Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 15.04.2018 10:57
#1944

→ Tah 401

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Těžko říct… Ušákům se nedá věřit všeobecně. Jsou jedna krev ať už jsou to dunmerové, bosmerové nebo tahle nejhorší odrůda.“ pronesl znechuceně a tiše žoldák, „Ale ze zkušenosti vím, že se tyhle o samotě nepotulují. Buď je místní a lidi ji tu znají anebo tu někde čeká nějaká početná skupina jen na signál k útoku v případě, že se něco nepovede.“ pokračoval a podíval se na tebe, „Oni se totiž tyhle elfky staly docela lovnou zvěří, potom co byl přijat konkordát. Někteří nordové rádi berou spravedlnost do svých rukou, jejich horkokrevnost jim zatemní mozek a pak nekončí je u vyhrožování.“ odmlčel se, „Hmm… Tahle místní nebude. To by se k ní hostinská chovala jinak.“ poznamenal.

Mezitím co vedl monolog jsi se rozhlížel kolem. Válečníci u podlouhlého stolu si altmerky vůbec nevšímali. Stále vedli svoji vášnivou diskuzi o turnajích a rytířské cnosti. Štamgasti zrovna diskutovali o dění v Cyrodiilu a nějak více se rozvášnili.
„Ale hovno!“ udeřil pěstí do stolu jeden z nich, tlustší a plešatější. „Všechno jsou to stejný svině. Vždyť se na to podívej… Během války si legie zvolí vrchního generála… Nějakýho Arteria, vybojuje válku už se jim nehodí tak ho druhý generál osočí z vlastizrady, spolupráce s Thalmorem a celou dobu se dohadují. Výsledek?“ podíval se na zbylé přísedící, „Nepředloží žádné důkazy, neprovedou žádné šetření a odvolají ho na základě nějaké volby v radě Starších! Kancléře klepne pepka a co udělají? Dlouhou dobu nic… Jen vyvolají nějaké stanné právo. Pff… Jsou to všechno šašci.“ mávl rukou. Přísedící pouze pokyvovali hlavou. Žoldák se nad jejich hlasitější diskuzí jen pousmál a upil trochu piva.

„Jdu se vychcat.“ řekl druhý méně přívětivý žoldák a odebral se pryč ze síně. Cestou jemně drcnul do nově příchozího chlapce, který mu zjevně dostatečně rychle nehnul z cesty. Chlapec ale drcnutí ustál a pokračoval dál jako by měl sdělit nějakou důležitou informaci, přes záda měl přehozenou trumpetu a menší vak.
„Sebe!“ křikla na něj dívka za pultem a mávla. Mladík ihned vyrazil jejím směrem, ale zarazil se a ohlédl.
„Pánové, dámi…“ řekl když se dostatečně rozhlédl a získal pozornost přítomných. Diskuze mezi altmerkou a mnichem na chvilku ustala. „Přišla zpráva z Cyrodiilu, Imperial City… Byl zvolen nový kancléř.“ udělal dramatickou pauzu, ale jeden ze štamgastů ho ihned napomenul, aby nechal těch šaškáren a vyklopil to, „Stal se jím Balion Christian Talarian. Vcelku drtivě prý zvítězil nad svojí protikandidátkou.“ oznámil.

„To říkám… Jednoho klepne pepka tak tam strčí dalšího… Ještě staršího, aby ho klepla pepka taky.“ mávl rukou štamgasta a napil se piva. Mladík se jen pousmál a zamířil k tobě a žoldákovi. Opřel se o pult v místě, kde postával druhý žoldák. Dívka se ho vydala ihned obsloužit.
„Ten stařec to nějak žere…“ ušklíbl se žoldák při pohledu na štamgastu, „Každopádně ta altmerka by stála za hřích… Nemám pravdu?“ dodal s úšklebkem a hleděl na ni zatím co vedla diskuzi s mnichem, zatím v poklidu.
Mladík se mezitím pozdravil s dívkou, předal jí nějaké psaní a následně požádal o jeden korbel piva. Ochotně ho s šibalským úsměvem obsloužila.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Gestem a slovy jsi ujistil Globulla o své připravenosti, spokojeně přikývl a podíval se na Rilen, která hodlala jít s vám.
„Co mi zbývá… Vymluvit ti to už nepůjde.“ pronesl k ní a podíval se okýnkem ven na nádvoří. „Vypadá to, že máme čistý vzduch. Nesmíme upoutat pozornost, dokud to není nezbytně nutný.“ dodal, otočil se a vykročil k odchodu. Rilen spokojeně popadla hůl a následovala ho. Jakmile jste opustili její komnatu, zamkla dveře a přešla k větším dveřím směřujícím přímo na nádvoří univerzity.
„Půjdu první. Vydržte.“
Otevřela dveře a vykoukla ven. Ihned se však vrátila se slovy: „Čisto. Můžeme jít.“
Nejprve prošel dveřmi Globullus, byl jsi za ním ihned v závěsů a rychlým krokem jste směřovali přes zasněžené nádvoří univerzity. Neušla ti socha nějakého dávného arcimága v plášti s podobnou ‚studnou‘, kterou byla ozdobena i ubikace profesorského sboru.

Přesun nezabral příliš mnoho času. Dostali jste se až do průchodu a následně došli až k jeho konci kde se nacházejí padací dveře, zasněžené od navátého sněhu.
„Tady někde to bude…“ prohlásil Globullus při pohledu na navátý sníh. Rukou přejel po podlaze a po chvilce nahmatal zámek i padací dveře. „Výborně. Pamatuji si to ještě dobře.“ s těmito slovy sáhl do kapsy, klíčem odemkl zámek a s tvojí pomocí nadzvedl těžké padací dveře. Rilen přitom dávala pozor.
„Jdu první.“ řekl bez váhání Globullus, „Až budete lézt dolů tak opatrně. Byl v dost bídném stavu už před lety… Pochybuji, že teď na tom bude lépe.“ s těmito slovy začal šplhat do temného sklepení univerzity. Jakmile se dole rozzářilo slabé světlo bylo patrné, že je žebřík již volný.
„Zatraceně… Nějaká banda noviců sem jde.“ šeptla tiše Rilen, „Běžte. Já je zdržím.“ dodala a vykročila kousek stranou, aby upoutala jejich pozornost.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Zbrojnoši Brumy ti předali vše oč jsi žádal a následně se znovu zařadili. Popsal jsi oběma čarodějkám místo, kam chceš přenést a poté vyčkal s ostatními na zahájení útoku. Netrvalo to dlouho. Jakmile přiběhl posel od hraběnčina vojska, vydal legát Amragor rozkaz k útoku.

Legionáři s žebříky v popředí se štítovou hradbou směřovali k hrabě, ihned za nimi kráčela skupina lukostřelců, která na rozkaz svých velitelů začala pálit v momentě kdy se dostal do vhodné vzdálenosti. Beranidlo tlačeno hned několika legionáři směřovalo pomalu, ale jistě k bráně. S postupným vzdalováním vojska od vás směrem k hradbě přicházelo i tlumení hlasů řvoucí jeden rozkaz za druhým.
„Kvestore! Zahajte palbu!“ rozkázal jeden z jízdních legionářů a pobídl koně zpět ke zbytku vojska. Signál, na něhož čekala obsluha obléhacích strojů vyšel téměř ihned v platnost a po učinění všech úkonů vylétla jedna z prvních střel.

„Chyťte se magické hole.“ vybídla Císařská mágyně a začala se připravovat k teleportaci. Thera učinila to samé, akorát se vyvarovala jakémukoliv slovu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„Mně také.“ pousmála se Leta a na rozloučenou vám potřásla rukou. Vyprovodila vás až ke dveřím své komnaty. Když jste stanuli na chodbě naposled pronesla loučivá slova a zavřela dveře. Na chodbě se zrovna nacházela dvojice služebných, jedna nesla vědro a druhá dvojici košťat, přes rameno měla přehozený zakrvácený hadr. Horatio jim věnoval krátký podezřívavý pohled.
„Viděl jsi to?“ naklonil se k tobě, „Zdálo se mi to… Nebo to vypadalo jako krev?“ optal se tiše, a ještě jednou se ohlédl, ale obě služebné zmizely za dveřmi své komnaty. Horatio se zastavil. „Neporozhlédneme se tu? Jakmile opustíme sídlo tak se sem víckrát podívat nemusíme.“ konstatoval.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
Vztyčil jsi štít a čelil trojici protestujících. Dva jsi dokázal zaměstnat, ale třetího nikoliv. Ten se ihned vydal směrem k čarodějce a ani chvilku nezaváhal. Ozbrojenec se štítem několikrát udeřil svým štítem do tvého. Druhý s laťkou se tě pokusil přetáhnout, ale setkal se s tvým obuškem. Kterým jsi ho následně udeřil po hlavě. Bolestivě zaskučel. Udělal jsi úkrok a udeřil druhého, který se zrovna odkryl, protože hodlal provést úder svým malým štítem. Dalším úderem jsi ho poslal k zemi, ale muž s laťkou vyplivl krev z úst a ještě více rozzuřeně protočil laťku v ruce.

Třetí mezitím zaútočil na čarodějku. Ta jeho dřevěné vidle odrazila magickou holí a následně se jej pokusila zasáhnout svým paralyzačním kouzlem, ale muž uhnul. Několikrát se jejich zbraně opět setkaly, teprve až na druhý pokus se povedlo čarodějce paralyzovat útočníka a následným úderem ho omráčit. Legionáři opodál pod vedením kvestorky mezitím mlátili dav hlava nehlava a zdálo se, že pomalu ale jistě vítězí.

Muž s laťkou se pokusil znovu zaútočit, ale než tak stihl udělat zasáhla jej do jeho laťky ohnivá střela a laťka vzplála. Rozzuřeně ji zahodil čímž přišel o možnost jakkoliv odrazit tvůj následný úder.
„Neměli bychom se pokusit zastavit Colovi? Jsou to mágové jestliže sympatizují s touhle vzpourou mohou být už dávno na útěku...“ řekla bretonka, když se postavila vedle tebe a hleděla na zmlácenou dvojici mužů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Z hlediska vašeho úspěchu u té zdejší čarodějnice…“ otočil se k tobě, „Byste tu měla zůstat a střežit oázu. Jestliže se vám jí povedlo přesvědčit, aby se i s obyvatelstvem stáhla tak vám začala věřit.“ otočil se zpět k mapě, „Ponecháme vám tu nějaké muže, kdyby náhodou došlo k nějakému nečekanému útoku nebo podrazu od té Prastaré.“ pohlédl zpět na tebe, „Rozumíme si?“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
„Díky…“ řekla a schovala si šperháky u sebe. Následně tě doprovodila dolů do spodního patra. Všichni už byli připraveni k pokračování v útěku. Belwen se stále ještě neprobudila. Ork netrpělivě přešlapoval z místa na místo. Garmin zachovával ledový klid, dvojice bosmerů hlídala dveře.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Killiaden09
„Dobrý plán.“ přikývl Isaac, „Souhlasím snad se vším co jste řekl. Předpokládám, že povedu ten útok na Podskalní pevnost.“
„S vaším dovolením, Legáte.“ odkašlal si Ulfrik, „Ale já jsem byl uvnitř častěji než vy. Znám Podskalní pevnost lépe a nebojím se říct, že vládnu větší mocí než vy. Měl byste se raději postarat o kasárny. Plenění vám legionářům koneckonců vždy šlo. Obzvláště vám z Vysokoskalí.“ podíval se na tebe, „Ale jinak s plánem problém nemám.“
Isaac se rovněž podíval na tebe očekávajíc nějaký finální rozkaz kdo komu bude velet a jakou skupinu povede.
„O bránu bych se s menším počtem mužů mohla postarat já.“ navrhla tvá zástupkyně po chvilce přemýšlení.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy