Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 09.06.2018 00:37
#1993

→ Tah 409

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Kopanec do mrtvoly ji poslal zpět k zemi a nakrátko zpomalil v dalším povstání. Nicméně ji nezastavil. Sevřel jsi meč a v druhé ruce začal sesílat telekinezi. Nejprve jsi sebral z ruky mladíkovi rozbitou láhev, zmateně se otočil, ale následně pokračoval ke svému cíli. Láhev udeřila do ochranného kouzla, následoval výboj, který udeřil do stěny hostince. Obdobné to bylo u každého jiného předmětu, čím větší tím silnější výboj. Byly nekoordinované, ale při jednom z tvých úderů byl odvetným úderem sražen k zemi jeden z rytířů. Postupoval jsi blíže a blíže, čím dál rychleji.

Postupně v místnosti zbylo jen několik těžkých stolů, pult, za kterým stále ještě vzdorovala dívka šamgastovi, který jí bránil ve snaze zabránit svému milému v hrozivém činu. Dvojice štamgastů se pokusila uprchnout z hostince. Vylezli zpod stolu a začali prchat. V momentě kdy o bariéru udeřila jedna ze židlí se roztříštila a ostrá a silná tříska se zabodla jednomu z nich do hlavy. Padl k zemi. Druhý ihned zalehl. Zděšeně hledal na svého přítele a rozhlížel se. Vstal a chtěl znovu utéci, ale narazil na přepůleného mága, který se ihned sápal po jeho nohou. Několika kopanci jej muž zdržel, ale v momentě, kdy se mu oživlá mrtvola zakousla do špičky nohy zalil celý hostinec bolestivý řev.

Altmerka se konečně vymanila z paralyzačního kouzla, právě včas. Oživlá mrtvola se k ní nebezpečně přiblížila a zakousla se jí do zápěstí. Než však stihla udělat jakýkoliv další pohyb probodla jí lebku vázanou dýkou a následným kouzlem ji odhodila stranou. Mrtvola se znovu postavila na nohy a vyrazila, už mnohem rychleji, proti své protivnici. Ta nezaváhala a seslala jiné, mnohem silnější kouzlo, které mrtvolu změnilo v hromádku prachu. Otočila se směrem k tobě. Chtěla cosi křiknout, ale bylo pozdě. Došel jsi až k ochrannému kouzlu, které obklopovalo Garta, který po celou dobu neseslal jediné kouzlo, pouze se soustředil na oživování každého mrtvého v místnosti a zaměstnával tak především přeživší rytíře.

Mladík se mezitím dostal až k raněnému mnichovi, kterému ledové kouzlo proniklo do zbytku těla a zcela jej znehybnělo. Stačilo pár dalších minut a srdce by se mu zcela zastavilo a podlehlo chladu. Nestalo se tak. Mladík jej přetočil, klekl na něj a několikrát jej prudce udeřil do hlavy. Následovali další údery, bušil do něj jako smyslu zbavený až do chvíle, než měl ruce zcela od krve a tvář protivníka byla zalitá krví až k nepoznání. Teprve pak jeho běsnění přestalo. Zpoza pultu se ozýval pláč a nářek.

Byl jsi sotva půlmetru před bariérou, poslední odvetný oder bariéry udeřil téměř do altmerky nebýt jejího včasného ochranného kouzla, kterým úder odrazila jinam. Vyvolal jsi ohnivý plášť a sevřel meč. Řev se vedral do tvých úst a vší silou jsi udeřil do Gartovi ochranné bariéry. Stačil jeden úder, dotek tvého ostří o ochranné kouzlo a vznikla exploze podpořená plamenným kouzlem, které tě obklopovalo. Odvetný úder tě odhodil v podobě blesku na druhý konec místnosti, přistál jsi na stěně a nakrátko se ti zatmělo před očima společně s rudou září a explozí.

Pozvolna začínáš přicházet k sobě. Bolí tě hlava, záda a téměř celé tělo. Vše před očima máš rozmazané, ale rozpoznáváš altmerku, která stojí pár metrů před tebou a ochranným kouzlem odráží to Gartovo. Oděv měla značeně poškozený, špinavý a tvář zakrvácenou. Hostinec je poničený, stoly hoří a hoří i střecha. Slyšíš nejen nářek dívky nad hrozivým činem jejího milého, ale také bolestivý nářek štamgasty, kterého není poloviční mág nemilosrdně pojídá za živa. Přeživších rytířů moc nezbylo. Dva se s námahou zvedali ze země. Další bolestivě vytahoval ulomený meč ze svého boku. Rip ležel zjevně mrtev na zemi mezi hromadou hlav a těl padlých rytířů. Síla Gartova kouzla zjevně altmerku překvapila, protože musela hned několikrát udělat krok vzad. Gart ještě více posílil své rudé kouzlo, kterým nepřerušovaně útočil na neoblomnou ochranu altmerky.
„Hůl...“ šeptla vysíleně, „Potřebuji hůl...“ pokračovala v šeptání s nadějí, že její slova někdo vyslyší. Její hůl ležela pod jedním z hořích stolu. Od tebe byla sotva pár kroků.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
„Fallene máš pravdu.“ přikývl Globullus, „Jde to podezřele lehce. Něco takového není Císařským mágům podobné.“ rozhlédl se. Přesunul jsi se o trochu blíže k oltáři. Viděl jej lépe zblízka, všiml sis ještě lépe značek vyrytých do pohárku. Jednalo se o jednotlivý písmena v daederské abecedě. Jejich znění při převedení do svého jazyka jsi neznal, alespoň ne u všech. Napřáhl jsi ruku, pociťoval jsi menší magickou energii v jeho přítomnosti, ale nebyla nikterak velká.

„Byla.“ přikývl Globullus, „Ale nemyslím si, že byla upírkou v době, kdy studovala na téhle Univerzitě. Stala se jí až potom... Potom co znovu ožila.“ dodal a zamyslel se při pohledu na pohár, „Leda by s nějakými krvavými kouzly pracoval již tehdy. Možné to je, protože význam krve v magii je velký a možnosti rovněž.“ podíval se na Rilen a následně na tebe, „Obzvláště pakliže chcete docílit toho, že něco bude velmi dobře střeženo.“
„Obětovat krev?“ podivila se Rilen a zatvářila se zhnuseně, „To je barbarské.“
„Ano. Ale magie má mnoho zákoutí a do temné magie patří i ta krvavá.“ přikývl Globullus. „Ještě je tu jedna možnost...“ podíval se na tebe, „Proč jsme doposud naživu a je tu tak ‚málo‘ ochranných kouzel.“
„Jaká?“ polkla tiše Rilen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Děkuju! Osmička ti to zaplatí!“ vykoktal ze sebe děkovně stráž a dal se na útěk. Přitáhl sis pomocí telekineze štít, hodil jej pod nohy a s jeho pomocí se pokusil sjet schodiště dolů. Dařilo se ti to. V myšlenkách jsi se spojil s Therou a promlouval k ní.
„Udělám, co bude v mých silách.“ zaznělo ti na oplátku. Začal jsi brzdit a následně seskočil na pevnou zem. Dveře jsi otevírat nemusel, byly otevřené.

Vykročil jsi na nádvoří a zvolal na Armina v momentě, když zrovna odzbrojil čarodějku. Popadl ji a přiložil meč ke krku.
„Jsem rytíř!“ zvolal na obhajobu, „Čestní vždy zemřou jako první.“ podotkl a pevněji sevřel meč a přiblížil jej ke krku čarodějky. Cariel si zachovala vážnou tvář. „Jestli se přiblížíš zemře!“ zvolal směrem k tobě. Jeho muži mezitím udolali poslední odhodlané zbrojnoše z řad Brumského vojska.

Branou však přijela pětice jezdců. Mezi nimi byl i Reman Lex, kvestor, který se účastnil porady. Palcátem rozdrtil hlavu stráži, kterého jsi nechal prchnout z věže. Setkal se sním v momentě, kdy se snažil utéct branou pryč. Nepovedlo se mu to. Koně, kterými disponovali nově příchozí posily patřili Chorrolu.
„Formaci!“ vykřikl Armin a pozvolna začal ustupovat k přeživším spojencům. Moc jich nebylo. Zůstalo jich pouze dvanáct. Lukostřelci se zcela stáhli neznámo kam, někteří se v průběhu vřavy připojili, jiní prchli jinam. Ochranná bariéra pominula a hůl zůstala na stejné poloze jako když kouzlo fungovalo.
„Ještě krok a zemře!“ zdůraznil Lexovi Armin, „Klidně ji zabiju! Nezáleží mi na jejím životě ani hněvu Císařských mágů.“
Lexův výraz na tváři nelze poznat, neboť má plnou přilbu. Zadržel však svoje muže pozvednutím ruky s gestem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
Tasil jsi meč a vší silou vykopl dveře. Nebylo to obtížné, dveře se bez vynaložení jakéhokoliv odporu otevřely. Čarodějka se tázavě podívala na Kvestorku, která nic nenamítla, ale bylo patrné, že dveře nebyly ani zamčené.

„Pojďte!“ zdůraznila Kvestorka a s připravenou zbraní v ruce vykročila do domu. Kráčela opatrně neboť nevěděla, co vás uvnitř čeká. Čarodějka se držela poblíž ní. Měla v ruce připraveno nejedno kouzlo.
„Potřebujeme je živé?“ optal se jeden z legionářů.
„Ano. Minimálně jednoho ano, proto jsem říkala, že je zadržíme.“ přikývla Kvestorka, napřímila se a pohlédla před sebe „Jménem Císařství, legie a Císaře Tita Mede II. vás vyzívám, abyste sešli dolů k nám s rukama nad hlavou a nekladli žádný odpor.“ zvolala s důrazem.

Neozval se však žádný zvuk či reakce. Kvestorka gestem pokynula, abyste úzkou chodbou pokračovali dál. Zabočili jste a spatřili schodiště a několik dveří, které směřovaly do jednotlivých pokojů. Znovu výhružně zvolala a očekávala odpověď. Chodba byla širší, v klidu se do ní vešla trojice legionářů vedle sebe. Ve dvou místech byla ozdobena plátovými zbrojemi a dále již pouze zavěšenými starými zbraněmi či nějakými kresbami.

„Magie...“ šeptla tiše Mirabelle a jakmile se dostalo slovo až k tobě spatřil jsi, jak dvojice rytířů na stěně ožila. Popadla obouručné zbraně a seskočila z podstavce.
„Formaci!“ křikla Kvestorka a pevněji sevřela zbraň. Trojice legionářů vás ihned předběhla a zformovala se před kvestorkou a čarodějkou. „Zbytek se držte vzadu.“ rozkázala následně.
Ze schodiště rychlejším krokem přiběhl muž v červenozeleném rouchu. Tvář mu kryla kápě, ale bylo více než pravděpodobné, že se jedná o majitele domu Colla. V ruce svíral magickou hůl.
„Vzdejte se!“ pohrozila znovu, ale bylo jí to málo patné. Mág bez jakéhokoliv slova seslal ze své magické hole kouzlo. Záblesk kouzla byl však odrazen čarodějkou Sarricovou, která je obrátila vzhůru čímž zasáhla strop. Explozi kouzla zmírnilo její kouzlo, avšak strop nevyvázl nejlépe. Byl značně poškozený a popraskaný.

Záblesk světla se objevil i za tvými zády. Koutkem oka jsi se otočil a spatřil jsi stejnou róbu, ale tentokráte ženu. I ona měla skrytou tvář kápí. Stejně jako její muž byla ozbrojena magickou holí, které výhružně zářil hrot. Volní legionáři (poslední dva) se otočili směrem k ženě a sestavili štítovou hradbu obdobně jako trojice proti oplátovaným rytířům.

„Odložte zbraně. Přeci nemusíme válčit.“ projevila snahu vyjednávat kvestorka Pelena, střídavě přitom hleděla na muže i ženu. „Pokud jste nevinní nehrozí vám u soudu žádné nebezpečí.“ dodala.
„Soudy jsou zkorumpované stejně jako tohle město. Vražedkyně sedí na trůně hrabství zatím co její tchán a nyní i její muž umírají za neznámých okolností. Co se stane až zemře Luther? Stane v čele hrabství jeho žena, a to je něco co já nepřipustím. Caesar je správnou změnou, jiskrou pro revoluci, kterou tohle město potřebuje již několik let a nyní ji dotáhneme dokonce!“ zdůraznil v dlouhém monologu a poté pozvedl volnou ruku čímž rozkázal oplátovaným zbrojím zaútočit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Přesně tak!“ spráskl ruce obchodník, „Vraťte se zpět domů! Písečná bouře se přežene pak si v klidu nakoupíte!“ zdůraznil a zcela zakončil balení. „Hotovo.“ pousmál se.
„Ale... Ale můj syn i já hladovíme!“ zvolala žena naposled, ale nakonec když spatřila tvoji neústupnou tvář sklopila hlavu a s nepořízenou se odebrala ke svému domu.
„Eh... Děkuji vám válečnice. Máte to u mě.“ přikývl děkovně, „Dal bych vám nějakou odměnu, ale nechci abyste si to vyložila jako nějaký úplatek a já pak musel za katr.“ zakončil a vyhoupl se na velblouda. „Mějte se!“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„Zbláznil jste se?“ podíval se na tebe s vykulenýma očima. „Kdyby zjistil Cairen, že se scházím s někým jako jste vy tak sem tu skončil.“ a znovu se začal rozhlížet, „Raději už běžte.“ pobídl tě znova.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Orkovi se i přes tvá slova plán příliš nezamlouval, ale nakonec svolil a nechal se svázat Garminem. Přesunul jsi se k dunmerovi, který měl na starost Belwen. Šťouchl jsi do ní, následně jí dal drobnou facku.
„Smím?“ optal se Garmin, „Zprvu mě to nenapadlo.“ zdůvodnil, „Ale teď mám jistý nápad.“ dodal a nasměroval svoji ruku k bosmerčinu čelu. Tiše zamumlal jakési zaklínadlo. Ruka se mu rozzářila světlou září, která vstoupila přímo do středu čela mladé elfky. Netrvalo dlouho a její oči se s podobnou září otevřely, ale rovněž zavřely chvilku poté. Jakmile se tak stalo. Prudce sebou cukla a rozhodila rukou. Zhluboka dýchala a zmateně se rozhlížela kolem.
„Možná bude nějakou dobu trochu zmatená.“ pronesl Garmin s pokrčením ramen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 09.06.2018 00:37