Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Sarako dne 02.06.2018 19:09
#1984

Ve snaze dostat se co nejrychleji (a ne moc riskantně) dostat za Cariel, za pomoci telekineze podtrhnu zbrojnoši nohy tak, aby spadl zády na toho za ním (což jej částečně vyvede z rovnováhy), a než stačí nějak zareagovat, svým mečem odkloním toho prvního oštěp stranou a uštědřím mu vší silou kopanec do hrudi, což by mělo jeho i toho za ním poslat po schodišti dolů. Potom co nejrychleji seběhnu schody a cestou dorazím ty dva co se skutáleli dolů.

Pokud ti dva střeží cestu nahoru, za pomoci telekineze stáhnu po schodech toho prvního za nohy tak, aby se mi při svém sklouznutí nabodl na meč, s tím druhým udělám to samé a potom se rozběhnu po schodech dolů.

Jakmile budu dole, otevřu dveře na nádvoří a pokud nebude příliš pozdě, zařvu na Armina: ,,U sta popelavců, co jsi to za rytíře, chystáš-li změřit své síly s dámou!" za pomoci telekineze si přitáhnu nejbližší volný meč, postavím se do střehu a se slovy: ,,Už teď patří tvá duše Mefale." vykročím rovnou k němu.