Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 26.08.2019 22:52
#2576

→ Tah 560.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Blyšťák na tebe koukl, vyděšeně na tebe hleděl, a nakonec mlčky přikýval a přestal si kousat konečky prstu, místo toho si zakryl prsty uši. A tiše vyčkával, co bude následovat. Taktéž jsi se připravil, měl jsi na jazyku útočné ohnivé kouzlo pro všechny případy nebezpečí. Venku vládlo ticho. Podkovy koní se občas přihlásily o slovo, ale muži mezi sebou nepromluvili.

„Ne.“ přikývl následně a odtrhl zrak od místa vašeho úkrytu, „Nebudeme ztrácet čas.“ podíval se na mága, „Máme tohle. Blyštivou věc.“ propletl mezi prsty náhrdelník, „To nám stačí. Bytost s tak chorobnou závislostí na cokoliv blyštivého nesnese pocit, že nemůže mít, byť jen jediný blýskavý předmět ve své sbírce, o který zavadilo jeho oko. A také z toho přívěšku cítím silné očarování.“ pozvedl jej před mága, „Majitel ho beztak neopustil dobrovolně a určitě ho také bude chtít zpět. Pak se pro oba stane setkání se mnou nevyhnutelné.“ zaznělo z úst velitele. Mág se podíval na svého velitele a mlčel, ohlédl se směrem k vašemu úkrytu a dlouze se zadíval.

Velitel mezitím vyhodil přívěšek do vzduchu a chytl jej, „Připravte se!“ rozkázal, uschoval náhrdelník pod svým hrudním plátem a vyhoupl se na koně. „Vpřed!“ křikl znovu, pobídl koně a jeho družina se rozjela pryč. Mág odtrhl zrak od vašeho úkrytu, pobídl koně a připojil se k ostatním. Dusot koní postupně odezněl, družina neznámých zmizela kdesi v dálce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Konečně jste řekl něco rozumného.“ přikývla se spokojeným výrazem, „Jenže. “ zvážněla následně, „Se obávám, že mi nemůžete nabídnout vůbec nic. Vše, co jste vyjmenoval jsem schopna si obstarat skrze své kontakty a spojence sama. Stačí jen zatřepat měšcem na správném místě.“ upila z pohárku a položila ho na stůl.

„Teď tu sedím v hostinci vlastněném Caesarem, jeho vojsko pochoduje ulicemi přístavu i města a jeden z válečníků navlečený ve zbroji jeho věrných mi teď nabízí ať jdu proti němu. Nejsem mu sice vázána žádnou věrností, dohodou a tak dále.“ mávla rukou, „Nemůžu si být vůbec jistá, že ve skutečnosti nejste jen jeho loutka, která vyčkává jak moc prodejná budu a jestli jsem ochotna zvolit si stranu, protože jakmile si zvolím stranu budu se muset smířit s následky, které přijdou poté co se dostaví výsledek. Když se připojím na stranu těch, kteří prohrají riskuji vše – život, bohatství i jméno.“ krátce se odmlčela.
„Můžete si přečíst mé myšlenky, vzpomínky a zjistíte, že nejsme na straně Caesara.“ promluvil Finn a udělal krok vpřed. LaRouchová jen zkřivila tvář.
„To už jsem udělala, když jste mi doléval.“ řekla nevzrušeně a pohodila hlavou, Finnovo počáteční překvapení vystřídal naštvaný výraz neboť nejspíš doufal, že něčemu takovému dokáže zabránit. „Nebyl jste pilný student, ale není divu. Nemáte vlohy na něco podobného.“ zkritizovala ho následně.
„Tak alespoň víte, že nejsme stoupenci Caesara.“
„Ano.“ odvětila lhostejně, „Ano. Asi ano. Také vím kdo je vaším třetím společníkem.“ přikývla nestřídaje svůj lhostejný výraz ve tváři, „Mění to něco? Nemění.“ pohodlněji si poposedla, „Takže se vracíme k úplnému začátku. Nemyslím si, že mi máte co nabídnout na oplátku.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Poděkovala jsi žebrákovi a vydala se podle jeho rad k sídlu velvyslanectví Thalmoru. Cesta ti utíkala rychle, míjela jsi občany, bdící i legionářské hlídky. Město za hradbami žilo, někde více a někde méně. Během své cesty jsi narazila na ulice, které vypadaly opuštěně, okna byla zatlučená a na dveřích vysela oznámení opatřená pečetí náležící nějaké Císařské společnosti. Nevěnovala jsi jim takovou pozornost, abys dokázala zjistit o jakou společnost jde. Tyto opuštěné ulice střežila vždy speciální hlídka legionářů v doprovodu jednoho nebo dvou bdících.

Občané, kolem které jsi míjela se vesměs starali o své, ale někteří na tebe nevraživě hleděli, jiní se usmívali a kývali na pozdrav. Došla jsi až k sídlu velvyslanectví. Vlajky Aldmerského spolku a samotného Thalmoru se tyčily do dálky a stráž postávala před dveřmi do sídla. Jiní se nacházeli na pozemku kolem velvyslanectví, který byl obehnaný kamenným plotem.

Před samotným sídlem byl klid. Občané města se budově zjevně vyhýbají a zbytečně neprovokují příslušníky Spolku. Legionářských hlídek je zde také pomálu. Spatřila jsi jediného, který asistoval nějaké stařence s výběrem zeleniny u kamenného obchodu, který se nacházel přes ulici.

Došla jsi až k bráně a vešla na pozemek velvyslanectví. Přítomní válečníci tě ihned kývnutím hlavy pozdravili a pokračovali ve své činnosti. Trojice seděla za stolem a dopřávala si něco málo k snědku. Jiná skupinka se trénovala u dřevěných panáků. Dveře do sídla byly otevřené, dvojice válečníků stojící před dveřmi nepůsobila, že by ti měla v plánu bránit ve vstupu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy