Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 20.08.2018 20:32
#2168

→ Tah 445

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Rázně jsi vyrazil k jídelně, dveře byly pootevřené, ale zaklepal jsi na ně. Vešel jsi a pozdravil přítomné. Scipio seděl v čele stolu, oblečený do nočního dražšího oděvu. Před sebou měl prázdný talíř ještě od večeře a nedopitý čaj. Opička seděla na stole a hrála si s hroznem vína. Klargus, černovlasí přesto již šedivějící muž postával na protější straně, mnul si prošedivělou bradu a zjevně přemýšlel nad slovy Scipia. Na rozdíl od něj byl však oblečen do legionářské tógy, neměl sice žádnou zbroj, ale byl ozbrojený.

„Ano.“ přikývl Klargus, když tě spatřil. Scipio s námahou vstal, otočil se k tobě a nadechl se, opička zpozorněla. Přestala si pohrávat s hroznem a zadívala se na svého pána.
„Škorpiasi. To je Generál Klargus Arterius, baron z Northpointu.“ představil ti Klarga Arteria, „Klargu tohle je manžel mé neteře Laurany, Škorpias Vici.“ představil tě následně generálovi z Vysokoskalí, který jen přikývl.

„Jsem okupant.“ převzal slovo Klargus, „Kdybych vás chtěl okupovat neměla by vaše rodina takovou volnost pohybu. Sídlo mých příbuzných vzal oheň během obléhání města, hostinec nepřipadá v úvahu a rod Viciů dluží mému rodu mnohé. Já vám na oplátku poskytuji ochranu, protože Valerius má během stanného práva, které stále ještě panuje téměř neomezenou moc.“
„Jídlo je připravené v kuchyňce. Služebná už odešla spát... Budeš se muset obsloužit sám.“ odpověděl ti Scipio, který nakrátko odbočil od tématu, které nastínil Klargus. „Řešili jsme jen politiku a Císařovu budoucí svatbu.“ dodal Scipio.
„Svatbu.“ hlesl Klargus rozčileně, „Svatbu, která do důstojného rodu Mede přivede zkázu. Císařovi by měl někdo promluvit do duše a měl bys to být ty Scipio.“
„Pokoušel jsem se. Prostě se s tím smiř Klargu. Svatba Císaře je uzavřená věc. Vezme si Tyrwinovu dceru ať je její pověst jakákoliv. Pořádně promysli sňatek Flavia a Serany. Jsem si jist, že je teď správný čas stvrdit naše spojenectví tímto způsobem. Dej jim požehnání a já přísahám, že se rod Vici k této záležitosti postaví důstojně a uspořádáme svatbu hodnou šlechtickému páru. Ostatně ani při Škorpiasově a Lauranině svatbě jsme nešetřili.“ převzal slovo Scipio a pustil se do dlouhého monologu.
„Promyslím to.“ zkřivil tvář Klargus, který nebyl ze slov staršího vyslouženého generála příliš nadšený. „Promyslím to a ráno ti sdělím své stanovisko.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
Miles vyčkal, vyhrnul si hrudník a ukázal ti zranění, které utržil, nevypadalo dobře, ale tvá magie směřovaná přímo na konkrétní místa mu dokázala od bolesti velmi rychle ulevit, přesto bude nezbytné, aby ponechal svá žebra nějaký čas v klidu. S tvým návrhem navštívit Amelii však souhlasil. Ma’Riar se přidal a Horatio rovněž.

Vyšli jste ven ze sklepení, prošli hostincem, který se již pozvolna začal plnit a směřovali k domu Ma’Riara. Mezitím ses optal Milese na nějaké rady.

„No... Nejdůležitější je poslouchat, nenápadně a udělat si jednotlivé profily lidí, kteří se události účastní. Vydedukovat podle jejich chování, jestli budou dobrými spojenci nebo jsou to spíše ty ‚spojenci‘ co sice slibují hory a doly, ale když dojde na lámání chleba nic od nich očekávat nemůžeš. Také je dobré nejprve s každým prohodit pár slov, zkusit si získat jejich zájem a teprve až pak se zkusit vyptávat na záležitosti týkající se města a následně nenápadně odbočit na velitele, případně vládnoucí rod. Nevzbudí to tolik pozornosti.“ začal vysvětlovat Miles, „U takovýchto událostí většinou bývají nějací sluhové, kteří roznášejí víno, jídlo a tak podobně. Ty bývají užitečným zdrojem informací a určitě ti něco málo prozradí výměnou za vlídné chování nebo nějaké to větší dýško.“ nakrátko se odmlčel, „Také si musíš ujednotit roli jakou chceš hrát. Pokud se chceš vydávat za šlechtice... No ve tvém případě to bude trošku problém, ale kdybys to chtěl risknout. No tak si dávej pozor na své jednání právě s těmito ‚poskoky‘, protože většina šlechticů jim rozhodně dýško nedá. Spíše jim vynadá a nebude si jich vážit. Věř mi.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Poodstoupil jsi stranou, uvolnil meč a provedl sním útok proti stěně na níž vysel obraz staršího muže, pravděpodobně hraběte a zbytku jeho rodiny. Obraz byl již dosti poškozený vlivem kouzel použitých během potyčky, ale tvůj úder mečem jej definitivně proměnil v prach. Část kamenné stěny se při úderu poškodila. Znovu jsi se otočil k žoldákům a zabodl meč do bariéry.

„Nikdy!“ odvětil mág a začal posilovat svoji bariéru, ale jeho energie nebyla natolik velká, aby dokázal bariéru udržet dostatečně dlouho. „Sežeň toho kluka!“ rozkázal mág jednomu z žoldáků a ty jej poslechli. Během chvíle však zůstal sám, ostatní se rovněž rozeběhli vyhledat regentčina syna, kterého hodlali pravděpodobně využít jako rukojmího.
„Ty parchnate!“ ozval se hlas ležící regentky.
Bariéra tvým vlivem ještě více zeslábla a mágovi se začala drát krev z nosu. I přesto všechno, ale znovu posílil bariéru. Zaslechl jsi náraz, cosi udeřilo do dveří z místnosti. Thera vyčkávala až padne bariéra, ale přesto se otočila ke dveřím, alespoň na krátko.

Bariéra se rozpadla. Meč byl již dostatečně nabit a znovu si začal pociťovat jeho nepříjemnou energii. Mág, který vyčerpáním začal klesat k zemi nedopadl na kolena. Thera jej kouzlem přimáčkla ke stěně a udržovala jej až do svého přiblížení. Mág nebyl schopen vzdorovat natož ze sebe vydat nějakou hlásku. Thera použila volnou ruku k utvoření dalšího kouzla a začala z něj vysávat život.
„Mého syna! Nejděte mého syna! Prosím!“ vřískla regentka a začala se stavět na nohy, „Nesmí mu ublížit! Nesmí! Prosím! Zastavte je hned.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Nikdo na tvá slova o Arteriových nereagoval. Ork pozvedl hlavu, když jsi zmínil boj. Spokojeně se pousmál a přikývl hlavou.
„Prolít krev ušáků? Dychtil jsem tohle slyšet. Pojďme.“ mávl rukou a vyrazil ke dveřím příbytku. Stařec mezitím vedl nějaký tichý rozhovor s krysou, mumlal cosi a následně zmizel za pultem, začal cosi vyhazovat, staré prokousané hadry a následně vyhodil celou přihrádku. Krysa mezitím přeskočila na pult a sledovala orka, který byl už dostatečně daleko.

Garmin se probral z meditace. Oddechl si a pozvolna vstal. Vypadal lehce zmateně jako by vůbec nevnímal, co se kolem něj děje.
„Belwen? Jak to s ní dopadlo?“ zeptal se.
„Žije. Jdeme se bít.“ odvětil mu ork, který se zastavil u zamčených dveří. Cukl s nimi a otočil se k vám, „Tak jdeme?“ zvolal, „Už chci konečně rozdrtit nějakou lebku těm ušatým zmetkům, pomstít se za to utrpení ve věznici. Tak dělejte.“
„Tuhle horkou hlavu nám byli daedry dlužni.“ povzdech si Garmin a podíval se na tebe, očekávajíc tvůj rozkaz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy