Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 29.03.2018 23:13
#1939

→ Tah 400

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Těžko říct… Ušákům se nedá věřit všeobecně. Jsou jedna krev ať už jsou to dunmerové, bosmerové nebo tahle nejhorší odrůda.“ pronesl znechuceně a tiše žoldák, „Ale ze zkušenosti vím, že se tyhle o samotě nepotulují. Buď je místní a lidi ji tu znají anebo tu někde čeká nějaká početná skupina jen na signál k útoku v případě, že se něco nepovede.“ pokračoval a podíval se na tebe, „Oni se totiž tyhle elfky staly docela lovnou zvěří, potom co byl přijat konkordát. Někteří nordové rádi berou spravedlnost do svých rukou, jejich horkokrevnost jim zatemní mozek a pak nekončí je u vyhrožování.“ odmlčel se, „Hmm… Tahle místní nebude. To by se k ní hostinská chovala jinak.“ poznamenal.

Mezitím co vedl monolog jsi se rozhlížel kolem. Válečníci u podlouhlého stolu si altmerky vůbec nevšímali. Stále vedli svoji vášnivou diskuzi o turnajích a rytířské cnosti. Štamgasti zrovna diskutovali o dění v Cyrodiilu a nějak více se rozvášnili.
„Ale hovno!“ udeřil pěstí do stolu jeden z nich, tlustší a plešatější. „Všechno jsou to stejný svině. Vždyť se na to podívej… Během války si legie zvolí vrchního generála… Nějakýho Arteria, vybojuje válku už se jim nehodí tak ho druhý generál osočí z vlastizrady, spolupráce s Thalmorem a celou dobu se dohadují. Výsledek?“ podíval se na zbylé přísedící, „Nepředloží žádné důkazy, neprovedou žádné šetření a odvolají ho na základě nějaké volby v radě Starších! Kancléře klepne pepka a co udělají? Dlouhou dobu nic… Jen vyvolají nějaké stanné právo. Pff… Jsou to všechno šašci.“ mávl rukou. Přísedící pouze pokyvovali hlavou. Žoldák se nad jejich hlasitější diskuzí jen pousmál a upil trochu piva.

„Jdu se vychcat.“ řekl druhý méně přívětivý žoldák a odebral se pryč ze síně. Cestou jemně drcnul do nově příchozího chlapce, který mu zjevně dostatečně rychle nehnul z cesty. Chlapec ale drcnutí ustál a pokračoval dál jako by měl sdělit nějakou důležitou informaci, přes záda měl přehozenou trumpetu a menší vak.
„Sebe!“ křikla na něj dívka za pultem a mávla. Mladík ihned vyrazil jejím směrem, ale zarazil se a ohlédl.
„Pánové, dámi…“ řekl když se dostatečně rozhlédl a získal pozornost přítomných. Diskuze mezi altmerkou a mnichem na chvilku ustala. „Přišla zpráva z Cyrodiilu, Imperial City… Byl zvolen nový kancléř.“ udělal dramatickou pauzu, ale jeden ze štamgastů ho ihned napomenul, aby nechal těch šaškáren a vyklopil to, „Stal se jím Balion Christian Talarian. Vcelku drtivě prý zvítězil nad svojí protikandidátkou.“ oznámil.

„To říkám… Jednoho klepne pepka tak tam strčí dalšího… Ještě staršího, aby ho klepla pepka taky.“ mávl rukou štamgasta a napil se piva. Mladík se jen pousmál a zamířil k tobě a žoldákovi. Opřel se o pult v místě, kde postával druhý žoldák. Dívka se ho vydala ihned obsloužit.
„Ten stařec to nějak žere…“ ušklíbl se žoldák při pohledu na štamgastu, „Každopádně ta altmerka by stála za hřích… Nemám pravdu?“ dodal s úšklebkem a hleděl na ni zatím co vedla diskuzi s mnichem, zatím v poklidu.
Mladík se mezitím pozdravil s dívkou, předal jí nějaké psaní a následně požádal o jeden korbel piva. Ochotně ho s šibalským úsměvem obsloužila.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
„Výborně.“ přikývl Globullus, „Rilen ustup.“ vybídl mladou profesorku a přistoupil blíže k tobě, ihned ti podrobně ukázal jak máš vytvořit správně gesto, několikrát jej zopakoval a pak nanečisto vyřkl i správné zaklínadlo. Ustoupil a pokynul ti, aby kouzlo směřoval ke stěně, kde v minulosti vysely portréty Globullových „lepších“ žáků. Rilen jen mlčky sledovala celý výklad a nejspíš si jej společně s tebou i v hlavě opakovala.

Za soustředil jsi se. Nasměřoval ruku k místu, kam jsi byl odkázán a následně začal utvářet gesto podpořené zaklínadlem. Tvá ruka se rozzářila silou magie.
„Teď to kouzlo udržuj.“ vybídl tě Globullus, „Přibliž se ke stěně.“ vybídl tě následně. Učinil jsi tak. Jak jsi se přibližoval rukou ke stěně cítil ji jak kouzlo ve tvé ruce sílí. „Teď jej vyšly.“
Seslal jsi kouzlo přímo proti stěně. Neudeřilo do stěny, zastavilo se kousek od ní a rozzářilo se po celé délce Globullova starého kouzla.
„Výborně.“ pochválil tě, „Mé kouzlo sice není nebezpečné, ale skrývá něco co nemá být odhaleno.“ dodal a udeřil holí o zem. Kouzlem zneškodnil své dávné kouzlo a vám se naskytl pohled do menšího trezoru se zámkem. Poprosil tě o odstoupení stranou, sáhl do kapsy a vytáhl starý klíč. Odemkl trezor a vytáhl jiný klíč s dopisem. „Eh… Tohle nebude už potřeba.“ konstatoval při pohledu na dopis, schoval jej do kapsy u roucha a prohlédl si klíč.

„Není to klíč, který dostává každý běžný profesor? Tady na Univerzitě?“ optala se zaraženě Rilen při pohledu na klíč.
„Vizuálně ano. Ale je očarovaný tak, aby dokázal odemknout magické zámky po celé Univerzitě. To ten tvůj nedokáže.“ vysvětlil jí a připnul si jej ke svém svazku.
„Aha… To jsem nevěděla.“ přiznala Rilen s lehce nešťastným tónem, „Kam teď?“
„Teď?“ povzdech si Globullus, „Musíme projít nádvoří a dostat se do sklepení, proniknout do ‚zakázané části‘, která je střena nejrůznější magií a nalézt ukryt Bothiel.“ zakončil pohledem k mladé profesorce.
„Úkryt Bothiel?“
„Ano… Před lety než nabrala svoji moc musela se někde ukrývat a zdejší sklepení skrývá mnoho tajemstvích. Ostatně jako každé sklepení na Univerzitě… Nejenom tu.“ uchechtl se, „Buď ten úkryt měla přímo zde a nebo nás to odkáže někam jinam. Každopádně zde začínala a nějaká vodítka k ní nelze smazat.“
„Ale vždyť se to tu před lety prohlíženo, ne? Byl jsi u toho stejně jako ostatní profesoři. Myslíš, že jste něco přehlédli?“ optala se Rilen a opřela se o okraj stolu.
„Tehdy dělali průzkum pouze vybraní profesoři, které si stanovili přímo Císařští mágové. Veřejnost o tom nevěděla, ale žilo se v domnění, že si průzkumníky stanovil sám arcimág. Jenže to byla pouze lež pro veřejnost, která už takhle měla zdejší univerzity pokrk. Císařští mágové to tu sice prohledali, ale upřímně?“ podíval se střídavě na tebe a Rilen, „Nevěřil bych všemu co tvrdí Císařští mágové. Oni nejsou zas tak svatí ani bezchybní.“

„Fallene jsi připraven?“ optal se tě, „Těžko říct na co tam dole narazíme. Naposled jsem byl v té části sklepení, když ještě nebyla zakázaná.“ pokrčil rameny, „Když ji nechali Císařští mágové zabezpečit použili nejspíš různá kouzla, různých druhů, proto nevím co přesně můžeme očekávat.“
„Můžu jít s vámi? Mohla bych se vám hodit?“ nabídla se nesměle Rilen, která nebyla dojmu, že s ní Globullus asi nakonec příliš nepočítá. Ten se však podíval na tebe jako by ti ponechával možnost rozhodnutí, zdali s vámi Rilen půjde či nikoliv.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Rozumím.“ přikývl velitel oddílu, Císařská mágyně se k vám připojila krátce po tvém monologu. Omluvila se za menší zpoždění. Thera si porovnala kápě, ale obě čarodějky o sebe ani koutkem oka nezavadily, jako by mezi nimi ihned začala panovat nevraživost z možné magické konkurence. S celým oddílem jsi vyrazil k Chorrolu. Počasí se začalo lehce vylepšovat, ale stále nebylo zcela ideální. Cesta vám utekla rychle. Zůstali jste stát vzadu za vojskem, mimo dostřel lukostřelců nebo případné magie. Velitel oddílu na tvůj rozkaz ihned vyčlenil schopné lukostřelce a štítonoše.

Vojsko legionářů se začalo připravovat. Kvestor Lex, který měl osobně dohlížet na obsazení hradby, už svolával legionáře k obsluze žebříků a jeho velitel, legát Amaragor pro změnu koordinoval oddíly kolem beranidla. Oba čekali jen na signál od hraběnčina vojska, které utočilo z boku. Nějací nižší důstojnici si pak rozdělili velení lukostřelcům, obléhacím strojům, jejichž konstrukce již vrcholila.

„Ještě jedna věc… Veliteli.“ podíval se na tebe válečník ve zbroji Brumy, „Hraběnka chce druhou hraběnku zajmout. Je veřejně známé, že hraběnka Haynová není válečnice, takže se nejspíš nepokusí vést vojsko osobně, ale i kdyby k tomu došlo… Máme rozkaz jí nezabíjet.“ otočil se k Císařské mágyni, „To platí i pro vás. Legie je s tím rovněž obeznámená.“
„Jsem si toho vědoma.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„Dám vám včas vědět. Oběma. Mezitím se připravujte, snažte si osvojit umění vaření a o zbytek už se postarám já.“ řekla Leta, „A pokud možno zachovejte diskrétnost. Moje pozice na dvoře není nenahraditelná... Spory s velitel jsou jedna věc, ale tohle už hraničí s vážnějšími proviněními.“ dodala a podívala se střídavě na tebe a Horatia.
„No… jsme rádi, že jsme našli nějakou společnou řeč.“ konstatoval se spokojeným úsměvem, „Jak nás kontaktujte?“
„To už nechte na mě. Dopis vám, ale rozhodně nepošlu… Nejsem si vůbec jistá, jestli nemá Cayren nějakého svého člověka ve zdejší pobočce. Obšacovat by tu dokázal leccos.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
Vztyčil jsi štít a čelil trojici protestujících. Dva jsi dokázal zaměstnat, ale třetího nikoliv. Ten se ihned vydal směrem k čarodějce a ani chvilku nezaváhal. Ozbrojenec se štítem několikrát udeřil svým štítem do tvého. Druhý s laťkou se tě pokusil přetáhnout, ale setkal se s tvým obuškem. Kterým jsi ho následně udeřil po hlavě. Bolestivě zaskučel. Udělal jsi úkrok a udeřil druhého, který se zrovna odkryl, protože hodlal provést úder svým malým štítem. Dalším úderem jsi ho poslal k zemi, ale muž s laťkou vyplivl krev z úst a ještě více rozzuřeně protočil laťku v ruce.

Třetí mezitím zaútočil na čarodějku. Ta jeho dřevěné vidle odrazila magickou holí a následně se jej pokusila zasáhnout svým paralyzačním kouzlem, ale muž uhnul. Několikrát se jejich zbraně opět setkaly, teprve až na druhý pokus se povedlo čarodějce paralyzovat útočníka a následným úderem ho omráčit. Legionáři opodál pod vedením kvestorky mezitím mlátili dav hlava nehlava a zdálo se, že pomalu ale jistě vítězí.

Muž s laťkou se pokusil znovu zaútočit, ale než tak stihl udělat zasáhla jej do jeho laťky ohnivá střela a laťka vzplála. Rozzuřeně ji zahodil čímž přišel o možnost jakkoliv odrazit tvůj následný úder.
„Neměli bychom se pokusit zastavit Colovi? Jsou to mágové jestliže sympatizují s touhle vzpourou mohou být už dávno na útěku...“ řekla bretonka, když se postavila vedle tebe a hleděla na zmlácenou dvojici mužů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Jak myslíte…“ odpověděl pohotově velitel zvědů, „Jak myslíte…“ v jeho hlasu však bylo patrné, že by byl radši kdybys vyrazila zpět k městu. „Shromáždíme bojeschopné muže a vyrazíme k průsmyku tak, abychom dorazili pokud možno k večeru. Skrytí nocí získáme výhodu. Část mužů musí zůstat zde, aby chránili oázu před možným útokem. Nomádi útočí dost nepravidelně a mohou nás klidně nějak obelstít.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
„Díky…“ řekla a schovala si šperháky u sebe. Následně tě doprovodila dolů do spodního patra. Všichni už byli připraveni k pokračování v útěku. Belwen se stále ještě neprobudila. Ork netrpělivě přešlapoval z místa na místo. Garmin zachovával ledový klid, dvojice bosmerů hlídala dveře.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Killiaden09
„Dobrý plán.“ přikývl Isaac, „Souhlasím snad se vším co jste řekl. Předpokládám, že povedu ten útok na Podskalní pevnost.“
„S vaším dovolením, Legáte.“ odkašlal si Ulfrik, „Ale já jsem byl uvnitř častěji než vy. Znám Podskalní pevnost lépe a nebojím se říct, že vládnu větší mocí než vy. Měl byste se raději postarat o kasárny. Plenění vám legionářům koneckonců vždy šlo. Obzvláště vám z Vysokoskalí.“ podíval se na tebe, „Ale jinak s plánem problém nemám.“
Isaac se rovněž podíval na tebe očekávajíc nějaký finální rozkaz kdo komu bude velet a jakou skupinu povede.
„O bránu bych se s menším počtem mužů mohla postarat já.“ navrhla tvá zástupkyně po chvilce přemýšlení.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 13.04.2018 22:35