Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 18.01.2019 10:29
#2333

→ Tah 475

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Mějte se.“ rozloučila se Cassia LaRouche a nakrátko vstala ze židle, natáhla se přes stůl a potřásla si s tebou rukou, následně opět usedla a věnovala se svým povinnostem. Odebral jsi se pryč z komnaty, zavřel dveře a směřoval pryč z věže. Cestou po schodišti jsi nepotkal nikoho zajímavého, ani legionáři shromažďující se před věží už byli neznámo kde. Vydal jsi se stejnou cestou jako předtím a dostal se bez problémů až k magické Univerzitě.

Prošel jsi velkým sálem a směřoval ke schodišti. Právě tam jsi potkal mága v červeném rouchu. Zastavil se a podíval se na tebe.
„Vše je domluvené. Máš vyřízeno?“ zeptal se, „Jestli ano a pospíšíš si nejspíš zastihneš arcimága ještě v jeho komnatě, zrovna jsem s ním domluvil a ještě jdu o tvém rozhodnutí informovat předsedu komise.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Výborně.“ přikývl legát a převzal od tebe dopis, „Také hodlám dát oddílu ještě nějaký čas oddych. Dobojovali jsme, pohřbíme mrtvé, zapijeme padlé a pak vyrazíme.“ pokračoval, a přitom se rozhlédl po sálu.
„Zavedu. Nějaké pokoje jsou už vyklizené...“ přikývl souhlasně Delmus, „Ale zatím nevíme jak na tom má dcera je. Nikdo z mágů jí prozatím nenavštívil a Císařští mágové se tu také ještě neobjevili.“
„Propustím jí, ale bude mít domácí vězení. Dokud se celá záležitost nevyšetří. Chci, aby neopustila sídlo. Rozuměl jste?“ rozhodl nakonec legát Amragor, „Regentku, mladého Mikaela a zbylé podezřelé jsme už převezli vozem do Imperial City, dal jsem ji poměrně početný doprovod takže se nebojím, že by došlo k nějakým komplikacím.“
Delmus přikývl.

„Pokusím se najít nějaký bílý plášť... snad tu něco takového bude.“ souhlasil Delmus, ale ještě zůstal stát na místě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Dvojice jezdců dojela až k tobě. Ozbrojená oštěpy na tebe pohlédla a jeden z nich dal signál vozu, aby zpomalil a následně zcela zastavil. Jeden ze zvědů seskočil z koně a vykročil k tobě, koně přitom držel, aby se mu nesplašil.
„Z jakého oddílu jsi?“ zeptal se zřetelně válečník v hnědé uniformě.
„Máme tu zraněného.“ křikl druhý k vozu, „Někoho z Thalmoráckého oddílu.“ křikl další informaci a otočil se s koněm, „Jak je na tom?“ zeptal se prvního, který ještě stále čekal na tvoji odpověď.
„Z jakého jsi oddílu? Jak se ti to přihodilo?“ zeptal se znovu první zvěd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy