Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 09.06.2019 10:10
#2500

→ Tah 535.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Skvěle.“ přikývl Palagán po tvé odpovědi a podíval se na tebe, „Ne. Opravdu jsme neměli v plánu tě rovnou předhodit před studenty a nechat tě ať se snažíš a učíš za pochodu. Benoch by to nedovolil a nevrhlo by to na nás dobré světlo.“ pokračoval zatímco si rukou pohrával s listinami na stole, „Jenže v boji s Aldmerským spolkem se umírá. Tady na magické Univerzitě se za běžných okolností neumírá ani o život nebojuje a pokud budeš stát na správné straně nečekají tě ani žádné výrazné nepříjemnosti.“ dodal a opět pozvedl hlavu, „Jak jsem řekl. S Benochem jsem domluvený, vše potřebné ti vysvětlí a dohlédne na tebe až do mého návratu.“ zopakoval pro jistotu.

„Potom…“ rozhlédl se, „Potom si společně promluvíme o něčem důvěrném.“ pozvedl prst, „Do té doby buď dobrý profesor a poslouchej Benocha. Bude se ti snažit předat víc než kterémukoliv jinému profesorovi. Takže si toho važ.“ odmlčel se, „To je z mé strany asi vše. Pokud nic nemáš… Můžeme se rozejít každý svou cestou.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Oba přítomní souhlasně přikývli, vstal jsi a odebral se ke svému ustájeném koni. Oni lord Rullus ani kvestorka Pelena tě nenásledovali, zůstali uvnitř stanu. Došel jsi až ke svému koni, odvázal jej, vyhoupl se do sedla a pobídl ho na okraj tábora.

Na samotném okraji tábora už vyčkávala skupina legionářů vedená legátem Atiem, plně ozbrojení s plnou přilbou jako by se měli účastnit spíše nějakého nelítostného boje nežli diplomatického jednání. Legát Amragor svého koně vedl za uzdu směrem od svého tábora. Atius si tě změřil pohledem, když jsi dojel až do jeho blízkosti.
„Doufám, že jste si vědom jaké je vaše postavení. Tohle je záležitost Císařství a je nezbytné, aby vyjednávání vedl někdo, kdo má právo Císařství zastupovat.“ podíval se přísně, „Takže bez mého souhlasu nedojde k uzavření žádné dohody.“ zakončil a podíval se i na legáta Amragora, který dovedl koně až k vám.
„Už jsme všichni?“ zeptal se legát Amragor, který ignoroval Atiův komentář.
„Ne.“ zakroutil hlavou legát Atius, „Ještě nám tu chybí lord Rullus.“

„Máme nějaké bližší informace? Kdo se z jejich strany zúčastní vyjednávání nebo tak něco?“ vyptával se Amragor dál.
„Ne.“ zakroutil hlavou.
„Tak uvidíme s čím přijdou…“ zamumlal Amragor, když lezl do sedla svého koně, napřímil se v sedle a prohlédl si Atiovu skupinu legionářů.

„Konečně.“ zaznělo z Atiových úst, když spatřil přijíždět lorda Rulla a kvestorku Pelenu. Mávl na ně, aby pohnuli. Učinili tak a během chvíle byli u vás.
„Lorde Rulle.“ podíval se na něj legát Atius, „Doufám, že umíte udržet své emoce na uzdě, protože během vyjednávání mohou padnout jakákoliv slova a mnohá z nich pro vás mohou být urážlivá.“
„Nebojte.“ přikývl lord Rullus, „Budu si dávat pozor.“
Legát Atius se uchechtl, znovu si pohledem prohlédl všechny přítomné a poté koukl na tebe, „Pokud nemáte něco na srdci můžeme vyrazit. Budeme udržovat jízdní formaci Pokud by došlo ke střetu… Bude vaším úkolem chránit lorda Rulla, ale neočekávám komplikace.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Neodpovězené tahy