Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 03.03.2019 18:23
#2410

→ Tah 500

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Vážně?!“ zvolala překvapená Laurana a po dlouhém vášnivém polibku jste se začali milovat. (probíhá romance)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Legát Atius je mladý, impulzivní chlapec, který touží po slávě. Do zkušeného důstojníka má podle mého názoru ještě hodně daleko. Nechci působit jako bych nějak podrýval jeho autoritu nebo tak něco, ale prostě si myslím, že tahle vojenská operace měla být svěřena někomu zkušenějšímu.“ vysvětlil ti legát Amragor, „Ale generál ho pověřil velením tak bude velet.“ dodal následně, „Na druhou stranu...“ otočil se na tebe, „Legát Atius byl jeden z nižších důstojníků co se otevřeně hlásil ke generálovi Valeriovi už za časů kdy vedl ještě Osmou legii Arterius. Takže legát Atius nejspíš nebude hledat kompromis ani k němu nepřistoupí, pokud to nebude nezbytně nutné. Bude plnit rozkazy přesně tak jak je dostane.“

Vyjeli jste s vozy kopec a následně spatřili hradby města. Hrad vládnoucího rodu se hrdě tyčil a spolu s ním i vlajky vlající nad každou věží.

„Skingrad.“ poznamenal legát Amragor, „Projedeme kolem a budeme pokračovat dál. Žádné zastavování.“ oznámil vojsku následně. „Skingradský hrabě je jedním z největších podporovatelů generála Valeria... Nejspíš bychom tu nějakou podporu našli, ale nechci se zbytečně zdržovat. Ještě nás čeká dlouhá cesta a disciplína ve městě proslaveném vínem by mohla začít pokulhávat.“ promluvil již k tobě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiky
Přesunul jsi se k pultu, hospodský byl zrovna zaměstnán načínám nového sudu, starý měl již odvalený stranou. Gerta ihned přikývla a věnovala se ti.
„Mistr Aventus?“ zopakovala jméno, „Je to takový starý mrzout...“ šeptla tiše, „Ale velmi bohatý a sečtělí. Mnoho zdejších chlapců a dívek se k němu chodí učit číst a psát, ale mezi dospělými příliš oblíbený není. Povětšinou... Když sem náhodou přijde sedí sám.“ prozradila ti o Aventovi. Položil jsi další otázku, hospodský se stále ještě piplal se sudem, zjevně se mu nedařilo jej narazit.

„O dvorní čarodějce vám toho příliš neřeknu.“ pokrčila rameny, „Podobně jako většina mágů i ona měla svá tajemství a nejspíš právě na to doplatila.“ opřela se lokty o pult, „Víte zdejší místodržící je velmi laskavý a dobrosrdečný.“
„Dobrosrdečný...“ odkašlal si ironicky hospodský a klekl si k sudu.
„Neposlouchejte ho. Každý ho vidí trošku jinak.“ mávla rukou žena, „Kde jsem to skončila?“
„Opěvovala jsi jeho dobrosrdečnost.“ napověděl jí nepříjemným tónem muž, kterému se konečně povedlo narazit sud, otřel si čelo a opřel se o pult, zanadával a následně se otočil k vám, „je to mladej fracek. To vám povím.“ řekl rázně a vzbudil pozornost trojice dobrodruhů, čehož ihned zalitoval a změnil tón hlasu „Je mladej, ambiciózní a především si myslí, že může všechno. Jeho otec zemřel příliš brzo, aby mu naplácal na zadek a vysvětlil mu, jak se chovat ke svému lidu. Osmičko...“ otřel si znovu čelo, „Každá ženská vám o našem místodržícím řekne jak skvělí je... a začne opěvovat jeho krásu a chrabrost. Je to volovina. Dám vám užitečnou radu.“ stanul konečně dostatečně blízko, aby se mohl opřít vedle blonďaté Gerty, „Vyhněte se mu obloukem. Obzvlášť pokud nejste typ člověka... A vypadáte, že nejste, co rád přijímá rozkazy a neohlíží se na následky.“
„To by stačilo nemyslíš?“ zatvářila se Gerta, „Je to náš pán. Trochu úcty k němu! I když je mladý a vy muži ho moc nemusíte, protože...“
„Protože mu vidíme až do žalůdku.“ namítl.
„Heh... Nechme to být. Promiňte...“ otočila se zpět k tobě, „Místodržící vždy dodrží své slovo v tom se myslím shodneme...“ koukla na muže, „Pokud jste v jeho službách velmi dobře vás zaplatí za věrnost, ale pokud ho zradíte tvrdý trest vás nemine. Jinak bych ho charakterizovala jako spravedlivého... Snaží se dodržovat zákony, ačkoliv pro jeho oblíbence je zákon trošku volnější. To je asi vše, co vám k němu řeknu.“
„Platit to on umí to ano...“ přikývl hospodský, „A k té dvorní čarodějce...“ zamyslel se, „Myslím, že by vám o ní mohla říct něco víc její matka. Žije tady ve vesnici. Je sice stará a příliš jí to už bohužel nemyslí, ale jsem si jistý, že pokud jí nabídnete pomoc nějak se vám odmění. Jinak souhlasím s tím, co řekla Gerta... Naše dvorní čarodějka byla tajnůstkářská a jestli kula pikle i s ostatními Bravilskými mágy tak se není čemu ani divit, že dopadla, jak dopadla.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Vím. Byla jste přiotrávena nějakým... nevím čím, nějakým sajrajtem.“ přikývl Ma’Riar, „Léčitelky se o vás poměrně dobře postaraly, dobré lektvary vás zbavily možné otravy a teď jste v pořádku za což jsem rád.“ pokračoval, „Myslím, že velitel má své metody. A teď pod nátlakem lady nejspíš přitvrdí. Bude muset.“ podrbal se za krkem, „Lady je pěkně podrážděná, utrpěla porážku a vypadá to s naším snažením tady v Hammerfellu dost bledě.“ zatvářil se znepokojeně, „Takže to s námi nevypadá dobře. Nebudu vám lhát.“ nastala dlouhá pauza. Ampulka má v sobě tobě neznámou tekutinu. Nevíš, jaké vlastnosti by mohla mít.

„Přeložení? Záleží na vás.“ promluvil opět, „Lord Grayiare si vaši přítomnost nijak násilně nevyžádal. Můžete se svobodně rozhodnout, ale na vašem místě bych se nechala převelet.“ ztišil hlas, „Protože tady v Hammerfellu je náš vliv podle mého názoru stracen, lord Gerrick doteď nedorazil. Lady utrpěla porážku a mnoho dalších věcí hovoří v náš prospěch. Podle mě je naše snažení tady ztracené.... Takže pokud chcete, aby vaše kariéra někam spěla... být vámi přijmu lordovu nabídku a vyrazím za ním.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy