Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 18.05.2019 21:31
#2485

→ Tah 528

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Taky s tebou potřebuji něco probrat… Takže to přišlo vhod, ale šlo zvolit i lepší načasování.“ neskrýval Palagán zatímco se přehraboval v přihrádkách stolu. „Tím se netrap, že jsi byl přijat teprve včera. Máme tu podstav a je třeba to urychleně napravit.“ pokračoval následně, „Kabinet budeš sdílet se Seranou. Přesunete se do menšího, protože oba nepotřebujete ložnici ani nějaké další místnosti.“ odmlčel se a hodil ti klíče, které vytáhl z přihrádky u stolu po dlouhém hledání, „Tohle by mělo být ono. Dával ti Benoch už klíče od teleportační místnosti?“ zeptal se následně, „Jestli ne budu muset hledat dál.“ dodal nenadšeně a podíval se na tebe.

„Co smíš a co nesmíš?“ ušklíbl se, „Většina předmětů má sepsanou nějakou osnovu a ta je schválená vedením Univerzity. Je to z toho důvodu, aby nedocházelo k příliš velkým odchylkám, když náhodou učí daný předmět víc profesorů. Tyhle osnovy si stanovuje sám garant předmětu. Ve tvém případě je to nyní Benoch. Tuším, že nějaké změny v osnovách po Beliovi dělal, ale jaké konkrétně nevím.“ vysvětloval Palagán, „Průběh přednášky si určuješ sám, můžeš si se studenty domlouvat nějaké dodatečné termíny, soukromé hodiny, doučování to je čistě na tobě, ale cokoliv co domluvíš navíc nebývá zpravidla propláceno. Během přednášek můžeš používat různé pomůcky, některé učebny jsou lépe vybavené jiné hůře, ale většinou se snažím dělat rozpis tak, aby mohlo být vybavení učeben co nejlépe využito.“ odmlčel se a v duchu přemýšlel co by ti ještě řekl. „Co se týče vnitřní hierarchie. Já jsem tvůj přímý nadřízený, teprve poté je arcimág. Arcimág tu není od toho, aby se zabýval kdejakým nesmyslem jak ze strany studentů, tak ze strany profesorského sboru. Jestliže budeš potřebovat něco probrat, budeš mít nějaký problém nebo něco podobného nejprve půjdeš za mnou. Teprve poté můžeš zauvažovat nad návštěvou arcimága. Ale to teď není až tak podstatné.“ narovnal se.

„Benoch s tebou půjde na tvoji první přednášku. Jsem s ním domluvený. Vysvětlí ti, co a jak, představí tě studentům jako nového profesora, aby to bylo trošku formálnější a pak ti nejspíš přenechá slovo, ale stále ti bude po ruce, kdyby sis nevěděl rady. Bude to taková úvodní hodina… Takže jak jsi sám řekl nebude to nic náročného. Měl bys to zvládnout. Vždyť jsi téměř bez zaváhání čelil Aldmerskému vojsku.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Jen nepřeceňte svoje síly.“ poznamenala následně Pelena a přikývla, „Souhlasím. Pojďme někam kde bude větší soukromí.“

Vedla vás osadou až do tábora za ní, který patřil oddílu legáta Amragora. Morálka v táboře byla jinačí než v táboře oddílu legáta Atia. Zdejší legionáři se nebavili hazardem, ale spíše se poctivě trénovali pod vedením některého z nižších důstojníků. Taktéž jste minuli samotného legáta, který s kvestorem Arminem zrovna diskutoval se skupinkou legionářů. Pokračovali jste dál až ke stanu kvestorky Peleny.

Vešli jste dovnitř. Stan byl větší a relativně prostorný. Uvnitř se nacházely dvě provizorní lůžka, jedno napravo druhé nalevo. Uprostřed byl dřevěný sůl s dvojicí židlí. Na stolku byl položený džbán s vodou a několik hrnků.
„Chovejte se jako doma.“ pronesla kvestora. Ley zabral jedno místo u stolu a po chvilce ti konečně přenechal mapu, aby ses sám podíval. „Nejlepší cestou do hradu bude nejspíš překonat hradbu, která je napojená přímo na pokoj vládce hradu. Myslím, že je to cesta nejmenšího odporu. Málokdo o těchto dveří ví… Vlastně nejspíš jen ti, kteří měli možnost se tam tudy někdy pohybovat. Veřejnost by o něčem takovém vědět neměla. Je to zranitelné místo.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Neodpovězené tahy