Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 14.05.2020 23:46
#2923

→ Tah 680

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Atius se zatvářil spokojeně, Ley odmítl uchopit meč a ukončit Caesarův život. Legát tak obratně uchopil opět rukojeť a otočil se ke klečícímu Caesarovi.
„Všichni jsme jen loutky… Opředené tajemstvím.“ pronesl Caesar, když zvedl hlavu k Atiovi, který sevřel meč oběma rukama. Ačkoliv v jeho tváři byla patrná potlačovaná bolest. Bez jakéhokoliv dalších slov a otálení prudce švihl mečem a jednou pro vždy ukončil Caesarův život. Mrtvé tělo dopadlo k zemi poté co jej dvojice držících legionářů pustila.

„Caesar je mrtev. Ať žije nový hrabě!“ zvolal legát Atius poté a pozvedl krvavý meč vzhůru, „Ať žije váš nový hrabě, Ley Rullus!“ zvolal znovu a poté poukázal na Leye, který trochu nervózně přešlápl z místa na místo. Dav lidí se rozdělil. Někteří dali najevo nespokojenost, ale převládla skupina těch, která buď mlčky poklekla anebo slovně provolávala jméno nového hraběte. Atius se spokojeně pousmál a otočil k davu zády.
„Tělo sbalte a odvezte do Imperial City. Hodnostáři se budou chtít přesvědčit, že je fakt mrtev.“ rozkázal legionářům a vykročil se zařadit zpět vedle Leye, ale zastavil ho příchod jednoho z legionářů, který zrovna přiběhl z chrámu. V ruce svíral zdobený delší meč. „Meč vašeho bratra, vašeho otce a nyní bude váš. Město je ve vašich rukou. Jak s ním naložíte už záleží jen a pouze na vás.“ namítl legát a pokynul Leyovi ať převezme meč.
Ley nakrátko zaváhal, očima si prohlížel meč, ale nakonec ho vzal do ruky. Atius mávnutím odvolal legionáře zpět na stanoviště a postavil ve vedle nového hraběte. „Teď je to na vás hrabě.“ připomenul.

„Ah… Ano. Jistě.“ přikývl Ley vytržený z myšlenek, které se mu hodily hlavou při pohledu na meč, který držel v ruce. „Slibuji vám, že se pokusím udělat vše co bude v mých silách, aby se vám opět žilo dobře a Anvil začal vzkvétat jako v časech své největší slávy. Bude to spousta dřiny, ale společnými silami zahájíme novou éru města. Bez tíhy zločinecké pověsti a pohybných praktik.“ pronesl Ley pozvolna, „Nikoho z vás nebudu trestat, protože jste se vzdali svých zbraní zavčasu. Pouze žoldáci neprodleně opustí město, protože jejich služby už nebudou potřeba.“ pokračoval.
„Ještě zmiňte rozpuštění veškerých bojeschopných spolků ve městě. Včetně městské stráže. Pokud ještě existuje.“ doporučil tiše Atius.
„Ano. S okamžitou platností také rozpouštím veškeré bojeschopné spolky. Včetně cechu bojovníků a městské stráže.“ dodal Ley a podíval se na Atia, který jen spokojeně přikývl.
„Dobrá řeč.“ pochválil Atia, „Legionáři vás odvedou do hradu.“ dodal a podíval se vpřed, „Ulice města budou až do odvolání střežit vybraní legionáři z Osmé legie. Anvilská městská stráž bude obnova až nadejde správný čas. To je vše.“ dodal, „Vraťte se do svých domovů. Nepodněcujte nenávist a zachovejte loajalitu vůči svému novému hraběti, protože jakákoliv rebelie bude tvrdě trestána.“ zdůraznil.

Ley ještě mávl na dav lidí jenž si postupně začal opět stoupat. Legionáři, ale ještě neuvolnili cestu, aby se dav mohl rozejít do svých domovů, jak legát vybízel.
„Pak se za mnou zastavte.“ řekl ti Ley, když byl na odchodu k vyčkávající skupince legionářů ke které se tentokrát přidal i Armin. Kvestorka, ale otálela s jeho následováním. Když byl hrabě dostatečně daleko. Předstoupila před Atia, který si užíval pocit vítězství.
„Měli bychom na dnešní noc posílit hrad a hraběte střežit oko v hlavě. Možná je dobojováno, Caesar mrtev, ale je dost možné, že tu stále někde má nějaké zabijáky a mohli by po něm jít.“ promluvila střídavě k tobě a poté k Atiovi Pelena.
„Caesar už žádné zabijáky nemá.“ přispěl Garyn, který se rozhodl zapojit, „Nelmol je mrtev. Už nikdo nezbyl.“
„Jistě. Samozřejmě kvestorko.“ přikývl legát, „Něco podobného jsem chtěl hned navrhnout. Vezmete si to na starost. Jak ochranu hraběte, tak pořádek ve městě. Váš oddíl tu zůstane i nadále. Ley už si na vás zvykl.“ pousmál se, „A v obojím už máte praxi. Jak s ochrannou vládnoucí rodiny, aby nepřišla k úhoně, tak s udržováním pořádku ve městě, aby nedošlo k nějaké vzpouře.“ dodal ironickým tónem, „Jednu noc se tu zdržím, ale pak odjedu do Imperial City podat hlášení. Nevím, jak to má ve zvyku Amragor, ale já dobré zprávy rád předávám osobně. A obsazení Anvilu včetně dopadení a zabití Caesara jsou rozhodně dobré zprávy, které uslyší rád nejen generál, ale i rada Starších.“ usmál se spokojeně a přitiskl zraněnou ruku blíž k tělu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Elanya kývla a neodporovala ti, když jsi navrhl opustit mrtvý les a porost v němž tolik trpěla. Znovu jste se tak drali srze uličky mezi mrtvými stromy a následně skrze mrtvý pro Elanyii nepříjemný porost.
„Nic neobvyklého.“ pokrčila rameny, „V mrtvém lese je kupodivu mrtvo. Hodně mrtvo.“ dodala s mírným úsměvem, „Co jsi objevil dole tak zajímavého, že ses tam zdržel takovou dobu?“ zeptala se zvídavě, „Jen prosím doufám, že jsi tam nepotkal další úchylnou oživlou mrtvolu, které bys vyprávěl o jisté altmerské panně, které by mohla oddaně sloužit.“ podívala se na tebe, „Protože já už bych opravdu dalšího magora na pozlacené věci nerozdýchala.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy