Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 18.03.2018 13:48
#1927

→ Tah 398

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Altmerka tvá slova nijak neokomentovala. Nechtěla tě vykročit k hostinci a dojít až k jeho dveřím, otevřel jsi a vešel. Cestou jsi se rozhlížel a snažil se rozpoznat místo na které tě přenesla, ale nikdy jsi v této malé vísce nebyl.

Uvnitř hostince se nacházelo několik válečníků sedících u podlouhlého stolu. Vedli spolu rozvášněnou diskuzi o vyhlášených Vysokoskalských turnajích, které se mají podle všeho v blízké budoucnosti konat. Úplně bokem seděl muž v mnišském rouchu, popíjel nějaký nápoj a o samotě sledoval celé dění v hostinci. Několik starších štamgastů sedělo bokem a opilecky mezi sebou filozofovali o politice v Cyrodiilu. U pultu seděla dvojice mužů v kroužkové zbroji, popíjeli pivo a mlčeli.

„Dáte si něco?“ zeptala se mlaďoučká obsluhující dívka, které mohlo být sotva víc jak dvacet let. „Jistě. Mohla bych vám natočit pivo. Vydržte chvilku.“ řekla po tvé reakci a přesunula se k připravenému sudu, popadla půllitr piva a začala ti čepovat pivo. Jakmile byla hotova položila jej před tebe. „Ještě něco dalšího?“ optala se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Globullus se rozešel ke dveřím, následoval jsi ho. Když jste byli dostatečně blízko uklonil jsi se na pozdrav. Redguardka a tvoji poklonu reagovala s překvapením a také se uklonila, následně objala Globulla.
„Ráda tě opět vidím…“ řekla upřímně od srdce když se opět napřímila, „A vy jste?“ otočila se k tobě.
„Fallen Merle, profesor stejně jako ty.“ představil tě pohotově Globullus, „Fallene tohle je moje vzdálená příbuzná Rilen. Vyučuje tu magii obnovy a v lektvary.“ představil pro změnu redguardku tobě.
„No učím…“ zakroutila rozesmátě Rilen, „Kovadlinkovi se ještě do důchodu neodebrali a tak dostávám spíš podřadnější přednášky, ale co se dá dělat.“ pokrčila rameny, „Někde člověk začínat musí a získat potřebnou praxi.“
„Praxi?“ podivil se Globullus, „Vždyť už tu učíš takhle skoro třetím rokem?“
„Jo to jo…“ zaznělo lehce zklamaně z usměvavých úst redguardky, „Ale Nerien mě nepovažuje za dostatečně zkušenou. Sice mám titul řádně dokončený, ale pro něj je to holt málo. Co se dá dělat.“ lehce se pousmála a podala ti ruku, „Rilen.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Thera po tvém návratu přikývla, mlčky sáhla po měchu s krví a dopřála si několik doušků. Otřela si ústa a vyčkala. Zkontroloval jsi šaty, byly ještě trochu mokré, ale nebylo to už nic strašného.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„Pff… Z Vysokoskalí? Myslím.“ podíval se Horatio na Letu.
„Myslím, že ano.“ přikývla „Sehnat úbor nebude těžké na hradě jich je spousta, sluhu bych vám nějakého opatřit mohla a naučit vás vařit… No to bude horší, ale jsem si jistá, že místní hostinská by vám pomoci mohla.“ odmlčela se, „Protože by vypadalo velmi divně, kdyby vás dvorní čarodějka učila vařit nehledě na to, že mám i nějaké závazky vůči městu a nemám volný čas kdykoliv si zamanu. I když to tak možná může působit.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof - DEFINITIVNĚ POSLEDNÍ ZMĚNA POSTAVY!
Popadl jsi obušek a připnul si jej k opasku. Podobně jednal i zbytek legionářů, jakmile byli všichni vyzbrojení, rozkázala Kvestora k přesunu do městské části. Utvořili jste příslušnou formaci, dvojřad a následovali ji a bretonku.

Došel jsi ve formaci až do jedné z širších ulic. Napětí ve městě bylo patrné již na dálku. Několik místních stráží se snažilo situaci dostat pod kontrolu, ale bylo jich příliš málo. Mnoho jich opustilo řady městské stráže poté co byl sesazen velitel a nahrazen jiným – Leyem Rullem – někteří se s touto změnou nesrovnali a raději řady posádky opustili.

