Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 30.04.2018 00:24
#1955

→ Tah 403

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Všiml sis menšího kontaktu rukou obou mladých, jak dívky tam mladíka při předávání korbelu, šibalský úsměv tak prozrazoval, že je mezi nimi možná něco více. Žoldák se při tvých slovech rozesmál, ale protože si uvědomil, že jeho smích ihned přilákal nežádoucí pozornost raději jej potlačil.
„Kamaráde...“ uchechtl se a přiložil ti ruku na rameno, „Neznám moc těch, co nevyvávali konflikt.“ odmlčel se a poručil si další korbel. Nakrátko mezi vámi utichla konverzace. „V Imperial City?“ podivil se žoldák, „Tam jsem byl párkrát. Většina těch ucházejících jsou jen snobské paničky, co nikdy nezažili život mimo hlavní město.“ mávl rukou, „Na ty obzvláště bacha.“ popadl nový plný korbel a gestem na zdraví se napil. „Měl jsem tam příbuzného. Šel tam studovat... Zbláznil se do nějaké tamní slečny. Jméno si nepamatuji, ale podle jeho slov byla fakt dobrá. Nebyl to žádný chudák, jeho rodiče měli hromadu peněz, ale...“ zastavil se, aby se opět napil.

Mezitím se do místnosti vrátil druhý žoldák, který ihned mířil ke svému místu a z jeho tváře bylo patrné, že není příliš nadšen přítomností hocha, který mu zabral místo u pultu. Koutkem oka sis prohlédl situaci u altmerky, zdála se v poklidu.

„Chlapče...“ promluvil k mladíkovi žoldák, když došel až ke stolu. „To je moje místo. Odprejskni.“ dodal již méně slušně. Mladík se k němu otočil s korbelem piva v ruce.
„Pardon, ale bylo tu volno. Potřebuji tu ještě něco pořešit.“ podíval se na dívku, která se jen pousmála, ale žoldák příliš pochopení neměl.
„Seru ti, na co potřebuješ pořešit. Seber se a vypadni. Je to moje místo!“ řekl rázněji žoldák a přiblížil se k mladíkovi.
„Nebo co?“ chtěl si hrát na hrdinu mladík.
„No tak... Ripe. Hlavně klid.“ vložil se do konfliktu žoldák.
„Drž hubu! Tohle je moje rozmluva s tím škvrnětem.“ ignoroval jej Rip a nevraživě hleděl na mladíka.
„Nechte se být.“ zasáhla pro změnu dívka, která se přiřítila k nim. „Tohle je slušná hospoda. Nechci tu žádné konflikty a problémy.“
„Nechceš?“ obořil se na ní žoldák Rip. „Tak si se netahej takovou pakáž!“ rukou ukázal na altmerku sedící s žoldákem, „Nebo tohohle hňupa, který si myslí, že mi může zasednout moje místo!“
„Bylo tu volno.“ zdůraznil mu mladík, „A žádný nápis, že patří vám tu není.“
„Tak poslyš ty spratku!“ zvolal žoldák a chytl mladíka pod krkem. Tohle již zcela přilákalo pozornost přítomných. „Nenechám se urážet takovým syčákem jako jsi ty!“
„Prrr... Prr!“ vydal ze sebe druhý žoldák a snažil se od sebe oba muže oddělit.
„Nechte toho hergot!“ zvolala dívka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Připravil sis ohnivé kouzlo do ruky a pozvolna přistupoval pomalým krokem k zbývajícím lavicím, které nebyly úkrytem pavouků. Zastavil jsi se u jedné z nich, otevíral jednu přihrádku za druhou, ale byly prázdné. Přesunul jsi se k jiné lavici a udělal to samé, krom nějakého staré již rozloženého zbytku jídla zde nic nebylo, otevřel jsi proto spodní přihrádku. Našel jsi uvnitř starou – přesto docela zachovalou – knihu elementové magie se zaměřením na oheň a zemskou magii. Obal knihy vypadá velmi staře a podle symbolů na boční straně usuzuješ, že dost možná pamatuje ještě minulou éru. (pokud se rozhodneš knihu vzít zmiň to v tahu) Zbylé lavice uvnitř přihrádek nenabízely nic zajímavého, staré prázdné kalamáře, rozežrané papírové poznámky a občas i nějaké nelichotivé vyryté názvy do dřevěného dna přihrádky, typu „Kovadlinková je stará mrcha.“ – Globullus je zakrslej skřet.“, pokračoval jsi dál. Otevřel jsi rozbitou skříň a našel nějaké rozežraná roucha, nyní již zcela nepoužitelná, spodní přihrádka skříní byla plná nejrůznějších starých v dnešní době již nevyužívaných pomůcek pro výuku ohnivé a zemní magie.

Zemní magie není v IC vedená jako plnohodnotná magie, je vyučována v přednáškách zvaných „všeobecná magie“ nebo pouze „Elemntová magie“. Sílu čerpá ze země (kameny, hlína atp.)

Přesunul jsi se ke druhé skříni. Rilen mezitím prohlédla dveře. Umístila předně i za ně nějaká ochranná kouzla a následně pomocí telekineze přesunula jednu z lavic čímž celé dveře zatarasila. Otevřel jsi skříň. Znovu jsi spatřil nespočet rouch pověšených ve skříni. Mezi nimi se však skrýval i jeden z přerostlých pavouků, který se ihned zacítil v ohrožení. Vyrazil do útoku, neváhal jsi a využil své připravené ohnivé kouzlo – ohnivá střela jej zasáhla – pavouk vzplál, úderem hole jsi ho poslal k zemi, ale část plamene ožehla i stará roucha ve skříni. Odražený pavouk dopadl do kouta mrtev.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Hraběnka zjevně dostala strach...“ okomentoval tvá slova velitel oddílu a pozvedl hlavu, aby si ještě jednou prohlédl hradby. Obě mágyně vyslechly možnosti.
„Je vám jasné, že jiný mág může spolehlivě odhalit vaše maskování neviditelností? A pokud bude hodně schopný, může ho i velmi rychle potlačit a zviditelnit vás.“ upozornila tě Císařská mágyně, „Pak se z vás do minuty stane terč a zemřete.“ dodala s rozzářením své ruky, „Také byste měl vědět, že nádvoří střeží nejméně dvacet zbrojnošů, zbroj ani vybavení nedokáži magií rozpoznat.“ pokračovala v hlášení a kouzlo přerušila. „Nedávám vám velké šance na přežití.“ zakončila.
„Nejméně dvacet?“ vzdechl velitel oddílu, „Plus ty na hradbách, které do nás budou pálit jak mysli zbavení jakmile se prozradíme.“
„Mohla bych vás odteleportovat přímo do středu nádvoří hradu. Zabavím svojí magií válečníky a vy se pokusíme vyvěsit vlajku.“ začala opět Cariel, císařská mágyně.
„Hrad bude chráněn obrannými kouzli dvorního mága.“ upozornila Thera Cariel, ale ta jen mávla rukou.
„Jde o teleportaci na pár metrů a ve dvou. To zvládnu prorazit a překonat. Z tábora bych to nezvládla, ale tady ano. Bude mě to stát sice hromadu magických sil, ale předpokládám, že to bude stát za to.“ podívala se na tebe, „Jestliže to může zabránit zbytečnému krveprolití na hradbách měli bychom to risknout.“
„Rizika jsou příliš velká.“ oponovala Thera, „Já jsem raději pro některý z plánů mého ochránce.“
„Rizika jsou velká ve všech případech. Neznáme přesnou strukturu ochranného kouzla, které chrání hrad. Nevíme, jestli po přiblížení nepřestane kouzlo neviditelnosti fungovat, nevíme, jestli není na hradbě nějaký mág, který ji v rychlosti odhalí a učiní z vašeho ochránce snadný terč.“ znělo z úst Cariel.
„Je tam přes dvacet válečníků. Ihned na sebe upoutáte pozornost lukostřelců.“ namítl velitel oddílu.
Cariel si jen povzdechla, „Rozhodněte Guare. Já se podvolím vašemu rozhodnutí. Nicméně preferovala bych variantu s teleportací. Případně vás skutečně můžeme pomocí telekineze dostat nahoru.“ odmlčela se, „Pamatujte, že jsem Císařská mágyně a do našich řad spadají pouze ti nejelitnější mágové.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
Horatio pokyvoval hlavou, přemýšlel, „Risknu to. Jdi napřed já se tu porozhlédnu a pak se sejdeme třeba v hostinci nebo u Ma’Riara.“ řekl tiše a ohlédl se, „Ona patří k Císařským mágům... Je ženou Tarna. Nevěřil bych jí zas tolik.“ přiznal, „Určitě jí nejde vyloženě o blaho tohohle hrabství. Spíš o nějaký osobní profit.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
„Kvestorka mi popsala jejich bydliště.“ odpověděla ti čarodějka, „Párkrát jsem tu už byla, takže myslím, že bych k jejich domu dokázala trefit.“ dodala.

Stráž, který předtím utekl se nyní vracel s pěti muži, plně vyzbrojenými s jediným cílem pomoci legionářům v potlačování nebezpečného davu nesouhlasících. Legionáři dav pozvolna rozprášili. Zbylo už jen několik málo odvážných, kteří se snažili vzdorovat, ale byli již zcela přečísleni.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Vyběhla jsi s velitelem ven. Ihned jsi se rozhlížela a hledala původce ono řevu. Patřil jednomu z místních, který zrovna doběhl z vyprahlé pouště až k vám. Zpocený a zadýchaný padl k prvnímu koho uviděl.
„Písečná bouře...“ procedil velitel mezi zuby v momentě kdy se zahleděl do dály. Vydal rozkaz jednomu z nejbližších válečníků k rozeznění zvonu. Zvon znamenal dvě věci, buď písečnou bouři nebo útok nepřátel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
„Díky…“ řekla a schovala si šperháky u sebe. Následně tě doprovodila dolů do spodního patra. Všichni už byli připraveni k pokračování v útěku. Belwen se stále ještě neprobudila. Ork netrpělivě přešlapoval z místa na místo. Garmin zachovával ledový klid, dvojice bosmerů hlídala dveře.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Killiaden09
„Dobrý plán.“ přikývl Isaac, „Souhlasím snad se vším co jste řekl. Předpokládám, že povedu ten útok na Podskalní pevnost.“
„S vaším dovolením, Legáte.“ odkašlal si Ulfrik, „Ale já jsem byl uvnitř častěji než vy. Znám Podskalní pevnost lépe a nebojím se říct, že vládnu větší mocí než vy. Měl byste se raději postarat o kasárny. Plenění vám legionářům koneckonců vždy šlo. Obzvláště vám z Vysokoskalí.“ podíval se na tebe, „Ale jinak s plánem problém nemám.“
Isaac se rovněž podíval na tebe očekávajíc nějaký finální rozkaz kdo komu bude velet a jakou skupinu povede.
„O bránu bych se s menším počtem mužů mohla postarat já.“ navrhla tvá zástupkyně po chvilce přemýšlení.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy