Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal scorpioncz dne 05.01.2019 19:19
#1

Při vyslovení mého jména jsem zvedl hlavu a zadíval se na zkoušejícího. Vyslechl jsem si požadavky, rozhlédl se po komisi a přikývl. Vzhledem k tomu, že nezněl, jako by mu nějak záleželo na pořadí kouzel, začal jsem po svém. Rozhlédl jsem se okolo sebe, zda-li mám dost místa a nikoho neohrožuji, zhluboka jsem se nadechl a začal tančit s ohněm.

Vyvolal jsem na sebe ohnivý plášť a ještě za fungování kouzla jsem se rychle stočil k figuríně. V rychlém vražedném sledu jsem na ní poslal ohnivou střelu z levé a nebezpečnou ohnivou kouli z pravé ruky. Tím však mé vystoupení neskončilo. Zpola jsem se otočil a vedle sebe, na bezpečné místo, jsem vyvolal ohnivou stěnu. Ve stále pokračující otočce, za kterou by se nemusel stydět ani trénovaný bojový mág jsem vyvolal znovu na figurínu oheň, tentokrát však sežehnutím. Nakonec jsem se zastavil a s rukama podél těla nechal ohnivý plášť zmizet. Na závěr jsem ještě před už popálenou figurínu vyvolal ohnivou runu a aktivoval jí jednoduchým kouzlem plameny.

Chtěl jsem to udělat efektivně. Pokud jsem se ještě cítil schopen s dostatkem magické energie, tak jsem i bez lektvaru many pokračoval ve vyvolávání. Další hluboký nádech, následovaný zahořením rukou při vyvolávání posledního, nejsložitějšího kouzla. Plášť, kombinovaný se sežehnutím jsem seslal, aby žhnul okolo mě.

Nechal jsem ho dojít a ještě s plamínky mezi prsty se otočil se skloněnou hlavou ke zkoušejícím. Pomalu jsem ji nadzvedl a podíval se po tvářích přihlížejících, jestli se vůbec všichni alespoň koukli.

Upravil/a scorpioncz dne 05.01.2019 20:55

Přidal Aurelius dne 05.01.2019 21:16
#2

→ Tah 465

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Předvedl jsi před porotou požadovaná kouzla podle svých představ a s co nejlepším výkonem, který jsi v daný moment dokázal předvést. Bylo patrné, že Seleně Benochové a Xarii Vici se tvým výkon velmi zalíbil. Selena dokonce krátce zatleskala a stejně jako ostatní zapsala své hodnocení do jedné z připravených listin. Výsledek hodnocení ti však nesdělí ihned, ale až později. Palagánův výraz, výraz tvého zkoušející také značil jistou míru spokojenosti, ale bylo ti velmi dobře známo, že tento dunmer nepatří mezi profesory, kteří by chválili, spíše svojí chválou velmi šetřili až natolik, že skoro nikdy nikoho za nic nepochválili a ani dnes tomu nebylo jinak. Jakmile zakončil zapisování pozvedl hlavu a přikývl hlavou.

„Dobrá Škorpiasi, dobrá... Pojďme pokračovat dále ve zkoušce. Tvojí druhou zkouškou bude magie ledu. Takže...“ odmlčel se nakrátko, „Škorpiasi, předvedeš nám nyní jak dobře ovládáš ledovou magii. Budu od tebe chtít vidět tato kouzla: ledový hrot, ledový oštěp, ledový plášť, ledovou stěnu a následně kombinované kouzlo ve kterém spojíš vyvolaní ledového pláště s ledovým hrotem. Vesměs podobné zadání jako v předchozím případě. Poslední dvě kouzla si můžeš zvolit podle sebe.“
„Jestli potřebuješ doplnit magickou energii... Tak tu pro tebe máme pár lektvarů many.“ řekla starostlivě Selena a poukázala na připravené lektvary.

„Než se pustíš do kouzlení.“ ozval se Benoch, „Zadám ti rovnou i kouzla pro splnění další zkoušky a to z magie blesků. Požadavky jsou následující. Musíš vyvolat alespoň čtyři kouzla podle zadání a dvě kouzla podle své volby, abys uspěl musíš dosáhnout alespoň 70% úspěšnosti po sečtení hodnocení všech zkoušek. To je asi vše, co se týče podmínek téhle zkoušky.“ následovala krátká odmlka, „Zadání jsem ti stanovil následující: Nejprve vyvoláš dvakrát za sebou řetězový blesk s tím, že zasáhneš všechny přítomné figuríny. Poté se pokusíš udržet kouzlo jiskření po dobu poloviny minuty, následně vyvoláš bleskový plášť a pokusíš se kolem sebe rozmístit stěnu z blesků. To je vše, co od tebe požaduji.“ zakončil, „Můžeš se do toho pustit, ale nejprve předveď svoji šikovnost v magii ledu.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sarako
„Nepatří.“ odpověděl hotově, „V minulosti s některými úzce spolupracoval na nějakých výzkumech, ale není členem toho jejich podivného uskupení to vás mohu ujistit.“ odmlčel se, „Navíc teď je prý vede Tarn...“ v Relethově tváři bylo patrné pohrdání, „A s Tarnem? S Tarnem by v životě nespolupracoval. Lhát mu budeme muset proto, protože Bothiel mu v minulosti způsobila dost velkou bolest. Nerad bych mu jí připomínal... To je asi všechno k důvodu proč mu tuhle informaci zamlčíme. Prostě budeme tvrdit, že jste použil krev nějakého jiného upíra nebo upírky.“ dovysvětlil.
„Asi to bude nejlepší.“ přikývla souhlasně Thera, „Možná bychom to opravdu neměli každému říkat.“ podívala se na tebe, „Že jsi k mému oživení použil její krev a nebo, že jsi s ní vůbec měl cokoliv co k dočinění.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 05.01.2019 21:54

Přidal scorpioncz dne 05.01.2019 21:38
#3

"Jasně, raději se napiji, ať jsem lépe připraven." Řeknu a také si jeden připravený lektvar hned vychlemtám. Potom se přesunu zase doprostřed cvičiště a začnu čarovat.

Nejprve se obalím ledovým pláštěm, načež před sebe, mezi mě a ožehnutou figurínu, vyvolám ledovou stěnu. Na ledovou stěnu vystřelím do trojúhelníkového tvaru dva ledové hroty a jeden ledový oštěp, načež mrazem udělám okolo zapíchnutých hrotů kruh. S trochou představivosti vznikne divící se obličej. Jen co se stěna rozpadne a s ní i můj výtvor, vyčaruji pod figurínu ledovou runu. Pak si prokřupnu záda a udělám kombinované kouzlo ledového pláště s ledovým hrotem, který pošlu do runy, abych jí aktivoval. Dám si další z elixírů, abych doplnil svoji magickou energii a jeden si zrovna vezmu k sobě na později. Pustím se do poslední části kouzlení, do magie blesků.

Jako první začnu dělat část s jiskřením. Dám před sebe znuděně jednu ruku a začnu kouzlo sesílat. Jednou si mezitím zívnu, protože to je otravná část zkoušky. Potom do sebe nakopnu lektvar many, abych byl zcela připraven na své další představení. Nejprve se obalím bleskovým pláštěm, načež vyčaruji po ožehnou a zmraženou figurínou bleskovou runu. Potom stále v objetí blesků z pláště vyčaruji dva řetězové blesky a přinutím je trefit určené figuríny, načeš jeden z nich zakončím posláním do runy, abych jí aktivoval. Hned po vyšlehnutí runy hodím jen tak dva blesky do každé z rukou figuríny a jen co se vybije bleskový plášť, tak vystoupení zakončím vyčarováním stěny z blesků v co nejkrásnějším kruhu okolo mě.

Upravil/a scorpioncz dne 05.01.2019 22:21

Přidal Sarako dne 06.01.2019 11:57
#4

,,Dobrá, představení a popis situace necháme na Vás, profesore. Zavedete nás tedy za ním?" pronesu k Relethovi a hlavou mi přitom probleskne myšlenka: ,,Tarn? Že by Corrientis předal velení a pustil se za námi na vlastní pěst?"

Přidal Aurelius dne 06.01.2019 22:59
#5

→ Tah 466

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Nabídl sis lektvar many a celý do dna vypil. Otřel si ústa a prázdnou láhev odložil zpět na stůl. Vstoupil do cvičného kruhu a opět se za soustředil. Opět jsi se snažil s veškerým o co největší úspěch svých vyvolaných kouzel a předvést přesně to co sis usmyslel. Zadařilo se a tvůj výkon byl opět odměněn tleskáním od dvojice profesorek, Xarie a Seleny. Palagán se lehce pousmál při tvém výkonu u magie ledu.

Zatímco komise zapisovala tvé hodnocení do svých papírů nabídl sis další lektvar many, vypil jej a začal se chystat na další zkoušku, tentokráte z magie blesků. Xarie, která již neměla při téhle zkoušce moc rozhodovat zůstala sedět, ale odevzdala hodnocení předsedovy komise v zapečetěné obálce.

„Začnete.“ vyzval tě předseda k další zkoušce. Vyhověl jsi jeho slovům a pustil se do vyvolávání kouzel přesně tak jak ti bylo určeno. Vyvolal jsi jiskření v doprovodu znuděného výrazu a zívnutí. Xarie se přitom chytla za hlavu, Palagán si zobl trochu z připravené misky. Reakci Benocha, Seleny a předsedy jsi zastihnout nedokázal. Naklopil jsi do sebe další lektvar many a pokračoval v čarování. Opět jsi předvedl výkon, který odpovídal tvému několika letému studování na magické Univerzitě. Přítomní tě ohodnotili a Selena na závěr zatleskala.

„Vidím, že jste docela hračička Škorpiasi.“ promluvil k tobě předseda, který se ujal slova hned jak tvá kouzla pominula, „Pozoruhodný výkon to ano. Velmi pozoruhodný, ale jste v první řadě mágem blesků... Nemám pravdu? Alespoň se to psalo ve vašem spisu, který jsem dostal po svém příjezdů.“ promnul si ruku, Palagán pohlédl zamračeně na hovořícího, Selena si vyměnila pohled s Xarii a Benoch jen mlčky vyčkával, jak bude jeho kolega z komise pokračovat. „Zatímco u magie ohně a ledu jste dostal relativně volnou ruku a předvedl dle mého vcelku slušný výkon tady u té magie jsem měl pocit, že trpíte jistou potřebou nám předvést něco víc. Tak jsem se rozhodl, že vám to umožním.“ pohodlněji se usadil na židli. Palagán se ušklíbl, Xarie na něj pohlédla a zabubnovala prsty o stůl.

„Jestli váš zkoušející dovolí umožním vám předvést se v plném rozsahu.“ začal opět a tentokráte se opřel lokty o stůl.
„Myslím, že to není třeba. Škorpias předvedl vše co vyžadují zdejší osnovy a netřeba ukazovat něco dalšího. Hodnocení stanoveno bylo a mělo by se bez okolku přejít k další zkoušce.“ ozval se Palagán, předseda na něj překvapeně pohlédl a hned poté koukl na Benocha.
„Teď je zkoušejícím arcimág Benoch.“ upozornil ho následně Ledohradský profesor a očekával reakci arcimága, ale ke slovu ho nepustil „Za svého působení jsem viděl při zkouškách ledacos, ale drzost, kterou jsem spatřil při této ještě ne. Zívnutí je přímo vysmívání se nám sedícím za tímto stolem.“
„Neřekla bych, že se jedná o drzost. Zívání je nevyhnutelné v některých chvílích a četla jsem, že lektvar many může způsobovat jako vedlejší účinek právě únavu. Zní to možná trošku divně... ale každý snáší lektvary jinak.“ přispěla Selena, která rovněž zjevně nesouhlasila s dalším protahováním zkoušky.
„To máme vyjádření dvou členů, ale zkoušející má konečné slovo. Valindore... Jak to vidíte?“ zeptal se předseda.
„Další zkoušení netřeba. Předvedl vše, co jsem vidět chtěl a mám z čeho hodnotit. Zívnutí možná nemístné nebylo, ale nepovažuji za nutné to nějak testat.“ pousmál se Benoch, „Takže Škorpiasi. Tím bychom měli jednu část skoro hotovou. Nyní se můžete odebrat do učebny obrany proti temné magii kde na vás bude čekat profesor Talar, zkoušející Palagán dorazí o pár minut později jakmile tu dořešíme nějaké záležitosti.“ dodal následně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sarako
„Zavedu.“ přikývl Releth bez váhání, „Zavedu. Klidně hned, ale musíme vyběhnout schodiště téhle věže a pak se odteleportovat.“ krátce se odmlčel, „Ale to předpokládám nebude problém.“
„Nebude.“ souhlasila Thera, „Umím se teleportovat.“
„Je mi to jasné, ale tohle kouzlo provedu já. Jestli máte všechno sebou můžeme klidně hned, ale volba je na vás.“ zakončil Releth a vstal, rychlým krokem přešel ke skříni, ze které vytáhl teplejší kabát a opatřil se magickou holí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Přidal scorpioncz dne 07.01.2019 02:06
#6

Naznačím mírnou úklonu. "Páni profesoři, paní profesorky ..." Rozloučím se a vyjdu tam, kam mě poslali vstříc další zkoušce.

Přidal Sarako dne 07.01.2019 10:23
#7

,,Čím dřív se Thera zbaví tohohle prokletí, tím líp." pronesu k Relethovi, vstanu, dlouze se podívám na Theru, jako bych chtěl něco říct a přitom nemohl najít ta správná slova. Poté se otočím zpět k Relethovi a dodám: ,,Můžeme vyrazit." a jakmile si nasadím přilbu, budu s Therou Reletha následovat.

Přidal Aurelius dne 07.01.2019 14:49
#8

→ Tah 467

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz

Uklonil jsi se a odebral se do budovy Univerzity. Vyšel schodiště a zamířil do učebny ve které na tebe už měl čekat profesor Talar. jen jsi zaklepal na dveře a vešel, ihned jsi ho spatřil. Seděl za již připraveným stolem a pročítal si dopis, který nejspíš čerstvě rozpečetil. Pozdravil jsi a usadil se na připravenou židli, přisunul se blíž ke stolu a vyčkával.

„Než dorazí Palagán...“ ujal se slova jakmile sroloval listinu, „Seznámím tě s podmínkami. Musíš odpovědět na většinu otázek v testu správnou odpovědí, protože máš povolené jen dvě chyby. Radil bych ti ten test napsat, protože jinak ho dost možná budeš dělat při dalším termínu přímo pod dohledem Císařských mágů...“ zastavil se, „A to bych na tvém místě asi nechtěl.“ konstatoval soucitně. „Správná možnost je vždy jen jedna... Takže v tom nehledej žádnou vědu.“ dodal již trochu radostněji a odmlčel se, protože do komnaty dorazila i Serana, která ihned zaujmula místo v další volné lavici. Talar jí zopakoval vesměs stejná slova jako tobě a na závěr vám popřál hodně štěstí.

Vstal ze židle, obešel stůl a s obálkami v ruce vykročil k vám. Jednu položil před tebe, druhou před Seranu, ale pokyn k otevření vám ještě nedal.
„Počkejte až dorazí zástupce Palagán.“ řekl jen a pouze, usedl zpět na své místo u stolu a vyčkával. Nečekali jste dlouho, protože Palagán dorazil během několika málo minut. Vešel prudce až za ním dveře bouchly, usedl na své místo za stolkem a položil před sebe misku. Talar mu sdělil, že jste byli se vším potřebným seznámeni.
„V tom případě rozbalte obálku a pusťte se do testu.“
Obálka, kterou jsi před sebou měl byla pečlivě zabalená a zapečetěná pečetí, která patřila Císařským mágům. Už samotná obálka voněla velmi příjemnou vůní a listina s testovými otázkami, ke které jsi se dostal po rozloupnutí pečeti voněla rovněž.

Test

„Předtím než něco zakroužkujete... uvědomte si, že tenhle test pro vás sepsali pisálci na rozkaz Císařských mágů. Žádnou z těch otázek jsem nevymýšlel já ani kolega Talar. S tímhle vědomím odpovídejte a uspějete.“ doporučil vám Palagán na závěr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sarako
Releth přikývl. Vstal jsi a společně s ostatními opustil komnatu, dunmer za vámi zavřel a zamkl. S lehkým povzdechem se otočil a gestem vám naznačil ať jej následuje po schodech nahoru. Učinili jste tak. Na samotném vrcholku otevřel dveře ven a ihned jste pocítili chlad a nepříjemný vítr doprovázený vydatným sněhem.
„A prej, že bude dnes pěkně.“ okomentoval počasí a zastavil se až uprostřed věže.
Vlivem počasí bylo téměř nemožné cokoliv v dálce vidět. Reletha to ani zdaleka neznepokojovalo, přešel hned do příprav teleportačního kouzla a jakmile byla jeho hole dostatečně rozzářená a kouzlo připravené dal vám rozkaz chytnout se. Učinili jste tak. Přišel záblesk modrého světla a následně přesun.

Jakmile pominulo modré světlo spatřil jsi novou krajinu, nové místo, na kterém jste se objevili. Stanuli jste na dvorku jednoho menšího hradu. Skládající se z velké budovy tyčící se před vámi z jejíž prostředku stoupala vysoká několika patrová věž. Podél hradby se nacházela čtveřice domů, menší hostinec, který dříve pravděpodobně sloužil jako kasárny pro zdejší posádku a stáje. Venku jste však nespatřili ani jednu živou duši, mohlo za to počasí, které se z nepříjemného sněžení změnilo v déšť. Thera přešlápla z místa na místo, neboť vás teleportace přemístila přímo do toho nejvíce zabláceného místa na malém nádvoříčku.

„Bratranec sídlí ve věži.“ ukázal Releth na věž, „Před lety tahle pevnost, hrad nebo co to vlastně je sloužila jako tréninkový tábor pro zbrojnoše...“ začal vysvětlovat a svižnější chůzí kráčel ke dveřím velkého domu, „Jenže pak došlo k nějakým konfliktům a tábor byl zrušen, výcvik přesunut jinam a pevnost nadobro opustili. Vede sem jen jedna cesta, která je v zimních časech prakticky nepoužitelná... baron do jehož léna pevnost patřila byl rád, že se jí zbavil. Chátrat ji nechat nemohl a služby mága se mu v jeho panství hodili... Jestli nemáte nic proti... Navrhuji vyrazit přímo k sídlu, jedině tak se dostaneme do věže. Na porozhlédnutí se kolem dostatek času za lepšího počasí.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 07.01.2019 14:51

Přidal scorpioncz dne 07.01.2019 16:22
#9

Napíšu odpovědi: 1A 2C 3C 4B 5C 6B 7B 8C a odevzdám.

Přidal Sarako dne 07.01.2019 20:38
#10

,,Na romantické procházky není tohle počasí nejideálnější, takže nám nezbývá, než souhlasit." přikývnu Relethovi a budu jej s Therou následovat k sídlu.

Přidal Aurelius dne 07.01.2019 23:28
#11

→ Tah 468

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Vyplnil jsi test. Už jsi se chtěl zvednout a test odevzdat, ale Palagán ti rukou naznačil ať posečkáš. Když i Serana zvedla hlavu a dala najevo, že je hotova, Palagán vstal a sebral její vyplněný test, poté se odebral k tobě. Chvilku zíral na tvoje odpovědi a pak je rovněž sebral bez jakéhokoliv komentáře, vrátil se ke stolu a Seranin test podal Talarovi.
„Vyhodnotíme to hned.“ konstatoval Talar a začal přejíždět očima Seranin test, Palagán učinil to samé s tím tvým, všiml sis, že za sebou dobu ani jednou nepoužil brk. Teprve až na samotném konci cosi přeškrtl a rychlým tahem dodal svůj podpis.
„Hotovo.“ ozval se opět Talar a pousmál se na netrpělivou Seranu, „Máte to bez chyby slečno. Můžete se mezitím odebrat do učebny o patro níže. Bude tam na vás čekat už komise a zkoušení bude pokračovat.“ zakončil svůj monolog, zkontrolovaný test vložil do obálky, opatřil jí pečetí a Seraniným jménem, poté vstal a následoval Seranu, která zřetelně poděkovala z učebny.

„Prošel jsi.“ řekl Palagán bez jakéhokoliv natahování jakmile za dvojicí klaply dveře. „Sice s jednou chybou, ale prošel. Historie se neptá na počet chyb, ale na konečný výsledek a s tím jsi prozatím na velmi dobré cestě.“ opřel se lokty o stůl, „Teď se odeber stejně jako Serana o patro níž. Čekají tě další zkoušky a u některých z nich se ještě uvidíme.“ zakončil, vložil tvůj test do obálky a zapečetil jí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sarako
Releth mlčky přikývl a vedl vás rovnou k domovním dveřím.
„Vítejte!“ ozvalo se s otevřením dveří, Releth udělal krok vzad, ale ani do jednoho z vás nevrazil. „Doufám, že jste se nelekl profesore.“ usmála se od ucha u uchu mladší dívenka v modrých šatech, „Jdete za Tarosem?“ zeptala se ihned jakmile vám uvolnila cestu dovnitř. Releth jen přikývl, očistil si boty od pláta na připraveném hadru a rozhlédl se po místnosti jako by někoho hledal. „Je ve věži.“ ukončila jeho hledání, „Už celý týden nevyšel ven, pracuje na svém výzkumu a zjevně...“ zaváhala dívenka, „Se mu příliš nedaří. Takže je takový dost mrzutý.“
„Chápu. Myslíš, že bys nás mohla ohlásit? Říct mu, že jsme tu a že bychom s ním rádi hovořili?“
„Samozřejmě. Chvilku vydržte.“ přikývla dívenka a svižnější chůzí vykročila ke schodišti. Releth neváhal a v její přítomnosti se pohodlně usadil do křesla, odložil magickou hůl a svlékl kabát, který již nepotřeboval. Uvnitř domu bylo příjemné teplo a sucho.

Neposeděl však příliš dlouho. Schodiště se brzy rozeznělo cinkáním a zvukem podivně těžké chůze. Teprve až když dívenka v doprovodu dunmera oblečeného do černo šedivého roucha z kvalitní látky a zlatavě vyšívanými runami sešla dolů, všiml sis, že levá ruka mága je obalená kovem a pravděpodobně dost nehybná a celkově i chůze byla dost kulhavá.
„Co se ti stalo?“ zvolal překvapeně Releth a vstal z křesla.
„Nehoda během jednoho experimentu... Nic vážného.“ pokrčil rameny poraněný mág, dívka se vrátila na své místo a mlčky pokračovala ve své činnosti. „Moje znalosti, schopnosti zůstali zachovány... Jen holt nesvedu ve své kovové ruce už nic vyvolat. Nevyvedl se mi jeden experiment s proměňovacím kouzlem, které mělo trvat trvale, a tak trochu změnit strukturu jiného materiálu na kov. Jak vidíš do jisté míry jsem byl úspěšný...“ řekl a pohladil si druhou rukou kovovou, „S čím přicházíte vy? Očividně budete trpět nějakým neduhem, protože jinak byste tu teď nestáli.“
„Jsou to-“ chtěl vás představit Releth, ale byl zastaven.
„Nejsi snad jejich tlumočník, ne? Protože jestli ano a oni jsou němý nemohu jim pomoci. Léčbu hlasu nesvedu a ani neznám žádného žijícího oborníka, který by to svedl.“
Thera shodila kápy a podívala se na příchozího mága zpříma.
„Bledá pokožka, rudé hladové oči, výrazné změny v tváři...“ konstatoval při pohledu na Theru znalecky, „Trpíte nemocí zvanou Sanguinare Vampiris, která se vyvinula v plnohodnotné upírství. Pravděpodobně jste obdařena tím prastarším... Což není úplně dobrá zpráva, pokud jste přišla, abych vám zkusil vyléčit.“ podivně se zatvářil, „Ale není všem dnům konec. Sdělte mi, jak jste se nakazila a pokusím se vám pomoci, ale teď se posaďte.“ vybídl vás k usednutí.
„To je právě ten problém...“ ozval se opět Releth, „Nakazila se dost neobvyklým způsobem. Láska k ní přiměla mého přítele ji oživit krví mrtvého upíra.“
„Aha... To mění situaci zcela.“ povzdechl si dunmer v černošedém rouchu, „Protože... Nebudeme spekulovat.“ mávl rukou, „O vaši milovanou se mohu postarat, mohu zkusit léčebnou metodu, ale nemohu vám zaručit výsledky, které očekáváte. Všechny metody léčení mají vždy nějaké riziko. Také vás musím upozornit, že léčba bude dlouhá a náročná. Potřebuji, aby se vaše milovaná plně soustředila a také potřebuji, aby nebyla rušena vaší přítomností. Nevyháním vás, ale pokud chcete, abych jí léčil nebudete se moci po dobu celého léčebného procesu setkat. Samozřejmě tu můžete zůstat a využít zdejší prostory, které jsou otevřené každému, kdo má přátelské umysli.“ zakončil a očekával tvoji reakci. Thera se na tebe nejistě podívala.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Přidal scorpioncz dne 07.01.2019 23:39
#12

"Skvěle, díky ..." Zvednu se a vyrazím o patro níže na další zkoušku.

Přidal Sarako dne 08.01.2019 10:28
#13

Přestanu myslet na co by se stalo, kdyby Thera přišla o všechny vzpomínky na dobu, kdy byla upírkou, nebo že se to nepovede úplně a třeba jí zůstane chuť na krev, nebo se nebude na přímém slunci cítit dobře. Přijdu k ní, vezmu jí za ruku, podívám se jí do očí a pronesu: ,,Tohle je příležitost. Šance, že zase budeš moci vést normální život. Molag Bal se tě jen tak nevzdá a já se nechci dožít dne, kdy tě bude mít ve své moci." zhluboka se nadechnu a pokračuji: ,,Miluji tě, a tohle je šance, kterou nemůžeme odmítnout, a já vím, že to zvládneš. Nadání, jaké máš pro magii ti může většina mágů jen závidět a my dva toho máme ještě hodně před sebou."
Pak už jen vyčkám, až dá Thera Tarosovi svůj souhlas.

Upravil/a Sarako dne 08.01.2019 10:28

Přidal Aurelius dne 12.01.2019 12:28
#14

→ Tah 469

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Poděkoval jsi a vypravil se o patro níže. Sešel schodiště a zamířil do učebny do níž byly dveře otevřené. Serana už seděla na svém místě, a to samé se očekávalo i od tebe. Usedl jsi na své místo a vyčkával. Přítomné zde byly pouze dvě profesorky, altmerka Spellorová a bosmerka Benochová. Zpozoroval jsi na stole dvojici obálek, které byly podobně jako u předchozího testu zapečetěné, ale obě profesorky nejspíš jejich na rozdíl od Palagána a Talara znaly.

„Myslím, že můžeme začít Fairwen.“ řekla Selena, která kouzlem zavřela dveře a přenechala slovo zkoušející.
„Nějaké zkoušky už máte za sebou takže už určitě víte jak to celé funguje. Historie Tamrielu je osvobozena od praktické zkoušky, protože v ní není co předvést. Svoje znalosti předvede v tomto testu a krátké slovní rozpravě, která bude následovat.“ zahájila krátký monolog Spellorová zatímco Selena vyrazila rozdat obálky s testem. „V testu je celkem šest otázek, některé mají možnosti jiné bohužel ne. Abyste uspěli musíte se vyvarovat více jak dvěma chybám. Pusť tě se do testu.“ vybídla vás na závěr.

Stejně jako při předchozím testu i teď si rozloupl pečeť a vytáhl pečlivě srovnaný papír s testem, rozložil a začetl se do něj:

Test - Historie Tamrielu

„Snažili jsme se vybrat jednoduché otázky, které byste mohli znát, protože některé jsou velmi aktuální a některé jsou naprostým základem.“ přispěla ještě krátce Selena a poté se dala do tichého rozhovoru s Fairwen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sarako
Přistoupil jsi k Theře, chytl jí za ruku a podíval se jí očí. Promlouval jsi k ní, poslouchala tě a hleděla ti do tváře. Rukou tě pohladila po tváři a přesunula svůj zrak na dvojici dunmerů.
„Ano... Chci to podstoupit.“ přikývla několikrát a pak se podívala zpět na tebe. „Jestli je možnost... Abych byla opět normální a mohla žít normálně tak to chci podstoupit.“
„Nechám vám připravit pokoj.“ pousmál se Taros, „Zároveň vás ujišťuji, že jste tu v bezpečí. Jsme daleko od probíhající války, bdícíh i zraku Císařských mágů, který jsou momentálně zaměstnáni problémy v Imperial City a protiuniverzitním tažením.“ odmlčel se, „Protože spousta metod léčení, výzkumů a celkově to co tu provádím já, moji studenti nebo kolegové je lehce nahraně s přesvědčením některých magických institucí, ale o tom vás asi Releth informoval než vás sem vzal.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Přidal Sarako dne 12.01.2019 16:25
#15

Podívám se na Tarose se slovy: ,,Ani nevím, jak Vám mám poděkovat. Po dobu našeho pobytu je Vám můj meč plně k dispozici, jistě se zde najde práce, kterou bych Vám alespoň částečně mohl vynahradit Vaší pohostinnost a léčbu té, které patří mé srdce." Vyslechnu si případné Tarosovy požadavky, či výši septimů za Theřino uzdravení, pak si sundám z prstu smotek Theřiných vlasů, přitom naznačím Theře, aby udělala to samé. K oběma čarodějům, kteří na to možná budou nechápavě koukat, pronesu s úsměvem: ,,To bylo k usnadnění Telepatie." a poté vyčkám, až Taros vyzve někoho ze sloužících, aby nám ukázal pokoje.

Upravil/a Sarako dne 12.01.2019 21:15

Přidal scorpioncz dne 12.01.2019 21:54
#16

Napíšu 1A 2C 3B 4C 5B 6B a s podepsáním to odevzdám, pak vyčkám jestli mě teda pošlou ještě někam, nebo mi dají nějaké jiné instrukce.

Přidal Aurelius dne 12.01.2019 22:15
#17

→ Tah 470

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Zakroužkoval jsi správné odpovědi, listinu vložil do obálky a vyčkával dalších pokynů. Selena sebrala obálky a podobně jako u předchozí zkoušky i zde si obě profesorky obálky rozdělily. Následovalo ticho, které bylo věnováno jejich pročítání. Ticho přerušilo až klepání a následné vstoupení Císařského mága, který byl přítomen i na zahajování. Kráčel rychlejší vznešenou chůzí.
„Drahé kolegyně...“ oslovil dvojici profesor ihned jak dostal příležitost, „Rád bych mluvil s vaším studentem, Škorpiasem. Test už má, jak vidím napsaný. konstatoval, když spatřil prázdnou lavici, „Můžete na chvilku?“
„Může. Testem prošel.“ přikývla Fairwen Spellorová a odložila opravený test stranou. Císařský mág se pousmál a pokynul ti ať ho následuješ na chodbu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sarako
„V tomhle sídle krom mých studentů, několika kolegů a hrstky služebnictva, které se stará o chod sídla nikdo jiný nežije. Nejsme tu vystavováni nebezpečí... takže služby vašeho meče pravděpodobně nevyužiji.“ odpověděl ti Taros bez jakéhokoliv rozmýšlení, „Ale pokud toužíte po nějaké práci můžete sjet z hor, vojsko Shornhelmského království hledá žoldáky, kteří by bojovali v probíhající válce o nárok.“ odmlčel se, „A své žoldáky platí bohatě. Službu byste také mohl zkusit u našeho barona, ale ten... U něho bych vám nejspíš službu nedoporučoval. V posledních letech je hodně výstřední a bohatstvím také zrovna netrpí.“ následovala opětovná pauza.

„Byl bych radši... kdybyste byli od sebe co nejdále. Nechápejte mě špatně... nemám nic proti vašemu vztahu nebo tak něco, opora během léčby by mohla být přínosná, ale také rozptylující, a to si nemůžeme dovolit.“ začal, když jsi se zmínil o ubytování, „Nejlepší by bylo kdybyste tu svou milovanou nechal a na nějaký čas se vzdálil. Jakmile bude léčba dokončena buď vás sama vyhledá anebo vám zašlu zprávu.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Přidal scorpioncz dne 12.01.2019 22:17
#18

Uctivou poklonou se rozloučím s profesorkami a na chvíli si nechtěně vybavím, jak jsem jednu z nich přistihl při nemravné věci v knihovně ... hned však beze slov odejdu za císařským mágem, abych zjistil co po mě chce.

Upravil/a scorpioncz dne 12.01.2019 22:18

Přidal Sarako dne 13.01.2019 22:54
#19

,,Dobrá. Dám na Vaše doporučení." odvětím Tarosovi, podívám se na Theru, jenže nenaleznu ta správná slova, tak jí jen obejmu a dlouze políbím na rozloučenou.

Nakonec se obrátím na Reletha: ,,Profesore, mohu na Vás mít poslední prosbu? Přeneste mě prosím zpět do Chorrolu."

Přidal Aurelius dne 14.01.2019 19:53
#20

→ Tah 471

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Uctivě jsi se uklonil a v hlavě si vybavil onen incident v knihovně. Vytěsnil si jej z hlavy a mlčky následoval Císařského mága ven z učebny. Zavřel za sebou dveře a podíval se do tváře mágovi v červeném rouchu (graf. vzhled - zde).

„Poslyšte Škorpiasi...“ začal s vážnou tváří, „Císařští mágové, jejichž vrchním mágem je Stenus Tarn se usnesli, že vám udělí mimořádně titul mistra aniž byste musel absolvovat další zkoušky. Své schopnosti jste koneckonců předvedl v praktické zkoušce a obranu proti temné magii jste taktéž zvládl. Viděl jsem vaše výsledky.“ odmlčel se, „Vedl jste si obstojně a Palagán se soudě podle bodování za vás docela bojoval. Každopádně... Císařští mágové zhodnotili vše, co jste za své působení na Univerzitě dokázal, prokázal jste odvahu v boji, prokázal jste oddanost a nebojácnost, účastnil jste se bitev, kterých by zalekl kdejaký odvážnější válečník, a to všechno nás v udělení utvrdilo. Udělení má však jeden háček. Obdržíte listinu, kterou vám vydají Císařští mágové ve svém sídle ve věži z Bílého zlata. Ta listina má stejnou váhu jako kdyby vám jí vydal arcimág tady na Univerzitě, ale může to vzbuzovat dojem, že jste nějak získal naši náklonost... Někteří nepřející jedinci by vám to mohli mít za zlé. Takže máte plné právo odmítnout, pokud nechcete udělit titul od nás, ale získat jej bojem a tvrdým zkoušením.“ při posledních slovech se lehce pousmál, „Stačí jen říct a celý tenhle rozhovor ignorovat a hodit za hlavu.“

Kolem vás prošlo několik noviců a novicek. Někteří byli zaujati postavou v červeném rouchu, jiní nikoliv. Vesměs však všichni přikývli na pozdrav, který muž v červeném neopětoval, věnoval se totiž jen a pouze tobě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Tarlos mlčky přikývl. Ani Thera nenalezla správná slova, bez jediného slova jste se objali a dlouze políbili na rozloučenou. Když jste se od sebe odtrhli promluvil jsi na Reletha, který byl zrovna čímsi zaujatý na jedné ze stěn.
„Přenesu.“ zahýbal hlavou souhlasně, „Jestli je to vše co jste chtěl... můžeme se odebrat před dům a já vás odteleportuji.“ vstal, porovnal si kabát a poté se rozloučil se svým příbuzným, potřásli si rukou, popřáli mnoho štěstí. Taros poprosil dívenku, aby pomohla Theru ubytovat v jednom z lepších pokojů sídla, sám se pak nabídl, že vás vyprovodí s čímž Releth souhlasil. Zastavil se až mezi vchodovými dveřmi, nechtělo se mu vycházet ven do vlhkého deštivého počasí.
„Ještě bych vás chtěl poprosit... Abyste o tomhle místu neříkal žádnému dalšímu mágovi. Nechci tu mít zástupy čmuchalů. Ani kdybyste se sem chtěl teleportovat. Raději mě kontaktujte přes Reletha.“ požádal tě na závěr.
„To bude mít docela z ruky...“ konstatoval Releth, „Když chce odteleportovat do Chorrolu. Nemáš nějakého známého v Cyrodiilu?“
„Mám.“ přikývl Taros po chvilce rozmýšlení, „Kdybyste se chtěl vrátit z nějakého vážného důvodu než vás kontaktuji nebo tak něco.“ gestikuloval zdravou rukou, „Žije v Cyrodiilu vcelku schopná mágyně, jmenuje se Carina LaRouche... její sestra – dvojče je členkou Císařských mágů... Ony byly obě členkami, ale Carina po nějakých neshodách odešla a ne zrovna v dobrém. V minulosti jsme s ní spolupracoval. Můžete jí věřit, ale s rezervami... Velmi ráda se totiž otáčí jako korouhvička ke straně, která je pozičně ve výhodě.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Vše bylo připraveno. Pasti rozmístěny, ozbrojení členové odboje rovněž. Garmin a Gor na svém místě a každý jen čekal na tvůj signál. Usedl jsi na okraj cesty a bolestivě sténal, snažil se působit co nejdůvěryhodněji. Konvoj byl notnou dobu v nedohledu, ale jakmile jsi zaslechl dusot koní bylo jasné, že se blíží.

Netrvalo dlouho a konvoj skutečně mířil tvým směrem. Dvojice jezdců v hnědých zbrojích se symbolem Valenského lesa a plášti jeli v popředí, nejspíše zkoumali terén. Pár metru za nimi jela čtveřice jezdců v obdobných barvách, ale těžších zbrojích a vybaveni velkými oválnými štíty se zářezy po stranách. Následoval uzavřený vůz, který mohl převážet někoho velmi důležitého. Jaké vojsko následovalo za vozem jsi již rozeznat nedokázal.

(dvojice jezdců – průzkumníků dorazí v dalším příspěvku až k tobě, zbytek konvoje až po nich v dalším příspěvku, taktéž do tahu napiš zdali chceš, aby tvoji spojenci upřednostňovali braní zajatců či nikoliv)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 14.01.2019 20:02