Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 20.01.2021 23:39
#3586

→ Tah 858

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Klargus zamručel a povzdechl si. Následně gestem naznačil Rolstonové, že už je vše připravené pro jednání s Benochem. Rolstonová proto vstala od stolu a zamířila ke dveřím, otevřela je a nechala Benocha vstoupit. Bosmer se přátelsky pousmál směrem k sedícímu baronovi, ten jeho přátelský výraz, ale neopětoval.
„Jak jste se rozhodli?“ tázal se Benoch dříve než stihl usednout na židli.
„Vyjdeme vám vstříc.“ vydal ze sebe Klargus pozvolna, když se však Benoch nadechoval ke slovu urychleně dodal, „Ale máme jisté podmínky. LaRouchová a De Peyranová budou přijaty jako profesorky, klidně jako externistky to je jedno. Nicméně LaRouchová v souvislosti s tímto bude zástupkyní Sarricové tady v pobočce.“
„Zástupkyni nejmenuji já… tu si stanovuje vedoucí pobočky. Takže jmenování LaRouchové do tohoto postu bude záležet čistě na Sarricové.“ pokrčil rameny Benoch a opřel se spokojeně zády, „De Peyranovou přijmu, její odbornost je rozsáhlá a bude pro Univerzitu velkým přínosem. U LaRouchové si jejím členstvím v profesorském sboru moc jist nejsem…“ podíval se směrem k tobě, „Jestli měla něco společného s Císařskými mágy.“ obrátil se opět na Klarga, který ruku pozvolna svíral v pěst a poté opět otevíral. „A nerozešla se s nimi v dobrém mohla by jen a pouze prohloubit náš konflikt s nimi.“
„Trvám na těchto podmínkách, víc neslevíme. Rozhodli jsme se téměř jednohlasně.“ oznámil mu důrazně Klargus. Benoch se nezatvářil nadšeně, „Takže? Jak jste se rozhodl vy?“ zeptal se pro změnu baron.
„Nemám z toho moc velkou radost, ale co se dá dělat.“ přiznal Benoch nakonec, „Obě přijmu mezi profesorský sbor, ale s tím zastupováním vám to slíbit nemůžu. Konečné slovo bude mít Sarricová… Nebudu ji v tomhle směru diktovat koho si má vybrat.“
„Podívejte se… Řeknu vám to jinak, jednoduše. Jestliže Sarricová nejmenuje LaRouchovou zástupkyní tak přiškrtím finanční příspěvky, které tečou z našeho království do vaší Univerzitní pokladny. A moc dobře víte, že je potřebujete a potřebovat ještě budete.“ podíval se baron přísně na Benocha vyměnili si pohledy, „Takže se nyní ptám. Dohodneme se?“
„Dobrá.“ řekl nakonec Benoch, „Domluveno. Vyhovím vašim podmínkám.“ dodal a vstal od stolu.
„Platí.“ usmál se Klargus, když vstal od stolu a potřásl si na znamení sjednané dohody s Benochem. Oba poté usedli opět na své židle.
„Děkuji. Připravte smlouvy, zítra to všechno v klidu podepíšeme.“ poděkoval Benoch, „Ještě něco máte na srdci?“ zeptal se.
„Ano.“ kývl ihned Klargus, „Morrowind Benochu, Morrowind a anomálie.“
„S Morrowindem nemá Univerzita vůbec nic společného.“ odmítl okamžitě Benoch s důraznou gestikulací ruky, „Má sestra to měla říci jasně už během mimořádného zasedání.“ zdůraznil opětovně, „Vyšetřování odhalí, že v tom nejedeme a nemáme s tím nic společného. A jestli věříte čemukoliv, co Tarn údajně tvrdil během zasedání pak věříte lžím.“
