Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 19.07.2018 13:29
#2121

→ Tah 435

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Děkuji! Stendarr vám to jednou oplatí.“ zdůraznil Bdící, a ještě jednou poděkoval, popřál ti dobrou noc a zmizel i s lucernou v jedné ze zatáček. Nerušeně jsi došel až ke dveřím altmerčina domu, zaklepal jsi na dveře a vyčkal na svolení vstoupit.

Dveře se po chvilce sami otevřely. Vstoupil jsi a klidnou chůzí se odebral do společenské místnosti, která byla stále stejná. Dveře za tebou jen klaply. Elanye seděla v křesle, ruku měla obvázanou a podle všeho i něčím ošetřenou, neboť si cítil zápach dezinfekce a léčiva. Oblečená byla do červených nočních šatů.
„Už jsem se málem chystala do postele...“ řekla, když spatřila tvoji tvář, „Hnul jste kostrou. To se musí nechat uznat.“ přikývla s neutrálním výrazem ve tváři, vstala z křesla a přesunula se ke stolku, „Tak mi ukažte co jste přinesl. Máte všechno? I klíč?“ ptala se ihned.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
Cayren si tě ještě chvíli měřil pohledem, ale nic k tobě dalšího neměl. Gestem zavelel svým mužům k odchodu a odkráčel pryč. Nejspíš zpět do hradu nebo kasáren. I dav se rozešel, neochotně, ale rozešel. Někdo si ještě několikrát odplivl vašim směrem. Borsovi pomohl na nohy mladík a vedl ho do jedné z uliček.

„Máte můj dík. Má rodina i já... Jsem vám nesmírně zavázán.“ začal k vám promlouvat altmer, když jsi pomáhal Milesovi dát se do kupy.
„Měl docela ránu.“ zazubil se Miles a krátce zhodnotil svého protivníka.
„Tvůj přítel.“ podíval se na Milese, „Potřebuje ošetřit. Mohl by mít poraněná žebra a možná ještě hůře. Vnitřní zranění není dobré podceňovat. Pojďte dovnitř. Má žena se mu to podívá.“ nabídl.
„Nesmysl.“ mávl rukou Miles, „Jsem v pořádku. Žebro bolí to ano, ale zažil jsem už i horší. Jdeme. Horatio nepočká.“ pokynul ti hlavou pryč z celého místa. „Radši bych se nechal ošetřit od té blonsky než od jeho manželky. Když už...“ prohodil šeptem.
Altmer jeho poznámku nezaslechl. Stále však vypadal jakoby to se svou pomocí myslel vážně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Vyrazil jsi do boje. Ostatní tě následovali a přidal se s bojovým řevem. Zatím co Cariel zaútočila svojí magií, ty ses rozhodl vyrazit proti mágovi. Prudce se otočil a chtěl úderu zabránit svojí magií v doprovodu hole. Odpověděl jsi kopancem, který ho poslal mezi střelce. Ti však stihli vystřelit jednu salvu a nabíjeli další, nenechali se vyrušit vaším útokem zezadu.

Uskočil jsi stranou, ale příležitost k zasazení úderu proti jednomu ze střelců jsi nedostal. Žoldák se šavlí se proti tobě ihned rozeběhl, zastavil se však ve správný čas, aby se připravil k útoku, který naznačil zespoda. Odkopnutý mág se mezitím postavil opět na nohy. Jakmile tak, ale učinil Cariel ho i přes zaměstnání v souboji s žoldákem vybaveným trojzubcem shodila kouzlem z balkónu.

Mapa Chorrolského hradu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Tasila jsi meč a vyrazila proti válečníkovi, který pronikl. Vaše zbraně se několikrát střetly. Dým a štiplavý zápach však velmi rychle začaly plnit malou chatrč. Zatím co protivník měl značnou část tváře dobře skrytou látkou tvá tvář byla zcela volná a nechráněná. Ještě chvíli se vaše zbraně o sebe střely a narážely, když se ti konečně povedlo seknout jej a následným dalším úderem odzbrojit. Protivník ihned tasil dvojici zahnutých dýk a provedl několik prudkých úderů, kterými tě donutil ustoupit o několik kroků vzad. Štiplavý zápach tě začíná pozvolna dráždit a dým linoucí se z kotle zaplnil téměř celou místnost a snížil viditelnost.

Služka mezitím s řevem a oštěpem vyrazila proti válečníci, která instinktivně uskočila. Oštěp se zabodl a nešel vytáhnout, jak rychle jak si možná služebná přála. Válečnice neotálela a prudkým švihem rozsekla služce lebku. Než se ale stihla otočit zasáhlo ji kouzlo. Paralyzovaná se skácela k zemi.

Válečník se štítem mezitím úspěšně vzdoroval protivníkovi. Několika údery jej držel zkrátka, a nakonec úderem štítu a následným úderem zbraně protivníka jednou provždy umlčel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
Nerozmýšlel jsi se a rozeběhl se do sídla. Proběhl jsi pootevřenými dveřmi a spatřil chodbu směřující do aukční síně v níž se nacházel trůn hraběnky a hraběte. Už při vběhnutí sis všiml dvojice mrtvých těl. Jedno leželo opřené zády o nosný sloup, druhé svou krví zbarvilo koberec, patřilo nějaké služebné, která se nestihla schovat či prchnout. Tělo opřené o sloup patřilo strážnému. Pokračoval jsi dál neboť jsi zaslechl zvuk boje.

Spatřil jsi kvestorku, jak čelí nějakému maskovanému muži. Byl neobyčejně hbitý a jeho údery byly vždy směřovaný v pečlivě, ale velmi rychle. Kvestorka se odhodlaně bránila, neměla už svůj štít, ale legionářský meč a dýku. Snažila se kopírovat útoky protivníka a odpovídat na ně úskoky či nějakou jinou obranou technikou. Neušlo ti, že krvácí. Měla ve svém stehně zalomený šíp, tvář měla zakrvácenou od nějakého zranění. Z vyššího patra se ozval křik. Zbraně kvestorky a maskovaného se střetly. Začali se navzájem přetlačovat přímo před trůnem. Vedle trůnu ležel tlustší bohatě oděný muž. Krčil se a naříkal. Schodiště bylo obarveno krví služebnictva, mrtvé služky i sluhové, nemilosrdně zabiti. Ležel zde i jeden zraněný maskovanec, opíral se zády o poslední schod a bolestivě se choulil, souboj ho připravil o ruku.

Přetlačování skončilo v momentě, kdy jsi doběhl do audienční místnosti. Kvestorce se povedlo nějakým způsobem ustoupit a zabodnout dýku do nechráněného boku maskovance. Ten však udělal chvat, kterým kvestorku srazil k zemi a ihned jí úzkým mečem výhružně pohrozil.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Garmin společně s ostatními přikývl a odebral se s Belwen dle tvého popisu vyhledat starce. Sám jsi se vydal blíž k popravčímu, prodral se davem až do bližších řad, kde jsi spatřil tváře zadržených. Ani jedna ti nepřišla ničím podobná, neznal jsi je.

Mladší válečník ve zlatavé zbroji předstoupil před zadržené, otevřel listinu a začal hlasitě číst k davu.
„Tito trestanci byli shledáni viní z účasti na vzpouře vůči lennímu pánu, své královně a Aldmerského spolku. Podíleli se na sabotážích, které přivodili smrt mnoha chrabrým a udatným válečníkům a válečnicím, ale taktéž nevinným, které se v daný moment objevili na nesprávném místě. Jejich zločin měl proto i civilní oběti. Zdejší svrchovaný pán jim vyměřil rozsudek smrti, který bude vykonán teď na tomto místě.“ zakončil a následně zvedl ruku s gestem, kterým chtěl dát najevo popravčímu, aby celé vystoupení ukončil.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 19.07.2018 13:30