Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 05.02.2018 21:56
#1866

→ Tah 389

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Přesunul jsi se ke Xarii a starému muži. Nevedli spolu žádnou diskuzi, takže ti zůstal prostor k dotazu. Xarie si tvá slova vyslechla a chvilkami přikyvovala.
„Ano. Ovládám tenhle typ magie. Vlastně ovládám většinu elementů, které se lze naučit. Za svůj dlouhý život jsem k tomu měla spoustu časů a možností.“ převzala si slovo dunmerka s klidným tónem hlasu, „Seslání blesku z nebes je možné, ale je to hodně specifické kouzlo, které je principiálně na hraně ničivých kouzel a na hraně kouzel, které pracují s počasím a celkově s celým mechanismem, který se odehrává nad našimi hlavami.“ pokračovala pozvolna, „Abys to kouzlo zvládl seslat musel bys skloubit tyhle dvě magie. Věřím, že tu bleskovou bys zvládl bez problémů, ale ten druhý typ magie bys nejspíš bez dlouhého tréninku schopen zvládnout takhle z fleku nebyl.“ krátce se odmlčela, „Vlastně se ani tenhle typ magie příliš nevyučuje a tady na Univerzitě už vůbec.“ ostatní novicové se mezitím rozešli. „Jakmile mi Arcimág podepíše novou smlouvu s Univerzitou a stanu se tak úplnou řadovou profesorkou s veškerými benefity, mohla bych část svého volného času věnovat tvému výcviku a pak bys mohl být schopen seslat takové kouzlo.“

„Dočasné očarování předmětu by tě mohla naučit kolegyně Silverwoodová. Popravdě si myslím, že lepší profesorku na tenhle typ magie široko daleko nenajdeš a celkově i na magii proměn a iluzí. Ona svůj obor ovládá opravdu jako velmistryně.“ krátce se odmlčela, „A kdyby nemohla Silverwoodová můžeš zkusit Benochovou, ale tu příliš neznám.“ pokrčila rameny, „Takže nevím na jaké úrovni tenhle typ magie ovládá. Anebo zkusit Globulla. Ten taky zabrouzdal do všech koutů magie i těch zakázaných.“
„Hmm… S tímhle nesvedu poradit.“ zakroutil hlavou starý muž, „Ale je pravda, že o Silverwoodové jsem nemálo slyšel. Je známá i mimo Cyrodiil.“ přikývl hlavou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Tvé učení přerušilo zaklepání na dveře. Ihned po těm následovalo otevření dveří. Zprvu se zdálo, že by mohlo jít o Selenu, která pro jistotu zaklepala, aby tě nevyrušila, ale později se ukázalo, že kroky směřující hlouběji do vašeho kabinetu patří někomu úplně jinému.
„Fallene…“ promluvil k tobě Globullus, „Selena mi řekla, že budeš tady. Omlouvám se, že ruším… Ale potřeboval bych s něčím pomoci. A jsi jediný z profesorů, který je teď momentálně volný.“ podíval se na tebe a odkryl si černé kápě s pláštěm, který vypadal jako by byl od sněhu i boty rovněž nesly známky příchodu z nějaké severské oblasti. Neobvykle byl také ozbrojen svým mečem a v ruce svíral magickou hůl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Thera si tě vyslechla zatím co sis odlehčoval zbroj. Mlčky přemýšlela možná se snažila v duchu vymyslet jakou energii bude nucena vynaložit.
„Protože budu muset pokaždé přemístit a sebe… Přidáme k tomu, že s tebou budu neustále v kontaktu… Myslím, že nanejvýše tři lidi. Včetně mě. I tak to bude pro mě náročné.“ řekla nakonec po důkladném promyšlení, „Delmuse a hraběte zvládnu, ale nějaké další vojáky ne.“ odmlčela se, „Dá se té císařské mágyni vůbec věřit? Nedomákla se náhodou od Corrientise, že paseme po Temném bratrstvu… Abychom se nedočkali nějaké podrazu.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„Nikdo takový tu není…“ mávla rukou dvorní čarodějka, „Hrabě nemá dostatek odvahy a jeho žena… Během svého usednutí na trůn hrabství prohlásila, že hlavní slovo bude mít její muž – vždy. Tím se de facto veřejně před veškerou šlechtou spadající pod hrabství zbavila práva, jakkoliv výrazně vládnout.“ nechápavě kroutila hlavou, „Ale to je vnitřní politika města. Pochybuji, že by vás to zajímalo.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
(spíš)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Prastará přikývla a napřáhla ruku s cílem přimět tě potřást si sní.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Ork si jen zuřivě odfrkl a bosmerka se pošklebně usmála. Rozkázal jsi, aby každý nalezl něco, co by bylo vhodné použít jako zbraň. Pouze Ork zůstal stát a dunmer, který držel v náruči Belwen. Ork se k tobě znovu otočil.
„Dobuďme tohle město. Dokud je oslavené a nečeká naši vzpouru. Jménem tvého odboje. Nebo jejího.“ poukázal na bezvládnou Belwen, „Znám její tvář z plakátů.“ osvětlil, „Nešlo si jich nevšimnout.“

Jeho slova jsi prozatím ignoroval a vyrazil do jedné z otevřených cel, sebral uvolnil okovy a vrátil se zpět. Dunmer neskrýval tázavý výraz ve tváři, když jsi začal okovy nasazovat bezvládné Belwen.
„Proč... Proč ji vlastně poutáme?“ zeptal se nakonec.

- revize tahu provedena dne 7. 2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 07.02.2018 19:18