kai Langovi piráti. Prý kradl v jejich táboře a několik z nich při útěku zabil. Nikdo z naší vesnice nemá tušení, kam mohl zmizet. Wut a Yuan podezírají Nama, že to ví, ale ten to popírá." potom se Nori podívá na Scotta a odpoví i jemu: ,,Stačí sejít po cestě z hory Lat-Qei, do naší vesnice. Namův obchůdek stojí naproti čajovně."
James vstane, pronese: „Také si odskočím. Tak mě na chvilku omluvte.“ a odpustí domek.
SuperHunter

Aurelius
Letmo se rozhlédneš kolem, všude je klid. Podíváš se na hodinky (je 16:55) a vydáš se k nádobě s vodou.

Upravil/a Sarako dne 20.08.2016 20:16

Přidal Tondulin dne 20.08.2016 20:33
#14

"Díky." kývnu na Nori a vydám se do Namova obchůdku.

Přidal KinimodLP dne 21.08.2016 18:03
#15

„A teď co? Půjde a jako Rambo vystřílí všechny piráty na tomhle ostrově?“ zeptám se s mírným údivem v očích chvíli potom, co vyjde Scott ze dveří. „Bože můj, to je blázen...“ pronesu, zakroutím hlavou a vydám se směrem k pagodě. Až k ní dojdu, tak slabě zaklepu a nakouknu dovnitř.

Upravil/a KinimodLP dne 24.08.2016 23:40

Přidal Aurelius dne 28.08.2016 23:09
#16

Omyji si ruce, následně tvář a vyrazím vykonat potřebu na místo které nám prve popsal mnich. Cestou se budu rozhlížet a udržovat ve střehu.

Přidal Sarako dne 29.08.2016 14:46
#17

Tondulin
Když vyjdeš z ven, spatříš jen Jamese, jak zmizel za rohem mnichova domku. Vydáš se po dřevěné cestičce ke schodům, ale než k nim stačíš dojít, doběhne tě Nori se slovy: ,,Počkejte, počkejte na mě prosím! On říkal, že jste Rambo a že jste nás přišel zachránit před piráty!" přitom prstem ukáže na Davida, který zrovna vyšel ven a zamířil si to rovnou k pagodě a dodá: ,,Sice pochyboval o tom, jestli to zvládnete, ale já Vám věřím." Nezle si nevšimnout, že se na tebe Nori dívá tak, jako by před ní stál nějaký superhrdina.

KinimodLP
Sotva proneseš svojí poznámku, rozběhne se Nori ven. Když vyjdeš z mnichova domku a vydáš se k pagodě, spatříš cestou Nori, jak těsně před schodištěm dolů do vesnice zastavila Scotta o něčem se s ním horlivě baví, přitom na tebe ukáže prstem.
Jakmile dorazíš k pagodě, zaklepeš a nahlédneš dovnitř, spatříš na protější straně místnosti čtvercového půdorysu bronzovou sochu Buddhy, kolem které je zapáleno několik vonných svíček. Mnich sedí s překříženýma nohama naproti soše a Hitomi sedí hned vedle něho. Vypadá to, že zrovna se modlí. Lin však nikde nevidíš, nejspíš šla nahoru po úzkém dřevěném schodišti, které vede podle stěny napravo.

Aurelius
Umyješ si ruce, potom po dřevěné cestičce k malé budce mnichova popisu a vykonáš potřebu. Cestou si dáváš pozor, ale vypadá to, že je vše v naprosto stém pořádku. Kromě večerního cvrlikání cikád zaslechneš i občasný zpěv ptáků.

SuperHunter
Všichni ostatní pomalu opustili mnichův domek, až na Nori, která se rozběhla ven po Davidově poznámce o Rambově vystřílení všech pirátů. Zůstala jsi sedět v domku sama.

Přidal KinimodLP dne 01.09.2016 13:52
#18

Při pohledu na Nori a Scotta se jen nechápavě usměju a půjdu dál. Mnicha ani Hitomi nebudu nijak vyrušovat. Místo toho si potichu sednu na již zmiňované dřevěné schodiště, opřu se o svou lékárničku a počkám, až se oba domodlí. Po chvilce čekání na mě však přijde únava, zavřu proto oči a pokusím se usnout.

Přidal Tondulin dne 01.09.2016 16:56
#19

"Přišel jsem se pomstít Lai Mingovi, za to co udělal zaplatí. Ale zatím nemá naše skupina potřebné vybavení ani zkušenosti na to, aby jsme se mohli pirátům rovnat. Znáš toho majitele dobře? Možná by jsi mi mohla pomoci nějaký ty zbraně získat." zeptám se Nori, zatímco půjdeme ke krámku.

Přidal Aurelius dne 01.09.2016 18:09
#20

Pomaličku se šouravou chůzí vrátím k obydlí, znovu si omyji ruce. Cestou se budu rozhlížet jestli náhodou neuvidím Hitomi nebo Mnicha.