„Kvestorko…“ křikl vaším směrem uřícený stráž a popadal dech, „Dav s bouří. Útočí na čest naší hraběnky a jejího švagra! Musíme zakročit.“ dodal zadýchaně.
„Vydržte.“ vyzvala jej a pobídla vás, aby jste pokračovali ke skandujícímu davu jež byl obklíčený městskou stráží, alespoň z ulice kterou jste přicházeli.

Gestem naznačila, aby legionáři vyzvedli dva štíty a ona se na mě mohla postavit, aby byla výše a zřetelně vidět během svého proslovu. Legionáři tak spěšně učinili a Kvestorku vyzvedli na štítu vzhůru. Bretonka jen mlčky přihlížela.
„UKLIDNĚTE SE!“ křikla rázně, aby přeřvala dav. Ten se však nenechal přeřvat ani když začala opakovat fráze, které se v těchto situacích přednášejí. Někdo z davu vrhl rajče a trefil Kvestorku do ramene a ihned poté následovalo několik dalších. Dopadlo několik rajčat, ale i brambor. Seskočila k zemi.
„Neznáte nějaké plošné kouzlo pro uklidnění davu?“ optala se následně bretonky, která zakroutila hlavou.
„Zvládnu očarovat jednoho, možná dva najednou, ale celý dav ne…“ řekla.
Agresivita davu vstoupla a pustili se do městské stráže, která držela uličku v poklidu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Jak myslíte…“ odpověděl pohotově velitel zvědů, „Jak myslíte…“ v jeho hlasu však bylo patrné, že by byl radši kdybys vyrazila zpět k městu. „Shromáždíme bojeschopné muže a vyrazíme k průsmyku tak, abychom dorazili pokud možno k večeru. Skrytí nocí získáme výhodu. Část mužů musí zůstat zde, aby chránili oázu před možným útokem. Nomádi útočí dost nepravidelně a mohou nás klidně nějak obelstít.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
„Jenže když tohle město vypálíme tak dáme tvým lidem čas. Vojsko se bude muset vrátit a nastolit pořádek. Chápeš?“ řekl Ork, „Přece si nemyslíš, že uprchneme z tohohle města ty stihneš předehnat celou tu jejich armádu a varovat odboj. To nejde stihnout.“ dodal v rychlosti.

Otočil jsi se ke Garminovi, „Nic vážného.“ namítl klidným tónem. „Nic vážného. Buď v klidu. Jemu ani mě to nijak neuškodilo.“

Elfka na tvůj pokyn vyrazila ke schodišti. Společně jste vyšli schodiště a nahlédli do vyššího patra. Krom postelí a dalšího schodiště, které směřovalo už na cimbuří věže. Jsi spatřil postele, truhlici se zabavenými věcmi – těmi cennějšími – a také jednoho z válečníků altmerského spolku. Ležel hlavou opřenou o stůl.
Elfka tiše došla až k válečníkovi. Opatrně si jej prohlédla a následně pokrčila rameny, její oči však sjeli na misku s tobě neznámým obsahem.
„Cukřík…“ řekla dostatečně nahlas, „Tak ten už se jen tak neprobere. Je sjetej.“ dodala a sebrala z postele staré látkové kalhoty, přivázala jimi válečníka k židli. Následně mu z krku sundala řetízek, na němž měl připevněný klíč od truhlice. Hodila ti jej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Killiaden09
„Dobrý plán.“ přikývl Isaac, „Souhlasím snad se vším co jste řekl. Předpokládám, že povedu ten útok na Podskalní pevnost.“
„S vaším dovolením, Legáte.“ odkašlal si Ulfrik, „Ale já jsem byl uvnitř častěji než vy. Znám Podskalní pevnost lépe a nebojím se říct, že vládnu větší mocí než vy. Měl byste se raději postarat o kasárny. Plenění vám legionářům koneckonců vždy šlo. Obzvláště vám z Vysokoskalí.“ podíval se na tebe, „Ale jinak s plánem problém nemám.“
Isaac se rovněž podíval na tebe očekávajíc nějaký finální rozkaz kdo komu bude velet a jakou skupinu povede.
„O bránu bych se s menším počtem mužů mohla postarat já.“ navrhla tvá zástupkyně po chvilce přemýšlení.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy
[/quote]