Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Sarako dne 08.06.2018 17:11
#1992

,,Běž." promluvím k odzbrojenému oštěpaři, přitáhnu si za pomoci telekineze jeho zahozený štít a nechám ho jít, a ve snaze se dostat co nejrychleji z věže dolů na nádvoří, se na něm sklouznu po věžním schodišti (ke konci se pokusím brzdit svými železnými botami), přitom v myšlenkách odpovím Theře: ,,Propusť všechny brumské vězně a každého, kdo se bude chtít přidat, na nádvoří se bude hodit každý, kdo udrží meč. Delmuse vezmi s sebou, ale dej na něj pozor, dokud má naše zlato, je pro nás příliš cenný na to, aby zemřel."

Jakmile budu dole, postavím se na nohy, otevřu dveře na nádvoří a pokud nebude pro Cariel příliš pozdě, zařvu na Armina: ,,U sta popelavců, co jsi to za rytíře, měříš-li své síly s dámou!" za pomoci telekineze si přitáhnu nejbližší volný meč, postavím se do střehu a se slovy: ,,Už teď patří tvá duše Mefale." vykročím rovnou k němu.

Upravil/a Sarako dne 08.06.2018 17:11