Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 03.07.2018 12:35
#2073

→ Tah 424

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Cože? Doufám, že tu nejsou krysy!“ řekla s důrazem a lehce zděšeným výrazem, začala se rozhlížet kolem, ale zjevně usoudila, že zde se nic pohnout či spadnout nemohlo. „Jo... Raději to prověř.“ řekla nakonec a pokračovala v hledání. Bylo však znát, že prohledává regály o něco opatrněji a obezřetněji jako by na ní mělo každou chvíli cosi vyskočit.

Rychlejším krokem jsi se přesunul ke dveřím z omezeného přístupu. Vykoukl jsi do přístupné části knihovny a spatřil dvojici osob, jak zrovna nenápadně vykukují z prostoru mezi regály. Zjevně si tě ani jedna z osob nevšimla. S opatrností obešli regál a teprve teď si rozeznal černou uniformu mladé altmerské profesorky (graf. vzhled - zde), která zde byla z pověření Thalmoru, spatřil jsi ji už během svého zatýkání, popravy kněžky a nyní znovu v knihovně kde neměla co dělat. Vlasy měla lehce pocuchané a rukou si je urychleně opravovala zatím co kráčela pryč. Pár kroků za ní kráčel tovaryš (graf. vzhled - zde) ve svém obnošeném rouchu, dunmer s černými havraními vlasy a tlustší tváří s rysy míšence. (protože jsi částečně skryt ještě za prahem místnosti s omezeným přístupem nespatřili tě, zatím)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Zbrojnoš zakroutil nesouhlasně hlavou, „Tohle nejsou stráže Chorrolu, ale nějací najatí žoldáci. Těžko by to zbaštili.“ řekl tiše. Cariel vyšla trochu blíže, přitiskla se k stěně a pokynula zbrojnoši ať jí uvolní místo i ona se chtěla podívat. Jakmile tak učinila tiše se zase vrátila. Postavila se vedle tebe.
„Mají na hrudi symbol elitních žoldáků. V minulosti jsem se nimi setkala... Jsou to nelítostní vrazi bez cti. Bojují za toho, kdo zaplatí víc.“ řekla potichu, „Budou těžkým oříškem... Protože celý život žijí jen pro jedno – zabíjení.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Ochránit?“ lehce se pousmála Prastará, „Předčím nás chceš ochránit? Před bouří? Ta sem dovnitř nepronikne, a to co číhá uvnitř? To nepřichází ublížit mně, mé služebné, ale tobě a tvým lidem. Mně nehrozí žádné nebezpečí.“ dodala ledovým klidným hlasem a znovu se usadila. Služebná se jen lehce pousmála.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 03.07.2018 12:37