Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 07.01.2019 23:28
#2311

→ Tah 468

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Vyplnil jsi test. Už jsi se chtěl zvednout a test odevzdat, ale Palagán ti rukou naznačil ať posečkáš. Když i Serana zvedla hlavu a dala najevo, že je hotova, Palagán vstal a sebral její vyplněný test, poté se odebral k tobě. Chvilku zíral na tvoje odpovědi a pak je rovněž sebral bez jakéhokoliv komentáře, vrátil se ke stolu a Seranin test podal Talarovi.
„Vyhodnotíme to hned.“ konstatoval Talar a začal přejíždět očima Seranin test, Palagán učinil to samé s tím tvým, všiml sis, že za sebou dobu ani jednou nepoužil brk. Teprve až na samotném konci cosi přeškrtl a rychlým tahem dodal svůj podpis.
„Hotovo.“ ozval se opět Talar a pousmál se na netrpělivou Seranu, „Máte to bez chyby slečno. Můžete se mezitím odebrat do učebny o patro níže. Bude tam na vás čekat už komise a zkoušení bude pokračovat.“ zakončil svůj monolog, zkontrolovaný test vložil do obálky, opatřil jí pečetí a Seraniným jménem, poté vstal a následoval Seranu, která zřetelně poděkovala z učebny.

„Prošel jsi.“ řekl Palagán bez jakéhokoliv natahování jakmile za dvojicí klaply dveře. „Sice s jednou chybou, ale prošel. Historie se neptá na počet chyb, ale na konečný výsledek a s tím jsi prozatím na velmi dobré cestě.“ opřel se lokty o stůl, „Teď se odeber stejně jako Serana o patro níž. Čekají tě další zkoušky a u některých z nich se ještě uvidíme.“ zakončil, vložil tvůj test do obálky a zapečetil jí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sarako
Releth mlčky přikývl a vedl vás rovnou k domovním dveřím.
„Vítejte!“ ozvalo se s otevřením dveří, Releth udělal krok vzad, ale ani do jednoho z vás nevrazil. „Doufám, že jste se nelekl profesore.“ usmála se od ucha u uchu mladší dívenka v modrých šatech, „Jdete za Tarosem?“ zeptala se ihned jakmile vám uvolnila cestu dovnitř. Releth jen přikývl, očistil si boty od pláta na připraveném hadru a rozhlédl se po místnosti jako by někoho hledal. „Je ve věži.“ ukončila jeho hledání, „Už celý týden nevyšel ven, pracuje na svém výzkumu a zjevně...“ zaváhala dívenka, „Se mu příliš nedaří. Takže je takový dost mrzutý.“
„Chápu. Myslíš, že bys nás mohla ohlásit? Říct mu, že jsme tu a že bychom s ním rádi hovořili?“
„Samozřejmě. Chvilku vydržte.“ přikývla dívenka a svižnější chůzí vykročila ke schodišti. Releth neváhal a v její přítomnosti se pohodlně usadil do křesla, odložil magickou hůl a svlékl kabát, který již nepotřeboval. Uvnitř domu bylo příjemné teplo a sucho.

Neposeděl však příliš dlouho. Schodiště se brzy rozeznělo cinkáním a zvukem podivně těžké chůze. Teprve až když dívenka v doprovodu dunmera oblečeného do černo šedivého roucha z kvalitní látky a zlatavě vyšívanými runami sešla dolů, všiml sis, že levá ruka mága je obalená kovem a pravděpodobně dost nehybná a celkově i chůze byla dost kulhavá.
„Co se ti stalo?“ zvolal překvapeně Releth a vstal z křesla.
„Nehoda během jednoho experimentu... Nic vážného.“ pokrčil rameny poraněný mág, dívka se vrátila na své místo a mlčky pokračovala ve své činnosti. „Moje znalosti, schopnosti zůstali zachovány... Jen holt nesvedu ve své kovové ruce už nic vyvolat. Nevyvedl se mi jeden experiment s proměňovacím kouzlem, které mělo trvat trvale, a tak trochu změnit strukturu jiného materiálu na kov. Jak vidíš do jisté míry jsem byl úspěšný...“ řekl a pohladil si druhou rukou kovovou, „S čím přicházíte vy? Očividně budete trpět nějakým neduhem, protože jinak byste tu teď nestáli.“
„Jsou to-“ chtěl vás představit Releth, ale byl zastaven.
„Nejsi snad jejich tlumočník, ne? Protože jestli ano a oni jsou němý nemohu jim pomoci. Léčbu hlasu nesvedu a ani neznám žádného žijícího oborníka, který by to svedl.“
Thera shodila kápy a podívala se na příchozího mága zpříma.
„Bledá pokožka, rudé hladové oči, výrazné změny v tváři...“ konstatoval při pohledu na Theru znalecky, „Trpíte nemocí zvanou Sanguinare Vampiris, která se vyvinula v plnohodnotné upírství. Pravděpodobně jste obdařena tím prastarším... Což není úplně dobrá zpráva, pokud jste přišla, abych vám zkusil vyléčit.“ podivně se zatvářil, „Ale není všem dnům konec. Sdělte mi, jak jste se nakazila a pokusím se vám pomoci, ale teď se posaďte.“ vybídl vás k usednutí.
„To je právě ten problém...“ ozval se opět Releth, „Nakazila se dost neobvyklým způsobem. Láska k ní přiměla mého přítele ji oživit krví mrtvého upíra.“
„Aha... To mění situaci zcela.“ povzdechl si dunmer v černošedém rouchu, „Protože... Nebudeme spekulovat.“ mávl rukou, „O vaši milovanou se mohu postarat, mohu zkusit léčebnou metodu, ale nemohu vám zaručit výsledky, které očekáváte. Všechny metody léčení mají vždy nějaké riziko. Také vás musím upozornit, že léčba bude dlouhá a náročná. Potřebuji, aby se vaše milovaná plně soustředila a také potřebuji, aby nebyla rušena vaší přítomností. Nevyháním vás, ale pokud chcete, abych jí léčil nebudete se moci po dobu celého léčebného procesu setkat. Samozřejmě tu můžete zůstat a využít zdejší prostory, které jsou otevřené každému, kdo má přátelské umysli.“ zakončil a očekával tvoji reakci. Thera se na tebe nejistě podívala.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy