Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 11.07.2018 22:58
#2106

→ Tah 432

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Škorpias Vici?“ zopakovala spíše pro sebe než k tobě a zapsala tvé jméno na propustku. Ještě učinila pár úprav a pak listinu podepsala úhledným podpisem, znovu sáhla do přihrádky u stolu a vytáhla profesorské pečetidlo, opatrně rozehřála hmotu a následně do něj otiskla symbol. Vyčkala až hmota zaschne, a ještě jednou veškeré údaje překontrolovala, počínala si velmi opatrně a pečlivě. Když byla hotova odložila připravenou propustku stranou, ale ještě ji měla ve svém dosahu nikoliv ve tvém.
„Už vím proč jste mi tak povědomí.“ začala a přitom si tě očima prohlédla, „Jste ten odvážlivec, kterého jsem šla společně s lordem Gerrickem zatknout.“ pokračovala pozvolna, „Musím se přiznat, že jste překvapil. Neutekl jste a podíval jste se osudu čelem. To udělá málokdo obzvláště pokud ví, že po nich jde někdo jako je lord Gerrick. A ještě méně se najde těch, kteří by s ním dobrovolně zkřížili své zbraně.“ odmlčela se.

Ozvalo se zaklepání na dveře, kterému ihned pokynula k souhlasu na vstoupení. Jakmile tak učinila dveřmi vešel arcimág ve svém rouchu. Nebyl překvapen tvojí přítomností, nýbrž jen pozdravil a přesunul se ke stolu.
„Takže Spellorová.“ začal a podíval se na ní, „Zítra dostanete svoji šanci. Palagán tu nebude, Globullus ani Merle se ještě nevrátili a nevypadá to, že by se měli do zítřka vrátit... Takže budete přednášet i něco jiného než historii. Dostanete svou šanci. Takže se jí chopte a nezklamte.“ zakončil, „Porada profesorského sboru proběhne zítra v devět hodin. Dostavte se. Zatím se mějte a přeji dobrou noc.“ s těmito slovy se rozloučil, aniž by dal profesorce nějakou příležitost k dotazu či nějaké jiné reakci opustil komnatu. Ta pouze vstala, když sní arcimág hovořil a kývala hlavou. Když se odporoučel bylo na ní vidět, že má radost z jeho slov. Její přísný výraz totiž nakrátko zcela zmizel.

„No... Nebudu vás zdržovat.“ otočila se k tobě aniž by usedla zpět za stůl. „Vezměte si propustku a přeji vám dobrou noc.“ s těmito slovy sáhla po propustce a podala ti jí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
Mladík vyslechl tvá slova, ačkoliv ses smál a působil děsivě, strach mu to nenahnalo. Spíše naopak ještě více ho to utvrdilo v jeho odhodlání. Chtěl zaútočit, ale tobě dobře známý hlas mu v tom zabránil.
„Co je to tady za bordel hergot?!“ ozval se Cayrenův hlas, který napochodoval k místu rvačky v doprovodu čtveřice legionářů. „Ptal jsem se co se to tu !@#%§ děje?!“ zvolal znovu z plných plic a hleděl přitom na dav, který se nezapojil do rvačky. Zbytek se mezitím stále ještě vzpamatovával. Mladík schoval svůj nůž a vyčkával co se bude dít. Velitel se podíval i tvým směrem, očima sjel zraněného Milese a jeho zrak spočinul i na tobě samém.
„Vysvětlí mi konečně někdo kdo je zodpovědný za tenhle bordel?!“ zvolal znovu a rozhlédl se. Dav opatrně začal obcházet altmer ve službách Thalmoru, který chtěl nejspíš najít podporu u velitele. Miles na tebe krátce koukl.

Ano. Máš u sebe svoji zbraň.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Úspěšně jsi se vyhnul žoldákovu úderu, meč stáhl a následně jím udeřil do protivníkova stehna, chráněno bylo pouze koženou vrstvou zbroje. Zásah přiměl žoldáka udělat krok vzad a následně se stáhnout, přejít k obranému postoji. Bolestivě se šklíbil a ránu hmatem velmi rychle zkontroloval. Neshledal ji příliš vážnou.

Cariel mezitím ustala s údery magie proti žoldákovi. Byl mrtev. Několik silných bleskových kouzel jej připravilo o život. Urychleně se otočila a vrhla ze své hole silný blesk přímo proti tvému protivníkovi. Zasáhla jej do nechráněných zad a přinutila jej padnout na kolena. Žoldák pozvedl hlavu směrem k tobě a pevně sevřel meč, ale v ten moment mu do zad udeřil další blesk, který mu jej vyrazil z ruky. Neozbrojen padl k zemi a očekával tvůj poslední úder.

Poslední žoldák mezitím dával zabrat zbrojnošům. Jednoho z nich několika rychlými údery odzbrojil a srazil k zemi, nebyl mrtev. Druhý, který se mu pokusil pomoci, ale přišel vzápětí o zápěstí a následně mu druhý meč oddělil hlavu od těla. Třetí zbrojnoš úspěšně odolal sérii rychlých úderů a provedl protiútok, kterému žoldák uskočil a sražený zbrojnoš na zemi mu nohou podkopl nohy. Žoldák se skácel zády k zemi. Udeřil se do hlavy. Stojící zbrojnoš neváhal a rychlým bodnutím zabil protivníka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Tasila jsi meč a vyrazila proti válečníkovi, který pronikl. Vaše zbraně se několikrát střetly. Dým a štiplavý zápach však velmi rychle začaly plnit malou chatrč. Zatím co protivník měl značnou část tváře dobře skrytou látkou tvá tvář byla zcela volná a nechráněná. Ještě chvíli se vaše zbraně o sebe střely a narážely, když se ti konečně povedlo seknout jej a následným dalším úderem odzbrojit. Protivník ihned tasil dvojici zahnutých dýk a provedl několik prudkých úderů, kterými tě donutil ustoupit o několik kroků vzad. Štiplavý zápach tě začíná pozvolna dráždit a dým linoucí se z kotle zaplnil téměř celou místnost a snížil viditelnost.

Služka mezitím s řevem a oštěpem vyrazila proti válečníci, která instinktivně uskočila. Oštěp se zabodl a nešel vytáhnout, jak rychle jak si možná služebná přála. Válečnice neotálela a prudkým švihem rozsekla služce lebku. Než se ale stihla otočit zasáhlo ji kouzlo. Paralyzovaná se skácela k zemi.

Válečník se štítem mezitím úspěšně vzdoroval protivníkovi. Několika údery jej držel zkrátka, a nakonec úderem štítu a následným úderem zbraně protivníka jednou provždy umlčel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
Vzpamatoval jsi se, postavil se opět na nohy a popadl žoldákovi zbraně. Značně použitý štít a opotřebovaný meč, který už nebyl ani příliš ostrý. Rozeběhl jsi se na pomoc nalevo stojící skupině, která zrovna čelila přibíhajícím posilám od přístavní brány. Dva legionáři a dva zbrojnoši v barvách Anvilu tvoji pomoc uvítali.
„Neudržíme se tu!“ křikl kdosi z druhé strany bojujících spojenců. Ti však čelili mnohem menšímu počtu. „Zavelte k ústupu! Hned! Musíme zpět k barikádám!“ rozkřikl se. Jen jsi se koutkem oka rozhlédl a spatřil jsi jak čtveřice legionářů prchá uličkou, kterou jsi právě přiběhl. Tvá čtveřice se rozhodla ještě chvilku vzdorovat, ale jakmile padl jeden ze zbrojnošů i oni se rozhodli pro útěk k bariéře.
„Utíkej s námi!“ okřikl tě jeden z nich dříve než jsi se vůbec stihl zapojit do boje. Než jsi mu však stihl odpovědět dostal zásah šípem do zad a skácel se k zemi. Nebyl mrtev, ale šíp prošel skrz na skrz a nejspíš zasáhl plíci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 11.07.2018 22:59