Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 10.05.2019 23:08
#2483

→ Tah 527

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Taky s tebou potřebuji něco probrat… Takže to přišlo vhod, ale šlo zvolit i lepší načasování.“ neskrýval Palagán zatímco se přehraboval v přihrádkách stolu. „Tím se netrap, že jsi byl přijat teprve včera. Máme tu podstav a je třeba to urychleně napravit.“ pokračoval následně, „Kabinet budeš sdílet se Seranou. Přesunete se do menšího, protože oba nepotřebujete ložnici ani nějaké další místnosti.“ odmlčel se a hodil ti klíče, které vytáhl z přihrádky u stolu po dlouhém hledání, „Tohle by mělo být ono. Dával ti Benoch už klíče od teleportační místnosti?“ zeptal se následně, „Jestli ne budu muset hledat dál.“ dodal nenadšeně a podíval se na tebe.

„Co smíš a co nesmíš?“ ušklíbl se, „Většina předmětů má sepsanou nějakou osnovu a ta je schválená vedením Univerzity. Je to z toho důvodu, aby nedocházelo k příliš velkým odchylkám, když náhodou učí daný předmět víc profesorů. Tyhle osnovy si stanovuje sám garant předmětu. Ve tvém případě je to nyní Benoch. Tuším, že nějaké změny v osnovách po Beliovi dělal, ale jaké konkrétně nevím.“ vysvětloval Palagán, „Průběh přednášky si určuješ sám, můžeš si se studenty domlouvat nějaké dodatečné termíny, soukromé hodiny, doučování to je čistě na tobě, ale cokoliv co domluvíš navíc nebývá zpravidla propláceno. Během přednášek můžeš používat různé pomůcky, některé učebny jsou lépe vybavené jiné hůře, ale většinou se snažím dělat rozpis tak, aby mohlo být vybavení učeben co nejlépe využito.“ odmlčel se a v duchu přemýšlel co by ti ještě řekl. „Co se týče vnitřní hierarchie. Já jsem tvůj přímý nadřízený, teprve poté je arcimág. Arcimág tu není od toho, aby se zabýval kdejakým nesmyslem jak ze strany studentů, tak ze strany profesorského sboru. Jestliže budeš potřebovat něco probrat, budeš mít nějaký problém nebo něco podobného nejprve půjdeš za mnou. Teprve poté můžeš zauvažovat nad návštěvou arcimága. Ale to teď není až tak podstatné.“ narovnal se.

„Benoch s tebou půjde na tvoji první přednášku. Jsem s ním domluvený. Vysvětlí ti, co a jak, představí tě studentům jako nového profesora, aby to bylo trošku formálnější a pak ti nejspíš přenechá slovo, ale stále ti bude po ruce, kdyby sis nevěděl rady. Bude to taková úvodní hodina… Takže jak jsi sám řekl nebude to nic náročného. Měl bys to zvládnout. Vždyť jsi téměř bez zaváhání čelil Aldmerskému vojsku.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Legát Amragor přikývl, Atius nereagoval. Ley se ihned po tvém pohledu ozval, „Také půjdu. Chci u toho být a jednat.“
„Dohodnuto. Prozatím vše…“ přikývl legát Atius čímž dal pokyn k rozpuštění celé válečné porady. Většina přítomných se ihned odebrala pryč. Zůstat hodlal Atius se svojí kvestorkou a Meligulus Vita.
Legát Amragor směřoval do svého tábora po boku kvestorka Armina. Nejspíš nechtěl ztrácet čas a ihned mu hodlal vyčlenit nějaké legionáře ze svého oddílu. Kvestorka Pelena se zastavila s Leyem před domem, čekali na tebe.

„Mapa až na pár… Až na pár drobností vcelku sedí.“ přikývl Ley, a ještě jednou se pořádně zahleděl do mapy, „Chvilku vydrž. Pak ti jí dám a ukáži ti na co si dát pozor.“ dodal následně.
„Opravdu se tam hodláte vydat sám?“ podívala se na tebe kvestorka Pelena, „Doufám, že víte jak zkušený hráč Caesar je? Také jsem ho podcenila, a to jsem byla před odjezdem varována agentkou Penitus Oculatus.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Neodpovězené tahy