Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 10.11.2018 11:47
#2270

→ Tah 455

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„To bys byl hodný.“ přikývla a předala ti knihu, mezitím nahmatala klíče a nalezla ve svazku správný klíč, odemkla, převzala knihu a na chvilku zmizela za zavřenými dveřmi. Vrátila se bez ní, znovu zamkla a naznačila ti gestem ať jí následuješ.

„Taky už bych si dávno neměla být jen tovaryškou... Dneska to stejně jako ty hodlám napravit. S tebou bychom měli být tři. Prý se má mimořádné zkoušky zúčastnit ještě jedna osoba, nějaká profesorka z Vysokoskalí nebo odkud.“ pokrčila, „Nestačí jí titul mistryně tak požádala o velmistra.“ zakončila před dveřmi do komnaty arcimága. Zdobený štítek na dveřích chyběl. Serana slušně zaklepala a chvilku vyčkala. Dveře, jak měly ve zvyku se poté na pokyn arcimága sami otevřely.

Už při stupu jsi pocítil nejednu změnu. Komnata byla téměř poloprázdná, chybělo množství aparátů, skříní a jiných trofejí, ozdob či přebytečného až zbytečného vybavení, které patřilo do soukromého vlastnictví arcimága. Jediné, co na zdi zůstalo stejné byly vyvěšené obrazy s portréty, mezi kterými nyní přibyla i podobizna Dremwuse Palagána. U oken se nacházelo malířské plátno s rozkreslenou hlavou současného arcimága, paleta barev levitovala ve vzduchu, stejně jako štětec, který se připravoval k malování. Stolek s křeslem zůstal rovněž stejný a na stejném místě. Ze stolu zmizela většina papírů, písemností. Zůstalo jen a pouze několik nezbytných papírů, které bylo pravděpodobně nutné opatřit pečetí a podpisem.

„Haló?“ vydala ze sebe zřetelně překvapená Serana, která nejspíš doufala, že někoho uvnitř naleznete, když se dveře otevřely. „Arcimágu? Jste tu?“ pokračovala ve vyptávání.

„Pardon.“ ozval se konečně arcimágův hlas, který ale nepatřil Palagánovi. „Ještě se zabydluji tak jsem byl ve vedlejší komnatě.“ ukázal za sebe na dveře, kterými právě přišel do komnaty. Byl to hubenější bosmer (graf. vzhled - zde), kterého jsi téměř ihned poznal. Ačkoliv ti přišel jako by mnohonásobně zestárl od vašeho posledního setkání. Zavřel dveře a přesunul se ke stolku.
„Čímpak vám pomohu?“ zeptal se.
„Škorpias.“ ujala se Serana role mluvčí, „By rád zažádal o udělení mistrovského titulu, chtěl by podstoupit zkoušku ještě dnes.“
„Jistě.“ přikývl bosmer s mírným úsměvem, „Škorpias Vici? Jistě, že jste to vy. Docela mě udivuje, že máte ještě titul tovaryše... Vlastně bych čekal, že už budete mít dávno velmistra a budete se procházet jako profesor za zdmi této Univerzity. Pamatuji si na vás.“ usedl za stůl, „Moc dobře.“ uchechtl se, „Učil jsem vás především magii Obnovy. Dokud jsem neodešel a nepřišla profesorka Sarricová. Dokonce jsem vás dostal z té vaší ‚zelené mánie‘ nebo jak to nazvat. A pak si vás pamatuji z Morrowindu... Takové to setkání s vlkodlakem. Kde jste byl rovněž velmi užitečný.“ krátce se odmlčel, rukou otevřel přihrádku ve stolu, „Nevidím žádný pádný důvod proč bychom to měli nějak prodlužovat. Jestliže chcete složit zkoušku umožním vám to. O vašich kvalitách pochybnosti nemám... Akorát mě udivuje.“ znovu se odmlčel a vytáhl listinu ze stolku, „Že jste nepřišel mnohem dříve, když tu seděl ještě můj předchůdce Palagán. Podle všeho byste to měl mnohem snazší, než teď se mnou, protože já vám jaksi nemohu dát to co vám mohl dát Palagán to jistě chápete.“ položil na stůl listinu s písmem, které jsi ihned přiřadil Palagánovi. Pod dlouhým textem, který několikrát zmínil i tvé jméno se nacházela čtveřice podpisů, chyběl podpis akorát v místě podpisu pro arcimága a tvůj podpis.

„To jsem nalezl, když jsem tu vyklízel. Je to skoro rok... dva roky staré. “ poklepal rukou na listinu, „Udivuje mě, že jste se tu neukázal a nepodškrábl to. Hodlal vám udělit mistrovský titul za mimořádné zásluhy. Sice to nebývá příliš zvykem... ale to výsad arcimága to patří. Problém je, že vy jste očividně nepřišel a nepodepsal jste. Čímž jste se o tuto výsadu jaksi připravil. Palagán v ní zmiňuje vaše zásluhy a počínání v těžkých časech Univerzity. Ty jsou bohužel s mým nástupem promlčené, protože nemohu ocenit za něco u čehož jsem nebyl. Nepovedlo by se mi to obhájit... pak o trošku výše kam tento dokument musí putovat.“ odmlčel se nakrátko, „Ale to jen tak trošku mimo. Z jakého předmětu chcete složit zkoušku?“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Nad tím také.“ přiznal Delmus po chvilce, „Možná bych se měl vrátit nahoru. Být teď vidět... Lid Chorrolu bude potřebovat nějaký čas oporu, než se to vrátí do původních časů a než sem nastoupí nový vládnoucí rod... Třeba ten Arterius. Pokud neodmítne sňatek.“ pokrčil rameny, „Ale předtím budu muset najít nějaké lepší hadry, oholit se a hlavně umýt.“ zhodnotil na závěr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
„Dávej si pozor na jazyk Aedane.“ vysoptila Nivrel ještě více, výhružku směřovanou přiložením ruky k sekeře nebrala vážně.
„Klid. Zachovejte klid.“ zvolal s povzdechem Thoron, „Jestli se takhle budeme dohadovat ničeho nedosáhneme. Mluv Aedane.“ vybídl tě, abys pokračoval a pohledem přiměl Nivrel potlačit další možné připomínky.

„Belwen? Vrtání v hlavě?“ zopakovala i přes Thoronův nepřívětivý pohled Nivrel, „To se mi vůbec nezdá... Něco takového by Tarlow nesvedl. Nemá na to lidi.“ kroutila hlavou, „Jestli mi lžeš a já to zjistím, protože se s Belwen jistě brzy setkám pokud je naživu jak tvrdíš. Nebudu s tebou mít vůbec žádné slitování.“ zdůraznila.
„Už jsme to slyšeli Nivrel a teď běž chránit Carwen.“ gestem odpádloval Nivrel Thoron. Nivrel se rozčileně otočila na patě a vyrazila pryč. Černovlasá elfka se za ní ohlédla, ale nenásledovala ji. Teprve až když hubená bosmerka zmizela mezi stromy, přesunula svůj zrak zpět na svého velitele.

Otočil jsi se ke Garminovi a poprosil jej o s falšování zranění.
„Jistě.“ pousmál se Garmin, sevřel pěst a následně jí prudce vyrazil proti tvé tváři. Nečekal jsi tento úder a schytal jej v plné síle. Zabolelo to. Garmin měl velkou ránu. Ork vypadl překvapeně neboť ani on zjevně nečekal, že by byl elf Garminovi postavy schopen uštědřit takovou ránu. „Promiň, ale trochu krvácet musíš. Nejsme žádný schopný iluzionista.“ dodal následně. Z nosu se ti spustila krev a pravděpodobně budeš mít na obličeji i pěknou modřinu, protože zásah kovovou rukavicí přeci jen trochu bolí. „Vy dva.“ ukázal na dvojici maskovaných elfů, „Svedete ulovit nějakou zvěř? Potřebuji trochu krve.“ pokračoval. Dvojice elfů přikývla a podívala se na Thorona od kterého čekala na potvrzení, přikývl. Oba elfové vyrazili a stejně jako Nivrel zmizeli mezi stromy.

„Velmi zvláštní metody máte.“ podivil se Thoron, „Moje banda je schopná zasadit jim úder z dálky, mám i pár schopných bojovníků nablízko, ale proti cvičené formaci toho příliš nezmůžeme. Bojujeme především tak, že využíváme terén a les.“ dodal následně a založil si ruce. „Co vlastně všechno víme o tom konvoji? Jak silně je střežený a kolik jich bude? Alespoň přibližně.“
Ork si mezitím sedl na jeden z pařezů a očima se prohlížel černovlásku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Pokusila jsi se využít rozestupu mezi tebou a protivníkem. Seslala jsi blesk a protivníka zasáhla, nebyl však dostatečně silný, aby jej zabil – pouze ho oslabil. Využila jsi jeho oslabení a ihned doplnila svůj úder seknutím směřovaným na nohy. Viditelnost v místnosti se však natolik zhoršila, že jsi i po řevu, které zranění vyvolalo nedokázala s přesností říci zdali protivník padl k zemi nebo zůstal stát. Rovněž se ti začalo mnohem hůře dýchat a dým tě začal nebezpečně dráždit v krku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
Amelie se letmo pousmála po tvých slovech, možná ji i potěšily. Ma’Riar s dýmkou v ústech vstal od stolu a zamířil blíže k ženě.
„Amelie...“ povzdechl při pohledu na ní, „Ma’Riar si myslí, že bys měla konečně přestat truchlit. Měla bys opět začít žít a zapomenout na vše temné co tě potkalo... A když ne na pořád tak alespoň na nějaký čas.“ řekl klidným hlasem khajiit.
„Já vím.“ přikývla, „Já vím... Půjdu s vámi. Obleču si nějaké šaty... Snad tu nějaké naleznu. Budete chtít naučit tančit?“ pokračovala již trochu veseleji. Khajit se spokojeně pousmál, dopřál si několik doušků dýmky a opět se vrátil na své místo.

„Kdo tedy půjde? TY.“ pohlédl na tebe, „A vezmeš si sebou Horatia? Nebo tady Milese?“ zeptal se, „Ma’Riar si zahraje na hodného strýčka khajiita, který pohlídá malé dětičky. Hádá, že to může být zas tak těžké.“
Milesův znatelný úšklebek na tváři značil, že ho slova o hlídání dětí zjevně pobavily.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 10.11.2018 12:05