„V tomhle směru vám věřím.“ přiznal Klargus, „Celá ta pohádka, kterou tam vyprávěl Tarn moc přesvědčivě nezněla… alespoň ně pro mě. A protože se za vás zaručil v tomhle případě i lord Gerrick pak si opravdu nemyslím, že byste lhal.“ nadechl se, „Ale s anomáliemi, které vznikly tady v Cyrodiilu si příliš jist nejsem. Povězte, kdo jiný, než Univerzita by v nich mohla mít prsty? A je velmi zajímavé, že od toho dne, co jsou datovány tyhle anomálie zmizel i Škorpias. Váš profesor.“ podíval se na Benocha.
„Proč se domníváte, že profesor Vici zmizel?“ zeptal se překvapeně Benoch.
„Protože ode dne co jsou tyhle anomálie datovány se neukázal doma. Laurana jeho žena ani Scipio mi nejsou schopni říci kde je. Takže buď to úplně přesně nevědí nebo lžou.“
„Vy ho sledujete?“ podivil se Benoch.
„Ne.“ mávl rukou Klargus, „Bydlím u nich v sídle v rámci přátelského utužování vztahů mezi našimi rody.“ odpověděl mu rázně.
„Profesor Vici musel náhle odcestovat a pomoci profesoru Globullovi na jeho tajné expedici. Možná proto o tom Laurana ani Scipio nic nevědí. Univerzita rozhodla náhle a bylo potřeba jednat rychle, nedostal moc prostoru seznámit s tím důkladně rodinu a mám pocit, že byl i důrazně požádán, aby jim sdělil co nejméně.“ řekl Benoch po krátkém mlčení.
„Jistě.“ pousmál se ironicky Klargus.
„Vážně.“ stál si za svým Benoch, „Univerzita není zodpovědná za anomálii v Morrowindu ani za anomálie, které nějakým nedopatření vznikly tady v Cyrodiilu. Nemáme s tím nic společného, nedělali jsme žádné experimenty. Kdyby se na Univerzitě odehrával nějaký nebezpečný experiment musel bych o tom jednak vědět, a hlavně k němu dát svolení. A já o ničem nevím ani jsem žádné svolení nedal.“ neuhnul pohledem, „Chápu, že to ‚zmizení‘ Škorpiase je trošku prapodivné v souvislosti s výskytem anomálií… ale je to čistě náhoda, opravdu to žádnou souvislost nemá.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
„Třeba mezi místními najdeš také někoho schopného.“ namítla následně Carwen, „Občas je totiž těžké být nadřízeným pro své přátele, někteří to nesou těžce.“ dodala v průběhu tance, „Myslím, že se jí Belius dokonce líbí.“ zakroutila hlavou, „Ani z jeho vystupování není nervózní, prý naopak. Jeho chování prý strhává většinu pozornosti a ona pak není tolik na očích, a tudíž prý nevyniká tolik její nervozita a nejistota.“ odmlčela se nadlouho, „Ale trefil jsi to.“ řekla následně, když jste chvíli opět mlčky tančili, „Je nervózní z první společné noci. Oba víme, že Belius je v tomhle směru velmi znalí žen…“ koukla na tebe Carwen, „A Anita.“ rozhlédla se a následně ztlumila hlas, aby jí nikdo neslyšel, „Strávila značnou část v kněžském rouchu, žádný slib celibátu sice nesložila, ale je asi jasné…“ zaváhala Carwen, „Že její minulost v tomhle směru není tak bohatá jako Beliova… jestli vůbec nějaká je. Spíš asi není. Takže z toho je dost nervózní.“

Mapa situace:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SuperHunter
Gerrick jen po tvých slovech přikývl a nechal tě opustit místnost. Odešla jsi z jeho kanceláře a automaticky zamířila ven ze sídla. Stormio byl jako obvykle na dvoře sídla, seděl za stolem a debatoval s dvojicí válečníků v plné zbroji.
„No… Dobrá historka.“ zasmál se, „Sepište to v hlášení a běžte si dát škopek nějakého dobrého pivka. Pro dnešek máte padla.“ rozkázal jim následně, oba válečníky kývli hlavou, vstali od stolu a minuli tě kousek ode dveří.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy