Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Sarako dne 16.01.2021 17:49
#1

,,Jsem pro první variantu, ta druhá varianta by se nám mohla vymstít. Budou-li volby nového Arcimága nejasného výsledku, může se hlasování dostat před radu starších a císařští mágové by si mohli při volbě nového Arcimága vynutit svého kandidáta, který by měl podporu všech příznivců magické reformy, zatímco by odpůrci hlasovali mezi De Peyranovou a Benochem, nebo některým z profesorů." přikloním se k první variantě.

Přidal Aurelius dne 17.01.2021 00:16
#2

→ Tah 857

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„V tomhle směru se to nevymstí. Takhle to možná fungovalo dřív. Teď je všechno jinak.“ zakroutil hlavou baron a otočil se směrem k tobě, „Univerzita je momentálně nezávislá. Takže Císařští mágové a rada Starších nemá vůbec žádnou pravomoc, jakkoliv zasahovat do vedení Univerzity… Natož odvolávat, jmenovat nebo nějak přímo ovlivnit kdo ji bude vést. To je jeden z důvodů proč Tarn tolik prosazuje tu svoji reformu, nelíbí se mu to, že Císařští mágové ztratili vliv na tak klíčovou Univerzitu.“ nakrátko se odmlčel, „Krom toho není žádným tajemstvím jak se Benoch se stal arcimágem. Funkci mu prostě předal Palagán, proto aby v čele stál někdo s méně pošramocenou pověstí, někdo do koho se nebudou moct tolik Císařští mágové ve své kampani za odhlasováním reformy strefovat.“ opět se odmlčel, „Což znamená, že stejný postup jde použít u De Peyranové. Stačilo by, přesvědčit Benocha aby odstoupil v její prospěch a třeba zůstal ve vedení na postu zástupce. Třeba místo Globulla, ten už má svůj věk a myslím, že nějaká úleva od povinností by mu bodla. Každopádně…“ mávl rukou, „Benocha bychom museli buď přimět nebo nějakým způsobem donutit odstoupit. De Peyranová by možná měla nějakou dobu napjatý vztah s ostatními členy profesorského sboru, kteří stojí za Benochem, ale s tím by si jistě poradila.“
„Celé to zní sice pěkně, ale má to podstatný háček. Benoch musí odstoupit. A soudě podle jeho neústupnosti už jen u jmenování vedoucí pobočky si myslím, že ho nijak nepřesvědčíme v tuhle variantu.“ promluvil po chvilce ticha Delmus.
„Je pravda, že De Peyranová má širokou podporu napříč magickými cechy ve Vysokoskalí a její manžel je dost vlivný. Což by pro Tarna mohlo znamenat nepříjemnosti… protože za Benochem stojí asi jen členové Univerzity, Palagán a možná ho tiše podporují cechy, které chce Tarn prostřednictvím reformy ovládnout nebo zlikvidovat. S nimi, když si to rozhází tak v podstatě nic tratit nebude, ale to už jste nakousl předtím.“ ujala se slova Rolstonová, „Ale jelikož si Benoch neustále stál za svým a chtěl mermomocí Sarricovou a všechny jiné návrhy jak situaci vyřešit odmítal. Nemyslím si, že by dobrovolně někomu svoji pozici předal. Ať na základě vysvětlení celého plánu ve smyslu pomoci Univerzity tak po nějakém silnějším nátlaku.“ podívala se vážně na barona, „Takže se také přikláním po důkladném zvážení spíše k první variantě. Je u ní vyšší šance, že na ní kývne.“
„Já také.“ konstatoval Delmus, „Nepřísluší nám zasahovat až tak dalece do chodu Univerzity.“
Baron si povzdechl, nespokojeně sklopil hlavu. „Takže volíme první variantu?“ povzdechl nanovo, pozvedl hlavu směrem k tobě, jakoby doufal, že svůj názor po nově zjištěných informací změníš.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
„Jistě.“ zasmála se Carwen, „Nivrelin zlomený nosík.“ protočila oči v sloup, „Tohle ti nikdy neodpustí… A obávám se, že nebyl ani dobře ošetřen, protože se mi stále zdá, že se na jejím hlase zranění trošku podepsalo.“ odmlčela se nakrátko, „Zkusíme raději Belwen. Přišlo mi, že s ní sis dost rozuměl.“ podívala se na tebe, „Sice jsem jí musela domluvit, aby… aby nebyla tolik ‚kamarádská‘ ale kupodivu mě poslechla. Doufám.“ očima zkontrolovala Mirabelle, jako by měla strach, že tuto část mohla slyšet. Mirabelle však byla zabrána do rozhovoru s profesorkou Benochovou, Silverwoodovou a také si nově podívala s LaRouchovou.
Profesorka Spellorová místo toho postávala u stolku s vínem a se smíchem se bavila s kancléřem Talarianem, který zjevně zanechal tance, aby si mohl buď odpočnout nebo doplnit síly dobrým alkoholem. Admirál Lanius tak musel tančit s oběma ženami najednou a zjevně se při tom dobře bavil.

„Anita je z Belia celá nervózní.“ změnila náhle Carwen téma, když si všimla, že je pár od vás dostatečně daleko.

Chocholka mezitím zanechal tance s Adriannou, která si otřela čelo.
„Tančíš dobře, ale… musím si trošku oddechnout.“ řekla rozesmátě.
„Jistě.“ zazubil se Chocholka a rozhlédl se po místnosti, „Mezitím si odpočni. Já si něco zařídím.“ zvolal následně, když se dostatečně vynadíval po místnosti. Adrianna jen přikývla, otočila se zamířila ke stolku, na němž viděla džbánek s vodou, nalila si trochu vody, otočila se opřela a pomalu upíjela. Chocholka mezitím noblesně zamířil k baronce, která i nadále mluvila s mladým altmerským chlapcem a starším mužem v uniformě. Oběma poté poukázala ať se posadí na její místo, muž se posadil na místo, kde předtím seděl baron a chlapec se posadil na barončino místo. Oběma pak přenechala část netknutého pokrmu a také ukázala směrem ke stolům kde se dvojice mohla obsloužit.

„Smím prosit?“ zeptal se Adrianny Flavius. Adrianna na něj trochu nevěřícně koukla.
„Udržíte se vůbec na nohou?“ zeptala se.
„Samozřejmě.“ ujistil ji Flavius, „Už jsem v pořádku. Možná vypadám trošku děsivě, ale jsem v pořádku. Nebojte.“ ujistil ji na novo. Adrianna si povzdechla.
„Myslela jsem si, že si trošku odpočnu.“ přiznala, „Ale odpočívat se má v posteli.“ zasmála se, „Tak pojďme. Tančit.“ dodala přijala nabízenou ruku a zamířila si zatančit s Flaviem.

Chocholka mezitím došel až k baronce, uctivě se uklonil a poté nejspíš baronku požádal o tanec, neboť nabídl ruku a pokynul hlavou k tanečnímu parketu. Baronka souhlasila a následovala Chocholku směrem k vám.

Mapa situace:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SuperHunter
„Vše co vám vyklopí ať už dobrovolně nebo nedobrovolně si pečlivě zapamatujte. Potom mi to při hlášení přetlumočíte a buď se od toho odrazíme nebo budeme opět na počátku. Teď běžte. Najděte důstojníka Stormia, dá vám vybavení a někoho k ruce, abyste na to nebyla sama.“ řekl na závěr Gerrick, „Pro větší slávu Aldmerského spolku a Thalmoru.“ poznamenal tiše a gestem ti neznačil, že máš odejít z jeho komnaty.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Přidal Sarako dne 17.01.2021 12:02
#3

,,Přikláním se se stále k té první variantě. Rozdělení profesorů na dva tábory a vnitřní spory uvnitř by univerzitu jen oslabily, což by hrálo do karet Tarnovi a té jeho pitomé reformě." zůstanu se skepticky držet té první varianty.

Přidal Tondulin dne 17.01.2021 13:04
#4

"Ano poslechla, nemusíš mít strach. Je pravda, že s Belwen bychom asi měli trochu vřelejší spolupráci. Mám ještě nějaké přátele v Cyrodiilu, kterým zkusím obeslat dopisy s podobnou nabídkou, myslím že se nám bude hodit každá ruka, noha." Zasměju se. "Proč? Ohledně první společné noci? Nebo tak nějak celkově z jeho vystupování?"

Přidal SuperHunter dne 17.01.2021 18:17
#5

"Pro větší slávu Aldmerského spolku a Thalmoru," zopakuji na rozloučenou a vyjdu z Gerrickovi kanceláře. Půjdu se rychlím krokem porozhlédnout po důstojníkovi Stormiovi, pokud vím kde by se mohl nacházet.

Přidal Aurelius dne 20.01.2021 23:39
#6

→ Tah 858

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Klargus zamručel a povzdechl si. Následně gestem naznačil Rolstonové, že už je vše připravené pro jednání s Benochem. Rolstonová proto vstala od stolu a zamířila ke dveřím, otevřela je a nechala Benocha vstoupit. Bosmer se přátelsky pousmál směrem k sedícímu baronovi, ten jeho přátelský výraz, ale neopětoval.
„Jak jste se rozhodli?“ tázal se Benoch dříve než stihl usednout na židli.
„Vyjdeme vám vstříc.“ vydal ze sebe Klargus pozvolna, když se však Benoch nadechoval ke slovu urychleně dodal, „Ale máme jisté podmínky. LaRouchová a De Peyranová budou přijaty jako profesorky, klidně jako externistky to je jedno. Nicméně LaRouchová v souvislosti s tímto bude zástupkyní Sarricové tady v pobočce.“
„Zástupkyni nejmenuji já… tu si stanovuje vedoucí pobočky. Takže jmenování LaRouchové do tohoto postu bude záležet čistě na Sarricové.“ pokrčil rameny Benoch a opřel se spokojeně zády, „De Peyranovou přijmu, její odbornost je rozsáhlá a bude pro Univerzitu velkým přínosem. U LaRouchové si jejím členstvím v profesorském sboru moc jist nejsem…“ podíval se směrem k tobě, „Jestli měla něco společného s Císařskými mágy.“ obrátil se opět na Klarga, který ruku pozvolna svíral v pěst a poté opět otevíral. „A nerozešla se s nimi v dobrém mohla by jen a pouze prohloubit náš konflikt s nimi.“
„Trvám na těchto podmínkách, víc neslevíme. Rozhodli jsme se téměř jednohlasně.“ oznámil mu důrazně Klargus. Benoch se nezatvářil nadšeně, „Takže? Jak jste se rozhodl vy?“ zeptal se pro změnu baron.
„Nemám z toho moc velkou radost, ale co se dá dělat.“ přiznal Benoch nakonec, „Obě přijmu mezi profesorský sbor, ale s tím zastupováním vám to slíbit nemůžu. Konečné slovo bude mít Sarricová… Nebudu ji v tomhle směru diktovat koho si má vybrat.“
„Podívejte se… Řeknu vám to jinak, jednoduše. Jestliže Sarricová nejmenuje LaRouchovou zástupkyní tak přiškrtím finanční příspěvky, které tečou z našeho království do vaší Univerzitní pokladny. A moc dobře víte, že je potřebujete a potřebovat ještě budete.“ podíval se baron přísně na Benocha vyměnili si pohledy, „Takže se nyní ptám. Dohodneme se?“
„Dobrá.“ řekl nakonec Benoch, „Domluveno. Vyhovím vašim podmínkám.“ dodal a vstal od stolu.
„Platí.“ usmál se Klargus, když vstal od stolu a potřásl si na znamení sjednané dohody s Benochem. Oba poté usedli opět na své židle.
„Děkuji. Připravte smlouvy, zítra to všechno v klidu podepíšeme.“ poděkoval Benoch, „Ještě něco máte na srdci?“ zeptal se.
„Ano.“ kývl ihned Klargus, „Morrowind Benochu, Morrowind a anomálie.“
„S Morrowindem nemá Univerzita vůbec nic společného.“ odmítl okamžitě Benoch s důraznou gestikulací ruky, „Má sestra to měla říci jasně už během mimořádného zasedání.“ zdůraznil opětovně, „Vyšetřování odhalí, že v tom nejedeme a nemáme s tím nic společného. A jestli věříte čemukoliv, co Tarn údajně tvrdil během zasedání pak věříte lžím.“
„V tomhle směru vám věřím.“ přiznal Klargus, „Celá ta pohádka, kterou tam vyprávěl Tarn moc přesvědčivě nezněla… alespoň ně pro mě. A protože se za vás zaručil v tomhle případě i lord Gerrick pak si opravdu nemyslím, že byste lhal.“ nadechl se, „Ale s anomáliemi, které vznikly tady v Cyrodiilu si příliš jist nejsem. Povězte, kdo jiný, než Univerzita by v nich mohla mít prsty? A je velmi zajímavé, že od toho dne, co jsou datovány tyhle anomálie zmizel i Škorpias. Váš profesor.“ podíval se na Benocha.
„Proč se domníváte, že profesor Vici zmizel?“ zeptal se překvapeně Benoch.
„Protože ode dne co jsou tyhle anomálie datovány se neukázal doma. Laurana jeho žena ani Scipio mi nejsou schopni říci kde je. Takže buď to úplně přesně nevědí nebo lžou.“
„Vy ho sledujete?“ podivil se Benoch.
„Ne.“ mávl rukou Klargus, „Bydlím u nich v sídle v rámci přátelského utužování vztahů mezi našimi rody.“ odpověděl mu rázně.
„Profesor Vici musel náhle odcestovat a pomoci profesoru Globullovi na jeho tajné expedici. Možná proto o tom Laurana ani Scipio nic nevědí. Univerzita rozhodla náhle a bylo potřeba jednat rychle, nedostal moc prostoru seznámit s tím důkladně rodinu a mám pocit, že byl i důrazně požádán, aby jim sdělil co nejméně.“ řekl Benoch po krátkém mlčení.
„Jistě.“ pousmál se ironicky Klargus.
„Vážně.“ stál si za svým Benoch, „Univerzita není zodpovědná za anomálii v Morrowindu ani za anomálie, které nějakým nedopatření vznikly tady v Cyrodiilu. Nemáme s tím nic společného, nedělali jsme žádné experimenty. Kdyby se na Univerzitě odehrával nějaký nebezpečný experiment musel bych o tom jednak vědět, a hlavně k němu dát svolení. A já o ničem nevím ani jsem žádné svolení nedal.“ neuhnul pohledem, „Chápu, že to ‚zmizení‘ Škorpiase je trošku prapodivné v souvislosti s výskytem anomálií… ale je to čistě náhoda, opravdu to žádnou souvislost nemá.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
„Třeba mezi místními najdeš také někoho schopného.“ namítla následně Carwen, „Občas je totiž těžké být nadřízeným pro své přátele, někteří to nesou těžce.“ dodala v průběhu tance, „Myslím, že se jí Belius dokonce líbí.“ zakroutila hlavou, „Ani z jeho vystupování není nervózní, prý naopak. Jeho chování prý strhává většinu pozornosti a ona pak není tolik na očích, a tudíž prý nevyniká tolik její nervozita a nejistota.“ odmlčela se nadlouho, „Ale trefil jsi to.“ řekla následně, když jste chvíli opět mlčky tančili, „Je nervózní z první společné noci. Oba víme, že Belius je v tomhle směru velmi znalí žen…“ koukla na tebe Carwen, „A Anita.“ rozhlédla se a následně ztlumila hlas, aby jí nikdo neslyšel, „Strávila značnou část v kněžském rouchu, žádný slib celibátu sice nesložila, ale je asi jasné…“ zaváhala Carwen, „Že její minulost v tomhle směru není tak bohatá jako Beliova… jestli vůbec nějaká je. Spíš asi není. Takže z toho je dost nervózní.“

Mapa situace:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SuperHunter
Gerrick jen po tvých slovech přikývl a nechal tě opustit místnost. Odešla jsi z jeho kanceláře a automaticky zamířila ven ze sídla. Stormio byl jako obvykle na dvoře sídla, seděl za stolem a debatoval s dvojicí válečníků v plné zbroji.
„No… Dobrá historka.“ zasmál se, „Sepište to v hlášení a běžte si dát škopek nějakého dobrého pivka. Pro dnešek máte padla.“ rozkázal jim následně, oba válečníky kývli hlavou, vstali od stolu a minuli tě kousek ode dveří.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Přidal Sarako dne 21.01.2021 10:45
#7

,,S anomáliemi mohou být spojeny i nedávné aktivity stoupenců daedrického pána Molaga Bala. Sice to spadá pod kompetenci Morrowindu, ale byl jsem u zadržení jedné z jeho upírek, která si nechávala v městské kovárně vyrobit docela zajímavé zařízení. Nebyl jsem schopen určit, zda se jedná o dwemerskou, ayleidskou nebo nějakou jinou technologie." prohodím k Benochovi ve snaze získat jeho pozornost ,,Je velká škoda, že na svatbu nedorazil můj přítel Palagán. Chtěl jsem s ním probrat mnoho věcí, ale Vy by jste mi mohl být nápomocen též, budete-li mýt zájem vyměnit si pár ... ehm poznatků."

Přidal Tondulin dne 21.01.2021 23:17
#8

"No s tím jí asi pomáhat nebudeme." Usměju se. "To nějak zvládne, nedělal bych si z toho moc hlavu. Jsou to takové ty klasické ženské obavy, jen jí nějak utěš, to bude dostačující."

Přidal SuperHunter dne 21.01.2021 23:44
#9

"Důstujníku," pokusím se upoutat Stormiovu pozornost, pokud se to povede budu pokračovat, "Lord Gerrick mě seznámil s novým úkolem a prý pro mě máte nějaké vybavení a personál co by mi mohl pomoci."

Přidal Aurelius dne 22.01.2021 00:06
#10

→ Tah 859

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Bohužel. Někdo z vedení naší Univerzity musí vždy zůstat na pozemcích a dohlížet na řádný chod Univerzity… Kolega Palagán sice pozvání dostal, ale on příliš v posledních letech nevyhledává společenské akce.“ reagoval na tvá slově Benoch, „Pobavit se samozřejmě o něčem můžeme, ale mé znalosti magických artefaktů jsou dost omezené. Takže v tomhle směru vám doporučím spíš výměnu poznatků s arcilektorkou De Peyranovou, ona je v tomhle směru velkou odbornicí. Mám pravdu?“ podíval se barona, který jen kývnutím potvrdil jeho slova.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
„To asi ne.“ zasmála se Carwen, „Hlavu si z toho nedělám. To se neboj. Ostatně jak říkáš… s tím si prostě musí holčina poradit sama.“ dodala následně.

Mezitím k vám došla baronka v doprovodu Chocholky, který zářil štěstím jako má dítě. Spokojeně se pak pustil do tance s baronkou. Z čehož neměl příliš radost Belius, který okamžitě přitančil blíž s Anitou až k vám, aby byl v dosahu svého argonianského kamaráda a nejspíš se mohl přesvědčit, že bude chovat slušně. Flavius mezitím tančil s Adriannou. Také ti neušlo, že Tilbaut znenadání zmizel ze svého stanoviště. Profesorka Spellorová se zrovna loučila celá rozesmátá s kancléřem a oba zamířili jiným směrem, zatímco Spellorová nesla alkohol svým kolegyním, kancléř zamířil za Laniem, De Peyranovou a zrzavou ženou.

„Ale mohl by jsi jí pomoci.“ navrhla následně, „Tím nemyslím žádnou čuňačinku, ale mohli by jsi opít Belia.“ ztišila hlas, aby vás dvojice tančící opodál neslyšela, „Když zavčasu odpadne… bude mít Anita pro jednu noc pokoj.“

Mapa situace:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SuperHunter
„Ano.“ zvolal důstojník Stormio, „Posaďte se.“ vybídl tě následně a když jsi tak učinila, okamžitě pokračoval. „Jde o tu pikantnost s tím úředníčkem.“ zašklebil se, „Mám pravdu? Pokud ano… tak vás mohu ujistit, že toho moc nepotřebovat nebudete.“ dodal následně, „Předpokládám, že jste nikdy nebyla v žádném nevěstinci?“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Přidal Tondulin dne 22.01.2021 12:26
#11

"Jestli je do Belia tak zakoukaná, tak bychom jí neměli kazit tento zážitek." Zašklebím se. "Navíc, jak přesně pomůže to, že si to odloží o jeden den? Ale je vcelku dost možné, že se Belius sám pošle do kolen, toho bych se nebál."

Přidal Sarako dne 22.01.2021 12:32
#12

,,Děkuji za doporučení." poděkuji Benochovi ,,Další dotazy budu tedy směřovat k De Peyranové."

Přidal SuperHunter dne 23.01.2021 15:55
#13

Posadím se na nabízené místo, "Ano, jde přesně o to," potvrdím jeho předpokládanou odpověď, "Ne... do teď nebyl důvod navštívit podobný podnik."

Přidal Aurelius dne 23.01.2021 19:56
#14

→ Tah 860

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Nemáte zač.“ přikývl Benoch, „Ještě něco máte na srdci, barone?“ zeptal se Benoch přičemž se podíval na barona, který seděl přímo naproti němu.
„Ne.“ zakroutil hlavou, „Pokud si stojíte za tím co jste v souvislosti s anomáliemi řekl. Pak myslím, že jsem slyšel všechno, co jsem slyšet tak nějak chtěl.“ koukl na Benocha.
„Stojím. Univerzita s tím nemá nic společného.“ řekl důrazně Benoch.
„Budu doufat, že mi nelžete.“ reagoval s přísným tónem hlasu baron, „Protože pokud mi lžete, vědomě, pak vězte, že jakmile zvednu ruku pro zachování vaší nezávislosti a nějaký čas poté se odhalí, že jste mi lhal o anomáliích. Garantuji vám Benochu, garantuji vám, že vás zničím a budete se modlit, aby vás ještě někdo jako mága bral vůbec vážně.“ krátce se odmlčel, „Pokud nebudou rychlejší Císařští mágové nebo Císařské soudy… Takže si dobře rozmyslete, jak se zachováte.“
„Stojím si za tím co jsem řekl.“ oznámil mu Benoch, „Univerzita s tím nemá nic společného.“ odmítl nanovo, „A vašich výhružek se nebojím. Nejsem odborníkem přes anomálie, jsem primárně mág Obnovy… který má za sebou výsledky, které už zpochybnit nelze. A Císařských soudů se nebojím. Jsem nevinný nic nejsem neudělal a nepochybil.“ dodal ještě na závěr. Jestli je to všechno pak půjdu.“[/i] kousl střídavě na všechny přítomné. Delmus a Rolstonová zakroutili hlavou, Klargus už na srdci nic zjevně neměl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
„Nepošle. Belius toho vydrží hodně a teď skoro vůbec nepije.“ koukla krátce na tančícího Belia, který poprvé rejdil očima všemi směry jako by někoho hledal. A také hledal Tilbauta, který se pozvolna blížil k Adrianně nejspíše s cílem si s ní zatančit.

„Aedane!“ zvolal na tebe Belius a prudce trhl hlavou směrem k Tilbautovi, když ho konečně zpozoroval. Tilbaut už byl téměř u tančícího Flavia a Adrianny. „Dělej, sfoukni ho!“ zařval na tebe, přičemž se několik tančících kolem vás potočilo na Belia. Belius jen zamával s úsměvem a když se kolem vás tančící opět věnovali jen tanci nanovo ti hlavou kázal ať konáš.

Mapa situace:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SuperHunter
„Je to jednoduché.“ usmál se, „Dovnitř nesmíte se zbraněmi, vyhazovači vás odzbrojí hned u vstupu a dohadovat se s nimi nemá smysl. A jestliže propašuje, byť jen malý nožík a pak vás uvnitř někdo z těchhle chlápků nachytá můžete si být jista, že už vás dovnitř nikdy nepustí. Naštěstí… ochranu tohohle podniku zajišťují jen hromotluci, který to umí jen s pěstmi nebo nějakým tupým klackem. Takže nějaká vyšší magie je nad jejich chápání.“ zasmál se, „Naštěstí máme uvnitř našeho člověka. Ženskou, která si dala práci a Civella sledovala uvnitř. Veškerý svůj čas tráví v soukromém salónku nebo pokoji, který se nachází v horním patře. Tam podle ní mohou jen věrní zákazníci, přátelé majitele nebo pracháči… však víte… to si přeberte podle sebe.“ odmlčel se nakrátko, „To je právě první z problémů. Dovnitř se dostanete, ale nedostanete se do toho horního patra. Vchod na schodiště je totiž dobře střežen, ale o to méně kvůli soukromí klientů je stáží nahoře na chodbě mezi jednotlivými pokoji. Toho jde využít.“ opět se krátce odmlčel, „Napadají mě dvě varianty jak se dostat dovnitř. Buď využijeme Felaru, má přistup do horního patra a může vám otevřít okno do jednoho z volných pokojů, vyšplhala byste nahoru, proplížila se kolem stráží v patře a pronikla do pokoje ve kterém bude Civello a pak už vykonáte to co po vás lord Gerrick chtěl.“ nadechl, „Ale tohle bude chtít docela velkou zdatnost ve šplhání.“ poměřil si tě pohledem, „Nevím jak moc dobře jste pro tohle vycvičena.“ (tvá postava není vycvičena pro lezení po stěnách domů nebo celkově pro vykonávaní náročnějších akrobatických kousků ve vyšších výškách, o úspěchu a neúspěchu pak může rozhodovat kostka) „Když bude mít Civello dveře zamčené i to je možnost… pak vám pro tyhle účely dám k dispozici Zeniru, khajiitku, která se vyzná v zámcích a je obratnou zlodějkou. Její služby nám pomohli už několikrát. Také je tu možnost jít napřímo, zaplatit si nějaké to speciální členství a díky němu se dostat nahoru a pak se v nestřeženou chvilku prosmýknout do pokoje Civella. V tom vám opět může pomoci Zenira, které otevřete okno a ona si už poradí. Jenže jste žena…“ pousmál se, „A podnik, který navštěvuje Civello obsluhuje především mužskou klientelu. Nebo byste mohla zkusit najmout nějaké rváče z ulice, aby udělali rozruch a až je půjdou bouchači spacifikovat vy byste se prosmýkla nahoru a opět… nějakým způsobem otevřela okno Zeniře a společně se dostali k Civellovi.“ koukl na tebe, „To jsou mé představy jak to možná šlo řešit, ale klidně si místo můžete obhlédnout sama a vymyslet lepší plán.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 23.01.2021 20:26

Přidal Sarako dne 23.01.2021 20:28
#15

,,Ještě bych se rád zeptal, jak je na tom Finn, ten univerzitní strážný, co nás s Palagánem doprovázel při záchranné výpravě v Anvilu? Když jsem ho viděl naposled, dával ho Vito dohromady a nevypadalo to s ním moc dobře." prohodím, jakmile zjistím, že už ostatní nemají nic na srdci a pokynu rukou směrem ke dveřím se slovy: ,,Můžeme to probrat cestou."

Přidal Tondulin dne 23.01.2021 23:32
#16

"Vidíš, říkal jsem, že je ožralej už teď." Usměju se po tom co mě Belius bude hecovat k zastavení Tilbauta. "Pojď jdem zpátky za Miri." Už lehce znaven tancem Carwen vezmu za rámě a doprovodíme se zpět k našemu místu. Pak udělám nějaký posunek na Mirabelle, ať přijde zpět za námi.

Přidal Aurelius dne 24.01.2021 21:01
#17

→ Tah 861

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Benoch vstal od stolu, rozloučil se s přítomnými a následně se za tvého doprovodu odebral ke dveřím, když jsi mu otevřel zodpověděl konečně tvoji otázku.
„Jeho stav je sice vážný, ale myslím si, že se z toho dostane.“ řekl, „Nějakým následkům se nejspíš úplně nevyhne. Možná časem odezní, možná zůstanou až do smrti. To ukáže čas.“ a vyšel dveřmi ven.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
Belius po tvé reakce jen zakroutil hlavou, přestal jsi s Carwen tančit a pozvolna se odebral za zpět na místo ke stolu. Carwen se usadila a napila se z připravené skleničky, následně se rozhodla po místnosti, aby si udělala přehled o tom, kde se kdo nachází. Než ses posadil mávl jsi na Mirabelle a naznačil jí ať se vrátí, ale ona jen nazpět naznačila ať chvilku vydržíš a pokračovala v rozhovoru se svými kolegyněmi. Na místě barona a baronky nyní seděl postarší muž v císařské uniformě a altmerský chlapec, oba zrovna dojídali jídlo.

„Chutná ti Aldarile?“ zeptal se postarší muž.
Chlapec nejprve přikývl s plnou pusou, ale jakmile sousta polkl napil se vody zopakoval kývnutí hlavy v doprovodu slov: „Ano. Je to dobré…“ otřel si ústa o připravený ubrousek. „Ale chtělo by to nějaký koláček.“ poznamenal následně, postarší muž se pousmál.
„Také bude.“ přikývl, „Teta baronka dotančí s tím podivným pánem a jistě ti něco obstará.“ pokyvoval hlavou muž a opřel se pořádně do zadního opěradla.

Všiml sis, že Adrianna uhýbala pohledem, když se Tilbaut blížil. Ten však nakonec kolem tančícího páru jen prošel a zamířil ven. Belius si průchozího rytíře změřil pohledem a pak si vyměnil pohled s Adriannou, která jakmile viděla Tilbauta opouštět místnost přestala s tancem a zamířila na své místo u stolu. Flavius pauzu nejspíš uvítal, protože zamířil k nejbližšímu stolu, o který se opřel. Belius taktéž přestal tančit, pokynul své ženě ať mu dá chvilku s Flaviem o samotě a poté nejspíš začal Flavia informovat o celé situaci. Protože se spolu pustili do debaty a Belius přitom neustále koukal směrem ke dveřím, Flavius se tím směrem také občas podíval.

Mapa situace:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SuperHunter
„Je to jednoduché.“ usmál se, „Dovnitř nesmíte se zbraněmi, vyhazovači vás odzbrojí hned u vstupu a dohadovat se s nimi nemá smysl. A jestliže propašuje, byť jen malý nožík a pak vás uvnitř někdo z těchhle chlápků nachytá můžete si být jista, že už vás dovnitř nikdy nepustí. Naštěstí… ochranu tohohle podniku zajišťují jen hromotluci, který to umí jen s pěstmi nebo nějakým tupým klackem. Takže nějaká vyšší magie je nad jejich chápání.“ zasmál se, „Naštěstí máme uvnitř našeho člověka. Ženskou, která si dala práci a Civella sledovala uvnitř. Veškerý svůj čas tráví v soukromém salónku nebo pokoji, který se nachází v horním patře. Tam podle ní mohou jen věrní zákazníci, přátelé majitele nebo pracháči… však víte… to si přeberte podle sebe.“ odmlčel se nakrátko, „To je právě první z problémů. Dovnitř se dostanete, ale nedostanete se do toho horního patra. Vchod na schodiště je totiž dobře střežen, ale o to méně kvůli soukromí klientů je stáží nahoře na chodbě mezi jednotlivými pokoji. Toho jde využít.“ opět se krátce odmlčel, „Napadají mě dvě varianty jak se dostat dovnitř. Buď využijeme Felaru, má přistup do horního patra a může vám otevřít okno do jednoho z volných pokojů, vyšplhala byste nahoru, proplížila se kolem stráží v patře a pronikla do pokoje ve kterém bude Civello a pak už vykonáte to co po vás lord Gerrick chtěl.“ nadechl, „Ale tohle bude chtít docela velkou zdatnost ve šplhání.“ poměřil si tě pohledem, „Nevím jak moc dobře jste pro tohle vycvičena.“ (tvá postava není vycvičena pro lezení po stěnách domů nebo celkově pro vykonávaní náročnějších akrobatických kousků ve vyšších výškách, o úspěchu a neúspěchu pak může rozhodovat kostka) „Když bude mít Civello dveře zamčené i to je možnost… pak vám pro tyhle účely dám k dispozici Zeniru, khajiitku, která se vyzná v zámcích a je obratnou zlodějkou. Její služby nám pomohli už několikrát. Také je tu možnost jít napřímo, zaplatit si nějaké to speciální členství a díky němu se dostat nahoru a pak se v nestřeženou chvilku prosmýknout do pokoje Civella. V tom vám opět může pomoci Zenira, které otevřete okno a ona si už poradí. Jenže jste žena…“ pousmál se, „A podnik, který navštěvuje Civello obsluhuje především mužskou klientelu. Nebo byste mohla zkusit najmout nějaké rváče z ulice, aby udělali rozruch a až je půjdou bouchači spacifikovat vy byste se prosmýkla nahoru a opět… nějakým způsobem otevřela okno Zeniře a společně se dostali k Civellovi.“ koukl na tebe, „To jsou mé představy jak to možná šlo řešit, ale klidně si místo můžete obhlédnout sama a vymyslet lepší plán.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 24.01.2021 21:25

Přidal Sarako dne 24.01.2021 22:10
#18

,,Tak mu vyřiďte brzké uzdravení od Bílého Guara. Dají-li bohové, rád zase budu bojovat po jeho boku." vzkáži Benochovi a podívám se na Barona: ,,Když baron dovolí, doprovodím arcimága zpět do hodovní síně. Nemá-li ještě baron na srdci něco ohledně mé osoby." počkám, až mi baron pokyne, že mohu opustit místnost, a doprovodím Benocha zpět.

Přidal Tondulin dne 25.01.2021 01:09
#19

"Nečekal jsem, že tohle někdy řeknu, ale asi mi ten váš les bude chybět. Neustále jsem si stěžoval na to vaše jídlo a nudu uprostřed přírody a těšil se až zase spatřím domovinu, Imperial City a Univerzitu. Ale teď když tady jen tak sedím a vidím všechnu tu šlechtu, přetvářku a klevetění, nejradši bych se šel zašít někam do lesa." Prohlásím zničehonic v další z Aedanových momentálních slabých chvilkách a na chvíli se odmlčím.

"Asi jen málo chlastáme, počkej tady." Pousměju se a půjdu nám s Carwen pro nějaké pití. (Pro mě nejspíše znovu něco tvrdšího a Carwen vezmu nějakou karafu s vínem.)

Přidal Aurelius dne 25.01.2021 19:13
#20

→ Tah 862

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Vyřídím.“ přikývl Benoch na tvá slova o pozdravu.
„Můžete jít.“ souhlasil baron, „Už mě čekají jen drobnosti a doladění nějakých detailů s Delmusem.“ dodal. Po jeho slovech jsi s Benochem opustil místnosti, otevřel za sebou dveře a pokračoval ke schodišti.

„Kdybyste se chtěl setkat s Palagánem a něco s ním probrat…“ začal Benoch cestou po schodišti, „Tak teď nějaký čas kvůli povinnostem na Univerzitě nebude cestovat mimo ní. Najdete ho tam, ale možná si s ním sjednejte schůzku předem, nějakým dopisem ideálně.“ pomalu jste sešli až dolů. V hodovní síni mezitím hrála hudba a tančilo se, tančili téměř všichni hosté s výjimkou členů profesorské Univerzity, kteří se drželi v hloučku. Všechny profesorky (Mirabelle Sarricová, Alawen Silverwoodová, Fairwen Spellorová, Selena Benochová) a Carina popíjely víno a o čemsi debatovaly. Mladá baronesa seděla sama na svém místě a upíjela zbylé víno, které jí zůstalo ve skleničce.

Kancléř Talarian tančil s De Peyranovou, zatímco admirál Lanius tančil se zrzavou ženou, která je členkou rady Starších. Baronka tančila s argonianem Chocholkou a Belius debatoval s Flaviem, zatímco Anita kráčela ke svému místu u stolu. Místo barona a baronky bylo obsazeno altmerským chlapcem a postarším šedivým mužem v císařské uniformě (graf. vzhled – zde). Aedan zrovna přemýšlel jaký alkohol si vybrat. Výběr mu přerušil příchod dvojice sluhů, kteří přinesli v doprovodu postarší blonďaté služebné (graf. vzhled – zde) sud s pivem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
„Přetvářku?“ pousmála se Carwen, „Mně přijde třeba kancléř neskutečně otevřený a přátelský. Sice jsem neměla možnost s ním mluvit, ale jsem ho sledovala a nepřijde mi, že by mu nějak moc stoupla do hlavy… baví se, hoduje, chová se jako někdo, kdo není opitý mocí a slávou. Dost mě to překvapilo.“ na po tvých dalších slovech se jen usmála a zůstala sedět na místě. Odebral ses sám ke stolku s alkoholem.

Prošel jsi mezi tančícími páry a stanul u stolku s alkoholem. Lahví zde bylo velké množství, některé v sobě měly průhledný alkohol a jiné různě zbarvený. Lahve s vínem byly postavené vedle včetně lahví se Skyrimskou medovinou, nechyběl ani sud s pivem, který právě přinesla dvojice sluhů v doprovodu postarší blonďaté služebné (graf. vzhled – zde).
„Položte to na nějaké volné místo, aby nepřekážel, byl přístupný a netvořili se fronty.“ poznamenala směrem k dvojici, která sud začala umisťovat. Následně jim však pozornost nevěnovala, přišlo ti, že daleko víc si prohlížela tebe. „Možná ho ještě posuňte.“ řekla nakonec, když dvojice sud umístila, ale služebné se to příliš nezdálo.

Mapa situace:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SuperHunter
„Je to jednoduché.“ usmál se, „Dovnitř nesmíte se zbraněmi, vyhazovači vás odzbrojí hned u vstupu a dohadovat se s nimi nemá smysl. A jestliže propašuje, byť jen malý nožík a pak vás uvnitř někdo z těchhle chlápků nachytá můžete si být jista, že už vás dovnitř nikdy nepustí. Naštěstí… ochranu tohohle podniku zajišťují jen hromotluci, který to umí jen s pěstmi nebo nějakým tupým klackem. Takže nějaká vyšší magie je nad jejich chápání.“ zasmál se, „Naštěstí máme uvnitř našeho člověka. Ženskou, která si dala práci a Civella sledovala uvnitř. Veškerý svůj čas tráví v soukromém salónku nebo pokoji, který se nachází v horním patře. Tam podle ní mohou jen věrní zákazníci, přátelé majitele nebo pracháči… však víte… to si přeberte podle sebe.“ odmlčel se nakrátko, „To je právě první z problémů. Dovnitř se dostanete, ale nedostanete se do toho horního patra. Vchod na schodiště je totiž dobře střežen, ale o to méně kvůli soukromí klientů je stáží nahoře na chodbě mezi jednotlivými pokoji. Toho jde využít.“ opět se krátce odmlčel, „Napadají mě dvě varianty jak se dostat dovnitř. Buď využijeme Felaru, má přistup do horního patra a může vám otevřít okno do jednoho z volných pokojů, vyšplhala byste nahoru, proplížila se kolem stráží v patře a pronikla do pokoje ve kterém bude Civello a pak už vykonáte to co po vás lord Gerrick chtěl.“ nadechl, „Ale tohle bude chtít docela velkou zdatnost ve šplhání.“ poměřil si tě pohledem, „Nevím jak moc dobře jste pro tohle vycvičena.“ (tvá postava není vycvičena pro lezení po stěnách domů nebo celkově pro vykonávaní náročnějších akrobatických kousků ve vyšších výškách, o úspěchu a neúspěchu pak může rozhodovat kostka) „Když bude mít Civello dveře zamčené i to je možnost… pak vám pro tyhle účely dám k dispozici Zeniru, khajiitku, která se vyzná v zámcích a je obratnou zlodějkou. Její služby nám pomohli už několikrát. Také je tu možnost jít napřímo, zaplatit si nějaké to speciální členství a díky němu se dostat nahoru a pak se v nestřeženou chvilku prosmýknout do pokoje Civella. V tom vám opět může pomoci Zenira, které otevřete okno a ona si už poradí. Jenže jste žena…“ pousmál se, „A podnik, který navštěvuje Civello obsluhuje především mužskou klientelu. Nebo byste mohla zkusit najmout nějaké rváče z ulice, aby udělali rozruch a až je půjdou bouchači spacifikovat vy byste se prosmýkla nahoru a opět… nějakým způsobem otevřela okno Zeniře a společně se dostali k Civellovi.“ koukl na tebe, „To jsou mé představy jak to možná šlo řešit, ale klidně si místo můžete obhlédnout sama a vymyslet lepší plán.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 25.01.2021 19:17