Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 07.02.2018 21:22
#1873

→ Tah 390

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Bohužel…“ zakroutila hlavou Xarie, „Zrovna tohle kouzlo příliš snadné není.“ dodala a na závěr opětovala pokynutí hlavy na rozloučenou. Starý muž učinil to samé a v doprovodu dunmerky pak vyrazil ke dveřím Univerzity. Cestou vpřed sis urychleně překontroloval svoje vybavení. Oblečen jsi do obyčejného tovaryšského roucha s vyšitými symboly svého zaměření a příslušné barvy. U sebe máš krom toho i vypůjčený meč, brašnu a učební pomůcky.

Po chvilce přemýšlení jsi vyrazil k bráně u univerzitní čtvrti, byla již téměř opravena a dvojice válečníků univerzity oblečených do černé kroužkové zbroje ti pouze pokynuli kývnutím hlavy na pozdrav. Překonal jsi most a směřoval k bráně jež tě měla pustit hlouběji do Imperial City. Brána otevřená pouze napůl. Před branou postávala čtveřice legionářů z Osmé legie, několik lukostřelců v obdobné zbroji se nacházelo i na bráně hleděli na tebe jako na nepřítele.

„Listinu k průchodu. Máš?“ otázal se legionář nevrlým tónem a vstoupil ti do cesty, „Jestli ne tak se pakuj zpátky. Stanné právo zakazuje vstup do města bez příslušných listin.“ podotkl. Listinu vlastníš, neboť ti ji nechal vystavit Scipio Vici. Bez jejího vlastnictví se totiž po dobu stanného práva, které bylo vyhlášeno Luciem Valeriem nedostaneš z města ani k Univerzitě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
„O co jde?“ zopakoval Globullus s lehkým zamyšlením a prošel se po kabinetu. „O jednu choulostivou univerzitní záležitost, kterou je nezbytné vyřešit co nejdříve a co pokud možno nejtajněji.“ pokračoval pozvolna ačkoliv na něm bylo patrné, že by nejraději nepokračoval, zastavil se až u klece s veverkou, kterou si krátce prohlédl. Pousmál se a otočil se k tobě, „Raději se tepleji oblékni a vezmi si nějakou zbraň. Čekají nás dvě významné zastávky.“ promluvil opět, „A nordové jsou poněkud horkokrevní… Obzvláště pokud jde o mágy. Čekají nás celkem asi dvě místa v téhle nehostinné krajině.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Hmm… To asi ano. Ale na druhou stranu Corrientise jsi dopálil natolik, že si to potěšení ze tvé smrti nenechá ujít.“ poznamenala Thera, „Snad ano…“ přikývla nakonec, když jsi k ní poklekl a chytl jí za ruku lehce se pousmála, „Neboj. Zvládnu to.“ řekla sebevědomým tónem a volnou rukou ti pozvolna zvedla hlavu, „Hlavně se tam nahoře nenech zabít…“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„Já vás chápu, ale dokud bude mít velitel Cairen důvěru našeho hraběte nic se nezmění.“ odpověděla ti pohotově Leta, „A rebelie?“ zakroutila hlavou, „Rebelii potlačí, potrestá viníky a vyjde z toho jako vítěz. Jako zachránce hrabství. Je to pitomost.“ kroutila hlavou, „Je třeba, aby se vládnoucí rod vzpamatoval. Hlavně hraběnka, její matka byla schopná vládkyně a její dcera jistě také bude, ale musí chtít a mít tu ambici.“ podotkla, „Já osobně patřím ke kritikům současného stavu města, nemám ráda Cairena, nesouhlasím s tím co se děje za zdmi tohoto hradu ani v jeho ulicích. Ale to je asi tak vše co s tím mohu udělat.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
Probouzíš se, kolem sebe slyšíš hlasy. Některé jsou ti známé ze včerejší noci, některé ti nejsou povědomé vůbec.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Napřáhla jsi ruku, Prastará ji stiskla a volnou rukou několikrát zakroužila nad oběma stisknutýma rukama. Zamumlala zaklínadlo a obě ruce se rozzářily, pocítila jsi mírnou magickou energii.
„Přísaháš, že jakmile bude nutné zasáhnout proti zlu, které tvůj lid vpustil do našeho světa, zasáhneš?“ zaznělo z jejích úst a přitom tě bedlivě pozorovala, dívala se ti přímo do očí, dosti pronikavým pohledem. Druhá redguardka jen mlčky sledovala celý magický proces.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Dunmer se při tvých slovech přihlouple pousmál. Ork si zachoval kamennou tvář, promnul si ruce, protáhl se a netrpělivě vyčkával návrat ostatních. Když se všichni shromáždili, vyzbrojeni vším, co našli. Garmin přistoupil blíže k tobě, „Nechť nás bohové provázejí při našem boji a útěku.“ pronesl s otočením k ostatním a pak se zařadil po tvé pravici, čímž lehce zaclonil orka.
„Eh… Já nechci si stěžovat. Ale ta ženská je docela těžká…“ postěžoval si dunmer. „Jestli ji budu muset ještě nějakou dobu držet asi mi upadnou ruce.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 10.02.2018 16:22