Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 25.03.2018 14:28
#1933

→ Tah 399

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Dívka se jen pousmála a opět se začala věnovat svým dalším povinnostem. Otočil jsi se ke dvojici válečníků. Jeden z nich se na tebe otočil, druhý nejevil zájem a ignoroval tě.
„To druhý. Špatná… Lapkové se usadili kousek za hranicemi, ale protože má vojsko jiné povinnosti nikdo s nimi nic neudělá.“ odpověděl ti přívětivější žoldák, „Jestli musíš přejít hranici tak leda s větším doprovodem. Jinak tam zakukáš.“

Po těchto slovech se dveře hostince otevřely. Vešla tobě známá altmerka. Jednou či dvakrát se rozhlédla po celém hostinci. Pokynula obsluhující dívce na pozdrav a následně zamířila k muži v oděvu mnicha. Usedla na židli. Všiml sis, že druhý ze žoldáků se lehce pootočil, když někdo vstoupil.
„Ale mnohem horší jsou oni.“ šeptl tiše žoldák, „Ušáci. Jakmile jim Císařství podepsalo konkordát začali chodit od vesnice k vesnici a trestat ‚kacíře‘, konfiskovat jejich majetek a páchat škody o kterých si mohou lapkové nechat jen zdát.“ zakončil tiše a napil se piva.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Přijala tvoji podanou ruku a navzájem jste si potřásli rukou. Po celou dobu byla usměvavá i přes její zklamání z předchozích slov.
„Těším mě.“ přikývla a podívala se opět na Globulla, „Slyšela jsem, že se k vám připojí profesorka Světlana.“
„Světlana? K nám?“ zarazil se Globullus zatím co jste jí na její pokyn následovali ke dveřím, „O tom nic nevím a pochybuji. Kolega Belius Arterius končí a podle všeho co se na Univerzitě událo mají ty dva k sobě blízko. Ne… Jak jsi na tohle přišla?“
„Dnes ráno dorazil dopis ve kterém žádá o rozvázání smlouvy s Univerzitou. Chce odejít. Prostě z ničeho nic.“ vysvětlila Rilen, „Nerien nadšený nebyl, ale co mu zbývá.“ pokrčila a úsměvem a otevřela vám dveře. Globullus jí pokynul, aby šla první a ona tak učinila.

Jakmile jste stanuli uvnitř a dveře zavřeli ucítili jste příjemné teplo věže jež byla zasvěcena profesorům z Ledohradu. Měli zde své ubikace a trávili tu volný čas.
„Nikdo tu není.“ ujistila vás Rilen, „Mimořádná porada… Ale jen pro ty ‚lepší profesory‘.“ dodala nejspíš proto aby unikla otázce proč ona na ní chybí. „Ten Belius je z Vysokoskalí?“
„Ano.“ přikývl Globullus souhlasně když jste scházeli schodiště a míjeli jedno patro za druhým.
„Myslím, že je tu teď nějaká jeho příbuzná. Nějaká Adrianna… Taková černovlasá, zamlklá profesorka z Vysokoskalí. Prokázala se pečetí Shornhelmského království a většinu svého času tráví v knihovně.“ vysvětlovala Rilen.
„To by mohla být jeho sestra. Myslím, že se jmenovala Adrianna.“ přikyvoval Globullus, „Úplný opak Belia.“ prohlásil s širokým úsměvem, když jste se zastavili u dveří jež měli destičku se jménem vašeho doprovodu – Rilen Rackhamová. Rilen sáhla do kapsy svého roucha a vytáhla klíče, odemkla a pokynula vám ať vejdete.
„Trochu jsem si ten kabinetu musela přizpůsobit.“ prohlásila když si všimla Globullova překvapeného výrazu v tváři. Očima přejížděl z jednoho místa na druhé a po chvilce působil jako by se do jeho těla dostal nával nějaké nostalgie. Opřel se o starou knihovnu a mlčky si prohlížel literaturu.

„Dřív to byl jeho kabinet.“ vysvětlila Rilen když za tebou zavřela dveře. Kabinet byl menší, mnohem menší než tvůj kabinet. Stěží by ses sem dokázal společně se Selenou vejít. První místnůstka pojmula pouze starou knihovnu s věšákem pro teplý kabátek, který měla reguardka připravený. Druhá místnůstka byla rovněž malá, na jedné straně přistrčená jednolůžková postel, noční stolek a vedl hned pracovní stůl naproti němuž bylo menší okno, poskytovalo výhled na zasněžené nádvoří Univerzity.
„Mohla jsem mít i mnohem větší kabinet, ale Icarius byl proti.“ pokrčila rameny při pohledu na vzpomínajícího Globulla.
„Měl jsem k tomu dobrý důvod.“ promluvil vytržen z nostalgického proudu myšlenek, „Před lety jsem si tu schoval něco co bych mohl v budoucnu potřebovat. Problém je, že jsi to tu docela změnila.“ povzdech si, „Myslím…“ zamyslel se, „Myslím, že to bylo zde…“ řekl a přesunul se k jedné z mála volných stěn. „Tady vysely portréty mých slavnějších žáků… Mám pravdu?“
„Ano.“ přikývla Rilen, „Nějaké jsi tu ale nechal. Sebrala jsem je a dala do krabičky. Mám je v kufru pod postelí.“
„Ty nebudou potřeba. Nechal jsem je tu z dobrého důvodu. Byli to studenti, u nichž jsem jako profesor selhal a dali se na scestí.“ zavrhl její snahu ihned a přistoupil ke stěně. Rilen se na tebe jen podívala a sklopila hlavu.
„Fallene? Ovládáš nějaké kouzlo, které by bylo schopné odhalit zakrytou magii? To je magie, kterou jiný mág – mnohem mocnější – skryl před zraky netušícím?“ optal se tě Globullus a připravil si svoji magickou hůl. „Potřebuji to vědět, protože pak zamíříme někam kde bude skrytá magie skoro na každém místě. Tady jedna prokazatelně použita je a mohl bych tě na ní v rychlosti naučit kouzlo, které jí odhalí. Rilen ho tuším ovládá?“ podíval se na Rilen.
„Ehm… Teoreticky. Velmi teoreticky.“ řekla urychleně, „Opravdu velmi teoreticky. Nikdy jsem ho nepoužila.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Podal jsi šaty Theře, poděkovala a jsi došel ke vchodu, začala se převlékat. Jakmile byla převlečená postavila se vedle tebe.
„Myslím, že blížící se obléhací stroje způsobí větší rozruch než osm bojovníků.“ řekla a následovala tě za vaší přidělenou skupinu válečníků. Netrvalo dlouho a nalezli jste je připravené u polní cesty, která měla směřovat přímo k hradu. Značná část vojska již vyrazila, aby připravila vše potřebné. Záložní vojska ještě zůstávala v táboře. Hraběnka v doprovodu své stráže a Felacara vyrazila ke svému koni. Vyhoupla se do sedla a pobídla jej. Felacar ji následoval.

„Veliteli…“ pozdravil tě jeden z přidělených válečníků. „Čekáme už jen na vaše rozkazy.“ dodal a nepřímil se do pozoru se zbytek oddílu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„Pff… Z Vysokoskalí? Myslím.“ podíval se Horatio na Letu.
„Myslím, že ano.“ přikývla „Sehnat úbor nebude těžké na hradě jich je spousta, sluhu bych vám nějakého opatřit mohla a naučit vás vařit… No to bude horší, ale jsem si jistá, že místní hostinská by vám pomoci mohla.“ odmlčela se, „Protože by vypadalo velmi divně, kdyby vás dvorní čarodějka učila vařit nehledě na to, že mám i nějaké závazky vůči městu a nemám volný čas kdykoliv si zamanu. I když to tak možná může působit.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
Popadl jsi obušek a připnul si jej k opasku. Podobně jednal i zbytek legionářů, jakmile byli všichni vyzbrojení, rozkázala Kvestora k přesunu do městské části. Utvořili jste příslušnou formaci, dvojřad a následovali ji a bretonku.

Došel jsi ve formaci až do jedné z širších ulic. Napětí ve městě bylo patrné již na dálku. Několik místních stráží se snažilo situaci dostat pod kontrolu, ale bylo jich příliš málo. Mnoho jich opustilo řady městské stráže poté co byl sesazen velitel a nahrazen jiným – Leyem Rullem – někteří se s touto změnou nesrovnali a raději řady posádky opustili.

„Kvestorko…“ křikl vaším směrem uřícený stráž a popadal dech, „Dav s bouří. Útočí na čest naší hraběnky a jejího švagra! Musíme zakročit.“ dodal zadýchaně.
„Vydržte.“ vyzvala jej a pobídla vás, aby jste pokračovali ke skandujícímu davu jež byl obklíčený městskou stráží, alespoň z ulice kterou jste přicházeli.

Gestem naznačila, aby legionáři vyzvedli dva štíty a ona se na mě mohla postavit, aby byla výše a zřetelně vidět během svého proslovu. Legionáři tak spěšně učinili a Kvestorku vyzvedli na štítu vzhůru. Bretonka jen mlčky přihlížela.
„UKLIDNĚTE SE!“ křikla rázně, aby přeřvala dav. Ten se však nenechal přeřvat ani když začala opakovat fráze, které se v těchto situacích přednášejí. Někdo z davu vrhl rajče a trefil Kvestorku do ramene a ihned poté následovalo několik dalších. Dopadlo několik rajčat, ale i brambor. Seskočila k zemi.
„Neznáte nějaké plošné kouzlo pro uklidnění davu?“ optala se následně bretonky, která zakroutila hlavou.
„Zvládnu očarovat jednoho, možná dva najednou, ale celý dav ne…“ řekla.
Agresivita davu vstoupla a pustili se do městské stráže, která držela uličku v poklidu.

Konflikt mezi hrstkou městské stráže a rozzuřeným protestujícím davem se velmi rychle zhoršoval. Během několika minut byla jejich formace proražena a několik stráží nemilosrdně povaleno k zemi. Hrstka protestujících se rozeběhla proti vám. Někteří byli dokonce ozbrojeni různými typy tupých zbraní.
„Vpřed!“ křikla Kvestora a rozeběhla proti protestujícím, „Musíme zlomit jejich morálku! Teď hned!“ zvolala v běhu. Legionáři, jenž ji doprovázeli utvořili štítovou hradbu a narazili do hrstky protestujících. Několik jich bylo nemilosrdně sraženo k zemi, jiní se statečně bili s legionáři.

Skrze bojující legionáře se probojovala trojice protestujících. Jeden ozbrojen dřevěnými vidlemi, které mohli být nebezpečné. Druhý měl za zbraň nějakou laťku od plotu a další z dvojice asi nejvíce svalnatější měl starý menší kulatý štít. Trojice ihned zamířila proti tobě a bretonské mágyni, která stála necelý metr od tebe.

„Musíme tuhle ulici udržet svůj co stůj!“ křikl jeden z prchajících městských stráží. Měl rozbitý nos a přišel i o přilbu. „Přivolám posily.“ zvolal a rozeběhl se pryč z bojiště. Ulice za tvými zády pokračuje i ke zdejší kovárně vedle níž se nachází menší obchod se zbraněmi. Pokud by se k němu protestující probojovali mohlo by vám to zkomplikovat situaci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Jak myslíte…“ odpověděl pohotově velitel zvědů, „Jak myslíte…“ v jeho hlasu však bylo patrné, že by byl radši kdybys vyrazila zpět k městu. „Shromáždíme bojeschopné muže a vyrazíme k průsmyku tak, abychom dorazili pokud možno k večeru. Skrytí nocí získáme výhodu. Část mužů musí zůstat zde, aby chránili oázu před možným útokem. Nomádi útočí dost nepravidelně a mohou nás klidně nějak obelstít.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Odemkl jsi truhlici a nahlédl dovnitř. Našel jsi své zbraně a ihned se jimi vyzbrojil. Krom toho se ti povedlo najít váček s pečlivě zabalenými šperháky, nějaké tobě neznámé lektvary zbarvené do podivné hnědé barvy a malý velmi malý žabikuch.
„Už v tom nejedu…“ řekla elfka po tvé poznámce s chladným tónem v hlasu. Přesunula se k tobě, „Tohle si vezmu.“ pronesla při pohledu na podivně zbarvené lektvary, „A tohle taky.“ dodala a sebrala ti i malý žabikuch.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Killiaden09
„Dobrý plán.“ přikývl Isaac, „Souhlasím snad se vším co jste řekl. Předpokládám, že povedu ten útok na Podskalní pevnost.“
„S vaším dovolením, Legáte.“ odkašlal si Ulfrik, „Ale já jsem byl uvnitř častěji než vy. Znám Podskalní pevnost lépe a nebojím se říct, že vládnu větší mocí než vy. Měl byste se raději postarat o kasárny. Plenění vám legionářům koneckonců vždy šlo. Obzvláště vám z Vysokoskalí.“ podíval se na tebe, „Ale jinak s plánem problém nemám.“
Isaac se rovněž podíval na tebe očekávajíc nějaký finální rozkaz kdo komu bude velet a jakou skupinu povede.
„O bránu bych se s menším počtem mužů mohla postarat já.“ navrhla tvá zástupkyně po chvilce přemýšlení.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy
[/quote][/quote]