Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 19.05.2018 16:22
#1975

→ Tah 406

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Dívka ani mladík tvé kouzlo ukryté za zády nijak nekomentovali. Mlčky sledovali celou situaci, protože i jim zjevně došlo, že se situace s největší pravděpodobností schyluje ke krvavé mele. Přesunul jsi se až vedle rytíře, který měl již ruku přiloženou na svém meči a ostatní se pozvolna stavěli na nohy. Ačkoliv byli posíleni alkoholem určitě byli schopní bojovat.

Jeden z trojice černozelených mágů se na tebe otočil. Druhý sledoval stále s rukou za zády onoho rytíře, který k nim před tebou rovněž promluvil. Snažil ses skrze kápy a jejich oblečení rozeznat o koho asi může jít. Vyloučil jsi altmery neboť na ně byla jejich postava příliš malá a pokožka na rukou byla nejvíce podobná lidským rasám. Barva rouch ji rovněž nic neříkalo, ale nejspíš se bude jednat o nějaký zakázaný spolek, neboť je rytíř vyzval kvůli rouchům.

„Přišli jsme si pro našeho bratra.“ promluvil k tobě ledovým klidem, „Zradil nás, okradl a usmrtil dva z nás. Možná nereprezentujeme zrovna nejčistší magii světa, ale máme své zásady a pravidla.“ lehce se rozhlédl po všech přítomných, aby dal najevo, že nemluví jenom k tobě, „Nepřišli jsme ublížit nikomu, pakliže nám toho muže vydáte a mi se už sami postaráme, aby byl jeho test za zradu dostatečně přiměřený.“ zakončil nakrátko a pozvedl svoji hlavu.
„O koho jde?“ optal se rytíř.
„O toho muže v mnišském rouchu.“ řekl a ukázal na muže, který se nacházel u altmerky, která jen střídavě koukla na hovořícího muže a mnicha. „Vydejte nám ho a mi v klidu odejdeme.“
„Heh... Jestli je tomu tak můžeme ho předvést soudu. Vražda je trestána v každé provincii.“ přispěl rytíř.
„Nerozumíš mi rytíři. On se provinil proti nám a mi se postaráme o naši spravedlnost. Takže nám ho vydejte.“ vyzval znovu mág. „Ty...“ podíval se k tobě, „Vypadáš nejrozumněji. Určitě chceš, aby nikdo nepřišel k úhoně... Řekni ať nám ho vydají.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Připravil sis bleskové kouzlo a začal se soustředit. Rilen si rychle připravila ochranné kouzlo a seslala jen necelou vteřinu po tobě. Jakmile blesk zasáhl jednu z run spustila se mohutná reakce, provázená explozí a množstvím prachu, který vám prakticky znemožnil cokoliv z magické reakce vidět. I přes ochranné kouzlo jsi chvilkami pociťoval, jak se vliv magických run snaží prodrat skrze.

Globullus udělal krok vzad a přerušil kouzlo. Byla na něm patrné chvilkové vyčerpání. Otřel si čelo a pevně sevřel svoji magickou hůl. Jakmile bylo po všem a prach i magická reakce ustala Rilen přerušila své ochranné kouzlo a dalším kouzlem násilně usadila rozvířený prach na zem. Hnízdo pavouků zůstalo nedotčené, ačkoliv led, kterým bylo obehnáno byl značně špinavý a místy popraskaný.
„Jsi v pořádku?“ optala se Rilen Globulla a přiložila mu ruku na rameno.
„Jsem.“ přikývl a pokusil se o slabší úsměv, „Už jsem přece jen starší a některá kouzla nesnáším tak dobře jako vy mladí.“ posílil svůj úsměv, „A tohle... Vzhledem k počtu odhalených run bylo jedno z nich.“ zakončil a sáhl do svého vaku, vytáhl modrý lektvar many a dopřál si pár doušků. „Byl bys tak laskav?“ optal se tě a podával ti svůj klíč, „Už to musí být bezpečné... Ale jestli mi nevěříš můžeš otestovat svoje čerstvě naučené kouzlo.“

Na Rilen bylo patrné, že se jí odpověď Globulla příliš nelíbí, ale přeci jen se jedná o profesorku magie obnovy a ty mají leckdy trochu přehnaný pohled na zdravý jiných.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Urychleně jsi odepl plášť a přesunul se ke sloupu na němž byla vyvěšena vlajka Chorrolského hrabství. Mečem jsi přetnul provázky, které jí držely uvázané k sloupu a začal ovazovat svůj plášť se symbolem Brumského hrabství. Dupot po schodišti zesílil a bylo patrné, že stráže jsou již nablízku. Plášť vysel, vlál nad věží ale žádný roh, kterým bys o sobě mohl dát vědět jsi na věži při svém velkém rozhlédnutí nezahlédl.

Chorrolští stráže vyběhli na věž. Nejprve jeden, který měl za úkol zkontrolovat situaci. Telekinezí ovládnutým mečem jsi jej probodl a usmrtil. Další vyběhli ihned po něm. Šlo převážně o lukostřelce, ale neboť měli na zádech toulce, ale někteří jako by se stačili ještě ve věži ozbrojit štíty. Ihned se začali formovat do formace. Vpřed šla trojice stráží se štítem, připraveni kdykoliv zaútočit a za nimi stáli s napnutým lukem další tři.
„Jménem Chorrolského hrabství se vzdej!“ vyzval tě jeden z nich a pevněji sevřel meč. Jakmile takto vykřikl dolétlo do města hned několik výstřelů z katapultu. Jeden udeřil i do hradu jenž byl sídlem vládnoucí rodiny.

Souboj společníků:
Cariel odvolala vázanou dýku a vyměnila ji za zemní kouzlo v podobě nebezpečných kamenných bodáků, které vyjely ze země a probodly útočícího stráže, proti dalšímu se však musela již bránit vázaným mečem. Využil její chvilkové chyby a udeřil jí pěstí do tváře, následně prudce švihl čímž donutil čarodějku udělat krok vzad. Zakopla a svalila se k zemi. Než však stihla stráž učinit svůj poslední úder zaplavila ho spalující bolest plamenného kouzla, které na něj nemilosrdně Cariel seslala. Muž se skácel k zemi, řval bolestí až do chvíle, než zcela nezahynul. Čarodějka se opět postavila na nohy. Oddechla si, ale nepřátel ani trochu neubylo. Přiběhli další a její kamenný elementál byl již v posledním tažení.

Brumský zbrojnoš mezitím utrpěl bodné zranění do stehna a následně byl dalším úderem směřovaným do tváře poslán k zemi. Upustil svůj meč, ale přesto se chtěl pokusit bojovat dál. Nepovedlo se mu to. Chorrolský zbrojnoš mu přišlápl ruku a následně jej dorazil bodnutím do zad, které zopakoval ještě jednou.

„Pane! Byla svěšena naše vlajka!“ křikl kdosi ze zbrojnošů.
„Rozkaz zněl bránit nádvoří a nikoho nevpustit. Lidé tu bojují o své životy a domovy. Vlajka nikoho nezajímá!“ zařval na něj Armin a vykročil vpřed, blíž k Cariel.

Ta si jeho příchodu nevšímala. Začala se soustředit, aby otevřela bránu a vpustila tak zbrojnoše na nádvoří. Soustředění netrvalo dlouho a vyslala silný magický úder, který roztříštil bránu a umožnil tak zbylým zbrojnošům Brumského hrabství v čele s Therou vstoupit na nádvoří. Byli neviditelný, ale jejich neviditelnost jim příliš dlouho nevydržela cosi ji téměř ihned vyrušilo.

Armin, který jako první spatřil přicházející Brumské zbrojnoše v čele s další čarodějkou se dal ihned na ústup. Křičel, aby se ostatní stáhli o trochu dál a také tak učinili hned poté co se kamenný element pod posledním úderem zcela rozpadl.
„Hradbu ze štítů!“ křikl ihned jakmile se opět shromáždili před vstupem do sídla vládnoucí rodiny. „Nesmíme ustoupit ani o píď! Pamatujte!“ okřikl své muže a sám se připravil ke střetu.

Cariel si oddechla, sáhla do svého roucha a vytáhla modrý lektvar many. Přitom se podívala na Theru a její doprovod.
„Ochranné kouzlo zafungovalo.“ pronesla Thera, když bylo její postup před nádvoří odhalen.
„Měli bychom si rozdělit muže.“ namítla Cariel, „Já se postarám o nádvoří. Stejně je nezbytné probojovat se do hradu a získat nad ním celkovou vládu. Vy se zbytkem mužů pronikněte do věznice. Chráněná není. Jde jim jen o to sídlo.“ vysvětlila urychleně, „Moje ochranné kouzlo ještě chvilku skryje váš přesun před lukostřelci.“

Sarako:
„Ta císařská čarodějka navrhuje, abych jí nechala část svých mužů. Prý přemůže vojsko na nádvoří zatím co já budu zachraňovat Fjora s Delmuse z věznice. Mám to udělat?“ optala se tě v hlavě Thera.

Souboj ostatních:

Stav nepřátelé (nádvoří):
Zbrojnoši: 4 = zkamenělí, 6 = mrtvý, 1 = zraněný, 7 = naživu / 19
Armin (naživu)

Stav nepřátelé (velká věž):
Zbrojnoši: 0 = naživu, 5 = mrtev / 5

Stav spojenci (nádvoří):
Brumští zbrojnoši: 1 = mrtev / 1
Cariel (naživu)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
Rozkázal jsi jednomu ze stráží, aby oběhl dům a střežil zadní vchod. Čarodějka se na tebe jen překvapeně podívala jako by se jí cosi na tvém rozkazu nezdálo, ale nijak jej slově nekomentovala. Se zbytkem jsi překonal branku a zamířil k hlavním dveřím lepšího domu. Jen jste stouply na první schod přední terasy a branka za vámi silně bouchla a strnula v zavřeném stavu.
„Magie.“ šeptla Čarodějka a pevněji sevřela svoji hůl, stráž se podíval na tebe očekávajíc se otevřeš dveře násilím.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Přesně tak!“ spráskl ruce obchodník, „Vraťte se zpět domů! Písečná bouře se přežene pak si v klidu nakoupíte!“ zdůraznil a zcela zakončil balení. „Hotovo.“ pousmál se.
„Ale... Ale můj syn i já hladovíme!“ zvolala žena naposled, ale nakonec když spatřila tvoji neústupnou tvář sklopila hlavu a s nepořízenou se odebrala ke svému domu.
„Eh... Děkuji vám válečnice. Máte to u mě.“ přikývl děkovně, „Dal bych vám nějakou odměnu, ale nechci abyste si to vyložila jako nějaký úplatek a já pak musel za katr.“ zakončil a vyhoupl se na velblouda. „Mějte se!“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
Horatio poděkoval a souhlasil s potřesením. Odebral jste se proto každý jiným směrem. Sám jsi směřoval pryč ze sídla, když jsi se dostal téměř ke konci své cesty. Ve vstupním stále, ale postávala dvojice osob. Jednu jsi ihned poznal, neboť na sobě měla lepší oděv, korunku hrabství, šlo o Hraběte (graf. vzhled - zde)

„Co si o tom myslí Cairen?“ optal se muže, který šel po jeho boku. Oba zrovna přicházeli zvenčí, „Zajímá mě jeho názor.“
„Nevím... Můj pane.“ přiznal starší muž opírající se o dřevěnou hůl, nejspíš jde o nějakého komořího nebo služebného. „Upřímně můj pane, vaše tchýně, bohové dejte jí věčnou slávu by se nezajímala o názor někoho jako je Cairen. Dala by své vnitřní pocity a lid svého panství.“
„Jenže vaše milovaná hraběnka už tu není. Teď přichází jiná doba. Utečenci z válek zničených zemí chtějí někde dožít. Vyvolávají tu konflikty, rozvrací místní lid a staví ho proti svým pánům. Je mi jedno co se děje mezi Brumou a Chorrolem, protože jejich malicherné spory jsou příliš daleko, aby zajímali nás. Anvil jste říkal, že je pln chaosu. To je přesně to oč tu jde. Musíme zabránit tomu, aby se zde něco takového opakovalo. Musíme zabránit tomu, aby se zde objevila stejná verbež jako je ten slavný Caesar z Anvilu, proto potřebujeme někoho jako je Cairen. Kdo nás toho odpadu zbaví.“ otočil se ke starci, „Já jsem pouze hrabě. Nejsem tu od toho abych si špinil ruce lůzou, která o to nestojí. Od toho jsou tu lidi jako Cairen. Kde vlastně je?“
„Můj pane... Řešil nějaký humbuk kvůli Ma’Riarovi.“
„To je ten problémový khajiit?“
„Ano.“

„Proč ho ještě nepopravil jako to dělá s každým druhým?“ podivil se hrabě, „To je přesně ten případ, o kterém mluvím. Tyhle nelidské rasy představují problém.“
„On ho nemůže nechat popravit, protože má údajně vazby na Císařství.“ pronesl stařec. „Nějaké velmi silné vazby.“
„Vazby? A to mi říkáte až teď? Proč jste mi to neřekl ihned?“
„Protože velitel Cairen si tím není úplně jistý, ale prý...“

„Tak toho khajiita nechte zavřít. Pokud má vazby na císařství určitě se to projeví dřív, než ho stihneme odsoudit a popravit.“
„Můj pane... ale... pokud je skutečně nějak svázán s císařstvím.“
„Pokud je skutečně nějak svázán s císařstvím? Pokud tomu tak skutečně bude budeme se muset něčeho takového dožadovat nebo vyčkat až mu císařství zaručí svobodu.“ odmlčel se a podíval se na starce, „Pakliže císařství zasáhne velkoryse ho pustíme na svobodu. Pakliže císařství nezasáhne... Jeho poprava za činy vůči tomuhle...“ poklepal si na korunu hrabství, „Asi nikomu srdce rvát nebude.“
„To je chytré můj pane.“
„Vím.“ přikývl, „Cairen s tím přišel již před týdnem, ale tehdy mi nedocházeli všechny souvislosti. Teď je vidím.“ přikývl znovu, „Kde je moje žena?“
„Můj pane...“ pokrčil rameny, „Nejspíš někde se svojí dvorní dámou.“
„S Travenovou?“
„Ano. Pravděpodobně s ní.“ přikývl stařec.
„Tráví s ní až příliš mnoho času. Nelíbí se mi to. Cairen má pravdu, že přílišné pnutí na jednoho ze sloužících nevěstí nic dobrého. Nechte ji nenápadně sledovat. Chci vědět víc. Jestli kují pikle vůči mně a Cairen má pravdu musíme zasáhnout dříve, než bude pozdě.“
„Můj pane... Sledovat hraběnku...“ nezdálo se starci.
„Máte pravdu. To by se někomu jen tak nepozdávalo.“ prohrábl si černé vousy na bradě, „Řeknu Cairenovi, že mu dávám svolení provést jeho plán.“ pokyvoval hlavou, „Ano. Přesně to udělám. Zapomeňte na to, co jsem vám právě řekl. Jakmile uvidíte velitele Cairena pošlete ho ke mně.“ podíval se na starce, „Teď můžete jít.“

S těmito slovy se oba muži rozloučili. Hrabě směřoval pryč z místnosti a stařec jen se jen s povzdechnutím otočil jako by chtěl odkráčet zpět ven.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 19.05.2018 18:41