Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 28.06.2018 19:28
#2065

→ Tah 422

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Serana se rovněž usmála a mlčky tě vedla ke schodišti po kterém jste oba směřovali vzhůru do dalšího patra. Chvilku jste bloudili chodbou až jste konečně spatřili dveře do knihovny. Byly zavřené. Cestou jste minuli hned několik noviců a novicek, vedli s sebou diskuze o dění nejenom před Univerzitou, ale také o současné situaci v Císařském městě a Univerzitě.

„Měl bys sem chodit častěji. Nebo si aspoň dodělat nějaký titul... Abys byl třeba mistr ničivé magie nebo tak něco.“ řekla Serana a sáhla po klice u dveří, „Mě už brzy čekají zkoušky z magie Obnovy. Tak jsem zvědavá, jak dopadnu. A vlastně taky tak trochu na zkoušejícího...“ dveře byly zamčené, „Zamčeno?“ podivila se nahlas a sáhla do kapsy u svého roucha, vyndala svazek klíčů v němž vyhledala správný klíč. Odemkla a pokynula ti, že můžeš vstoupit.

Vešel jsi. Serana vytáhla klíč a zavřela za sebou dveře. Knihovna byla pořád stejná, jak si ji pamatuješ, pouze tu nevládla protivná knihovnice, která zjevně zahynula během boje o Císařské město, neboť jsi ji tu od té doby nikdy nepotkal. Knihy na stolku byly různě poházené, nesrovnané a knížka pro záznam vypůjčených knih se válela na zemi.
„Achjo... Jde to tu od desíti k pěti.“ povzdechla si při pohledu na poházené knížky, sebrala knihu se záznamy, očistila obal a podívala se na poslední vypůjčení. „Do správy knihovny se moc profesorů nehrne.“ konstatovala s mírným úsměvem na tváři a vrátila knihu zpět na stůl. „To co hledáš bude táhle.“ ukázala na zamčené dveře omezeného přístupu. Znovu byla nucena vytáhnout svazek klíčů, „Jakéže to byly knihy?“ zeptala se znovu, když odemkla dveře a naznačila ti, že jí můžeš následovat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Žena na tebe nereagovala, pouze plakala a její pláč postupně sílil. Arterius se pousmál nad tvým pokusem.
„Je tu už příliš dlouho. Prázdnota ji dostihla a jediné co se v její hlavě odehrává je neustále trápení a bolest.“ vysvětlil ti následně, „Těžko v ní zůstalo něco víc.“, na tvůj dotaz zdali myslí prohledání vážně přikývl.

Opatrně jsi se sklonil k mrtvému a začal jej nenápadně prohledávat. Dával jsi velký pozor, čeho a jak se mrtvého dotýkáš. Nic zázračného jsi však nenašel. Arterius na sobě nedal znát, že se zmýlil.
„Nic?“ pronesl spíš pro sebe nežli k tobě, „Riskneme to schodiště. Půjdu první... Ty se drž trochu zpátky, protože to nevypadá úplně stabilně a váhu nás obou to asi neunese najednou.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
Ma’Riar přikývl a Miles rovněž souhlasil, že se k vám přidá. Dopřál si pár posledních loků, sebral své věci a odebral se k východu. Khajiit ti pokynul, abys mezitím vyrazil ven a počkal před domem společně s Miles.

Jakmile jsi vyšel do předsíně Miles si zrovna obouval boty a hovořil s blondýnkou, která nesla ven rukou přemáchané prádlo.
„Měla byste jít s námi. Vaše zkušenosti by se nám určitě hodili.“ pronášel k ní zatím co jí držel dveře, aby mohla vyjít ven.
„Svoji minulost jsem hodila za hlavu.“ lehce se smutně pousmála, „Teď chci být dobrou matkou pro své dcerky. Bitevní vřava mě už neláká. Je to záliba vás mužů... Nikoliv nás žen.“ zakončila.
Nazul sis boty a vydal se ven. Miles ti rovněž podržel dveře a následně je nechal zabouchnout. Blondýnka se mezitím odebrala za dům pověsit prádlo.
„Sloužila v legii.“ řekl tiše a protáhl se, „Přál bych jí klid, ale obávám se... Jau... Hernajz.“ zaskučel bolestí, když si protahoval záda, „Uff... Lepší. Obávám se, že si vybrala špatné město.“ povzdech si, „I když.“ zamyslel se, „Ono to bude všude jinde stejný.“ mávl rukou, „Po válce není klid nikde dokud se to časem nesrovná. A co vás odválo do města, v němž panuje taková nenávist vůči nelidským rasám?“ uchechtl se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Odešel jsi stranou za Cariel, postavila se k okraji hradby a otočila se k tobě. Chvilku mlčela, jako by se ujišťovala, že vás nikdo z přítomných neuslyší.
„Máte zásluhu na mém životě. Za to jsem vám vděčná, a proto vám dám teď jednu radu, kterou byste se měl řídit.“ začala pozvolna a tiše, „Doporučuji vám, aby vaše paní zůstala zde a nechodila dolů. Bude to bezpečnější jak pro ni...“ koutkem oka koukla po Theře, která vyčkávala až sleze dolů poslední ze zbrojnošů. „Tak i pro nás.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
„Dobře. Skryji jí neviditelností.“ přikývl Garmin, „Ale on musí znovu do okovů.“ ukázal na Orka, který se při jeho slovech ihned nasupil. Představa, že bude mít na rukou opět pouta se mu příliš nelíbila.
„Je to nutné?“ zastala se ho překvapivě bosmerka.
„Když přivedeme vězně...“ podíval se na tebe, „Nebude náš neohlášený příchod do města tolik podezřelí. Když přijdeme jen tak mohlo by to vyvolat podezření.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Ochránce si tě změřil pohledem. Mlčky ti gestem naznačil ať vstoupíš, ale pomocnou ruku k postavení se zpět na nohy ti nepodal. Místo toho usedl opět do své oblíbené polohy a spokojeně zavřel oči, jako by ho přicházející písečná bouře vůbec netrápila.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
Odmítl jsi nabídku čarodějky a vyrazil proti ní. Odrazil jsi její ovládnuté meče. Jeden svým štítem, druhý zbraní, ale obě zbraně byly ihned připraveny k dalšímu útoku. Přesto se ti dařilo se přiblížit, ale stálo tě to značné úsilí. Když jsi se přiblížil dostatečně blízko, čarodějka zahodila jeden z mečů a udeřila holí znovu do země. Z magické hole vytrysklo kouzlo, které obkroužilo čarodějku a pokrylo její tělo plameny. Zahodila i druhý z mečů a pozvedla ruku s cílem proti tobě seslat útočné ohnivé kouzlo. Pakliže se přiblížíš příliš k čarodějce budeš vystaven jejímu ohnivému plášti, který tě může popálit a v horším případě se stát i tvou záhubou.

Legionář odhozený tlakovou vlnou se pozvolna vzpamatoval. Ležíc na zemi se začal rozhlížet a znovu orientovat v bojišti. Začal se zvedat a hmatat po svém meči, nenašel jej, a tak sáhl po záložní dýce. S bolestí se postavil na nohy.

Oplátovaní rytíři mezitím drtili legionáře. Jejich formace sice dlouze vzdorovala, ale neohroženost rytířů ji nakonec udolala. Jeden z legionářů skončil rozseknutý napůl, další využil příležitosti a provedl útok na oplátovaného zboku. Zabodl mu zbraň do hůře chráněného boku, ale nejednalo se o smrtelný úder. Smrtelný úder mu zasadila až kvestorka, která uskočila útoku útočícího astrochana a úder tak zasáhl očarovaného rytíře. Ohnivý úder jej poslal k zemi a již více se nepostavil na nohy. Astronach se zastavil. Znovu utvořil ohnivé kouzlo a vyčkával až udělá Pelena chybu. Už byla opět skryta za štítem. Druhý rytíř se mezitím bil s jiným legionářem. Legionář úspěšně vykrýval jeho údery a provedl i pár rychlých protiúderů.

Mirabellino ochranné kouzlo ještě více zesláblo a bolest způsobená proudícím výbojem do jejího těla ještě více zesílila. Vzdorovala, ale marně. Její protivník byl mnohonásobně mocnější a nemilosrdnější, neustával, a ještě více se pokoušel kouzlo prolomit až se mu to povedlo. Následně své kouzlo podpořil jiným kouzlem a odhodil bretonku na druhou část místnosti kde se udeřila bokem o jednu z nižších skříní. Zůstala bezvládně ležet v místě dopadu.

Legionář, který se konečně zcela postavil na nohy, pozvedl dýku proti mágovi. Ten se však jen uchechtl, neboť ho jeho nový protivník spíše pobavil, než vyděsil. Tvořil kouzlo a seslal proti legionáři silný výboj, který se stal pro legionáře smrtelným.
„Přesně takhle vypadá naše slavná legie... Slabochové co nedokáží uchránit před smrtí ani sami sebe. Tomuhle učiní Caesar přítrž.“ pronesl mág s úšklebkem a začal vyhledávat dalšího protivníka. Příliš jich však nebylo. Pelena vzdorovala astronachovi, kterého se mág rozhodl odvolat v momentě kdy začal slábnout. Kvestorka tak byla dalším volným protivníkem, poslední legionář několika rychlými údery odrovnal oplátovaného rytíře a rovněž se stal volným. Pevně sevřel štít a na pokyn kvestorky společně utvořili menší formaci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy