Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 12.07.2018 14:00
#2111

→ Tah 433

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Děkuji a mějte se.“ rozloučila se s tebou, když jsi zabouchl dveře. Svižným krokem jsi směřoval ke schodišti. Minul jsi několik posledních studentů v tovaryšském rouchu, jak směřují na ubikace. Sešel jsi schodiště a směřoval přímo ke dveřím z velkého sálu.

Odchytl jsi téhož strážce, Talara.
„Důvěřuj přesto prověřuj.“ zhodnotil při pohledu na propustku. „Vydrž. Otevřu ti.“ řekl s povzdechnutím a zamumlal zaklínadlo doplněné o gesto na obou rukou. Netrvalo dlouho a dveře se otevřely, propustily tě ven. Talar ti mávl na rozloučenou a s obdobným zaklínadlem zavřel dveře. Při jejich klapnutí jsi pocítil slabší závan magické energie. Opět jsi se dal do svižného kroku, míjel most a bránu. Prokličkoval uličkami, v nichž pochodovali legionáři a bdící. Měli posílené počty.

Když jsi kráčel obydlenou čtvrtí pociťoval jsi silnou vůni česneku a jiných bylin, které měli nejspíše odstrašit případné krvežíznivé návštěvníky. Hlídky odhodlaně pochodovali i zde. Už jsi chtěl skoro zabočit do čtvrti v níž bydlí altmerka, když tě zastavil zrovna střídající se hlídač, Bdící. Byl to vyšší muž, nord, kolem krku výrazný amulet boha Stendarra a obnošené typické roucho pro tento spolek. Stříbrný palcát se mu výhružně pohupoval připnutý k opasku. Ozářila tě jeho lucerna.
„Pardon!“ zvolal a pustil rukojeť palcátu, „V té tmě jsem si vás málem spletl s upírem. To víte... Stanné právo zakazuje vycházet obyčejným měšťanům po jisté hodině. Ale někteří... Někteří méně šťastní to porušují.“ povzdech si, „Jste mág? Jistě, že jste. Zatraceně jdete mi zrovna do rány. Vás mně sem musel seslat sám Stendarr.“ odklonil lucernu, kterou tě až doteď nepříjemně ozařoval, „Pardon ještě jednou...“ pousmál se, „Víte... Bdící Ingmar se navrátil do služby a povedlo se mu získat podporu Císařských mágů a Osmé legie. Společnými silami hodlají dnes večer uprostřed noci – půlnoci – zaútočit na jedno z upířích hnízd a nutně hledají spojence. Nechcete se připojit? Mág jako vy by se nám hodil. Obzvlášť poté co velící Bdící Baltazar odmítl posvětit tento úkol a poskytnout víc mužů a žen.“ vychrlil na tebe a nepřestával poskytovat informace, „Nemusíte se rozhodnout hned. U všech bohů a Stendarra máte ještě několik hodin čas... Sraz všech odvážlivců a dobrovolníků je u průrvy v zemi. Najdete to snadno.“ a začal ti vysvětlovat cestu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
Cayren si tvá slova vyslechl. Altmer je podpořil svojí verzí, která byla téměř totožná s tvojí, ale obsahovala i něco málo z počátku konfliktu u kterého jsi chyběl.
„Ty seš kdo?“ zeptal se Cayren křivící svoji tvář Milese.
„Já?“ pousmál se s bolestí ve tváři Miles, „Miles Vanellus, obchodník s kořením.“
„Aha.“ přikývl Cayren neutrálně.
„Pane veliteli!“ ozval se mladík, který tě ohrožoval dýkou, „Všechno je to lež. My jste tu měli poklidné shromáždění a oni dva!“ ukázal na tebe a Milese, „Oni dva nás napadli. Uráželi nás a zmlátili chudáka Borse. Ostatní včetně mě se ho zastavili a jak dopadli. Vidíte?“ poukázal na pomlácené druhy. Cayren jej vyslechl, pokyvoval hlavou a mlčel.
„Jooo! Má pravdu!“ ozval se kdosi z davu.
„Má pravdu! Tak to bylo!“ křikl jiný.
„TICHO!“ přehlušil je Cayren, „Předstup elfe.“ vyzval altmera.
„Pane? Jsem velvyslanec Thalmoru, Aldmerského spolku zde v...“
„Neptal jsem se co seš zač. Vím to. Vím to moc dobře. Jakožto vážená osoba zastávající nějaký úřad bys měl dbát, aby tvůj dům nevypadal jak chlév pro koně!“ zařval na něj Cayren, „Děláš ostudu sobě i svému Spolku.“ mávl rukou, „Cosi o našem městě kdekdo pomyslí? Když uvidí, jak tu úředníci nakládají se svým domem. Okamžitě to uklidíš!“ nakázal. Elf chtěl zavzdorovat, ale Cayren pokračoval „Jinak tě čeká žalář. Zákony města hovoří jasně.“ zdůraznil gestem. „A vy ostatní!“ začal promlouvat k ostatním, „Se nyní rozejdete. Zapomeňte, jak odpudiví držky všichni máte a co jste si mezi sebou udělali. Klidně se seřežte do masa, ale za zdmi toho města NE! Jestli si chcete rozbít ty vaše hnusný držky tak táhněte před město! Rozuměli jste?! Jestli ne tak se osobně postarám, aby vaše líná prdel neopustila žalář tohohle města až do konce vašich dnů!“ zakončil svůj monolog plný výhružek, „A teď se jménem města rozejděte. HNED!“
„Ale veliteli...“ promluvil k němu opět mladík.
„Zavři hubu a padej!“ rozkázal mu Cayren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Po boku regentky... Je po jejím boku.“ vydal ze sebe žoldák a ušklíbl se, „Stejně tu chcípnete.“ procedil mezi zuby. Cariel se mezitím vrátila k tobě a zbytku přeživších zbrojnošů. Očima shlédla na zraněného žoldáka.
„Zabij ho. Nezaslouží si žít.“ řekla a otočila se ke dveřím, „Tyhle dveře by měli vést přímo do audienčního sálu. Mám pravdu?“ zeptala se a jeden ze zbrojnošů přikývl. „Těžko říct jak silný odpor nás za nimi čeká.“ dodala.

Jakmile domluvila ozval se z vedlejší místnosti, audienční místnosti řev a rozkaz k palbě a útoku. Zbrojnoši z Brumy, legionáři a zbytek nejspíš konečně prorazili na rozkaz Brumské hraběnky do sídla vládnoucího rodu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Tasila jsi meč a vyrazila proti válečníkovi, který pronikl. Vaše zbraně se několikrát střetly. Dým a štiplavý zápach však velmi rychle začaly plnit malou chatrč. Zatím co protivník měl značnou část tváře dobře skrytou látkou tvá tvář byla zcela volná a nechráněná. Ještě chvíli se vaše zbraně o sebe střely a narážely, když se ti konečně povedlo seknout jej a následným dalším úderem odzbrojit. Protivník ihned tasil dvojici zahnutých dýk a provedl několik prudkých úderů, kterými tě donutil ustoupit o několik kroků vzad. Štiplavý zápach tě začíná pozvolna dráždit a dým linoucí se z kotle zaplnil téměř celou místnost a snížil viditelnost.

Služka mezitím s řevem a oštěpem vyrazila proti válečníci, která instinktivně uskočila. Oštěp se zabodl a nešel vytáhnout, jak rychle jak si možná služebná přála. Válečnice neotálela a prudkým švihem rozsekla služce lebku. Než se ale stihla otočit zasáhlo ji kouzlo. Paralyzovaná se skácela k zemi.

Válečník se štítem mezitím úspěšně vzdoroval protivníkovi. Několika údery jej držel zkrátka, a nakonec úderem štítu a následným úderem zbraně protivníka jednou provždy umlčel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
Nemeškal jsi a pomohl jsi raněnému, nesl jsi jej až k barikádě. Za tebou se postupně stahoval jeden z bojovníků za druhým. Když jsi proběhl mezi barikádami až k prostranství za hlavní bránou ucítil jsi úlevu. Pronásledující žoldáci upustili od pronásledování a zůstali vzadu. Očekávali další rozkazy a domobrana s luky jim výhružně poslala několik vystřelených šípů. Nebyly mířené nejpřesněji, ale zastrašit dokázaly.

Spatřil jsi hned několik raněných bojovníků, ale i zraněných měšťanů. Dvě kněžky se je snažily ošetřit, jak nejlépe mohly, ale neměli dostatek vybavení.

„Polož ho sem!“ křikla na tebe kněžka zřetelně, aby přerušila přítomný hluk ať už z nářku tak řevu zraněných. Z místa, ze kterého jsi uprchl šlehaly plameny a dým. Setmělá obloha celou záři plamenů ještě umocňovala.
„Musíme se připravit! Připravují se na úder.“ křikl jeden z legionářů a začal nabádat své muže k utvoření formace u barikád. Zbytek lukostřelců poslal za sebe, aby jej kryli.
„Kde je kvestorka?“ ozval se náhle hlas jiného.
„Stáhla se do pevnosti. Chránit vládnoucí rodinu.“ odvětil mu jiný hlas. „Všechny ostatní poslala sem, aby nám tu pomohli.“ dodal. „Ty!“ ukázal na tebe legionář s obvázanou hlavou, „Vyraz do pevnosti. Vyběhni na věž a zajisti, že bude zapálena výstražná hranice. Dělej!“ rozkázal ti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy