Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 15.02.2019 17:17
#2387

→ Tah 493

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Přítomní vyslechli tvoji připomínku, někteří kývali hlavou, jiní naopak kroutili hlavou obzvláště Lex, který měl zpočátku tvého rozhovoru poněkud radostný výraz, ale ke konci jej vyměnil za zamračený.
„Myslím, že tentokrát se opravdu vmísíme do záležitostí legie. Sarricová byla do Anvilu poslána na náš rozkaz a my za ní máme určitou zodpovědnost. Musíme něco podnknout. Kdo se toho ujme?“ rozhlédl se po jídelně Benoch a prolomil tak své mlčení.
„Ujmu se toho já.“ přihlásil se Palagán, „Ale vezmu sebou ještě Finna ať mám po boku nějakého zručného šermíře.“
„Dobrá.“ přikývl Benoch.
„Vyrazím hned zítra. Nejlépe brzo ráno ať stihnu dorazit zavčasu.“ dodal následně Palagán a dopřál si pár oříšků ze své misky. „Ale teď už bychom snad mohli začít jíst. Škorpiasovi kručí v břiše.“ pronesl směrem k tobě. Selena přikývla, vyskočila ze židle a vyrazila k novicovi u pultu. Poprosila jej, aby začal nosit večeři. Novic poslušně přikývl a než se stihla profesorka vrátit na své místo ze dveří od kuchyně už vyšla trojice vypomáhajících noviců s tácky na nichž byla nejenom připravená večeře, ale taktéž džbány s alkoholem, jeden džbán byl plný vína, druhý piva a poslední čajem, který pěkně voněl.

Pomocníci vás velmi rychle obsloužili, položili před vás porce večeře, které byly opravdu velké (s porcemi pro novice se příliš srovnávat nedají), prázdný pohárek, aby si každý mohl vybrat nápoj podle své chuti. Jakmile měli vše rozdané odebrali se k odchodu.

„Dáme přípitek... Takže si nalijte co uznáte za vhodné.“ vybídl vás Benoch a sám si nalil do pohárku víno, Xaria jej požádala o nalití a stejně tak Spellorová. Lex ihned sáhl po džbánu si pivem a nalil jej do pohárku, ačkoliv hned poznamenal, že korbel by byl mnohem vhodnější. Selena se Seranou sáhly po džbánu s čajem. Talar, který dlouhou chvíli váhal mezi vínem a pivem nakonec zvolil pivo, džbánek s pivem následně podal i Palagánovi.
(zvol si podle sebe co chceš během přípitku pít)

„Takže vážení!“ vstal Benoch a ostatní jej se svým pohárkem následovali, „Na naše mladé i starší nové kolegy. Ať se jim tu s námi líbí a ať společně zlepšíme kvalitu Univerzity a snad se v budoucnu budeme i více angažovat v různých výpravách a expedicích.“ pokračoval a poté pozvedl číši.
(během celé večeře můžeš volně navázat konverzaci s kterýmkoliv z profesorů nebo profesorek)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Měj se.“ usmál se Delmus a během tvého odchodu se vrátil na své místnosti u stolu, dcera ho následovala. Opustil jsi sídlo a vyrazil do kasáren, které se nacházeli u dvora Chorrolského hradu. Cestou jsi minulo poslední občany čekající na audienci. Nezdržoval jsi se a vešel do kasáren.

Uvnitř nebylo zrovna nejuklizeněji, figuríny se zbrojemi byly popadané na zemi a místy byly patrné známky včerejšího boje, které se ještě nepovedlo uklidit. Uvnitř kasáren jsi nalezl jen jediného muže, který na sobě měl zbroj městské stráže. Seděl za stolem, rukou měl podloženou hlavu a spal. Podle množství pohozených lahví nebyl zrovna dvakrát nejstřízlivější. Cosi zamumlal ze spánku a následně se hlavou udeřil o stůl, neboť se mu spadla ruka k zemi. Úder jej probudil. Zmateně se začal rozhlížet a mžourat okem.

„Jistě... Všechno si vezměte legionáři... Všechno. Je mi to fuk.“ mávl rukou a opět si podložil hlavu rukou, „Hlavně už mě... mě nechte být. Stejně už tu nic není...“ zamumlal ještě, než ho opět zmohl spánek.

Stojany se zbraněmi byly sice místy poloprázdné, ale nějaké zbraně zde ještě byly. Našel bys v nich trojici krátkých mečů, jeden delší meč, který využívala nejspíš Chorrolská jízda. Také zde bylo hned několik cepů, které nejspíš nepatřily mezi nejoblíbenější zbraně, protože jich zde bylo nejvíce. Zatímco ve stojanu se štíty se nacházel jen jeden štít, luk zde nebyl žádný a toulce s šípy taktéž ne. Zbroj funkční zbroj Chorrolské stráže bys nalezl mezi pohozenými figuríny, nevypadaly poškozeně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Vím. Byla jste přiotrávena nějakým... nevím čím, nějakým sajrajtem.“ přikývl Ma’Riar, „Léčitelky se o vás poměrně dobře postaraly, dobré lektvary vás zbavily možné otravy a teď jste v pořádku za což jsem rád.“ pokračoval, „Myslím, že velitel má své metody. A teď pod nátlakem lady nejspíš přitvrdí. Bude muset.“ podrbal se za krkem, „Lady je pěkně podrážděná, utrpěla porážku a vypadá to s naším snažením tady v Hammerfellu dost bledě.“ zatvářil se znepokojeně, „Takže to s námi nevypadá dobře. Nebudu vám lhát.“ nastala dlouhá pauza. Ampulka má v sobě tobě neznámou tekutinu. Nevíš, jaké vlastnosti by mohla mít.

„Přeložení? Záleží na vás.“ promluvil opět, „Lord Grayiare si vaši přítomnost nijak násilně nevyžádal. Můžete se svobodně rozhodnout, ale na vašem místě bych se nechala převelet.“ ztišil hlas, „Protože tady v Hammerfellu je náš vliv podle mého názoru stracen, lord Gerrick doteď nedorazil. Lady utrpěla porážku a mnoho dalších věcí hovoří v náš prospěch. Podle mě je naše snažení tady ztracené.... Takže pokud chcete, aby vaše kariéra někam spěla... být vámi přijmu lordovu nabídku a vyrazím za ním.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy