Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 12.02.2019 23:55
#2381

→ Tah 491

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Nebylo by to poprvé. Spousta profesorů kdysi sloužila i v legii, ale to bylo spíš v dávnějších časech.“ konstatovala Selena po tvé udivení, „Myslím, že váš tchán byl jedním z těchto profesorů a Belius vlastně taktéž.“ poté se odmlčela a nechala tě domluvit, „Třeba ano. Třeba přibydou další. Doufám v to.“
Fairwen Spellorová mezitím mlčela, pouze střídala pohled na tebe a na Selenu v průběhu vašeho rozhovoru. Dlouhou dobu nepromluvila ani poté co do jídelny přišli další kolegové. Serana kráčela vedle Xaria, obě se usmívali a podle všeho spolu vedli nějakou velmi humornou diskuzi. Ihned v jejich závěsu byl Dremwus Palagán, lehce zamračený opírající se o hůl a svírající v druhé ruce misku s oříšky, kterou odložil teprve až když došel ke stolu. Xarie se posadila vedle tebe z levé strany, Serana z druhé.
„Gratuluji!“ zvolala přitom Serana potřásla ti rukou, Xarie taktéž pogratulovala. Palagán mezitím usedl do jednoho z čel stolu, opřel hůl stranou a založil si ruce. Rozhlédl se po komnatě, Fairwen uhnula jeho pohledu. Selena se pouze pousmála a upravila si náhrdelník, který jí obepínal krk.
„Už jsme skoro všichni.“ konstatovala následně spokojeně, „Zbývá jen arcimág a Talar už kráčí...“ usmála se směrem k bdícímu, který se k vám hodlal připojit. Usedl vedle Xarie na volnou židli a podíval se po posledních volných židlích.

„Kdo se nezúčastní? Globullus s Merlem se stále nevrátili?“ zeptal se.
„Ne.“ odpověděl stroze Palagán, pohodlněji se usadil a opřel se zády o židli, „Škorpiasi...“ promluvil k tobě, „Budeš sdílet kabinet se Seranou. Jste skoro příbuzní, takže to bude nejspíš nejvhodnější. Nevím, jestli ti to Benoch řekl, ale pokud ano. Tak ti to teď jen připomínám. Klíč ještě vyřešíme.“ odmlčel se, Serana byla jeho slovy nadšena a dotkla se tvého ramena s úsměvem. „Nedorazí ani Sarricová, ale ohledně té nemáme příliš dobré zprávy.“ změnil polohu a opřel se lokty o stůl, „Ale o tom více až přijde Benoch a budeme tu všichni. Musíme to probrat dnes, abychom se tím nezatěžovali zítra a mohli jednat, dokud je ještě čas.“ podíval se na Seranu, „Brzy se dozvíte o co jde. Buďte prozatím v klidu.“
„Buďte v klidu?“ změnil se spokojený výraz v Seranině tváři na zděšený, „Co se stalo s Mirabelle? Je v pořádku?“
„Co se stalo? Tohle není ten moment kdy byste nás měl napínat Palagáne.“ namítla Selena, která z jeho slov nebyla rovněž nadšená. Fairwen zachovala chladnou tvář.
„Vyčkejte do příchodu Benocha.“ vyzval je Palagán a přitom si nabídl jeden ze své misky, přičemž se mu naskytl pohled na profesorky s vyděšeným výrazem, které netrpělivě vyhlížely příchod arcimága. Spellorové bylo však očividně cokoliv spojené s kolegyní Sarricovou lhostejné, protože stále vítězila její vážná tvář. Talar si cosi šeptal s Xarii.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Delmus tvá slova vyslechl, Balsia na tebe překvapeně pohlédla, ale Raen ihned nesouhlasně zasáhla, „Nemyslím si, že je to dobrý nápad.“ pronesla a vykročila blíže, „Balsia by měla zůstat v Chorrolu až do konce vyšetřování a nejlépe až do samotného soudu. Ať už kvůli spravedlnosti tak kvůli svému zdraví.“ pokračovala, „Legát Amragor je člen legie, vyšší důstojník a měl byste jeho nařízení brát v úvahu a řídit se jím. Jeho pozice mu umožňuje udělat nějaké kompromisy, ale vy nejste v takové pozici.“ zakončila upozornění.
„Šla bych... Kdyby mi to bylo umožněno.“ přikývla Balsia na tvou nabídku, ale Raen jen zakroutila nesouhlasně hlavou.

„Pokusím se zjistit co se stalo s Cariel.“ přikývla Raen, „Podám hlášení v Imperial City, ale předpokládám, že když je teď místo dvorního čaroděje volné budu poslána nazpět, abych dočasně tuto funkci vykonávala.“ pokračovala, „Protože předpokládám, že žádného kandidáta momentálně nemáte, nemám pravdu místodržící?“
„To nemám. Bohužel.“ přikývl Delmus prohlížející si dceru, „Ale nevím... Nevím jestli je dobrý nápad brát dceru do Anvilu.“ podíval se na tebe, „Mohl bych jí s tebou pustit to ano, ale jak by se na mě pak dívali lidi? Ztratil bych respekt a důvěra ve spravedlnost by nejspíš klesla.“ promnul si bradu.
„Nesměl byste jí pustit veřejně.“ namítla Raen, „Kdybyste jí nechal ‚zmizet‘ aniž by se to veřejnost nebo kdokoliv z legionářů dozvěděl nejspíš by většina místních žila v domnění, že vaše dcera stále čeká na spravedlivý rozsudek.“
„Nebyla jste před chvilkou proti?“ podíval se na ní Delmus zamračeně.
„Byla a jsem stále. Tohle byla jen taková myšlenka vyřčená na hlas. Berte to tak.“ pousmála se Císařská mágyně a přitom poodstoupila, „Myslím, že ke mně už nic nemáte. Takže s vaším dovolením teď odcestuji do Imperial City pro další instrukce a pokusím se zjistit co se stalo s Cariel.“ pokračovala a vyhledala volnější prostor uvnitř trůnního stolu, aby mohla provést bezpečně teleportaci.
„Je to divná ženská... Nevypočitatelná.“ poznamenal tiše Delmus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Vím. Byla jste přiotrávena nějakým... nevím čím, nějakým sajrajtem.“ přikývl Ma’Riar, „Léčitelky se o vás poměrně dobře postaraly, dobré lektvary vás zbavily možné otravy a teď jste v pořádku za což jsem rád.“ pokračoval, „Myslím, že velitel má své metody. A teď pod nátlakem lady nejspíš přitvrdí. Bude muset.“ podrbal se za krkem, „Lady je pěkně podrážděná, utrpěla porážku a vypadá to s naším snažením tady v Hammerfellu dost bledě.“ zatvářil se znepokojeně, „Takže to s námi nevypadá dobře. Nebudu vám lhát.“ nastala dlouhá pauza. Ampulka má v sobě tobě neznámou tekutinu. Nevíš, jaké vlastnosti by mohla mít.

„Přeložení? Záleží na vás.“ promluvil opět, „Lord Grayiare si vaši přítomnost nijak násilně nevyžádal. Můžete se svobodně rozhodnout, ale na vašem místě bych se nechala převelet.“ ztišil hlas, „Protože tady v Hammerfellu je náš vliv podle mého názoru stracen, lord Gerrick doteď nedorazil. Lady utrpěla porážku a mnoho dalších věcí hovoří v náš prospěch. Podle mě je naše snažení tady ztracené.... Takže pokud chcete, aby vaše kariéra někam spěla... být vámi přijmu lordovu nabídku a vyrazím za ním.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy