Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 24.03.2019 21:31
#2434

→ Tah 507

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Mého odchodu?“ podíval se na tebe překvapeně Klargus, „Mluvil jsem o současné sestavě… Nikoliv o tom, že bych měl v plánu odejít.“ uvedl pohotově na pravou míru, „Belius nás opustí jakmile vyřeší nějaké zdejší povinnosti, přesune se do Chorrolu a Flavius pojede s ním.“ podíval se na Flavia, který nepůsobil jakoby o něčem věděl, urychleně se podíval na Seranu, která rovněž nevěděla oč jde a reagovala jen pokrčením ramen. „Překvapen?“ pousmál se Klargus, „Oba budete ženichové a sňatek se skuteční v Chorrolu. Nebudeme zbytečně utrácet za dvě velké svatby, ale pouze za jednu velkolepou. A protože moc dobře vím, čeho je můj syn schopen potřebuji, aby s ním až do svatby byl někdo, kdo nemá v plánu se ze svatby vyvléct a ty Flavie. Jsi nejvhodnější kandidát.“
„Tím si nejsem úplně jistý…“ reagoval Flavius pozvolna.
„Ale já ano.“ mávl rukou Klargus, „Protože pokud s Belius nějak vyvlíkne ze svatby. Tak důrazně zvážím, jestli budu i nadále podporovat sňatek mezi tebou a Seranou.“
„Ale?!“ zvolala na protest Serana.
„Žádné ALE! Tak jsem řekl, a tak hodlám udělat, pokud k tomu budu donucen.“ zamítl neoblomně Seranin strýc a ignoroval její nepěkný výraz na tváři. Flavius raději už nic nenamítal a souhlasil s tím, že bude na Belia dávat pozor. Scipio, který si celou scénu vyslechl nijak nereagoval. Jen si povzdech a pohladil opičku po hlavu. Bylo na něm vidět, že ho cosi trápí a Klargova neustálá přítomnost to nejspíš nebude.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Seskočil jsi z koně a vyrazil ke zraněnému legionáři. Téměř se mu podařilo z přikopu vylézt. Pomohl jsi mu na nohy a všiml si, že má zraněnou ruku – nejspíš zlomenou. S bolestí ve tváři ti děkoval a kulhavou chůzí ve tvém doprovodu zamířil k cestě.
„Šmejdi…“ postěžoval si legionář hlasitě, „Nejenže ztratím koně, ale ještě si něco udělám s rukou. Au… To bolí. Krucinál… Dneska při mně Osmička fakt nestála.“ odplivl si.

Dojel k vám legát Amragor, který patřil ke skupině jízdních legionářů, kteří dorazili prchající zbojníky.
„Copak Jane?“ zvolal směrem k vám a prohlížel si legionáře ze sedla. „Ve voze budou nějaké obvazy a léčivé masti. Jestli je to něco vážnějšího budeš to muset vydržet až do k Anvilu anebo bych tě mohl pustit se zbrojnoši z Kvatche. Někdo by se tam o tebe postaral a pak by ses k nám připojil.“
„Není potřeba. Legáte.“ kroutil hlavou Jan, „Jsem v pořádku. Vydržím až do tábora...“ dodal a hrdě se napřímil, ačkoliv přitom dlouze zadržoval bolest.
„Dobrá. Tak se vrátíme k vozu a nebudeme se zbytečně zdržovat.“ přikývl Amragor, „Guare…“ otočil se k tobě, „Možná by ses mohl připojit ke zvědům a jet s nimi v popředí a nebo ještě lépe vyrazit napřed a informovat můj oddíl co už by touhle dobou měl být dávno v táboře a dohlídl bys na to, aby je legát Atius nezfanatizoval a nebo neprovedl něco nečekaného. Já s vozy bych pokračoval dál stejným tempem.“ nadechl se, „Alespoň bys ušetřený čas využil k obhlédnutí situace.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiky
Rozloučil jsi se starcem, nechal se vyprovodit z domu a následně zamířil k sídlu zdejšího pána. Stráž v kožené zbroji ti nedělal problémy, když jsi sdělil důvod návštěvy a pokynul ti ať vejdeš.
„Nejlépe uděláte, když se zeptáte místodržícího.“ odpověděl ti na otázku koho se bude nejlepší zeptat na práci dvorního mága.
Vešel jsi tak do podlouhlejší místnosti, která se v mnohém podobala síním Skyrimských jarlů.

Stěny však nebyly zdobeny trofejemi mrtvých zvířat ani kožešinami, ale malbami a starými zbraněmi. Nad trůnem, který byl momentálně prázdný se nacházel největší obraz v celé místnosti. Byl na něm vyobrazen starší muž s rodinou, nejspíš předchozí pán s ženou, dcerou a synem.

„Jdete za místodržícím?“ promluvila k tobě mladá černovlasá služebná, která zrovna vynášela těžké vědro s vodou pryč z jedné z bočních místností. „Jestli ano…“ odložila vědro a otřela čelo „Chvilku tu počkejte. Dojdu pro něj...“ otočila se chtěla vykročit do jiné z bočním místní, ale zarazila se. Na patě se otočila a zeptala se: „Jak se vlastně jmenujete a s čím jdete za naším pánem? Nejspíš to bude chtít vědět, aby mohl zvážit, jestli vás přijme nebo ne.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Vím. Byla jste přiotrávena nějakým... nevím čím, nějakým sajrajtem.“ přikývl Ma’Riar, „Léčitelky se o vás poměrně dobře postaraly, dobré lektvary vás zbavily možné otravy a teď jste v pořádku za což jsem rád.“ pokračoval, „Myslím, že velitel má své metody. A teď pod nátlakem lady nejspíš přitvrdí. Bude muset.“ podrbal se za krkem, „Lady je pěkně podrážděná, utrpěla porážku a vypadá to s naším snažením tady v Hammerfellu dost bledě.“ zatvářil se znepokojeně, „Takže to s námi nevypadá dobře. Nebudu vám lhát.“ nastala dlouhá pauza. Ampulka má v sobě tobě neznámou tekutinu. Nevíš, jaké vlastnosti by mohla mít.

„Přeložení? Záleží na vás.“ promluvil opět, „Lord Grayiare si vaši přítomnost nijak násilně nevyžádal. Můžete se svobodně rozhodnout, ale na vašem místě bych se nechala převelet.“ ztišil hlas, „Protože tady v Hammerfellu je náš vliv podle mého názoru stracen, lord Gerrick doteď nedorazil. Lady utrpěla porážku a mnoho dalších věcí hovoří v náš prospěch. Podle mě je naše snažení tady ztracené.... Takže pokud chcete, aby vaše kariéra někam spěla... být vámi přijmu lordovu nabídku a vyrazím za ním.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy