Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 14.05.2018 13:17
#1961

→ Tah 404

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Žoldák ti již nestihl odpovědět na otázku, neboť se rovněž stejně jako ty začal věnovat konfliktu mezi mladíkem a druhým žoldákem. Obešel jsi rozčileného žoldáka a připravil si nenápadně kouzlo ‚radost‘.
„Není její.“ odvětil mladík stroze a hleděl do očí rozzlobeného žoldáka. Mezitím jsi seslal své připraveného kouzlo na rozčileného žoldáka, kterému velmi rychle z tváře zmizel vytočený výraz a vystřídal jej podivně vypadající úsměv. Rozesmál se, smál se na celý hostinec čímž ještě více přilákal pozornost. I jeho společník, první žoldák byl velmi překvapen.
„Měl ses podívat, jak ses tvářil.“ pronesl směrem k mladíkovi, který jen nechápal, co se děje. Smích neustával, pozvolna se zhroutil k zemi a opřel se o sloup. Smál se na celé kolo a přítomní jen nechápavě hleděli na onoho dříve drsného žoldáka. Mladík se jen nechápavě ohlédl na svoji dívku a následně na tebe.
„Měl ses vidět.“ smál se žoldák a pozvolna se začal chytat za břicho.
„Myslím, že byste si ho měl odvést.“ řekla dívka.
„Jistě... Jistě...“ řekl poněkud zmateně první žoldák, „Postarám se o něj.“ a s těmito slovy vykročil k sedícímu žoldákovi, pomohl mu zvednout se a vedl ho pryč z hostince. Jakmile za nimi bouchly dveře, mladík se pousmál se otočil zpět k baru.
„Omlouvám se! Milí hosté. Opravdu se co nejvřeleji omlouvám za toto ‚představení‘.“ začala se omlouvat a když se vrátila za pult začala vyřizovat další objednávky na pivo. Diskuze v hostinci se tak pozvolna vrátila k normálu.

„Pche...“ mávl rukou jeden ze starých štamgastů, „To je ta dnešní mládež. Vytratila se z nich jakákoliv vážnost a změnila se v trapnost.“ s těmito slovy se sebral a odešel pryč z hostince. Zjevně vykonat potřebu. Ostatní štamgasté nad jeho slovy jen mávli rukou a opět se věnovali tématu politika.

Všiml sis, že jeden z rytířů se zvedl a vyrazil k tobě. Lehce zavrávoral zjevně již má také trochu vypito. Postavil se vedle tebe, podíval se na tebe. Byl to již o trochu starší rytíř, mohlo mu být kolem čtyřiceti let a podle jeho zbroje poznal mnoho bojů a šarvátek.
„Urazil jsi naše rytířské ideály, mladíku!“ pronesl s vážností a patřičnou noblesou.
„U Osmičky, jestli máte nějaké problémy tak jděte ven. Fakt! Já vás o něco žádala!“ zvolala dívka, která byla už podrážděná od prvního konfliktu a druhý jí voněl už o dost méně. „Slyšeli jste?“
„Jistě ctěná paní.“ pronesl rytíř, „Jen chci tohoto mladého pána seznámit s jeho chybou.“ pokračoval a podíval se k tobě, „My rytíři bojuje a hájíme čest našich dam, slečen a paní. Hájíme zájmy spravedlnosti, rytířské ctnosti a také zásady a tradice. Tvá slova pro nás byla urážkou.“
„Jestli hájíte zájmy svých paní, slečen a dam. Tak prosím. Prosím sedněte si zpátky na své místo, mlčte nebo pijte se svými kumpány, ale prosím už nedělejte žádný rozruch! Rozuměl jste?“ podívala se na něj přísně dívka a položila dvojici korbelů na pult. Očekávajíc rytířovu odpověď. Starší rytíř jen zkřivil tvář a odebral se zpět ke stolu. Kde jej přivítali zbylí rytíři.
„Achjo... Tohle bude náročný den.“ povzdechla si dívka a obešla s korbely v ruce pult směřující ke stolu štamgastů předat objednané.

Mladík jen spokojeně odpočíval u pultu a pozvolna upíjel. Zaměřil jsi svůj zrak na altmerku s mužem v mnišském rouchu. Všiml sis, že se k ní muž naklonil a cosi jí šeptal do ucha a následně ukazoval směrem k pultu. Altmerka však odpověděla jen mírným úsměvem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Vzplanuté roucha jsi pohotově uhasil strhnutím je z ramínka a zadupáním. Rilen se na tebe podívala cosi jí na tvém činu pobavilo, neboť se neubránila úsměvu. Následně jsi zabouchl skříň.

„Nic moc zajímavého.“ pokrčil rameny, „V téhle části ještě nemůžeme čekat moc velké zázraky. To přijde až za těmito dveřmi.“ řekl a podíval se na hnízdo pavouků, „Ale nejprve se musíme zbavit tohohle.“ pronesl a začal se soustředit. Hrot jeho magické hole se rozzářil světlým světlem, které doprovázel chladný závan ledových kouzel. Ihned začal kolem celého hnízda vytvářet silnou ledovou bariéru a završil ji až u stropu. Čímž zabránil případnému konfliktu s pavouky. „Kdybychom se nebezpečně přiblížili k hnízdu všichni ti pavouci, co jsou tu zalezlí by se na nás pustili. Takhle máme šanci, že k tomu nedojde. Přesto buďte opatrní. Nejsou jedovatí, ale jejich kousnutí bolí a pokud se brzy nevyčistí a řádně neošetří může se zanítit a v nejlepším případě vás na pár dní skolí horečka.“ vysvětloval zatím co jste se s Rilen přesunovali k němu. Rilen si stále dávala pozor kam šlape. Bylo více než patrné, že pavouci zrovna nepatří mezi její oblíbené nestvůrky.

„Otevřu dveře.“ pronesl tiše Globullus a začal se opět soustředit, ale ještě předtím předal Rilen svojí magickou hůl, aby měl obě ruce volné. Začal vytvářet ve svých rukou komplikovaná gesta a mumlat krkolomná zaklínadla, dokud se mu nepovedlo odhalit skryté maskované dveře nacházející se v těsné blízkosti hnízda pavouků. Dveře byly na první pohled velmi staré, zamčeny pomocí velkého zámku.
„Páni...“ pronesla s údivem Rilen.
„Jsou chráněny nejen magií iluzí, která je činní dokonale zamaskovanými, ale také dalšími obrannými kouzli. Pamatujte.“ otočil se k tobě a Rilen, „Tahle část byla před mnoha lety zapečetěna na rozkaz Císařských mágů. Do jisté míry možná i těmi nejlepšími, proto se mějte na pozoru. Cokoliv, co uvnitř je se může spustit, jakmile uděláme nějakou chybu. Nebo něco, co by někdo z jejich řad předpokládal.“ zakončil a opět se za soustředil. Znovu začal vytvářet komplikovaná gesta a mumlat krkolomná zaklínadla, která soustředil po celou dobu na dveře. Postupně jsi spatřil, jak se zjevují magické ochranné runy umístěné různě po celých mohutných dvoj-dveří a nejvíce u zámku. „Je jich příliš...“ procedil mezi zuby Globullus, „Podržím kouzlo, které vám je odhalilo. Jeden z vás se je pokusí buď vyrušit anebo aktivovat nějakým útočným kouzlem. Třeba ohnivou střelu. Je možné, že se vyrušením jednoho spustí druhé, protože jsou velmi blízko u sebe a jejich opravdu hodně. Takže se připravte. Druhý musí udržovat neoblomnou ochranu a chránit nás všechny.“
„Co pavouci?“
„Jsou to převážně blesková kouzla, co tak koukám na význam run. Mé kouzlo chránící jejich hnízdo by mělo vydržet.“ ujistil jí Globullus.
„Dobře.“ řekla s úlevou. „Mám udržovat neoblomnou ochranu?“ optala se tě, „Umím hromadnou neoblomnou ochranu, která je, jak víš účinnější než ta obyčejná.“ navrhla následně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Dobrý plán.“ přikývla souhlasně Cariel. Nikdo žádné výhrady k tvému plánu neměl. Zbrojnoši ti téměř jednohlasně popřáli: „Nechť vás provází Osmička.“ a začali se připravovat k boji. Cariel i Thera začaly koordinovaně sesílat a udržovat kouzlo telekineze. Rozeběhl jsi se a vyskočil. Obě čarodějky tě zasáhly ve stejný moment a dopomohli ti k výskoku na onu vysokou věž. Pocítil jsi vliv telekineze, ale síla kouzla nebyla natolik silná, abys dokázal vyskočit úplně nahoru. Zachytil jsi se o římsu u jednoho z oken. Meč ti při zachycení vypadl z ruky, neboť si jej musel upustit a druhý jsi udržel. Obě čarodějky k tobě vzhlížely a cosi mezi sebou i prohodily. Možná menší dohody, že se jim kouzlo nepovedlo koordinovat dostatečně dobře.

Zatasil jsi meč a rychle začal šplhat, využil zkušenosti ze svého výcviku. Už jsi se chtěl přehoupnout přes cimbuří, když jsi spatřil telekinezí ovládaný meč. Svým kouzlem jej držela jedna z čarodějek. Přehoupl jsi se přes cimbuří a vytasil svůj meč. Přítomní ihned zvolali a tasili své meče. Meč ovládaný čarodějkou probodl cestou ke své ruce jednoho ze zbrojnošů. S oběma meči v rukou jsi čelil čtyřem dalším. Přítomní lukostřelci byli ozbrojeni krátkými meči, luky zahodili a opatrně se blížili k tobě. Odvahu jim dodávala i početná převaha, ačkoliv ani jeden z nich nevypadal jako profesionální voják, nýbrž spíše jako sedlák oblečený do zbroje z donucení.

• Útok ostatních společníků:
„Pane! Slyšel jste to? Velká věž volá o pomoc.“ hlásil jeden ze stráží, který přiběhl na nádvoří a hledal pomoc u připravených spolubojovníků.
„Regentčin rozkaz zněl bránit bránu do sídla jejího rodu.“ zaznělo z úst jiného stáže.
„Armine, ale ta věž může padnout!“
„Rozkaz zněl bránit sídlo. Nikoliv hradby!“ zaznělo znovu z úst stráže Armina, který měl zjevně na povel vojsko na nádvoří.
„Do prdele!“ zaznělo zespoda v momentě kdy se čarodějka Cariel odteleportovala na nádvoří v doprovodu zbrojnoše. „Zastavte ji! Hned!“
„Otevři bránu!“ rozkázala Cariel zbrojnoši a sama se připravila na střet s dvaceti bojovníky. Jeden, který přiběhl z hradby se dal ihned na útěk zpět na své stanoviště. Lukostřelci, kteří stáli na hradbě napnuli své luky.

„Stát!“ zadržel Armin připravený tok. „Nebuď směšná čarodějko. Jsi obklíčena, početní převaha hovoří v tvůj neprospěch.“ pronášel směrem k ní, a přitom opatrně tasil meč. „Ten tvůj zbrojnoš nesvede nic. Je jen jeden a bránu nelze otevřít. Poškodily jsme celý mechanismus. Komoří ví, jak vést válku v níž není početní převaha naše výhoda.“ zakončil Armin a ozdobně protočil meč.
„Nikdo netvrdil, že ji otevřeme přirozeným způsobem.“ poznamenala čarodějka a pozvedla svoji magickou hůl.
„Zabijte ji!“ zaznělo z úst Armina a dal rozkaz k palbě ze strany lukostřelců, kteří se mezitím stihli přemístit tak, aby měli dobrý výhled a dostřel. Magická hůl udeřila do země a ihned vytvořila ochranné kouzlo, které zastavilo všechny šípy, vystřelené do jejího teritoria, změnily se ve zlatavý prach, který se ihned poté zcela vytratil. Hůl zůstala zabodnutá v kamenné dlažbě. Zbrojnoši, všech dvacet jich vyrazilo proti čarodějce. Někteří zaváhali, když měli překonat ochranné kouzlo. Měli strach, že je potká stejný osud jako šípy, ale jiní jej překonali bez problému. Čarodějka vytasila vázaný meč a ve volné ruce si připravila jiné kouzlo. Vrhla jej proti trojici nejbližších. Změnila je v kusy kamene, které dopadly k zemi, ale nerozbily se. Následně odrazila útok jednoho z válečníků svým vázaným mečem a pomocí tlakové vlny jej odhodila stranou o pár metrů. Další začali sbírat odvahu a překonali ochranné kouzlo. Lukostřelci se mezitím rozdělili na ty, kteří seběhli dolů, aby pomohli a ty, kteří vyčkávali na další příležitost k palbě. Někteří pro změnu vyrazili do velké věže.

Čarodějka vyvolala dalším kouzlo kamenného elementa, který jí měl pomoci v boji se zbrojnoši. Byl nemilosrdný a ihned vyrazil proti nejbližším nepřátelům, kteří byli proti jeho síle i výšce ve značné nevýhodě.

„Mechanismus je rozbitý! Nejde to otevřít!“ křikl Brumský zbrojnoš, který se celý zakrvácený dostal zpět na nádvoří. „Nejde to otevřít!“ křikl znovu na čarodějku, která zrovna čelila útoku dvou nepřátelských zbrojnošů, ale obratně se jí dařilo vykrývat údery. Cariel probodla jednoho ze zbrojnošů a druhému obratně uhnula, vyvolala vázanou dýku a zabodla mu ji do zad. Nebyl to však smrtelný zásah, ale přesto dokázala muže nakrátko vyřadit zboje. Pohlédla směrem k žoldákovi a následně k bráně. Přerušila vázanou dýku a začala se soustředit.

Brumský zbrojnoš se mezitím vyrazil připojit to vřavy a chránit čarodějku, která se snažila pomocí magie bránu otevřít. Nedařilo se jí to nikterak rychle. Kamenný elementál mezitím zaměstnával značnou část stráží.

Stav nepřátelé (nádvoří):
Zbrojnoši: 4 = zkamenělí, 1 = mrtvý, 1 = zraněný, 13 = naživu / 19
Armin (naživu)

Stav nepřátelé (velká věž):
Zbrojnoši: 4 = naživu, 1 = mrtev / 5

Stav spojenci (nádvoří):
Brumští zbrojnoši: 1 = naživu / 1
Cariel (naživu)

„Máme zaútočit? Nebo vyčkávat?“ zazněl ti v hlavě Theřin nejistý hlas, „Brána stále ještě není otevřená a pokud budu využívat magii během neviditelného přesunu odhalíme se.“ pokračoval ti v hlavě její hlas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
Odchytl jsi člena stráže, který přivedl další muže. Nijak ti neodporoval a přenechal ti dva plně ozbrojené zbrojnoše. Zbytek spolu s ním pokračoval k místu vypuknutí nepokoje. Situace se však zdála být z velké části pod kontrolou. Většina nesouhlasících byla již spoutána nebo omráčena natolik, že nebyla schopna se pohnout. Legionáři je na rozkaz Kvestorky spoutali a vyčkávali na další rozkazy.

Bretonka se na tebe mezitím podívala, „Budeme na ně čekat? Vypadá to, že už jsou z velké části hotovy?“ v opačném případě byla připravena tě odvést k domu ve kterém máte zadržet dvojici podezřelých.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Dohlédněte, aby se všichni dostali včas do svých domů. Ať zavřou domy na petlice a neotevírají se stůj co stůj.“ otočil se k tobě velitel, „Vy se pak odeberte k té Prastaré. Nemám obavy z písečné bouře jako z toho, co může být skryto uvnitř.“ podíval se na tebe s vážným výrazem, „Někteří nomádové, redguardi a různé bojovné cechy údajně dokázali zkrotit písečnou bouři a hojně pod její rouškou napadají a drancují.“ pokračoval, „Nemyslím si, že by chtěli ublížit svým lidem v tomhle případě. Spíše by šli po nás, ale nemůžeme si dovolit ztratit Prastarou. Pro ně je velmi cenná a my její plný potenciál ještě nejspíš neznáme.“ krátce se odmlčel „Nehledě nato... Pakliže ji ztratíme nějakým způsobem, její lid nás přestane následovat. Takže dohlédněte na to, aby se jí po celou dobu písečné bouře nic nestalo, ale ještě předtím se postarejte o pár domů. Případně si k sobě vezměte nějaké muže.“ podíval se zpět na tebe, „Rozuměla jste?“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 14.05.2018 16:28