Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 31.05.2018 22:56
#1981

→ Tah 407

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Mág nic nenamítl. Podíval se směrem k altmerce a vykročil blíže k ní. Zbylí dva mágové zůstali stát na místě. Mnicha pozvolna zachvacovala panika, ale altmerka se v klidu zvedla ze židle a vyšla vstříc mágovi. Setkali se po pár krocích. Byly téměř stejně vysoký.

„Vydejte nám toho muže. Váš společník je moudrý a uvědomuje si všechny následky. Předpokládám, že vy budete moudřejší a vyhnete se těm následkům.“ promluvil k ní.
„Víte vůbec s kým máte tu čest?“ prohodila altmerka bez zaváhání a pohlédla na mága, který stál naproti ní. „Jsem Elanye Ravenrinová, dcera Corrienta Ravenrina. Chcete si něco začít s příslušnicí Císařských mágů?“ zeptala se.
Nešlo si nevšimnout, že mágovi společníci na sebe pohlédli a tiše si vyměnili názor mezi sebou. Hlavní mág rovněž lehce zaváhal, ale odmítl se vzdát.
„To nás nezastraší.“ odmítl přiznat zastrašení, „Vydejte nám toho mnicha. Hned!“ zdůraznil, ale ihned jej cosi přimělo chytnout se za hlavu, kápě mu spadlo z hlavy a odhalila se jeho pobledlá tvář plná tetování, neměl vlasy, hlavu měl vyholenou. Elanye ukázala svoji ruku, kterou měla celou dobu schovanou za zády, svírala v ní utvořené kouzlo, kterým nyní způsobovala trýzeň protivníkovi.
„Hněte se a je po něm!“ zvolala ke dvojici mágů, kteří se zjevně už připravovali nějak zareagovat, ale rychle si to rozmysleli. Byl jsi připraven je sejmout světelným kouzlem, ale zatím k tomu nebyl vážnější důvod. Vyslyšeli požadavek altmerky.

Zatím co mág skučel a na jeho tváři pozvolna sílily vyběhnuté žilky, Elaynie působila chladným dojmem, nevyjádřila ani špetku soucitu, ani neprojevila zájem vyjednávat o povolení kouzla. Teprve až když mág poklekl na nohy a vší silou se držel rukama za hlavu povolila kouzlo a nářek a bolestný řev muže zmírnil. Krev mu začala téct z nosu i ušních otvorů, tvář měl mnohem více pobledlou.
„Prosím... Prosím už dost...“ vydal ze sebe s bolestí, „Už dost...“ koutkem oka se podíval na tebe a pak zpět na altmerku.
„Teď se sbalte a –“ nestihla doříct, neboť jí do zad udeřilo bleskové kouzlo v doprovodu paralyzačního. Nestihla odrazit ani jedno, protože po celou dobu věnovala pozornost pouze svému protivníkovi, mnicha za nepřítele zjevně nepovažovala, a to byla její chyba. Ihned po tomto činu se začal pokoušet vyvolat teleportační kouzlo, aby mohl uprchnout.

Ve stejný moment do hostince vrhla i dvojice žoldáků, která se ihned hlásila k trojici mágů. Rytíři vyhoupli a byli připraveni k boji. Když se dvojice mágů konečně odhodlala k nějakému útoku zaplavil jsi je svým připraveným kouzlem. Sám jsi však musel zavřít oči, neboť záře byla velmi silná. Oba mágové včetně rytíře ve tvé blízkosti tento útok nečekali. Bolestivě zavili a jakmile bylo po všem jen marně se snažili rozkoukat po místnosti. Rytíř ztratil zrak definitivně, zapotácel se a upadl dříve, než stihl cokoliv vykřiknout. Oba mágové se však za pomoci magie dokázali i bez zraku v prostoru rychle zorientovat. Jeden dokonce stihl vrhnout slabý proud bleskového kouzla, které tě zasáhl, ale tvá zbroj jej naštěstí částečně pohltila, a tak minimalizovala již tak mizerné kouzlo.

Velitel mágů se mezitím vzpamatoval, zakroutil hlavou a udeřil vší silou pěstí altmerku do tváře. Nemohla se bránit, protože byla vystavena parazalizačnímu kouzlu. Spadla k zemi a jen stěží ze sebe vydala nějaký tón.
„Teď si to prohodíme!“ pronesl naštvaně a rozzářil svoji ruku bleskovým kouzlem. Obě ruce mu tak v momentě zachvátilo několik záblesků menších slabých přesto nebezpečných blesků.

Štamgasti se ihned začali skrývat pod stolem. Jeden zaběhl dokonce za pult, za kterým byla již skrytá dívka s mladíkem. Rytíři si vybrali za svůj cíl oba žoldáky a pustili se s nimi do boje. Žoldáci byli přeci jen o trochu obratnější a měli méně vypito, přesto se však dařilo rytířům jejich rychlé a hbité útoky odrážet s patřičnou elegancí.

„Přiveďte Garte! Toho mnicha! Hned!“ rozkázal velící mág, „A ty se Sefare zabij toho šaška ve zbroji!“ dodal a spojil ve svých rukou bleskové kouzlo s jediným cílem. Zasáhnout jím v plném rozsahu ochromenou altmerku. Sefar se ihned vydal tvým směrem, oslepený rytíř se snažil nějak zareagovat, ale byl velmi rychle odhozen Sefarovým tlakovým kouzlem na stůl.
„Připrav se zemřít!“ prohodil k tobě a vyvolal si vázanou šavli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Odemkl jsi a následně otevřel dveře. Opatrně jsi vešel, jakmile jsi udělal první krok začala se podlouhlá chodba prosvětlovat samovolně vyvolanými světelnými koulemi. Podlaha byla čistá, nezaprášená jako by se tu před několika minutami uklízelo. Stěny byly zdobené nejrůznějšími magickými kresbami.

„Úžasné...“ pronesla užasle Rilen, když následovala tebe a Globulla do chodby. „Je až škoda, že něco tak působivého není přístupné veřejnosti.“ namítla.
„Úžas tě brzy přijde.“ odvětil jí Globullus, „Protože tohle je to jediné, co ještě nějakým způsobem připomíná to krásné z naší magie.“ dodal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Pomocí telekineze jsi pozvedl jedno z mrtvých těl a použil jej jaké štít proti šípům, které vystřelili zbrojnoši. Následně jsi vrhl mrtvé tělo proti nim. Zbrojnoši se štítem se jej pokusily zadržet, částečně se jim to povedlo, ale rovněž se jim povedlo odkrýt slabší část své formace.

Ihned jsi se otočil a přesunul se k okraji věže, přeskočil na hradbu, dopadl a rozeběhl se zpět do věže. Cestou po schodišti jsi ale narazil na odpor. Dvojice zbrojnošů se nahoru nevydala a zůstala střežit schodiště. Jeden na tebe namířil svůj oštěp a druhý, který byl skryt za ním je výhružně cosi zamumlal zpoza přilby.

Souboj společníků:
Thera vybrala dvojici zbrojnošů a zbytek ponechala Cariel, která se připravila na střet s vojskem Armina, který odhodlaně stržil vstup do sídla regentky a její rodiny.
„Vpřed!“ zvolala a její vojsko vyrazilo proti Chorrolským strážím. Narazili do jejich štítové hradby a začali se nemilosrdně být. Cariel se držela vzadu, lukostřelci z hradeb se již téměř stáhli, a tak zůstali pouze dva, kteří pro čarodějku nepředstavovali příliš velký problém. Využila zaměstnanosti stráží zbrojnoši a začala metat na osamocené lukostřelce jedno kouzlo za druhým. Jeden byl kouzlem sražen z hradby, druhého kouzlo usmažilo k smrti.

Armin se mezitím skrze jednoho z Brumských zbrojnošů probil až Cariel. Byl odhodlán pustit se sní do boje, ale čarodějka vrhla své kouzlo dostatečně rychle. Zasáhla štít ozbrojeného velitele a nechala jej zkamenět. Pod tíhou jej byl nucen pustit. Pevně sevřel meč a prudce vyrazil do útoku, zbraň se střetla s vázanou. Několikrát o sebe udeřily až po hbitém úderu železnou rukavicí do tváře čarodějky došlo k dočasnému oddálení obou protivníků.
„Umím bojovat s mágem, čarodějko!“ zvolal rozohněně Armin, „Sloužil jsem pod vedením legáta Amatia.“ dodal a protočil v ruce meč. Cariel se vzchopila a vrhla bleskové kouzlo, Armin jej však odrazil svým mečem. Opět pohltil veškerou magickou energii a nabil svůj meč. „Naučil mě toho mnoho...“
„Ale né dostatek!“ křikla a vrhla znovu silný blesk, který již Armin odrazit nedokázal a musel hnout stranou. Čarodějka toho ihned využila, vyvolala ohnivé kouzlo a v plné síle jej seslala na protivníka. Znovu se pokusil uhnout, ale exploze jej odhodila stranou. Dopadl na zem společně se zařinčením meče, který stále ještě ovládalo bleskové očarování.
„Obyčejnou čarodějku bys možná přemoci dokázal, ale Císařskou mágyni?“ pronesla arogantně zatím co se k němu pozvolna blížila, pohotově začala jeho tělo ovládat telekinezí, chtěla jej zvednout do vzduchu a ukázat jeho nohsledům. Bránil se a snažil vzdorovat. Odkud si vytáhl menší ampulku, otočil se a vrhl ji přímo proti čarodějce. Ta letící lektvar zničila kouzlem, které roztříštilo sklo. Obsah v lahvičky však unikl a ihned začal účinkovat. Kouzlo, kterým se snažila Cariel zvednout Armina do vzduchu sláblo, slábla i její magická moc. Armin se tak velmi rychle vyprostil z její moci a opět se chopil meče. Čarodějka tak dočasně vlivem rozbitého lektvaru v její blízkosti přišla o svoji magii.
„Obkličte je a zabijte!“ rozkázal Armin, „Čarodějku vyřítím osobně.“ dodal sebevědoměji než předtím, ozdobně protočil meč a vykročil blíž k čarodějce, která poprvé tasila svůj skutečný meč, nikoliv vyvolaný.

Thera mezitím pronikla se svými muži do sklepení s cílem osvobodit zajatce, Fjora a Delmuse.

Stav nepřátelé (nádvoří):
Zbrojnoši: 4 = zkamenělí, 6 = mrtvý, 1 = zraněný, 7 = naživu / 19
Armin (naživu)

Stav nepřátelé (velká věž):
Zbrojnoši: 0 = naživu, 5 = mrtev / 5

Stav spojenci:
Brumští zbrojnoši: 2 / 2
Thera (naživu)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
Než ti bretonka stihla odpovědět na otázku, spatřil jsi přibíhat pětici legionářů v čele s kvestorkou. Zjevně se jim povedlo získat incident v ulici pod kontrolu a nyní vyrazili zadržet rodinu mágů a podporovatelů Caesara. Překonali branku a seřadili se u vás.
„S nimi už snad ano.“ prohodila bretonka při pohledu na posily, které vám přiběhli pomoci. „Nejspíš jsou ještě uvnitř.“ oznámila kvestorce.
„Zadržíme je.“ přikývla kvestorka, „Otevřete ty dveře, legionáři.“ rozkázala ti následně a sama sáhla po svém meči. Ostatní ji následovali. „Vy nás Sarricová kryjte svojí magií. Nemyslím si, že se vzdají bez boje.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Přesně tak!“ spráskl ruce obchodník, „Vraťte se zpět domů! Písečná bouře se přežene pak si v klidu nakoupíte!“ zdůraznil a zcela zakončil balení. „Hotovo.“ pousmál se.
„Ale... Ale můj syn i já hladovíme!“ zvolala žena naposled, ale nakonec když spatřila tvoji neústupnou tvář sklopila hlavu a s nepořízenou se odebrala ke svému domu.
„Eh... Děkuji vám válečnice. Máte to u mě.“ přikývl děkovně, „Dal bych vám nějakou odměnu, ale nechci abyste si to vyložila jako nějaký úplatek a já pak musel za katr.“ zakončil a vyhoupl se na velblouda. „Mějte se!“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„To je život...“ povzdech si stařec a kráčel k východu, zastavil se a na chvilku se začal prohrabovat v kapsách. „Ah! Tady to je.“ zvolal radostně a opět přidal do kroku. Potkali jste se u dveří, byly otevřené.
„Neskutečné.“ zvolal při pohledu na tebe, „Měl byste okamžitě odejít.“ pokračoval již trochu tišeji, „Jestli vás tu uvidí velitel Cairen nechá vás okamžitě zadržet a tvrdě potrestá toho kdo vás sem v pustil.“ s těmito slovy se začal rozhlížet. „A mě rovněž! Protože s vámi teď hovořím!“ zvolal zděšeně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 01.06.2018 21:46