Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 28.11.2019 23:20
#2695

→ Tah 603.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Odvázal jsi koně a vyhoupl se do sedla. Chvilku jel lesem, dokud jsi nedojel k říčce, slezl jsi z koně a přebrodil ji, poté se opět vyhoupl do sedla a bez dalšího zdržování vyrazil k ležení legie.

Cesta ti utekla rychle a brzy jsi vyjel z lesa a pokračoval k ležení legie. Tma mezitím postupně zhoustla a čas pokročil. Hlídka před branou se vystřídala a značně nabrala na počtu. Skupina legionářů střežící bránu ležení ti ihned vstoupila do cesty.
„Jménem Císařství stůjte!“ zvolal jeden z legionářů, ozbrojený oštěpem, který výhružně pozvedl, „Sdělte nám své jméno a důvod návštěvy tábora v takhle pozdních hodinách. Jinak z vás uděláme pokrm pro vrány!“ pokračoval rázně. Jiný z legionářů tě opatrně obestoupil, aby si tě mohl lépe prohlédnout s loučí v ruce.
„Hostinec je na rozkaz legáta Atia zavřen a vstup do vesnice omezen. Takže jestli jste poutník. Musíte svoji hlavu složit někde jinde.“ dodal následně legionář s oštěpem.

Při příjezdu k ležení sis všiml, že nejvíce osvětlenou částí tábora je část mimo palisádové opevnění, v níž se nachází dělníci stavějící obléhací stroje, které mají býti využity během ranního obléhání. Skupina dělníků tak zjevně na Atiův rozkaz pracuje nepřetržitě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Sešel jsi s hněvem ve tváři ze schodů a snažil se vyhledat mága, který by tě mohl zbavit vlivu Mohyly duší, ale marně. Válečníci, kteří se nacházeli v sídle Appia Viciho nebyli schopni jediného smysluplného slova. Procházel jsi kamenné domy, zdali nenalezneš někoho schopného slova, ale marně. Většina domů byla prázdná, krom kamenného nábytku a sem tam nějakého úlomku či pozůstatku kostí i si v nich nic zajímavého nenalezl. Teprve až poslední dům byl jiný, dveře měl otevřené dokořán a v chodbě, která spojovala dvě další místnosti s východem se nacházel poklop, který vedl kamsi. Byl však zamčený zámkem. Další dveře, které vedli do místnosti byly rovněž zamčené. Poslední dveře byly otevřené a vedli do studovny, která nejspíš patřila mágovi. Kamenný stůl byl v obklopení různých písemností a poničených knih, které se nejspíš mág snažil přepisem zachránit. Také zde bylo několik kamenných knihoven, které byly plné již přepsaných knih. Neušla ti ani přítomnost nemrtvého kostlivce, který jako jediný nebyl nijak ozbrojený a poctivě zametal kamennou podlahu koštětem. Občas se přitom zastavil, rozhlédl kolem sebe a opět pokračoval.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunterCZ
Gerrick přikývl a pokynul ti odchodu. Odešla jsi z komnaty a konfrontovala čekajícího Stormia. „Ano. Můžeme jít.“ přikývl a dal se do pohybu, ruce přitom sevřel za zády a kráčel napřímenou chůzí. „Nejprve vám ukáži vaše ubikace.“ řekl následně a dovedl tě až do větší komnaty kde bylo vyskládané dostatečné množství postelí, aby to pokrylo současný počet přítomných válečníků. „Tohle lůžko bude vaše, truhla rovněž.“ dodal a nohou zlehka kopnul do truhly umístěné před lůžkem téměř v rohu místnosti. Klíč od truhly byl zasunutý v klíčové dírce. „Ten si být vámi vezmu a neztratím ho. Také doufám, že je vám známo, že netrpíme žádné krádeže ani nějaké naschvály mezi vojskem. Jsme tu, abychom důstojně reprezentovali naše zájmy, zájmy našich nadřízených a samotné královny.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy